KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

AFİŞ YARIŞMASI

“MUTLU AİLE”

1. KONU

“Mutlu Aile“ konulu Afiş yarışması.

 2. AMAÇ

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilkini 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz “Kadına Şiddete Hayır, Sevgi ve Hoşgörüye Evet” temalı Afiş, Fotoğraf ve Kısa Film yarışmalarının ikincisini bu yıl “Mutlu Aile” konusunda düzenliyoruz.

Yeryüzünün en eski sosyal kurumlarından biri olan aile, sosyal hayatın âdeta bir minyatürüdür. Nesli devam ettirme, aile bireylerine psikolojik ve sosyal güven sağlama işlevinin yanında, kültürel değerleri gelecek nesle aktarma işini de önemli ölçüde aile üstlenir. Ailenin sosyal yapının oluşumundaki inkâr edilemez fonksiyonu, sonuç olarak toplumun ve devletin şekillenmesinde de hissedilir.

Ayrılıkların ve ailede parçalanmaların arttığı bir zaman diliminde aile kavramına vurgu yapmak adına huzur şehri, Mevlana şehri Konya’dan ayrılık yerine birleşme, nefret yerine sevgi ve hoşgörü temalarına dikkat çekmek için bu yarışma gerçekleştiriliyoruz.

Türkiye’de ilk defa Konya Aile Destek ve Eğitim Merkezi’ni kuran Konya Büyükşehir Belediyesi sorun yaşayan hemşerilerimizin uzmanlar tarafından birebir desteklenmesine zemin hazırlıyor.

Bu faaliyetlerin bir başka sacayağı da bilinçli bir toplumun oluşumuna katkı sağlayan eğitim çalışmalarıdır.

Bu yarışma ile aile bütünlüğüne dikkat çekerek, mutlu ailelerde yetişen bireylerin müreffeh bir toplumun oluşumuna hız kazandıracağı düşüncesiyle konuya sanatçı gözüyle bakılması sağlanarak Afiş yarışması gerçekleştirilmiş olacak. 

 YARIŞMA ŞARTNAMESİ

3. BAŞVURU KOŞULLARI

ü     Yarışma Seçici Kurul Üyeleri dışında, amatör ve profesyonel herkese açıktır.

ü      Yarışmaya farklı rumuzlarla en fazla üç afiş gönderilebilir.

ü     Yarışmaya katılanlar Konya Büyükşehir Belediyesi’ne vermekle yükümlü oldukları imzalı katılım formunda; afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, bu çalışmalarla daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını ve bunların hiçbir yerde sergilenmediğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini belirteceklerdir. Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır (Bu şartları taşımayan afişler yarışma dışı bırakılır. Ödül ve mansiyon verilmiş ise iptal edilir).

ü     Yarışmada ödül ve mansiyon alan afişler ek bir bedel ödenmeksizin Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. Yarışmaya katılan afişler düzenleyen kurum tarafından iade edilmeyecektir. Ancak ödül ve mansiyon alanlar dışında, katılan adaylar sonuçlar ilan edildikten itibaren bir ay içinde kendi tasarımlarını geri alabilirler. Bir ay içinde tasarımını geri almayan katılımcılar bir hak iddiasında bulunamazlar.

ü     Dereceye giren ve sergilemeye değer görülen eserler 2013 yılında yapılacak etkinliklerde sergilenecektir.

ü     KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, Internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.

ü     Seçici Kurul, afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

ü     Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

ü     Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak basım gerekeceğinden, dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.

ü     Afişler, 50x70 cm boyutunda olacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılması zorunludur. Afişler postada hasar görmeyecek şekilde ambalajlanarak gönderilecektir. Posta ve kargoda doğacak hasarlardan KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ sorumlu değildir. Ayrıca afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında, COREL Illustrator, FreeHand,Photoshop programlarından biriyle hazırlanmış olarak, CD'de de teslim edilecektir. (50x70 cm afiş için net baskı alanı; 48x68 cm olmalıdır.) CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte hazırlanacak dokümanın herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmesi gerekmektedir.

ü     Afişler, elden, posta veya kargo yoluyla en son 30 Eylül 2013 Cuma günü saat 17.00’e kadar;

Konya Büyükşehir Belediyesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

“Mutlu Aile” Afiş Yarışması

Yenişehir Mahallesi Vatan Caddesi  No:2 Selçuklu Konya

adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olacaktır.

Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen afişler yarışmaya dahil edilmeyecektir. Yarışmaya gönderilen afişlerin üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb işaretler bulunmayacaktır.

ü     Yarışmaya gönderilecek eserlerin kayıtlı olduğu CD/DVD üzerine 3 harf ve 3 rakamdan oluşan 6 karakterli bir rumuz yazılmalıdır. Örnek: (abc456) Afişlerin adlandırılmalarında da bu rumuz ve sıra numarası yazılmalıdır. Birden çok eserle katılan yarışmacılar ise eserlerini şu şekilde göndermeli: Örnek: 1(abc456),2(abc456), 3(abc456) e-posta ile gönderilecek eserlerde de rumuz ve sıra numarası mutlaka olmalıdır.

ü     Kimlik zarfının üzerinde, katılımcının afişi için kullandığı “RUMUZ” ile “Konya Büyükşehir Belediyesi Mutlu Aile” deyimi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde afişin rumuzu, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, kısa özgeçmişi, adres, telefon, mobil telefon varsa faks ve e-posta adresini içeren bir katılımcı formu konulacaktır.

4. YARIŞMA TAKVİMİ:  

Son Teslim Tarihi     : 30 Eylül 2013

Ödül Töreni              : 24 Ekim 2013

Ödüller, KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mevlâna Kültür Merkezi’nde yapılacak törenle sunulacaktır. Sonuçlar ödül töreninden sonra kamuoyuna KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ internet sitesi www.konya.bel.tr adresi aracılığı ile duyurulacaktır.

 5. ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü            5.000 TL

İkincilik Ödülü             3.500 TL

Üçüncülük Ödülü          2.500 TL

Mansiyon Ödülü           1.000 TL

Sergileme 15 adet       150 TL

Ödüle layık çalışma bulunup bulunulmaması, ödüllerin bir kısmının dağıtılıp dağıtılmaması Seçici Kurul’un takdirindedir. Ödül tutarları, yarışmacılara 24 Ekim 2013 günü birer KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ plaketiile birlikte takdim edilecektir.

 6. SEÇİCİ KURUL:

v  Prof. Dr. Melek GÖKAY                 Necmettin Erbakan Ü. Resim-İş A.B.D. Bşk

v  Doç. Dr. A.Gani ARIKAN               Selçuk Üniversitesi İletişim Fak. Öğretim Üyesi

v  Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZKAFA         Selçuk Üniversitesi GSF Öğretim Üyesi

v  Yrd. Doç. Dr. Harun Hilmi POLAT Selçuk Üniversitesi GSF Grafik Bölüm Başkanı

v  Nurullah ÖZDEM                             Grafiker  

7. DİĞER KOŞULLAR:

Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ yetkilidir. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükte bulunan genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

 8. İLETİŞİM:

Konya Büyükşehir Belediyesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

“Mutlu Aile” Afiş Yarışması

Yenişehir Mahallesi Vatan Caddesi  No:2 Selçuklu Konya

Tel : 0332 221 14 00 / 1938-1944

 

Mail: [email protected]


Afiş Yarışması Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayın