Bakım Onarım Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları

a) Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki hizmet binaları, parklar, meydanlar, köprü, yüksek hızlı tren yaya alt ve üstgeçitler, araç alt ve üst geçitler, köprülü kavşaklar, cadde sokaklar, havuzlar, asansörler, yürüyen merdivenler, engelli platformları, kesintisiz güç kaynakları ve umumi tuvaletlerin bakım onarımını sağlamak,

b) Belediye Meclis kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak Mahalli idareler ile diğer Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak,

c) Günlük, aylık, yıllık ve 5 yıllık programlar yapmak tahmini ihale maliyetleri ve diğer maliyetleri belirlemek, şartnameler hazırlamak, onaylanan programlar dâhilinde çalışmaları yürütmek,

ç) Çağrı merkezi ile gelen istek ve şikâyetleri Müdürlük bünyesindeki ilgililere iş emri oluşturularak bildirmek,

d) Personelin iş güvenliğini sağlamak, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yasalar çerçevesinde araç, gereç, elbise, ayakkabı ve yelek temin etmek,

e) Müdürlüğümüz yetki alanında bulunan elektrik-elektronik, mekanik, inşaat, havuz alanlardaki arızalara müdahale etmek, ettirmek,

f) Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki havuzların günlük bakım onarımını yapmak, mevsim şartlarına göre havuzların ihtiyaçlarını temin etmek,

g) Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki araç alt ve üst geçitler, yaya alt ve üstgeçitlerin aydınlatmaları ve diğer tüm elektrik aksamlarını günlük kontrol edilip bakımını yapmak,

ğ) Yaya alt ve üst geçitler, yüksek hızlı tren alt geçitleri günlük kontrol edip asansörle ilgili genel bakımlarını yapmak, yaptırmak,  

h) Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki hizmet binaları, parklar, meydanlar, köprü, yüksek hızlı tren yaya alt ve üstgeçitler, araç alt ve üst geçitler, köprülü kavşaklar, tesisat ve pompa arızalarını ve genel bakımlarını yapmak ve yaptırmak,  

ı) Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki hizmet binaları, parklar, meydanlar, köprü, yüksek hızlı tren yaya alt ve üstgeçitler, araç alt ve üst geçitlerde oluşabilecek inşaat işlerini yapmak yaptırmak,

i) Kalitenin artırılması ve performansın yükseltilmesi açısından seminer, sempozyum, teknik geziler düzenlenerek bilgi ve motivasyonun artırılmasını sağlamak,  

j) Çalışma programını hazırlamak ve programa uyulmasını sağlamak,

k) Her yıl ocak ayında Şube Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu hizmet alanlarını güncellemek,

l) Bu görevler sırasında her türlü trafik tedbiri, iş ve işçi sağlığı ile ilgili güvenlik tedbirlerini almak.