KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SIHHİ İŞYERLERİ ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN

İSTENEN BELGELER


Başvuru Formu

İtfaiye Raporu

Kira Sözleşmesi,

Ustalık  Belgesi (Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu kapsamına giren iş kollarından)

Esnaf ve Sanatkârlar Odasından Sicil Belgesi (Şahıslar)

Oda Kayıt Belgesi(Ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına kayıtlı olanlar)

Biosidal İşlem Formu(gıda işletmeleri için)

Hijyen Belgesi

Yapı Kullanma İzin Belgesine erişim içim kimlik paylaşım sistemi bilgisi, 

NOT : Müracaatlar firma yetkilisi veya vekili tarafından yapılacak ve yürütülecektir.