KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Mevzuat

Avrupa’da genellikle kızartma yağlarının toplam madde içeriğinin en fazla %24-25 değerine ulaşana kadar kullanımda kalmasına izin verilmektedir. Ülkemizde de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 28.08.2007 tarih ve 26627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’ Kızartma Amacıyla Kullanılan Katı ve Sıvı Yağların Kontrolü Kriterleri Tebliği’’ ile kızartmalık yağların gıdadan çekilme süreçleri belirlenmiştir.

19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı ‘Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre; Kullanılmış kızartmalık yağ üreten lokanta, yemek fabrikaları, otel, motel, yemekhaneler, turistik tesisler ve tatil köyleri ile diğer benzeri tesisler, bu yağların toplanması için lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmakla yükümlüdürler. Bu yağların ücretsiz olarak geri kazanımcıya veya toplayıcılara teslim edilmesi esastır.

 

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği