Elektronik Ağlar ve Sistemleri Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları  

a) Belediye birimlerinin ihtiyacı olan ve talep edilen donanım malzemelerinin teminini sağlamak, bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak,

b) Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan sistemlerin bakım ve güncellemelerini yapmak ve yaptırmak,

c) Belediye birimlerinin hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik gelişen bilişim teknolojilerini takip etmek, birimlere gerekli desteği sağlamak, danışmanlık yapmak ya da yaptırmak,

d) Bilişim sistemlerinin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,

e) Personelin bilişim teknolojileri konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak, bunun için gerekli eğitim programlarını hazırlamak,

f) Belediye hizmet binalarının bilgisayar ve ağ alt yapısını hazırlamak ya da hazırlatmak.

g) Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak.

h) Belediye merkez hizmet binası ile tüm dış birimler arasında ağ bağlantıları kurmak,

i) Belediyenin tüm hizmet birimlerinde merkezi internet bağlantısının kullanılabilmesi için gerekli yatırım ve kurulumları yapmak ya da yaptırmak,

j) Merkezi internet bağlantısının yedekliliğini, güvenliğini, kontrolünü ve tüm internet trafiğinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

k) Belediye birimlerinin merkezi ağa bağlanması ve sahada hizmet veren muhtelif projelerin (KGYS, EDS, Akıllı Kavşaklar, Elektronik Yönlendirme ve Bilgilendirme Ekranları, PTS, vb.) haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tesis edilen fiber optik haberleşme altyapısının, verimli şekilde çalışmasını sağlamak ve yeni yatırımlarla bu altyapıyı genişletmek,

l) E-belediyecilik hizmetlerinin ve elektronik sistemlerin yürütülmesini sağlayan sunucular, ağ aktif cihazları ve benzeri unsurların en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak, kontrol ve takibini yapmak,  

m) Sistem odasının fiziki düzenini, güvenliğini ve takibini sağlamak ve sistem odasında barındırılan verilerin ve sunucuların farklı bir binada yedekliliğini sağlamak, 

n) Merkezi bilgisayar yönetim sistemi (active directory) ile kurumsal mail ve haberleşme sistemlerinin takibini ve kontrolünü yapmak, gelişen teknolojiler doğrultusunda bu sistemlerde iyileştirmeler yapmak,

o) Belediye birimleri tarafından yapılan ve elektronik sistemler barındıran projelerde teknik danışmanlık sağlamak, gerektiğinde kontrol ve kabul süreçlerinde bulunmak,

p) Belediye resmi internet sitesinde yayınlanan turistik ve trafik kameralarının kontrol ve takibini yapmak,

q) Belediyeye ait alt geçit, üst geçit ve benzeri yatırımlar ile talep eden hizmet birimleri için güvenlik kamera ve alarm sistemleri tesis etmek ya da ettirmek.