KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2020-2021 Eğitim Desteği Başvuru Kılavuzu
İLKOKUL – ORTAOKUL VE  LİSE  ÖĞRENCİLERİ İÇİN

 

1)     EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

a- 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim veren resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde kayıtlı eğitime devam eden öğrenci olmak,

b- Konya İli il sınırları içinde ikamet eden, örgün eğitim veren, resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci olmak,

c- İl dışında okuyan öğrenciler için; Aileleri Konya İli il sınırları içinde ikamet eden ve 8. sınıf LGS sınavına göre Türkiye genelinde %0,1 dilimde olan öğrenci olmak,

ç- İl dışından gelen öğrenciler için; 8. sınıf LGS sınavına göre Türkiye genelinde %0,1 dilimde olan ve Konya İli il sınırları içindeki okullarda eğitim gören öğrenci olmaktır.

 

2)     EĞİTİM DESTEĞİ KATEGORİLERİ

a- Öksüz (Annesi vefat etmiş) veya yetim (Babası vefat etmiş) olan öğrenciler,   

b- Şehit veya Gazi çocuğu olan öğrenciler,   

c- Hafif düzeyde ÖGV ve üzeri raporu ( %40 ve Özel Gereksinimi Vardır raporu) olan öğrenciler,

ç- Anne babası mahkeme kararıyla resmi ayrı(boşanmış) ihtiyaç sahibi olan öğrenciler,

d- 8. sınıf LGS sınavında Türkiye genelinde %0,1 dilimde olan öğrenciler.

 

3)     EĞİTİM DESTEĞİ MÜRACAATLARIN YAPILIŞI

a- Öğrenci yada veliler www.konya.bel.tr web sitesinden çevrimiçi müracaatlarını yapabilecektir.

b- İnternetten kendisi başvuru yapamayanlar eğitim gördükleri okullarında kayıtlarını okul yetkililerine başvurarak yaptırabilirler.

 

 

4)     MÜRACAATTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

a- Yanlış, hatalı, eksik ve gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara Eğitim Desteği verilmez. Bu şekilde destek aldığı tespit edilenler olması halinde ödenen destekler geri alınır.

b- Bu müracaatla ödenecek Eğitim Desteği 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için geçerlidir.

c- Geçtiğimiz dönemlerde Eğitim Desteği verilen öğrenciler bu dönemde de destek alabilmek için ilan edilen tarihlerde www.konya.bel.tr adresinden bilgi ve belge güncellemelerini yapmalıdır.

ç- SHÇEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda), Karatay Sevgi Evleri, Meram Sevgi Evleri ve Kim-Sev Yetiştirme Yurdunda ikamet eden öğrencilerden sadece Eğitim Desteği kriterlerinden birine sahip  öğrenciler başvurabilir. 18 yaşından gün almamış öğrencilerin kayıtları ilgili kurumdaki resmi olarak yetkilendirilmiş kişiler tarafından yaptırılır ve bankamatik kart ve şifreleri ancak bu yetkili kişilere teslim edilir.

d- Eğitim Desteği alan öğrencilerden artık Eğitim Desteği almak istemeyenler, destek istemediklerine dair dilekçe vermeleri veya sözlü beyanları halinde bu taleplerine istinaden Eğitim Desteği kesilir. Kendi isteği ile Eğitim Desteği almaktan vazgeçenlere tekrar aynı Eğitim–Öğretim yılı içinde tekrar talep etmeleri halinde Eğitim Desteği verilmeyecektir.

 

5)     EĞİTİM DESTEĞİ VERİLEMEYECEK ÖĞRENCİLER

a- Büyükşehir Belediyesinin hizmet verdiği Konya İli il sınırı dışındaki eğitim alan öğrencilere,

b- Mezun olan ve herhangi bir nedenle okulla ilişiği kesilen öğrencilere,

c- Yabancı uyruklu öğrencilere,

ç- Kayıt donduran veya okulla ilişiği herhangi bir şekilde kesilmiş öğrencilere,

d- Okuldan uzaklaştırma veya herhangi bir disiplin ceza almış öğrencilere,

e- Eğitim Desteği başvuru şartlarından en az birisini taşımayan öğrencilere,

f- Açık öğretim, Çıraklık Eğitim Merkezi, Ana Sınıfı, İş Eğitim Merkezi, Özel Rehabilitasyona devam eden, Kuran Kursu vb. kurslarda eğitim gören, ve örgün eğitim öğrencisi olmayan öğrencilere,

g- Tüm başvuru sahipleri beyan ettikleri bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Belgelerin teslimatı ve ödemeler sırasında öğrencilerin görevlilere karşı gayri ahlaki bir davranışta bulunması veya bu durumun herhangi bir şekilde tespit edildiği hallerde; 2020–2021 Eğitim-Öğretim döneminde Eğitim Desteği verilmez.

 

6)     SİSTEME ONLİNE BELGE YÜKLEME

a- Öğrencilerden istenilen belgeler www.konya.bel.tr web sitesinden müracaat yaparken sisteme yüklenilecektir. Başvuru için istenilen belgelerin (PDF, JPG, PNG veya GİF) 2 MB’den büyük olmayacak şekilde yüklenmesi gerekmektedir.

b- Başvuru esnasında gerekli belgeler yüklenmeyen kayıtlar geçersiz sayılacaktır.

7)     MÜRACAATTA ÖĞRENCİLERDEN İSTENİLEN  BELGELER

a- Yetim, öksüz, şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler için;

aa- Öğrenci için açıklamalı Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği. (E Devletten barkotlu alınacak)

ab- Annesi ve babası, her ikisi de vefat edenler için mahkemeden alınan Resmi Vasilik kararı veya resmi vasinin diğer kişilere noterden verdiği vekâletname.

b- Anne babası mahkeme kararıyla ayrı olan öğrenciler için;

ba- Öğrenci için açıklamalı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği veya velayetlerinin kendine ait olduğunu ve Nafaka bağlandığını beyan eden onaylı mahkeme kararı. (E Devletten barkotlu alınacak.)

ba- Para çekme işlemini yapacak velayet sahibinin arkalı önlü T.C. kimlik belgesi.

bc- Aile fertleri aylık gelir belgesi. (Vergi Beyannamesi Tahakkuk Belgesi, maaş veya ücret bordrosu vb.) (E Devletten barkotlu alınacak.)

bç- Öğrencinin resmi velayet sahibinin Çalışmıyor, Çiftçi veya Yevmiyeli, olarak kodlanması durumunda SGK Tescil ve Hizmet Dökümü. (E Devletten alınabilir.)

c- Hafif düzey ve üzeri ÖGV SAHİP OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN

ca- Hafif düzey ve üzeri onaylı ÖGV ( %40 ve üzeri Özel Gereksinimi Vardır) hastane heyet raporu.

cb- Para çekme işlemini yapacak velayet sahibinin arkalı önlü T.C. kimlik belgesi.

Hafif düzey ve üzeri Özel Gereksinimi Var olan öğrenci kayıtlarının değerlendirmesini; 30692 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’in 8/f maddesinde yer alan karara göre değerlendirme yapılır. ( f) Kurula gelen bilgi, belge değerlendirilir ve gereği hâlinde çocuk da kurula davet edilerek Ek-3’te yer alan tabloya göre özel gereksinim durumu rapora yazılır. Raporda engel oranı yazılmaz. Özel gereksinim düzeylerinin engel oranları ile ilgili mevzuatla uyumunda Ek-3’te yer alan tablo kullanılır.)

Değerlendirme yapılan EK-3 belgesi

MEVZUATLA UYUM ARANDIĞINDA KULLANILACAK TABLO EK 3 

Özel Gereksinim Kodu

Özel Gereksinim Düzeyi 

Engel Oranı(%) 

1

Özel gereksinimi vardır (ÖGV) 

20-39

2

Hafif düzeyde ÖGV 

40-49

3

Orta düzeyde ÖGV 

50-59

4

İleri düzeyde ÖGV 

60-69

5

Çok ileri düzeyde ÖGV 

70-79

6

Belirgin özel gereksinimi vardır(BÖGV) 

80-89

7

Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV) 

90-99

 

ç- Gazi çocuğu olan öğrenciler için;

ça- Gazi Kimlik Belgesi

çb- Para çekme işlemini yapacak velayet sahibinin arkalı önlü T.C. kimlik belgesi.

d- LGS 8. sınıf sınavı sonucuna göre başarı sırası Türkiye genelinde %0,1'lik dilimde olan öğrenciler için;

da- Öğrenci belgesi.

db- 8.Sınıf LGS Sınav Sonuç Belgesi

dc- Para çekme işlemini yapacak velayet sahibinin arkalı önlü T.C. kimlik belgesi.

 

8)     EĞİTİM DESTEĞİNİN İPTALİ VE İADE DURUMLARI

a- Eğitim Destek kartlarını telim almayanların kartları iptal edilir, kartına yüklenilmiş olan miktarlar belediye hesabına geri dönüş yapar.

b- Eğitim Destek kartına ya da PTT üzerinden veliler üzerine yatırılmış paralar ardışık üç ay içinde çekilmez ise miktarlar belediye hesabına geri dönüş yapar.

c- Eğitim Destek Komisyonunun iptal kararı aldığı veya herhangi bir sebeple eğitim desteği verilemeyen öğrencilerden, takip eden aylarda öğrencinin velayet sahibi Eğitim Desteğini tekrar talep ederse yeni kayıt olarak değerlendirilir ve gerekli belgeleri yeniden güncel olarak yüklemesi istenir.

ç- Eğitim Desteği üzerindeki tasarruf hakkı sadece Eğitim Desteği verilmesi uygun görülen öğrenciye aittir. Başkasına devredilmesi mümkün değildir. Aksi durumun tespiti halinde Eğitim Desteği iptal edilir.

 

9)     DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

a- Eğitim desteği verilen kategorilerde istenilen belgeler sisteme yüklenir.

b- Sisteme yüklenilen belgeler Eğitim Destek Komisyonu tarafından değerlendirilir.

c- Sisteme kaydedilen bilgiler ile istenilen belgelerde eksiklik olmayan öğrencilere 2020-2021 Eğitim-Öğretim dönemi içinde maksimum 8 ay süre ile Eğitim Desteği ödemeleri yapılır.

ç- Anne babası resmi ayrı olan öğrencilerin değerlendirmesinde hane içinde kişi başına düşen ve geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan sosyal güvencesi olmayan aileler değerlendirmeye alınır.

d- Hafif düzeyde ÖGV ve üzeri raporu ( %40 ve Özel Gereksinimi Vardır raporu) olan öğrenciler değerlendirmeye alınır.

e- Öksüz, Yetim, Şehit, Gazi çocuğu ve 8. sınıf LGS sınavına göre Türkiye genelinde %0,1 dilimde olan öğrenciler değerlendirmeye alınır.

f- Özel gereksinimi vardır (ÖGV) (%20-39) raporu olanlar değerlendirmeye alınmaz.

g- Değerlendirme sonuçları www.konya.bel.tr adresinden ilan edilir.

ğ- Eğitim gördüğü ilçesinde Vakıfbank şubesi bulunan öğrencilerinin ödemeleri kendi adlarına basılan Vakıfbank Eğitim Destek Kartları ile yapılır. Vakıfbank şubesi bulunmayan ilçelerdeki öğrencilerin ödemeleri veliler üzerinden PTT’ye yatırılır.

h- Eğitim Desteği ödemeleri öğrenci hesaplarına yatırıldığında velilerin cep telefonlarına SMS ile bilgilendirme mesajı gönderilir.

 

 

10)  BAŞVURU TARİHİ, YERLERİ VE ŞEKLİ:

Müracaat Başlangıç ve Bitiş Tarihi         : 28 Eylül – 18 Ekim 2020

Sonuç Açıklama                                   : 19 Ekim Haftası

Eğitim Desteği Yıl İçi Kayıtlar                : 18 Ekim 2020 den sonra yapılan başvurular hakkındaki karar Eğitime Destek Komisyonu takdirinde olacaktır.

Başvuru, İlan ve Duyurular                    : www.konya.bel.tr

İletişim Adresi                                      : Sosyal Destek Merkezi (SODEM) İhsaniye Mahallesi, Müneccimbaşı Sokak, No:5/A Selçuklu/KONYA

(Kültür Park Karşısı, Zindankale Katlı Otopark Altı)

 

Telefon                                                : 444 55 42’den 6’yı tuşlayınız.

İnstagram                                            : https://www.instagram.com/konyasodem

E-Posta                                               : [email protected]

Web                                                    : www.konya.bel.tr