KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Bitkisel Atık Yağların Geri Dönüşümü

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre bitkisel atık yağların geri kazanımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan çevre lisansı almış geri kazanım tesisleri tarafından toplanarak endüstride kullanılacak yarı mamul ve ürün elde edilmesi işlemleri olarak tanımlanmaktadır.

Biyodizel, kolza(kanola), ayçiçeği, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya hayvansal yağların bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür. Kullanılmış kızartmalık yağlar ve hayvansal yağlar da biyodizel hammaddesi olarak kullanılabilir. Biyodizel saf olarak veya her oranda petrol kökenli dizelle karıştırılarak yakıt olarak kullanılabilir. Saf biyodizel ve dizel-biyodizel karışımları herhangi bir dizel motoruna, motor üzerinde herhangi bir modifikasyona gerek kalmadan veya küçük değişiklik yapılarak kullanılabilir.

Biyodizelin Çevresel Avantajları dünya enerji ihtiyacının tarihsel gelişimi incelendiğinde üretimin ve tüketimin katı yakıtlardan sıvı ve gaz yakıtlara kaymakta olduğu görülmektedir.Bununla birlikte alışılagelmiş bu enerji kaynakları rezervlerinin sınırlı oluşu ve petrol krizleri buna bağlı olarak artan fiyatlar ülkeleri hem çeşitli tasarruf önlemlerine hem de yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi konusuna yöneltmiştir.

Biyodizel, tarımsal bitkilerden elde edilmesi nedeniyle, biyolojik karbon döngüsü içinde, fotosentez ile CO2’i dönüştürüp karbon döngüsünü hızlandırdığı için sera etkisini artırıcı yönde etki göstermez.  Biyodizelden CO, SO emisyonlarının, partikül madde ve yanmamış hidrokarbonların daha az salındığı kanıtlanmıştır. Ozon tabakasına olan olumsuz etkiler biyodizel kullanımında dizel yakıta nazaran %50 daha azdır. Asit yağmurlarına neden olan kükürt bileşenleri biyodizel yakıtlarda yok denecek kadar azdır. Biyodizel yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan CO oranı dizel yakıtların yanması sonucu oluşan CO oranından %50 daha azdır.