Kütüphaneler ve Kıraathaneler Şube Müdürlüğünün görev,  yetki ve sorumlulukları

a. Vatandaşların kendilerini geliştirmek ve zamanlarını değerlendirmek için kütüphane ve kıraathanelerimizde bulunan kitap diğer bilgi kaynakları ile görsel ve işitsel materyalleri, kütüphanesi olmayan yerleşim yerlerine yeni kütüphane ve Millet Kıraathaneler açma çalışmaları yürütmek.

b. Kütüphaneler ile Millet Kıraathanelerine tespit edilen materyallerin teminini sağlamak.

c. Kütüphanesi ve Millet kıraathanesi olmayan yerleşim yerlerine yeni kütüphaneler ile Millet Kıraathaneleri açma çalışmaları yürütmek.

ç. Kütüphane envanterinde yer alan taşınır ve taşınmaz Kültür Varlıklarının restorasyonu ve konservasyonunu yapar, gerekli gördüğü hallerde yaptırır.

d. Büyükşehir Belediyemize bağlı Millet Kıraathanelerinde vatandaşlarımız için eğitim seminerleri düzenlemek.

e. Yeni Kütüphaneler ve Millet Kıraathanelerini şehrimize kazandırmak İçin projeler geliştirmek.

f. Yıllık olarak kütüphane cetvelleri hazırlanması talimatlarını yerine getirmek.

g. Kütüphanelerin ve Millet Kıraathanelerinin idaresini sağlamak.  

ğ. Bu merkezlerin bakım ve onarımlarını yaptırmak.

h. Yukardaki bağlı mekânları kültür ve sanatsal faaliyet için hazır halde tutmak.

ı. Millet kıraathanelerinde amaca uygun eğitim kültür ve sanat programlarını yapmak.

i. Kütüphanelerimizle alakalı projeleri ve yapılması gerekenler alanında uzman kişilerle bilgilendirme toplantıları yapmak.

j. Halk kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri ihtisas kütüphaneleri ve benzeri kütüphaneler kurmak, mevcutların verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak.