KONYAKART Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları  

a) Toplu ulaşım araçlarında tesisli elektronik ücret toplama cihazları ile KONYAKART dolum bayilerinde bulunan cihazların çalışır vaziyette olmasını sağlamak, b) Birim yetki alanı içerisindeki bilgisayar ve kart baskı cihazlarının çalışır vaziyette olmasını sağlamak,

c) Kontörlü, indirimli veya ücretsiz KONYAKART almak isteyenlerin başvurularını ilgili mevzuat hükümlerine ve belediye meclis kararlarına göre uygulamak; arıza, kayıp ve güncelleme başvurularını yerine getirmek,

d) KONYAKART gişe ve bayilerinin denetimini yapmak,  

e) KONYAKART sisteminin ihtiyacı olan donanım eksikliklerinin tespitini yapmak, gereken malzemelerin temini yapmak,  

f) KONYAKART sisteminin ihtiyacı olan program eksikliklerinin tespitini yapmak.