KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ÇEVRE

SORU   : Ambalaj atıklarının ayrı toplanması için konteynır, poşet, kutu talebi, kaynağında ayrı toplama çalışmalarında yaşanılan aksaklıklardan şikayetçiyim. Bu atıklar ne şekilde toplanmaktadır?
CEVAP : Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik tüm çalışmalar, 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereğince İlçe Belediyeleri tarafından yürütülmektedir. Büyükşehir Belediyemizin koordinasyon görevi bulunmaktadır. Bu nedenle bu tür taleplerin Meram, Selçuklu, Karatay İlçe Belediyelerine iletilmesi gerekmektedir.

SORU    : Atık pillerin toplama noktalarını öğrenebilir miyim?
CEVAP : 
31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında atık pillerin ayrı toplanması için Büyükşehir Belediyesi, Meram, Selçuklu, Karatay İlçe Belediyeleri ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) arasında 02.09.2009 tarihinde protokol imzalanmıştır. Protokol çerçevesinde bidon, kutu, afiş ve broşürler okullara, alışveriş merkezlerine ve resmi kurumlara yerleştirilerek atık pil toplama noktaları oluşturulmuştur. İl genelindeki her okulda pil toplama noktası mevcuttur.

SORU    : Aslım çöplüğü hakkında planınız nedir ?
CEVAP : 
Aslım Katı Atık Depolama Sahasında gelen çöplerin üzeri günlük örtü toprağı serilerek kapatılmaktadır.  Ayrıca sahada meydana gelen depo gazlarının değerlendirilmesi amacıyla “Aslım Katı Atık Depolama Sahası Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisinin Kurdurularak İşletmecilik Hakkının Kiraya Verilmesi İşi” ihalesi 21.09.2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İhale kapsamında katı atık depolama sahasındaki metan gazları yatay borulama sistemi ile toplanarak tesiste elektrik enerjisine çevrilmektedir. Böylece metan gazının neden olduğu koku sorunu tamamen ortadan kaldırılmıştır.   

 

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları kapsamında “Konya Katı Atık Yönetimi Projesi” çalışmalarına 19 Aralık 2014 tarihinde başlanmıştır. Karatay İlçesi Saraçoğlu Mahallesinde 172 hektarlık sahada inşaat çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında Aslım Katı Atık Depolama Sahasının rehabilitasyonu, yeni katı atık düzenli depolama sahası,  transfer istasyonu, sızıntı suyu arıtma tesisi inşası yapılmaktadır. İnşaat süreleri ve deneme süreleri de dikkate alınarak yeni projenin Aralık 2016 da faaliyete geçeceği planlanmaktadır. Bunun yanında Belediyemiz tarafından, 07.07.2015 tarihinde ihale edilmiş olan Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri işi kapsamında Ayrıştırma, Kompost, Fermantasyon ve Gazlaştırma Tesisleri yapımına başlanacaktır.

 

1)      Evimde/ işyerimde küçük çaplı tadilat yaptım. Molozlarımı taşıtmak için hangi şartları yerine getirmeliyim?

 

·         Belirlenen şartları yerine getirdikten sonra, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne başvurabilirsiniz.( 5. Kat 522 no lu oda)

 

Molozunuzun  taşınması için yerine getirilecek şartlar:

·         Molozlarınızı 25-30 kg.lık torbalar halinde torbalamalı ve bina önüne çıkarmalısınız.

·         Moloz torba sayısı 100 torbayı geçmemelidir.

·         Moloz taşıma ücreti sefer başına 40 TL.dir. ( Bu ücret her yıl değişmektedir.)

·         Ücret ödeme işlemi Büyükşehir Belediye Binası’nda yapılmaktadır.

 

(22 11 666  no lu Alo Moloz Hattı ‘nı arayarak bilgi alabilirsiniz.)


SORU   : Baz istasyonları ile ilgili şikayetimi nereye iletebilirim?
CEVAP : Baz istasyonları ile ilgili tüm çalışmalar “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu” yetki ve sorumluluğundadır. Belediyemizin bu konuyla ilgisi bulunmamaktadır.

SORU   : Başıboş köpeklerle kim ilgileniyor?
CEVAP :
 Başıboş köpekler, ilçe belediyelerimize bağlı ekiplerimizce toplandığından isteğinizi bağlı olduğunuz ilçe belediyesine iletmeniz gerekmektedir.

SORU    : Meskenleri haşerata karşı ilaçlıyor musunuz? 
CEVAP  :
 Ev ilaçlama işlemleri ücret karşılığında yapılmaktadır. İlaçlama talebinizle ilgili olarak bizzat belediyemize başvurup, ücretini yatırarak randevu almanız gerekmektedir.

SORU   : Sahipli köpek şikayetini nereye iletebilirim? 
CEVAP :
 Belirtmiş olduğunuz şikayetle ilgili olarak şikayetinizi İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne ve bağlı olduğunuz ilçe belediyesine iletmeniz gerekmektedir.

SORU   : Çardak şikayetimi kime iletebilirim?
CEVAP :
 Belirtmiş olduğunuz şikayetler ilçe belediyelerinin sorumluluk alanına girdiğinden şikayetinizi bağlı olduğunuz ilçe belediyesine iletmeniz gerekmektedir

SORU:Bulunduğum bölgeye doğalgaz bağlantısı neden yapılmıyor?
CEVAP:
2/5/2001 tarih ve 24390 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4646 Nolu DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU’nda doğal gazın ithali, iletimi, dağıtımı, depolanması, pazarlanması, ticareti ve ihracatı ile bu faaliyetlere ilişkin tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri yer almaktadır.

Doğal gazın şehir içi dağıtımı: Şehir içi doğal gaz dağıtım hizmeti, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından açılacak ihaleyi kazanan şirkete mahalli doğalgaz dağıtım şebekesinin mülkiyeti de dahil olmak üzere şehrin gelişmişlik düzeyi, tüketim kapasitesi ve kullanıcı sayısı gibi hususlar dikkate alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenecek lisans süresi için verilir.

Bağlama talebi reddedilen kullanıcı durumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna  bildirir. Kurul dağıtım şirketinin konu hakkındaki savunmasını aldıktan sonra, bu maddede belirtilen esasların ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, şirket Kurulun konu hakkında vereceği karara uymak zorundadır.” ifadeleri yer almaktadır.

Konu ile ilgili şikayetinizi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirmeniz gerekmektedir. Doğalgaz dağıtımı ile ilgili başkanlığımızın herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.   

SORU    : İlimizdeki doğalgaz firması ile ilgili şikayetlerim var. Ne yapmam lazım?
CEVAP :
 İlimizde  doğalgaz dağıtım işi özel bir şirket olan, Enerya Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından yapılmaktadır.  Doğalgaz dağıtımı yapan firmanın faaliyetlerinin denetlenmesi ile ilgili olarak  ‘Doğalgaz Piyasası  Kanunu’ gereği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yetkilidir. Konu ile ilgili Başkanlığımızın herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.

SORU    : İlimizde kaloriferlerin yakılma zamanı nedir?
CEVAP :
  Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereği ilimizde;

Kış dönemi (Ekim-Mart) süresince dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 14 ˚C ve altına düştüğü zaman kaloriferler yakılacaktır. İlimizde genellikle  09:00-10:00 ve 14:00-15:00 saatlerinde etkin rüzgarların esmesi ve bacadan çıkan emisyonların dağılımının kolay olması nedeniyle; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait binalarda kaloriferlerin yakma saatleri, 09:00-10:00 ve 14:00-15:00  olarak belirlenmiştir.

SORU    : Sanayi tesisleri ve ekmek fırınları ile  ilgili hava kirliliği şikayetlerimi nereye yapmalıyım?
CEVAP :
 İlimizde hava kirliliğinin kontrolü ve önlenmesi amacıyla kanun ve yönetmeliklerle Başkanlığımıza yalnızca ısınma amaçlı satışa sunulan katı yakıtların denetim ve kontrol yetkisi verilmiştir.

Ekmek fırınları ile ilgili denetimler; 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile  10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği İlçe Belediyesi tarafından yapılmaktadır.

Sanayi Tesisleri ile ilgili  denetimler ise 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

SORU: Apartmanda doğalgaz kullanmak zorunda mıyım?

CEVAP: İlimiz Mahalli Çevre Kurulu’nun 30.04.2013 tarih ve 2013/02 sayılı kararı ile Konya Hava Kalitesi Eylem Planları uygulamaları başlatılmıştır. Isınma, trafik ve sanayi kaynaklı kirletici emisyonların azaltımını içeren birçok farklı eylemden biri de “Merkezi Sistem Katı Yakıtla Isınan Tüm Binalarda “Kömür Kullanımı Sonlandırılarak Alternatif Temiz Yakıt Kullanımına Geçilmesi” yönündeki karardır. Alternatif temiz enerji kaynaklarının tümüne birden (sıvı yakıt,elektrik,doğalgaz vb.) erişimin mümkün olmadığı durumlarda ise İl Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uygun kömürler tercih edilmelidir.

SORU: Isı yalıtımın faydası var mıdır?

CEVAP: Yönetmeliklere uygun yapılacak ısı yalıtımı: Isınma veya serinleme amacıyla yapılan harcamalardan ortalama %50 tasarruf ederek, kışın daha iyi ısınmaya, yazın ise serin kalmaya imkân sağlamaktadır. Yakıt tüketimini ve dolayısıyla atık gaz emisyonlarını azaltarak çevre kirliliği ve küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunmaktadır.

Soru: Enerji Kimlik Belgesi nedir bu belgeyi kimlerden ne zaman almalıyım?

CEVAP: Enerji Kimlik Belgesi binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. 

Mevcut binalar 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” Geçici 6ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince 02.05.2017 tarihine kadar, yeni binalar ise yönetmeliğin Geçici 4üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince 01.01.2011 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenleme yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın belirlediği Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerinin sorumluluğundadır. Enerji verimliliği danışmanlık hizmeti veren şirketlerewww.eie.gov.tr/verimlilik/yetkilendirmeler.aspx web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Yeni binalar için bu belge Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarınca hazırlanmakta olup yapı kullanım izin belgesi aşamasında ilgili idarelerce istendiğinden yeni bina sahibi vatandaşlarımızın yapması gereken ilave bir işlem bulunmamaktadır.

SORU: Elimde Bitkisel Atık Yağ var nereye verebilirim?

CEVAP: İlimiz Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde bulunan hanelerden talep edilmesi halinde 5 litre ve üzerinde biriktirilen atık yağların yerinden alınması sağlanmaktadır. Atık yağların toplanması için meslek edindirme kursları ve alışveriş merkezlerine Bitkisel Atık Yağ toplama kumbaraları yerleştirilmiştir. Toplama merkezlerinin listesi harita görünümü ile birlikte www.konya.bel.tr web sitesinde bulunmaktadır. Bitkisel Atık Yağlar ile ilgili tüm bilgi talebi ve başvurularınız için 221 16 18 numaralı atık yağ hattı aranabilir.

SORU: İşletme sahibiyim. Bitkisel Atık Yağ sözleşmesi için ne yapmam gerekiyor?

CEVAP: 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı ‘Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ gereğince Kızartmalık Atık Yağ üreten işletmeler çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya Bitkisel Atık Yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapmakla yükümlüdür. Lisanslı firmaların listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınınwww.csb.gov.tr/gm/ced  web sitesinde bulunmaktadır.

SORU: İlçe sınırları içinde çevresel gürültü ile ilgili şikayetimi kime iletmeliyim?

CEVAP: Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 29.06.2006 tarih ve 2006/16 sayılı genelge ile yapılan yetki devrine istinaden Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde Başkanlığımız yetkilendirilmiştir.

İlimiz Selçuklu ve Meram İlçeleri dışındaki tüm ilçelerde (6360 sayılı yasayla Belediyemiz sorumluluk alanına giren ilçeler dahil) çevresel gürültü şikayetleri ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi yetkili olup şikayet başvurularının Büyükşehir Belediyesi’ne yapılması gerekmektedir.

SORU   : Komşumun oluşturduğu  gürültüden şikayetçiyim. Şikayetimin giderilmesi için ne yapmalıyım?

CEVAP : 4 Haziran 2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği  Birinci Bölümünde yer alan  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımların Kapsam ile ilgili bölümünün 2. Maddesinin 2. fıkrasında “ Bu Yönetmelik kişinin kendisinden dolayı maruz kaldığı gürültüyü, 26 ncı maddede belirtilen ev faaliyetleri dışındaki gürültüler ile komşuların oluşturduğu gürültüyü, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışan işçilerin maruz kaldığı gürültüyü, ulaşım araçlarının iç gürültüsünü ve askeri alanlardaki askeri faaliyetlere bağlı gürültüyü kapsamaz.” denilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Başkanlığımızın yetkisi bulunmamakta olup sorunun 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Genel Hükümlerin Uygulanma Alanı ile ilgili olan 9. Maddesi çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

SORU: Açık alanda düğünler nerelerde yapılabilir ? Sokak Düğünlerinden şikayetçiyim.  Nereye Başvuru Yapmalıyım ?

CEVAP :  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Gürültüye Hassas Kullanımların Bulunduğu Alanlar İçin Esas ve Kriterlerin anlatıldığı 26. Maddesinin (ı) bendinde “Çok hassas kullanımları (hizmet veren sağlık kurumları, eğitim dönemlerinde yatılı eğitim kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri gibi kullanımları) etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında veya üstündeki alanlarda konser, gösteri, miting, tören, festival, düğün ve benzeri açık hava faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yasaktır. Hassas (Konut, yataklı hizmet veren konaklama tesisleri, eğitim kurumları, açık arazideki ve yerleşim alanı içindeki sessiz alanlar gibi kullanımları) ve az hassas (İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımları) kullanımların  bulunduğu alanlarda bu tür faaliyetlerden çevreye yayılan gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden mevcut arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan fazla aşamaz. Bu maddede belirtilen açık hava faaliyetlerine, çevresel gürültüye maruz kalan kişilerin ve yaşanan şikâyetlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile alan ve saat sınırlaması getirilebilir” denilmektedir.

Bu çerçevede 16.08.2011 tarihinde toplanan İl Mahalli Çevre Kurulu 2011/07 sayılı karar ile sokak düğünlerinden kaynaklanan şikâyetlerin oluşması halinde, denetimlerin ilgili ilçe belediyeleri tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre yapılması gerekmektedir.

SORU: Kömür almak istiyorum. Kömür alırken nelere dikkat etmeliyim ?

CEVAP: Konya İli Merkezinde Depolanmasına, Satışına Ve Kullanılmasına İzin Verilen Yakıtlar tercih edilmelidir. Her türlü kömür alımında kömürle ilgili tüm belgelerin (Konya Valiliği İl Çevre Müdürlükleri tarafından verilen kömür Satış İzin Belgesi (KYD ve KYS), Uygunluk Belgesi ve Uygunluk İzin Belgesi) bulunmasına dikkat edilmelidir.

Isınma amaçlı kullanılacak yakıt alırken önce İl Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uygun kömürler tercih edilmeli, bunun yanı sıra yakma sisteminin türüne göre kömür alınmalıdır.

SORU: Almış olduğum kömürün kalitesini nasıl anlarım ?

CEVAP: Kaliteli kömür kükürt ve kül oranı düşük, kalori değeri yüksek olan kömürdür.

İthal kömür yüksek ısı ister bu yüzden yanma bölgesi ateş tuğlalı yada döküm alanlar tercih edilmelidir. Tuğla içermeyen sobalarda ise yerli kömür kullanılmalı aksi takdirde  ısıyı hızla dışarı vereceğinden dolayı yetersiz ısınma ve eksik yanma sonucunda zehirli karbon monoksit oluşumuna neden olacaktır.

 

Aldığınız kömürün spekt değerlerini, kalite düzeyini ve güvenirliliği kıyaslamak için Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi’ni almış olan Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Analiz Laboratuvarı tarafından yapılan bandrollü Deney Raporlarının bulunmasına dikkat edilmelidir. 

MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SORU : Kişi vefat edince ne yapmamız gerekir? Nereye başvurmalıyız?

CEVAP: Kişi vefat edince ilk önce ÖLÜM BELGESİ alınması gerekir. Ölüm Belgesi Hastanede vefat etmişse Hastane yetkilileri, Adli olay ise (Kaza, Boğulma, Cinayet v.b.) Cumhuriyet Savcılığı, evde vefat etmişse Halk Sağlık Müdürlüğü (0 332 223 00 00 ) tarafından verilir.

 Ölüm Belgesi alındıktan sonra isteğe bağlı olarak, Üçler ve Musalla Mezarlığımızda bulunan Gasilhanede Bay ve Bayan Gassallarımız tarafından ücretsiz olarak yıkanır ve kefenlenir. Konya merkezde bulunan mezarlıklara defin yapılacak ise, mezarlığa gidilerek mezarlık görevlisine Ölüm Belgesinin aslı verilip kayıt yaptırılır ve defnedilecek yer belirlenir. Belirlenen yer mezar kazıcılarımız tarafından ücretsiz olarak hazırlanır. Mezarlık görevlisi olmayan mezarlıklarımız için 0 332 235 97 47 – 0 332 238 66 87 nolu telefonlar aranarak yetkili kişiye yönlendirilir.

 Cenaze aracı için 188 (Alo Cenaze) aranarak cenaze aracı talep edilir.

SORU : Mezarlıkta mezar taşı yaptırmak istiyorum. Ne yapmam gerekir?

CEVAP : Mezarlıklar Şube Müdürlüğünden (Üçler Mezarlığı arka tarafında) Çalışma İzin Belgesi  alınır ve belirtilen sürede belirtilen ölçülere uygun olarak mezarlık görevlisine belge verilerek mezar taşı yapılır. Kişi kendisi yapacaksa müdürlüğe kendisi gelerek izin alır. Herhangi bir mezar taşçısı ile anlaşıldığında müdürlüğe mezar taşçısı gelerek izin alır.

SORU: Mezarlık Bilgi Sisteminde aradığım kaydı bulamıyorum. Ne yapmam gerekir?

 

CEVAP : Mezarlık Bilgi Sisteminde aradığınız kayıtlara ulaşamadığınız takdirde Mezarlıklar Şube Müdürlüğü KONMEB bürosuna başvurarak veya         0 332 238 66 87 nolu telefonu arayarak bilgi alabilirsiniz.

ELKART

SORU: Elkart nedir?
CEVAP: Konya Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarında, ücret toplama ve geçiş kontrol sistemi olarak kullanılan ve içerisine dijital para yüklemesi yapılabilen temassız özellikli elektronik kartlardır.

SORU: Elkart ile otobüs veya tramvayda şehir içi ulaşım bedeli kaç TL’dir?
CEVAP: İndirimli Elkart ile şehir içi seyahat 1,55-TL, tam Elkart ile 2,50-TL’dir. İndirimli Elkarta 90,00-TL, tam abonman Elkarta 160,00-TL karşılığında abonman özelliği yükleterek, Konya merkezde bulunan otobüs ve tramvaylarda 30 gün boyunca sınırsız sayıda seyahat edebilirsiniz.

SORU: Elkart kullanım avantajları nelerdir?
CEVAP: Elkart ile aktarma hatlarında yapılacak ikinci ve ilave seyahat ücretsizdir. Diğer hatlarda belirlenen dakikalar içerisinde yapılacak ikinci seyahat %40 indirimlidir.

SORU: Tam Abonman Elkartını nasıl alırım?
CEVAP: Tam Abonman Elkartını, kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) olarak Elkart bürosundan veya www.konya.bel.tr/elkart internet adresinden online başvuru ile alabilirsiniz.

SORU: İndirimli Abonman Elkartını kimler yükletebilir?
CEVAP: Öğrenci ve öğretmen Elkartı kullanıcıları bayilerden aylık indirimli abonman yükletebilir.

SORU: Abonman Elkartı süresi kaç gündür?
CEVAP: Dolum yaptırdığınız gün ve saat itibari ile 30 gündür.

SORU: Engellilere, toplu ulaşım araçlarında kullanabileceği Elkart düzenleniyor mu?
CEVAP: Resmi Gazete’nin 04 Mart 2014 tarih ve 28931 sayılı nüshasında, yayımlanarak yürürlüğe giren 'Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği' gereğince, %40 ve üzeri engeli bulunan kişiler; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kendilerine verilen ‘Engelli Kimlik Kartı’ ile şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanmaktadır. Talep edilmesi durumunda engelli vatandaşımızın kendisine, ağır engeli bulunana ise refakatinde bulunan bir kişi ile birlikte ücretsiz olarak seyahat edebilecekleri, kişiselleştirilmiş ‘Engelli Elkartı’ düzenlenmektedir.

SORU: 65 Yaşını doldurmuş kişilere, toplu ulaşım araçlarında kullanabileceği Elkart düzenleniyor mu?
CEVAP: Resmi Gazetenin 04 Mart 2014 tarih ve 28931 sayılı nüshasında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren 'Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği' gereğince; ayakta yolcu taşıma ruhsatı bulunan toplu ulaşım araçlarında, 65 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız ‘Nüfus Cüzdanı’ ile şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanmaktadır.

Toplu ulaşım hizmetleri ile ulaşım istatistiklerinin planlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla; Nüfus Cüzdanı ile seyahatin yanı sıra 65 yaşını doldurmuş kişilerden isteyenlere, ayakta yolcu taşıma ruhsatı bulunan toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecekleri kişiselleştirilmiş fotoğraflı Elkart tanzim edilir.

SORU: Şehir içi toplu ulaşımda, indirimli ya da ücretsiz tarifeden yararlanacaklar nasıl belirlenmektedir?
CEVAP: Toplu ulaşım araçlarında indirimli ve ücretsiz uygulaması; 4736 sayılı kanun ve bu kanun kapsamında çıkarılan K.H.K.’ler, 6495 sayılı kanun ve bu kanun kapsamında, Resmi Gazetenin 04 Mart 2014 tarih ve 28931 sayılı nüshasında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren 'Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği' ve diğer mevzuat hükümlerine göre yapılmaktadır.

SORU: Şehir içi toplu ulaşımda, indirimli ya da ücretsiz tarifeden kimler yararlanmaktadır?
CEVAP: Öğrenci ve öğretmenler toplu ulaşım araçlarından indirimli olarak yararlanmaktadır. 65 yaşını doldurmuş kişiler, %40 ve yukarısı engeli bulunanlar, basın mensupları, 7-19 saatleri arasında memuriyet mahallinde seyyar vazife gören ve çalıştığı kurum tarafından ücreti ödenen kamu görevlileri ile saha araştırmasında görevli TUİK personeli 7-19 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

SORU: Kişisel Elkart alımında yerleşim yeri adresinin Konya ilinde olması şartının yasal dayanağı ve sebebi nedir?
CEVAP: Yürürlükte bulunan 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 02.12.2016 tarih ve 1138 Sayılı Kararına göre, yerleşim yeri birinci ikamet kaydı Konya ilinde olan 18 yaş ve üzeri kişilere, kişiselleştirilmiş Elkart hizmeti verilmektedir. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre il nüfusu belirlenmekte ve bu nüfusa göre yatırım programları, planlamalar, ödenek ve bütçeler oluşturulmaktadır.

SORU: İndirimli ya da ücretsiz tarifeden yararlanacaklardan hangi belgeler istenmektedir?
CEVAP: Belediyemize ait www.konya.bel.tr/elkart internet adresinden, Elkart Almak İçin Gerekenler bölümünü inceleyiniz.

SORU: Öğretmenim, indirimli Elkart alabilir miyim?
CEVAP: İndirimli Elkart’dan yararlanabilmek için öğretmenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesi a/b bentleri kapsamında; kadrolu veya sözleşmeli olması ve Konya’da fiilen görev yapması gerekir.

SORU: Öğrenciyim, indirimli Elkartımı kullanması için bir yakınıma devredebilir miyim?
CEVAP: Kişiselleştirilmiş (resimli) Elkartlar başkaları tarafından kullanılamaz. Tespiti halinde Belediye Meclisi tarafından belirlenen cezai müeyyideler uygulanır.

SORU: Adıma kişiselleştirilmiş fotoğraflı Elkarta (bir yakınım tarafından kullanıldığının tespit edilmesi üzerine) işlem yapılmıştır. Kartımı geriye nasıl alabilirim?
CEVAP: Belediye Meclisi tarafından belirlenen 120.00-TL cezanın ödenmesi halinde mümkündür. Ceza ödenmez ise 1 yıl hak mahrumiyeti uygulanır. İkinci tespitte ise Elkart iptal edilir ve süresiz olarak yenisi düzenlenmez.

SORU: Toplu Ulaşım araçlarını kullanırken indirimli Öğrenci Elkartım ile arkadaşımın seyahat ücretini ödeyebilir miyim?
CEVAP: Ödeyebilirsiniz. İndirimli Elkartın Toplu Ulaşım araçlarındaki geçiş kontrol cihazı validatöre peş peşe tutulması sırasında birinci okutmada indirimli tarife, müteakip okutmalarda ise tam ücret tahsilâtı yapılır. 

SORU: Kişiselleştirilmiş fotoğraflı Elkartımı kaybettim ne yapmalıyım?
CEVAP: Kaybolan Elkartınızın içindeki bakiyenin muhafaza altına alınabilmesi için kayıp müracaatı yapmanız gerekir. Elkart Bürosuna başvurarak veya www.konya.bel.tr/elkart internet adresinden ‘Kayıp Elkart (geçici) Müracaat Formu’ ile müracaatınızı yapabilirsiniz. İnternetten yapılan müracaatlar Elkart bürosuna başvurarak 3 iş günü içinde imzalı şekle getirilmelidir.

SORU: Üniversitem tarafından verilen ve aynı zamanda toplu ulaşımda, indirimli Elkart olarak da kullandığım ‘Öğrenci Kimlik Kartı’ arızalandı/kayboldu, ne yapmalıyım?
CEVAP: Elkart büromuza başvurarak, kayıp kartınızı kullanıma kapattırınız. Kayıp nedeniyle, üniversiteniz tarafından, yenisi çıkartılmış ‘Öğrenci Kimlik Kartı’ kişiselleştirilmesinde;  Belediye Meclisi tarafından belirlenen, kayıp kart bedeli ile fotoğraflı, Elkart satış ücreti arasındaki, ücret farkı tahsil edilir. Bu tür ‘Öğrenci Kimlik Kartı’ ilk defa ve arıza nedeniyle kişiselleştiriliyorsa ücret alınmaz. Yeni kimlik kartınız üniversiteniz tarafından henüz hazırlanmamışsa, arızalı kartınızla büromuza başvurarak; diğer öğrenciler için tanzim edilen, indirimli Elkart çıkartabilirsiniz. Arızalı veya kullanım süresi dolan kartın, Elkart büromuzla ilişiğinin kesilmesi gerekir. Aksi halde; müteakip kişiselleştirilmiş Elkart işleminde, kayıp Elkart ücreti yansıtılır. Ayrıntılı bilgi için ‘Elkart Almak İçin Gerekenler’ bölümünü inceleyiniz.

SORU: Kurumum tarafından verilen ve aynı zamanda toplu ulaşımda, ‘Servis Elkartı’ olarak da kullandığım ‘Kurum Kimlik Kartı’ arızalandı/kayboldu, ne yapmalıyım?
CEVAP: Elkart büromuza başvurarak, kayıp kartınızı kullanıma kapattırınız. Kayıp nedeniyle, kurumunuz tarafından, yenisi çıkartılmış ‘Kurum Kimlik Kartı’ kişiselleştirilmesinde;  Belediye Meclisi tarafından belirlenen, kayıp kart bedeli ile fotoğraflı, Elkart satış ücreti arasındaki ücret farkı tahsil edilir. Bu tür ‘Kurum Kimlik Kartı’ ilk defa ve arıza nedeniyle kişiselleştiriliyorsa ücret alınmaz. Yeni kimlik kartınız kurumunuz tarafından henüz hazır edilmemişse, arızalı kartınızla büromuza başvurarak; diğer kurumlar için tanzim edilen, Servis Elkartı çıkartabilirsiniz. Arızalı veya kullanım süresi dolan kartın; Elkart büromuzla, ilişiğinin kesilmesi gerekir. Aksi halde; müteakip kişiselleştirilmiş Elkart işleminde, kayıp Elkart ücreti yansıtılır.  Ayrıntılı bilgi için ‘Elkart Almak İçin Gerekenler’ bölümünü inceleyiniz.

SORU: Tam Elkartımı kaybettim ne yapmalıyım?
CEVAP: Kaybolan Elkartınızın içindeki bakiyenin muhafaza altına alınabilmesi için, karta ait dolum fişi ile birlikte Elkart Bürosuna başvurarak kayıp müracaatı yapmanız gerekir. Tam kartlarda para iadesi yapılmaz. Elkart buluntu olarak idaremize ulaşmış ise, ilgilisine teslim edilir.

SORU: Arızadan ya da kayıp işleminden dolayı, önceki Elkart içinde bulunan bakiye para yeni karta aktarılabilir mi?
CEVAP: Elkarttan, elkarta para nakli yapılamamaktadır. Arıza veya kayıp işlemi yapılan indirimli Elkart içerisindeki bakiye parayı, işlem gününden 10 gün sonrasında (işlem tarihi itibariyle 3 ay içerisinde) Elkart bürosu veznesinde nakit olarak alabilirsiniz. Kayıp olan tam Elkarttan bakiye iadesi yapılmamaktadır. Kayıp tam kartın buluntu olarak idaremize ulaşması halinde, ilgilisine iade edilmektedir.

SORU: Kişiselleştirilmiş Elkartımı kaybettim, yenisini çıkarabilir miyim?
CEVAP: Evet. İşlemler için 
www.konya.bel.tr/elkart internet adresinden ‘Elkart Almak İçin Gerekenler’ bölümünü inceleyiniz.

SORU: Yakınım, kişisel Elkart işlemlerimi takip edebilir mi?
CEVAP: Kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) Elkartların işlemleri; kişinin kendisi veya birinci derece yakını tarafından takip edilebilir. İşlemlerde kart sahibi ile yakınının kimlikleri zorunludur.

SORU: İşyerime, Elkart dolum bayiliği almak istiyorum ne yapmalıyım?
CEVAP: İşlemler için www.konya.bel.tr/elkart internet adresinden ‘Elkart Bayilik İşlemleri’ bölümünü inceleyiniz.

SORU: Temassız bankacılık kartımı toplu ulaşım araçlarında kullanamıyorum ne yapmalıyım?
CEVAP: Toplu ulaşım araçlarındaki ücret toplama cihazlarına kartınızı tuttuğunuzda ‘İŞLEM REDDEDİLDİ’ uyarısı alıyorsanız bankanızla iletişime geçmeniz ve kartınızın temassız işlem limitini kontrol ettirmeniz gerekmektedir. Problemin devam etmesi halinde belediyemizin 0 (332) 221 15 51 ve 0 (332) 221 16 88 telefon numaralarından bilgi alabilirsiniz.

 

SORU: Elkart hakkındaki bilgi ya da duyurulara nasıl ulaşabilirim?
CEVAP: Belediyemize ait www.konya.bel.tr/elkart internet adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, 221 14 00 numaralı telefondan bilgi edinebilirsiniz. Dâhili hatlar; 3911 – 3913 – 3914 – 3915 – 3916 – 3917 ve Kamu Kartları için İdari Büro 3900Kart İşlem Servisi Şefi: 3918, Teknik Servis Şefi: 3906, Teknik Servis: 3905, Bayii Servisi Şefi: 3903.

SORU: Elkart hakkındaki şikâyet veya taleplerimi nasıl bildirebilirim?
CEVAP: Belediyemize ait Alo 153 ‘Açık Kapı’ hattından veya www.konya.bel.tr internet adresindeki ‘Açık Kapı’ bölümünden önerilerinizi paylaşabilirsiniz.

FEN İŞLERİ

SORU: Şehrimize bir projenin kazandırılması hususunda önerilerde bulunmak istiyorum. Bunu kiminle paylaşabilirim?

CEVAP: Şehrimize bazı proje önerileri olan vatandaşlarımız 153’ü arayarak Açık Kapıya projelerini bildirebilirler. Bu projeler Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı, Özel Projeler Şube Müdürlüğümüze havale edilir. Bu talepler yetkililer tarafından değerlendirilmektedir.

SORU: Alt ve Üst geçit talebinde bulunmak istiyorum.

CEVAP: Alt ve Üst geçit talebiniz Yapı Kontrol  Dairesi Başkanlığı, Özel Projeler birimimize havale edilmekte, yetkililer tarafından değerlendirilmektedir.

SORU: Alt ve Üst Geçitlerdeki asansörleri kullanmak istiyorum. Bunu nereye bildirmem gerekiyor?

CEVAP: Bu durum için Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı, Bakım Onarım Şube Müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.

SORU: Oturduğumuz apartmanın girişindeki kaldırıma araçlar park yapmaktadır. Duba talebinde bulunmak istiyorum.

CEVAP: Duba talepleri Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Şehir Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından talebe göre yerinde inceleme yapılarak değerlendirilmektedir.

SORU: Yeni yapılan Konya Büyükşehir Stadyumuyla ilgili taleplerimi kime bildirmeliyim?

CEVAP: Konya Büyükşehir Stadyumu konusunda eleştiri, tavsiye veya önerilerinizi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bildirebilirsiniz.

SORU: Bulunduğumuz ilçede mahallemizde ilkokul derslik sayısı yetersiz kalmaktadır. Bu durumda bize kim yardımcı olabilir?

 

CEVAP: Konya ilinde bulunan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarının yapım, bakım ve onarımı, Konya Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü sorumluluğundadır.


İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE KENT ESTETİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

SORU :  BİNAMA HANGİ TARİHE KADAR ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMAK ZORUNDAYIM ?

CEVAP :Mevcut binalar için 02.05.2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunludur.

 

SORU :  BİNAMA ISI YALITIMI (MANTOLAMA) YAPTIRMAK İSTİYORUM, KİMDEN İZİN ALMALIYIM ?

CEVAP : Bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine başvuruda bulunarak, binanıza ait projede ısı yalıtımı ile ilgili tadilatlarınızı yaptırmalısınız.

 

SORU :  BİNAMA ISI ÖLÇER, ISI SAYACI TAKTIRMAK ZORUNDA MIYIM ?

CEVAP : Enerji Verimliliği Kanunu gereği; 02.05.2012 tarihinden itibaren, merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanma miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemin kullanılması zorunludur.

 

SORU :  İŞYERİME TABELA ASMAK İSTİYORUM, KİMDEN İZİN ALMALIYIM? 

CEVAP : Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içerisinde ise Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığından, bunun dışındaki alanlarda ilgili ilçe belediyesinden izin alınmalıdır.

Büyükşehir Belediyesi yetki alanı: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 inci maddesinin (g) bendinde belirtilen Büyükşehir Belediye sınırları dâhilinde, Büyükşehir Belediye Meclisince karar altına alınan, protokolle belirlenen ve tasarrufunda bulunan; meydan, bulvar, cadde, mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, kaldırımlar ve karayolları, parklar, yeşil alanlar, bu alanlara cepheli bina ve parseller, Konya Tarihi Kent Merkezi, koruma amaçlı imar plan sınırları içerisi, Büyükşehir Belediyesine ait binalar, elektrik direkleri ile toplu taşıma araçları ve duraklarıdır.

 

SORU :  BOŞ ARSA VEYA BAŞKA BİR BİNA CEPHESİNDE REKLAM YAPILABİLİR MİYİM?

CEVAP :  Özel işletmelere ait ilan ve reklam panoları işletmeye ait bina ve parsel dışında, farklı bir parsel veya binada yapılamaz.

 

SORU :  İŞYERİM KENTSEL SİT ALANI SINIRLARI İÇERİSİNDE KALMAKTA, REKLAM VE TANITIM UYGULAMASI İÇİN KİMDEN İZİN ALMALIYIM?

 CEVAP :  Tescilli yapılarda, bu yapıların koruma alanlarında, tescilli yapıya bitişik veya cephesi olan yapılarda, Tarihi Kent Merkezi ve Tarihi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında tabela, reklam ve saçak uygulamalarının denetimi ve izni Konya Büyükşehir Belediyesi KUDEB tarafından yerine getirilmektedir.

 

SORU :  SİT ALANI SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN BİNANIN SAĞIR DUVARINDA REKLAM UYGULAMASI YAPABİLİR MİYİM?

CEVAP :  Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında sağır duvarları (bitişik ve blok nizam yapılaşmalarda komşu parsellere bakan, kapı ve pencere boşlukları bulunmayan duvarlar) reklam amaçlı kullanılamaz.

 

SORU :  YAPMAK İSTEDİĞİM YAPI İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YAPI RUHSATI MÜRACAATINDA BULUNABİLİR MİYİM?

CEVAP :  Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesinin görevleri ile ilgili binalara ve Alışveriş merkezlerine ait yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi vermektedir. Bunların dışındaki yapılar için ilgili ilçe belediyesine müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

SORU :  MAHALLEMDE YER ALAN BAZ İSTASYONUNUN MEVZUATA UYGUN OLUP OLMADIĞINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

CEVAP : Baz istasyonu kurulabilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından yer seçim belgesi düzenlenmiş olması ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşünün alınmış olması gerekmektedir. Yani güvenlik sertifikası düzenlenmiş olmalıdır. Baz istasyonu özel mülkiyette ise yapı ruhsatı alınmalıdır. Özel mülkiyette ise ilgili belediyesine başvuruda bulunularak baz istasyonunun yapı ruhsatının bulunup bulunmadığı hakkında bilgi alınabilir.

 

SORU :  KAMUYA AİT ALANLARDA BAZ İSTASYONU KURULABİLİR Mİ?

CEVAP : Kamuya ait umumi hizmet alanları ile ilgili idarelerin tasarrufu altındaki yol, otopark, yaya bölgesi gibi yerlerde kamu hizmetinin yürütülebilmesi ve iletişimin sürdürülebilmesi için gerekli tedbirler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü alınmak suretiyle elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir. Elektronik haberleşme istasyonlarının kurulabilmesi için, elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak yer seçim belgesinin düzenlenmiş olması, yatayda ve düşeyde gerekli ve yeterli koruma mesafesinin bırakılması, koruyucu tedbirler alınması, tasarımının kent ve yapı estetiği ile uyumlu olması zorunludur. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

 

SORU :  ÖZEL MÜLKİYETE TABİ ARSALARDA BAZ İSTASYONU KURULABİLİR Mİ?

 

CEVAP : Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü ile beş yılda bir yenilenmek ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat maliklerinin muvafakatı alınmak şartıyla ilgili idarelerden ruhsat alınarak elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir. Elektronik haberleşme istasyonlarının kurulabilmesi için, elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak yer seçim belgesinin düzenlenmiş olması, yatayda ve düşeyde gerekli ve yeterli koruma mesafesinin bırakılması, koruyucu tedbirler alınması, tasarımının kent ve yapı estetiği ile uyumlu olması zorunludur. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

 

SORU :  KÖYLERDE YAPILACAK YAPILAR VE UYULACAK ESASLAR NELERDİR ?

CEVAP : Konya ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 6360 sayılı Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında aşağıda belirtilen yapılaşma koşullarına uyulmalıdır.

 

SORU :  KÖY YERLEŞİK ALANI VE KÖY YERLEŞİK ALAN CİVARI NE DEMEKTİR ?

CEVAP : Yasal düzenlemeler ile mahalleye dönüşmesi öncesinde köy statüsüne sahip olan kırsal yerleşmelerin cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilerek ilgili idarelerce belirlenerek karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını tanımlar.

 

SORU :  İFRAZ VE TEVHİT İŞLEMLERİ İÇİN KIRSAL YERLEŞİM ALANLARI İÇERİSİNDE UYGULAMA NASIL YAPILMALIDIR?

CEVAP : Çevre düzeni planında, Kırsal Yerleşim Alanları olarak tanımlanan yerleşmelerde (Onaylı köy yerleşme planı bulunan kısımları hariç) yapılacak ifraz işlemlerinde, parsel genişlikleri (15.00) metreden, parsel derinlikleri de (20.00) metreden az olamaz.

İfrazla elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması şarttır. Parselden terk yapılarak yol oluşturulamaz.

Çıkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez

İfrazla çıkmaz sokak oluşturulamaz. (Konya ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümleri 4.4.3.13.)

 

SORU :  İFRAZ VE TEVHİT İŞLEMLERİ İÇİN KIRSAL YERLEŞİM ALANLARI DIŞINDA UYGULAMA NASILDIR?

CEVAP : Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu Üçüncü Bölüm, Toprak ve arazi varlığının belirlenmesine ilişkin esaslar Madde-8, Tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi(1); (Değişik: 30/4/2014-6537/4 md.) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez. Bakanlık asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre artırabilir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez, Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamaz. Ancak, tarım dışı kullanım izni verilen alanlar veya çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştiği alanlarda arazi özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal arazi büyüklüğünden daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilir.

NOT-1: 2510 sayılı İskan Kanunu uyarınca hazırlanan Tarımsal İskan Projeleri kapsamında yapılaşma amacı taşımayan tarımsal amaçlı ifrazlarda, yola cephe koşulu aranmaz.

NOT-2Tevhid işlemlerinde (5000) m2 asgari büyüklük şartı aranmaz.(Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği Md.62)

 

SORU :  6360 SAYILI KANUNLA KÖYDEN MAHALLEYE DÖNÜŞEN YERLERDE KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLDUĞU 06.12.2012 TARİHİNDEN ÖNCE TAMAMLANMIŞ YAPILARIN RUHSAT İŞLEMLERİ NASIL UYGULANMALIDIR?

CEVAP : 6360 sayılı Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu fotoğraflarıyla tespit edilen, entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatifler işletme ruhsatı almış sayılır. (6360 sayılı Kanun Geçici 1-14. Maddesi)

Bu işletmelerin bulunduğu binalar ile konutlardan, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya belediye ya da üniversiteler tarafından fen ve sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapıldığı tespit edilenler ruhsatlandırılmış sayılır. Ayrıca bu yapılar elektrik, su ve bunun gibi kamu hizmetlerinden yararlandırılır. (6360 sayılı Kanun Geçici 1-14. Maddesi)

Köy yerleşik alan sınırları içerisinde Kanunun yayımlandığı 06.12.2012 tarihten önce bitirilmiş yapılar “Tespit ve Değerlendirme Raporu”  ile mevzuata uygun yapıldığı tespit edilmelidir. Ancak Özel Kanun hükümlerinin uygulandığı (Arkeolojik ve Doğal sit alanları, Su Havzaları, Orman alanları vb. gibi) alanlarda Özel Kanun Hükümleri Çerçevesinde uygulama yapılmalıdır.

Üst ölçek planı bulunmayan iskan dışı alanlarda yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel (5000) m2 den küçük olamaz. Bu parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan kamu eline geçmiş bir yola, yapılan ifrazdan sonra en az (25.00) m. cephesi bulunması zorunludur. Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz. Yeni yerleşme alanı oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamaz.

 

SORU :  KIRSAL YERLEŞİM ALANLARI İÇERİSİNDE 6360 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLDUĞU 06.12.2012 TARİHİNDEN SONRA YENİ İNŞA EDİLECEK YAPILARA AİT RUHSAT İŞLEMLERİ NASIL UYGULANMALIDIR?

CEVAP : Büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen, nüfusu 5.000’in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, büyükşehir belediye meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27 nci madde hükümlerine göre yürütülür. (İmar Kanunu Madde 8-ğ)

Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binaları için ruhsat aranmaz. İmar planı olmayan köy yerleşik alanı sınırları içerisinde köyün ihtiyacına yönelik olarak ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmaz. Bu yapı ve tesislere uygulama projelerine göre ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu adına yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilir. (İmar Kanunu Madde 27)

a.       KIRSAL YERLEŞİM ALANLARINDA, YAPI İNŞAAT ALANI 500 M2’Yİ GEÇMEYEN YAPILARDA UYGULAMA NASILDIR?

Köyün, köylünün ihtiyacına yönelik olarak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar, köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri, köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası, süt soğutma depoları, meyve depoları için imar planı şartı aranmaz. Bunun yanı sıra, köyün ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılacak ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için de imar planı yapılması zorunlu değildir. Bu tür yapıların parsel içindeki konumları ve yapılaşma nizamları, köyün sahip olduğu doku özellikleri dikkate alınarak ilgili belediyesince belirlenecektir. Bu kullanımlar dışındaki her türlü faaliyet için (Turizm, günübirlik veya bölgesel düzeyde ticaret kullanımları vb.) uygulama imar planı yapılması zorunludur. (Konya ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümleri 4.4.3.10.) Bu alanlarda inşa edilecek yapılara ilçe belediyeleri tarafından, 3194 sayılı İmar kanunun 8(ğ) maddesine dayanılarak kanunun 27.maddesi kapsamında fen ve sağlık şartlarına esas Kırsal Yapı Belgesi düzenlenecektir.

 

b.       KIRSAL YERLEŞİM ALANLARINDA İMAR PLANLARI YAPILINCAYA KADAR, KONUT, TARIM VE HAYVANCILIK AMAÇLI YAPILARDA UYGULAMA NASIL OLMALIDIR?

Ø  Taks= 0.40 Emsal (E) = 0.80

Ø  Max. Bina Yüksekliği = 6.50 metre (2 kat) olarak uygulanır.

Kırsal yerleşik alan ve gelişme alanları içinde, parsel büyüklüğü 200 m²’den küçük parsellerde, komşu parsellerdeki yapıların konumu da dikkate alınarak, yapılaşma haklarını taban alanı büyüklüğü maksimum 80 m² olacak biçimde arttırmaya ilgili ilçe belediyesi yetkilidir. Kırsal yerleşim alanlarında var olan ve bu hükme uyan mevcut parsellerde, minimum yapı cephesini sağlamak koşuluyla, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 49’uncu maddesinde yer alan hüküm uygulanmaz.Silo, samanlık, yem deposu, vb. yapılar için max. bina yüksekliği ihtiyaç doğrultusunda idaresince belirlenir. (Konya ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümleri 4.4.3.11.)

Köyün genel ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak sosyal ve ticari tesisler (köy konağı, ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, ptt, karakol, ticarethane, mezarlık vb.) için yapılaşma koşulları ilgili idaresince belirlenir.

Bu kullanımlar dışındaki her türlü faaliyet için turizm, günübirlik veya bölgesel düzeyde ticaret kullanımları vb.) imar planı yapılması zorunlu olup;

 

Ø  Taks= 0.40 Emsal (E) = 0.80

Ø  Max. Bina Yüksekliği = 6.50 metre (2 kat) olarak uygulanır. (Konya ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümleri 4.4.3.12.)

Ø   

c.        BAŞKANLIĞIMIZCA 6360 SAYILI KANUNUN ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER BAŞLIKLI 3(1) MADDESİ KAPSAMINDA TİP PROJELER; “DAĞ KÖYLERİ” VE “OVA KÖYLERİ” OLMAK ÜZERE MİMARİ, STATİK, SIHHİ TESİSAT VE ELEKTRİK UYGULAMA PROJELERİNİ İÇEREN 18 ADET PROJE TANZİM EDİLMİŞTİR. BU PROJELERDEN BEN DE FAYDALANABİLİR MİYİM ?

 6360 Sayılı Kanunun 3(1) maddesi çerçevesinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Tip projeler” in uygulaması 3194 sayılı imar kanunun 27.maddesi kapsamında ilçe belediyeleri tarafından yapılacaktır.

 

Uygulamalarda aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınacaktır;

Ø  Yapının Kırsal yerleşim alan içerisinde bulunması,

Ø  Yapı sahibinin köy nüfusuna kayıtlı ve köyde oturduğuna dair Muhtarlık belgesi,

Ø  Yapının etüt ve projelerinin; yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygunluğunun İlçe belediyesince incelenerek izin verilmesi, (standard form)

Ø  Projelerin müellifi olan mimar ve mühendisler; Yapının Etüt ve projelerinin kontrol edilmesinden ve yapının denetiminden sorumludurlar.

Ø  Yapı ruhsatı aşamasında hazırlanacak olan statik projelere esas zemin etüt raporları, bölgedeki en düşük zemin emniyet gerilmesi dikkate alınarak Konya Büyükşehir Belediyesi Zemin Etüt Laboratuvarı tarafından tanzim edilmesi.

 

SORU : KIRSAL YERLEŞİM ALANLARI DIŞARISINDA RUHSAT İŞLERİ UYGULAMASI NASILDIR?

CEVAP : Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşaa edilmesi zorunludur. (İmar Kanunu Madde 27)

Emsale konu yapı alanı 5000 m²’yi geçmeyen tarımsal amaçlı yapılar, Alt Bölge için hazırlanan nazım imar planında ayrıca bir düzenleme yapılmamışsa, ilgili kurum görüşleri ile birlikte ilgili İlçe Belediyesinin ve ihtiyaç duyulması halinde Büyükşehir Belediyesinin izni alınarak, alt ölçekli imar planı aranmaksızın yapılabilir. Bu yapıların parsel içi konumlandırılmasında Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği uyarınca belirlenen yapı yaklaşma mesafelerine uyulması zorunludur. (Konya ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümleri 4.26.6.)

*Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, köyde yaşayan insanların Avrupa ve Tarım Kredi Desteklerinden faydalanması için bu not özellikle alınmıştır.

Kamu eline geçmiş bir yola cephesi bulunmayan parseller üzerinde yapılacak, tarımsal amaçlı yapılarda ve çiftçinin barınma amaçlı kullanacağı yapılarda, cephe şartı aranmaksızın Geçit Hakkı temin edilmek suretiyle ruhsat işlemleri yürütülebilir. Kadastro adalarında, yola cephesi olmayan parsellerin bulunması yola cepheli parsellerin ruhsat işlemlerini etkilemez.(Konya ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümleri 4.26.9.)

 

SORU : TARIMSAL AMAÇLI YAPI NE DEMEKTİR?

CEVAP : Toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan besicilik ve su ürünleri üretim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatlar, mandıralar (sütçülük),üreticinin bitkisel üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un ve yem değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün özelliği itibariyle hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği taktirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal amaçlı olduğu kabul edilen, entegre nitelikte olmayan tesislerdir.

 

SORU :  KIRSAL ALANLARDA İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA İZNİ VERİLEBİLİR Mİ?

CEVAP : Kadimden kalan veya yapıldığı tarihteki mevzuat kapsamında yola cephesi olmaksızın inşa edilen yapılar ile köy yerleşik alanlarda kalan yapılara kırsal yapı belgesine, yerleşik alan sınırı dışındaki diğer yapılara ise yapı kullanma izin belgesine göre verilir. (İmar Kanunu Madde 8-ğ)

Köylerde bulunan konutlarda, iş yeri açma ve çalışma izni alınarak ev pansiyonculuğu yapılabilir. (İmar Kanunu Madde 8-ğ)

 

Kamuya ait bir yaya veya taşıt yoluna cephe sağlanmadan yapı inşa edilemez, parsel oluşturulamaz.(İmar Kanunu Madde 8-ğ)

İNSAN KAYNAKLARI

SORU    : Belediyeniz bünyesinde iş istiyorum. Nasıl ve nereye başvuruda bulunacağım?
CEVAP  : Belediyemiz birimlerine personel alımı yapılmamaktadır. Personel alımı yapıldığında, Basın-Yayın ve İnternet yoluyla gerekli açıklama ve ilan yapılacaktır.

SORU    : Belediyenizde kadrom dahilinde boş bir kadroya naklen/ açıktan atanmak istiyorum. Nasıl ve nereye başvuruda bulunacağım?
CEVAP  : Belediyemiz birimlerinde personel ihtiyacı bulunmadığından nakil talepleri yerine getirilememektedir. Personel alımında, Basın-Yayın ve İnternet yoluyla gerekli açıklama ve ilan yapılacaktır.

SORU    : Özürlü ve hükümlü bir vatandaşım, özürlü ve hükümlü kadronuzda iş istiyorum. Nasıl ve nereye başvuruda bulunacağım?
CEVAP  : 4857 sayılı İş Kanunun 30. Maddesi gereğince Belediyemizin hükümlü/özürlü  kontenjanı şu anda dolu olduğundan, isteğiniz yerine getirilememiştir
KOMEK

SORU   : KOMEK nedir ?
CEVAP : Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme  Kursları KOMEK, “örgün eğitim sistemi dışından planlı, programlı ve sistemli olarak yürütülen bir eğitim şekli” olarak tanımlanan “yaygın eğitimin ilkeleriyle gerçekleştirilen bir yetişkin eğitimi organizasyonu”dur.

SORU   : KOMEK hangi kuruma bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir?
CEVAP : Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet vermektedir.

SORU   : Komek kurslarına kayıt yaptırmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
CEVAP : Kayıt yaptırabilmek için http://www.konya.bel.tr adresine girerek KOMEK sayfasında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

SORU   : Hanımlar Lokallerinize kayıt yaptırmak istiyorum. Nereye müracaat etmeliyim?
CEVAP : Selçuklu ve Meram ilçelerinde bulunan lokallerimize Haziran ve Aralık aylarında kayıt yaptırabilirsiniz. Ayrıntı bilgiyihttp://www.konya.bel.tr/komek adresinde  bulabilirsiniz. 

SORU   : KOMEK'de hangi eğitimler verilmektedir ?
 
CEVAP : KOMEK’te el becerilerini geliştirmeye yönelik el sanatları, geleneksel Türk-İslam sanatları, bilgisayar teknolojileri, yabancı dil, spor, sosyal-kültürel ve müzik eğitimleri verilmektedir. KOMEK sağlık alanında bilgilendirici,motive edici ve yaşam standartlarını yükseltici konularda seminerler düzenlenmektedir.

SORU   : KOMEK sunduğu hizmetler karşılığında ücret alıyor mu?
CEVAP : 20  Kurs merkezinde 100'ü aşkın branşda verilen eğitimlerin tamamı ücretsizdir. Ayrıca seminerlerimizden de ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

SORU   : KOMEK'de kursiyer olma şartı nedir?
CEVAP : Zorunlu ilköğretim yaşını tamamlamış herkes KOMEK kursiyeri olabilmektedir.Buna göre KOMEK'de kursiyer alt yaş sınırı 16’dır. Üst yaş sınırı yoktur.

SORU   : KOMEK'de kayıt dönemi ve eğitim süresi hakkında bilgi verir misiniz ?
CEVAP : Kayıtlar Şubat,Haziran ve Eylül ayı alınmakta olup, kayıt tarihleri sona erdikten en geç bir hafta içinde eğitim dönemleri başlamaktadır. MEB'in belirlediği kurallar çerçevesinde 4’er aylık eğitimlerin yanı sıra bazı branşlarda tekamül kursları verilmektedir.

SORU   : Kurs bitiminde sertifika veriyor musunuz?
CEVAP : Evet, kurs bitiminde başarılı olan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz.

SORU   : KOMEK’den aldığımız sertifikayla iş başvurusu yapabilir miyiz?
CEVAP : Evet, KOMEK’den aldığınız sertifikayla İŞKUR kanalıyla ilan edilen işlere iş başvurusu yapabilirsiniz.

SORU   : Kayıt için gerekli evraklar nelerdir?
CEVAP : KOMEK’ in kurslarından faydalanmak isteyenlerin başvuru sırasında T.C kimlik numaraları ile diplomalarının fotokopilerini yanlarında bulundurmaları yeterlidir.

SORU   : KOMEK kursiyeriyim, ürünlerimi satmak istiyorum. Ne yapmam gerekir?
CEVAP : KOMEK, kursiyerlerinin ürünlerini satmasında yardımcı olmak amacıyla Sarraflar Yeraltı Çarşısı ve Kule Satış Merkezimiz hizmete açılmıştır. Ürünlerini satmak isteyen kusiyerlerimiz, ürünleriyle birlikte satış merkezlerimize gelerek satış görevlilerimize ürünlerini teslim edebilirler. Karşılıklı imzalanan “ürün teslim tutanağı”nın bir nüshası kursiyerde, diğer nüshası satış görevlisinde kalmaktadır.Böylece ürünler güvence altına alınmaktadır. Satış sonrası ödeme yapılmaktadır.

SORU   : KOMEK kursiyeri değilim, satış merkezlerinizde ürünlerimi satabilir miyim?
CEVAP : Satış merkezlerimizde yalnızca, halen KOMEK’de eğitim alan veya önceki dönemlerde KOMEK’de eğitim almış kursiyerlerimiz ürünlerini satışa sunabilirler.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER

SORU   : Belediyeniz tarafından bastırılan kültür yayınlarından almak istiyorum.Nereye müracaat etmeliyim?
CEVAP : Bazı broşür ve kitaplarımızı gönderebilmekteyiz. Mesnevi ve diğer eserlerimizi KÜLTÜR A.Ş.nin adresinden temin edebilirsiniz. Konya merkezdeki satış noktalarımızdan da edinebilirsiniz.

SORU   : Hz. Mevlana’yı anma (Şeb-i Arus) törenlerinde bilet almak istiyorum. Nereye müracaat etmeliyim?
CEVAP : BB Mevlana Kültür Merkezinin, Mevlana’yı anma (Şeb-i Arus)  törenlerinde bilet satışları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

SORU   : Şehir dışından gelen misafirlerim için rehber istiyorum. Nereye müracaat etmeliyim?
CEVAP : Gezi rehberi ile ilgili istekleriniz değerlendirilip uygun olması  durumunda yardımcı olunacaktır.

SORU   : Kültürel ve sosyal etkinlikleriniz ile ilgili bilgi istiyorum. Nasıl yardımcı olursunuz?
CEVAP : Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yıl içerisinde düzenli olarak yapılan programlar:
Her Cumartesi Sema gösterisi (ücretsiz),
Her yıl temsili olarak Hz. Mevlana’yı karşılama töreni, 
Aşıklar Bayramı, 
Salı ve Cuma günleri düzenlenen “Aile Akademisi” 
gibi kültürel ve sosyal etkinliklerdir.

SORU   : Konya ve çevresinde bulunan Tarihi ve kültürel yapıların restorasyonu yapılıyor mu?
CEVAP : Konya ve çevresinde bulunan tarihi ve kültürel yapıların restorasyonu bir program dahilinde yapılıyor.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

SORU   : Üniversite öğrencisiyim belediyenizin verdiği burslardan faydalanmak istiyorum. Ne yapmam gerekir ?
Cevap   : Yasa gereği Belediyemiz üniversite öğrencilerine burs verememektedir. Sadece ilköğretim  ve lise öğrencilerinden; şehit, gazi çocuklarına , anne babası ayrı yaşayan çocuklara, öksüz ve yetimlere, kendisi %40 ve üzeri özürlülere eğitim yardımı yapılmaktadır.

SORU   : İhtiyaç sahibiyim belediyenizin vermiş olduğu gıda ve maddi yardımdan faydalanmak istiyorum. Ne yapmam gerekir ?
Cevap   : Belediyemiz Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir.

SORU  : İhtiyaç sahibi bir vatandaşım belediyenizden odun – kömür yardımı talep ediyorum. Ne yapmam gerekir ?
Cevap   : İkamet ettiğiniz ilçe kaymakamlığına müracaat etmeniz gerekmektedir.

SORU  : Okul Müdürüyüm, okulumuzun ihtiyacı olan, kırtasiye, projeksiyon, bilgisayar ve eğitim araç gereçleri belediyenizden t,alep ediyorum. Ne yapmamız lazım ?
Cevap  : İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi dahilinde müracaat var ise belediyemiz mücavir alanı içindeki okullarımızın çevre düzenlemesi,ihata duvarları ve boya badana hizmetlerini bir plan çerçevesinde yapılmaktadır.

SORU  : Konya’nın taşra İlçesinin birinde ikamet ediyorum, belediyenizce verilen yardımlardan nasıl faydalanırım ?
Cevap  : Belediyemiz mücavir alan dışına yasaların gereği olarak hizmet yapamamaktadır.

SORU  : Sosyal Kart nedir ?
Cevap  : Yardımların dağıtımı organizasyonunda Türkiye’nin ilk ve tek uygulanan kartı olup Konya Büyükşehir Belediyesince yürütülmektedir. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerin, gıda temizlik ve kırtasiye yardımlarını, tercihleri doğrultusunda almalarına imkan sağlayan ve insan onuruna yakışan modern bir araçtır. Kullanıma sunulan Sosyal kartın güvenliği için ihtiyaç sahibinin kimlik bilgileri kart içerisine yüklenmektedir. Bundan dolayı kart sahibi kişiler haricinde kartın kullanılmasına izin verilmemektedir.

Kişisel Sosyal Kart,
     Hanesinde iş gücü bulunmayan, sabit geliri olmayan ve sosyal güvencesi olmayanlara ihtiyaçlılığı tespit edilmesi halinde verilmektedir. Kişisel sosyal kartlarla aylık olarak; 1-3 kişi 75 TL, 4-5 kişi 100 TL. 6 ve üzerinde nüfusu olan ailelere 150 TL.’lik alışveriş imkanı sağlanmaktadır.

Sosyal Kart,
     
İhtiyaç sahibi aile olduğu tespit edilen ve zaman zaman yardım yapılmasına karar verilenlerin sıkıntılarını giderebilmeleri için defaten verilmektedir. Kişisel Sosyal kartta olduğu gibi aile durumlarına göre alışveriş imkanı sağlanmaktadır.

“Sosyal Kart Dağıtım ve Kullanım Aşamaları”

·          Sosyal Kart ihtiyaç sahibi her aileye verilmektedir.

·          Sosyal Kart sahipleri, kartlarına yüklenen meblağları, yalnızca gıda, temizlik ve kırtasiye alanlarında kullanabilir.

·          İhtiyaç sahipleri, verileni değil,  tercih ettiklerini alabilmektedir.

·          Verimliliği artırmaktadır.

·          Yardıma muhtaçlara daha etkin yardım yapılmaktadır.

·          İhtiyaç sahipleri gerekli incelemeler yapılarak  tespit edilir.

·          Ailenin ihtiyaç durumuna  göre yapılacak  yardım belirlenir.

·          Kartlar tek kullanımlık ve sürekli kullanımlık olmak üzere 2 tiptir.

·          Sosyal Kartlar kullanımlık kartlar tek seferde kullanılmaktadır,Kişisel sosyal kartlara sürekli yükleme yapılabilmektedir.

·          Sürekli kullanımlık kartlarda yükleme esnasında bir önceki aya ait sanal para sıfırlanır.

·          Kartlar manyetik şeritli olarak üretilmekte ve şifre ile kullanılmaktadır.

ULAŞIM


SORU   : Hatlardaki  sefer sayıları hangi kriterlere göre belirlenmektedir?

CEVAP : Hatlardaki yolcu yoğunluğuna göre ayarlanmaktadır.

SORU    : Yeni otobüs güzergahları neye göre belirlenmektedir?
CEVAP  : İstenilen güzergahtaki yerleşim durumu göz önünde bulundurularak UKOME kararı ile belirlenmektedir.

SORU    : Şoförlerinize ne tür seminerler verilmektedir?
CEVAP  : Trafikte uyulması gereken kurallar, ekonomik ve güvenli araç sürüş eğitimi, yolcularla iletişimin geliştirilmesi ve ilgili olabilecek diğer konular.

SORU   : Engelli otobüslerin çalışma güzergahları neye göre belirlenmektedir?
CEVAP : Otobüsler yoğun hatlarda sırayla çalıştırılmaktadır.

SORU    : Taşıma ücretleri neye göre belirlenir?
CEVAP  : Personel, akaryakıt ve yedek parça giderleri başta olmak üzere bütün gider kalemleri göz önünde bulundurularak belirlenir.

SORU   : Otobüs durak yerleri ve mesafeleri neye göre belirlenir?
CEVAP : Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulu Kararı ile belirlenmekte olup, kurul kararı alırken durak arası mesafenin en az 400 metre olmasını öngörmektedir.

SORU   : Otobüs güzergahlarındaki kapalı duraklar neye göre belirlenmektedir?
CEVAP : Yolcu yoğunluğu , durağın şehir merkezine mesafesi ve durak konulacak yerin ölçüleri göz önünde bulundurulmaktadır.

SORU   : Otobüs ve Tramvaylar hakkındaki şikayet veya taleplerimi size nasıl  bildirebilirim?
CEVAP : Belediyemize ait Alo 181 ‘Açık Kapı’ hattından veya http://www.konya.bel.tr internet adresindeki Açık Kapı bölümünden önerilerinizi bizle paylaşabilirsiniz. 

ZABITA

SORU   : Pazar yerleri ile ilgili talep ve şikayetler için nereye müracaat edeceğim?
CEVAP : Pazar yerlerinin denetim-kontrol yetkisi İlçe Belediye Başkanlığına ait olup; talep/şikayetçi olduğunuz konularda İlgili İlçe Belediye Başkanlığına müracaatınız gerekmektedir.

 

SORU   : Yer tahsisi (simit, tatlı, poaça, kermes, ticari sergi tezgahı) için nereye müracaat edeceğim ?
CEVAP : Talepte bulunduğunuz konularda Başkanlığımızca yer tahsisi yapılmamaktadır.

SORU   : İlçe belediyelerinin sorumluluğu altındaki alanlarda tabela, kaldırım işgali, araç parkı, temizlik, ruhsat ve ruhsata aykırılık konularında nereye müracaat etmeliyim ?
CEVAP : Bahse konu bölgenin/alanın denetim-kontrol yetkisi İlçe Belediye Başkanlığına ait olup; talep/şikayetçi olduğunuz konularda İlgili İlçe Belediye Başkanlığına müracaatınız gerekmektedir.