KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 Yol Bozma ,Kazma ve Hasar Ücretleri:
Sıra Cinsi Değer Br.Fiyatı (TL/m2)
1 Yağmur rogarı bozma ücreti Adet 335,00 TL
2 Yağmursuyu kanalı bozmaücreti mt 210,00 TL
3 Altyapı kazılarında toprak ve molozun kaldırımaması günlük cezası mt tül 65,00 TL
4 Altyapı kazılarında emniyet önlemlerinin alınmaması cezası günlük 130,00 TL
5 Yol Yıpranma Bedeli  3,50 TL
6 Bordür ve Olukların yıpranma bedeli 3,50 TL
Kazı, Dolgu, Kaplama ve Hasar ücretleri **:
Sıra Cinsi Değer Br.Fiyatı (TL/m2)
1 Yollarda ve tretuvarlarda kazı yapılması ve moloz nakli 27,00 TL
2 Kırma taş dolgu temini ve sıkıştırılması 30,00 TL
3 Asfalt yama altına 20 cm kalınlıkta beton yapılması 35,00 TL
4 Sıcak asfalt kaplama 45,00 TL
5 Beton Kaplama 32,00 TL
6 Betonarne  parke kaplama 38,00 TL
7 Karo kaplama 60,00 TL
8 Küp granit kaplama 72,00 TL
9 Andezit kaplama 125,00 TL
10 Fonolit kaplama 130,00 TL
11 Granit kaplama 140,00 TL
12 Beton bordür ve yağmurluğu mt. 24,00 TL
13 Andezit, granit, fonolit bordür ve yamurluğu mt 40,00 TL
14 Toprak yol kaplama   Ücretsiz
15 Stabilize yol kaplama   Ücretsiz
16 Altyapı kazı ruhsat belge ücreti   33,00 TL
** a) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki yollarda veya kaldırımlarda  hasarlı bir kaza meydana geldiğinde, yolun veya kaldırımın trafik durumu ve önceliği göz önüne alınarak, hasar ile ilgili tutanak kazazedelere tebliğ edilir. İşin aciliyeti ve bulunduğu yerin risk durumu göz önüne alınarak, bekleyebilecek işlerde hasardan sorumlu kişi/kişiler 3 iş günü içerisinde (kaza anından itibaren her türlü güvenlik önlemini aldıktan sonra) Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek  hasarın kendilerince giderileceği taahhüt edilir, hasar fenni şartnamesine uygun olarak giderilirse herhangi bir ücret alınmaz. Aksi taktirde yukarıdaki tarifeye göre hasar bedeli (varsa) Kanuni ekleri ile birlikte tahsil edilir. Arızalı alandan kaynaklanabilecek kaza ve/veya hasarlardan da aynı kişiler sorumludur.
     b) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki yollarda veya kaldırımlarda
izinsiz kazı yapıldığında, kazı ile ilgili tutanak sorumlusuna tebliğ edilir.  Hasar bedeli (varsa) Kanuni ekleri ile birlikte tahsil edilir. Arızalı alandan kaynaklanabilecek kaza ve/veya hasarlardan da aynı kişiler sorumludur.
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TELEKOMÜNİKASYON GEÇİŞ HAKKI ÜCRET TARİFESİ
SIRA NO    Altyapı Katılım Bedeli (TL/Mt)  
      Katılım Bedeli
(Lisans Süresince Bir Defalık)
1 1,1 Boş göz veya göz içinde tek göz micro duct 25,00 TL
1,2 İşletmecinin üçlü göz çoklayıcı veya microduct çekmesi durumunda  22,00 TL
2   Arıza Bakım -Onarım (TL/Mt)  
2,1 Güzargah Arıza Bakım- Onarım Üçreti (Yılık) 0,66 TL
    Geçiş Hakkı Üçreti (Tl/Mt- Güzergah) 1 Yıl 10 Yıl 20 Yıl
3 3,1 Geçiş Hakkı Üçreti -KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'nin Göz ihtiyacı Olan Yerler KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'nin Kullanımı Karşılığı Ücret Ödenmeyecek
3,2 Geçiş Hakkı Üçreti -Mevcut Altyapı Kullanımı 1,90 TL 13,00 TL 18,00 TL
3,3 Geçiş Hakkı Üçreti -KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'nin Göz ihtiyacı OlmayanYerler 0,38 TL 3,00 TL 3,80 TL
3,4 Tünel ,Raylı Sistem  7,50 TL 55,00 TL 75,00 TL
    Saha Dolabı ,Ankesörlü Telefon vs (TL/Adet) 1 Yıl 10 Yıl 20 Yıl
4 4,1 Outdoor Kabinet /Saha Dolabı 25,00 TL 150,00 TL 255,00 TL
4,2 Ankesörlü Telefon 25,00 TL 150,00 TL 255,00 TL
1- Tarife düzenlenmesinin referansları Telekomünikasyon Kurumu'nun 31.12.2003 tarih ve 25333 sayılı Ortak Yerleşim ve   Tesis Paylaşımı  Usul ve Esaslarına ilişkin Tebliğ ile 02.05.2006 tarih ve 26156 sayılı Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Yönetmeliktir.
2- Tarife Üçretleri Yönetmelik te belirtilen ilkeler uyarınca Etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanması maksadıyla, Ülke kaynaklarının verimli kullanılması hassasiyetiyle teknik açıdan imkanlı ekonomik açıdan oranlı ve makul olarak ilgili tarafların katılımıyla serbestce belirlenmiştir.
3- Altyapı Katılım ve Güzergah Bakım Bedelleri Altyapı  tesisini kuran işletmeci veya kuruma ödenmesi gereken ücretlerdir.
4- Güzergah Arıza- Bakım-Onarım Bedelleri güzergahta oluşacak hasar ve arızalara 4 saat içerisinde giderilmesi şartıyla yapılacak müdahale ve 24 saat içerisinde giderilme şartıyla yapılacak müdaheleler için belirlenmiş ücret olup ,kablo arızası ve deplase çalışmalarında oluşan bedeller hariçtir.Kablo arıza müdahelesi her işletmecinin kendi yükümlülüğünde olup ,deplaseler ise o güzergahta kablosu bulunan işletmeci sayısınca ayrıca hesaplanarak karşılıklı mahsuplaşılacaktır.
5- Yeni altyapı tesisi yapacak olan işletmeci KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'nin göz ihtiyacı olması durumunda 3.1 Geçiş Hakkı Ücreti tarife pozunda ücretlendirmeye tabi tutulacak olup 1 Nolu Geçiş Hakkı Sözleşmesini imzalayacaktır. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ işletmeciden geciş hakkı bedeli almayarak boş göz kullanılır. İşletmeci imzaladığı  sözleşmeyle yapmış olduğu altyapının lisans süresince bakımını yapmayı peşinen kabul ve taahhüt eder. İşletmeci güzergahın bakım sorumluluğunu yerine getirmezse  KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  güzergahın bakımını yaptırır ve bakım bedelini işletmeciden talep eder.
6- Mevcut altyapı tesisini kullanacak olan İşletemeci öncelikle Altyapı Katılım Bedelinde belirtilen ilgili ücretleri altyapıyı yapan işletmeci veya kuruma ( Altyapı Katılım ve Güzergah  Bakım Sözleşmesi imzalayarak)- (ilgili firmaların KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'nin bildirdiği hesap numaralarına para yatırıp makbuz ile belgelemek kaydıyla veya muvafakatname getirerek ) ödeyecek ,daha sonra 3.2 Geçiş Hakkı ücreti tarife pozundan ücretlendirmeye tabi tutularak 2 Nolu Geçiş Hakkı Sözleşmesini imzalayacaktır. Bakım bedeli Belediye /ilgili işletmeciye ödenmediği taktirde 2 Nolu Geçiş Hakkı Sözleşmesi fesh edilir. 
7- Yeni altyapı tesisi yapacak olan işletmeci KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 'nin göz ihtiyacı olmaması durumunda 3.3 Geçiş Hakkı Ücreti tarife pozunda ücretlendirmeye tabi tutulacak olup 3 Nolu Geçiş Hakkı Sözleşmesini imzalayacaktır.
8- Tünel ,Raylı Sistem hatlarını kullanacak işletmeci 3.4 tarife pozundan ücretlendirmeye tabi tutulacak 2 Nolu Geçiş Hakkı Sözleşmesini İmzalayacaktır.
9- Belirtilen tüm ücretlere KDV dahildir.