Tanıtım Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

a. Belediye ve bağlı birimlerinin faaliyetleri hakkında halkı bilgilendirici el broşürleri, bülten, afiş vb. yayınlar hazırlamak ve bunları fotoğraflarla destekleyerek basılı, görsel ve sosyal medya aracılığı ile kamuoyunu bilgilendirmek,

b. Belediyenin faaliyet ve hizmetlerinin etkin bir şekilde halka aktarılmasını sağlamak,

c. Belediyenin tanıtım politikaları ve uygulama ilkelerinin belirlenmesini sağlamak,

ç. Açılış ve temel atma törenleri öncesinde yazılı ve görsel basında, açık hava reklam araçlarında ve sosyal medyada gerekli tanıtım çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

d. Yapılan hizmetleri tanıtıcı kitap, dergi, broşürler hazırlamak, ayrıca Konya’nın tarih, kültür, sanat, eğitim vb. alanlarda hazırlanmış olan kitap ve CD’leri basmak ve dağıtımını yapmak, yaptırmak,

e. Açıkhava mecrasında duyuru yapmak, belediyenin diğer birimlerinin görsel, grafik tasarımlarına destek olmak bununla ilgili harcamalar yapmak. Yazılı, görsel ve sosyal medyada belediyemizin çalışmalarını ve faaliyetlerinin duyurulması için ile ilgili çalışmalar yapmak ve bunları medyada yayınlamak,

f. Kurumsal görsel grafiklerin yapılması veya yaptırılması, Açıkhava reklamlarının periyodik bakımlarını ve kontrollerini yapmak,