KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

LPG OTO GAZ İKMAL VE AKARYAKIT İSTASYONU AÇILMA RUHSATI BAŞVURUSU 

İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

TEMİN EDİLECEK YER

Başvuru Formu

http://www.konya.bel.tr/işyeriruhsatişlemleri

İtfaiye Raporu

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Sorumlu Müdür sözleşmesi veya faaliyetin gösterileceği adrese ait sorumlu müdür belgesi

Nitelik, yetki ve sorumlulukları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde belirtilen personel

Yapı Kullanma İzin Belgesine erişim içim kimlik paylaşım sistemi bilgisi

İlçe Belediyesi

Son 1(bir) yıllık İmar Çapı

İlçe Belediyesi

Mimari Proje

İlçe Belediyesi Onaylı

TS 11939 - TS 12820 Belgeleri

Türk Standartları Enstitüsü

Geçiş Yolu İzin Belgesi

İlçe Belediyesi veya Karayolları Genel Müdürlüğü

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Sigorta Şirketi

Tehlikeli madde faaliyet belgesi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Çevre izin veya çevre izin ve lisans yazısı

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

Tanklara ait sızdırmazlık test kontrol raporları

Yetkili ölçüm firması

Deşarj İzin Belgesi (Araç Yıkama Ünitesi olanlar)

Koski Genel Müdürlüğü

Kiracı için Kira Sözleşmesi

 

UKOME Görüşü

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Sözleşmesi

e-Devlet çıktısı (imzalı)

LPG ve Akaryakıt Bayilik Sözleşmeleri

Dağıtım Firması

Çalışan sayısını belirtir sigorta işe giriş bildirgesi

SGK çıktısı Mali Müşavir onaylı

NOT: Müracaatlar firma yetkilisi veya vekili tarafından yapılacak ve yürütülecektir.