BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ 

1- Amerika’da Columbus, Ohaio kentinde düzenlenecek olan ASTC “Association of Science and Technology Centers) yıllık konferansına görevlendirilme yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne,

2- Konya Büyükşehir Belediye ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ek protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanlığına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür Müdürlüğü arasında protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanlığına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- İptal İhdas kadrolarının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Selçuklu Belediyesinin 2012 yılı gider bütçesine ek ödenek kaydına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Mülkiyeti Belediyemize ait arsaların satışı için Encümene yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- 775 sayılı yasa ile takyit şerhi konulmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- 9. İcra Dairesi marifetiyle 2009/12522 esas ile satışa çıkarılan  gayrimenkulün satın alınması için yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- 9 ncu  5 yıllık  imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- 9 ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Karatay İlçesi,  Erler Mahallesi, M29A18C1C ve M29A18C1D paftalar, 5737 ada, 10 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, Yeni Mahalle, M29A11C1A pafta, 19879 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, M29A11A2D pafta, 19552, 19953 ve 19554 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B2B, M29A06B2C, M29A07A1A ve M29A07A1D paftalar, 854 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Küçükkumköprü Mahallesi, M29A11D3D pafta, 25768 ada, 2, 3 ve 4  nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C3A, M29A11C3D, M29A11C4B ve M29A11C4C paftalar, 5389 ada, 7, 8 ve 54 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Meram İlçesi, Doğu Hadimi Mahallesi, 14-L-II pafta, 17259 ada, 1 No.lu parsel, 17728 ada, 2 ve 3 No.lu parsel, 17271 ada, 2 No.lu parsel, 17260 ada, 12 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 11-H-III pafta, 14986 ada, 10 No.lu parsel  ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Meram İlçesi, Karahüyük, Harmancık, Beybes, Kozağaç (Güney Meram İmar Planı) Mahalleleri’nde imar planında A2, B, C1, C2, D ve E şartlarının yeniden görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, (Köyceğiz tapulaması), 17-H-II pafta, 13661 ada, 3 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, 16-K-III ve 15-K-II pafta, 3901 ada, 2, 4, 5, 6, 20 ve 21 No.lu parseller ve 3903 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, 16-K-I pafta, 763, 26771 ve 37361 No.lu adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14-J-III ve 14-J-IV pafta, 27866, 27868 ve 27869 No.lu adalar ve 14-J-III pafta, 27867 ada, 28 ve 78 No.lu parseller ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 27652 ada, 113 ve 114 No.lu parsellerin içinden geçen 7 metrelik imar yolu ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Meram İlçesi, Gödene Mahallesinde, 369 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesinde Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17-J-II pafta, 17037 ada, 1 ve 14 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Meram İlçesi, Çaybaşı ve Hacıfetteah Mahallelerinde bulunan Tescilli yapı ve koruma alanlarını kapsayan alanda yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K I pafta, 17438 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi, Şeker Murat Mahallesi, 18 K II paftaya isabet eden alanda 28800 adanın güneyinde kalan Çocuk Bahçesi Alanının bir kısmına Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Selçuklu İlçesi, Özlem Mahallesi, 19 K I pafta, 28971 ada, 4 parselin, Mesken Alanı olan imarının bir kısmına Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 K III pafta, 15454 ada, 12 parsel, 15454 ada, 13 parsel ve 15455 ada, 3 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 25 M I pafta, 20548 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 22 L II pafta, 7616 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Selçuklu İlçesi, Dokuz ve Ardıçlı Mahalleleri, 452, 498, 620 ve 646 parsellerin bir kısmına Eğitim Tesisi Alanı(Kampüs) için yer ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K II pafta, 14386 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay  İlçesi, Tarihi Kent Merkezi Koruma amaçlı imar planı içerisinde Mevlana Meydanı plan notlarında yer alan ticari alanın parselasyona esas olacak şekilde plana işlenmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- (Büyükşehir Belediyesi) 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan notlarına parsel büyüklükleri ile ilgili plan notu ilave edilmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay  İlçesi, Saraçoğlu Caddesi, 5740 ada, 85 nolu parselden geçen mevcuttaki yolun imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay  İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, 2494 ada, 6 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay  İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5752 ada, 2 parsel ve 5751 ada, 12 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay  İlçesi, Şemsi Tebrizi Mah. 916 ada, 57 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmezsine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tapunun Sarayköy Mahallesi, 19 H III, 19 İ IV pafta, 1716 parsel ve çevresi ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 29 N I pafta, 18032 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18097 ada, 3 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şeyh Şamil Mahallesi, 24 L III pafta, 14474 ada, 1 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 12194 ada, 2 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 19 L II (kad:160) pafta, 2681 ada, 52 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- Sosyal-Kültürel projelerde kullanılmak üzere Sarıyakup Mahallesi 22585 ada 12 parsel nolu gayrimenkulün satın alınması için Encümene yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi BaşkanlığınınKuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- Fransa’nın Nantes kentinde düzenlenecek olan “2012 Eurocıtıes Yıllık Genel Toplantısı ve Ödül Töreni”ne katılacak heyetin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- Belediyemizin iştiraklerinin yapmış oldukları faaliyetlerle ilgili olarak bankalardan teminat mektubu limiti oluşturulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- Toplu Ulaşım araçlarında uygulanacak olan Abonman Elkart fiyatlarının belirlenmesi ile takipli seyahatlara ait uygulamaların belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- Konya ile Irak’ın Kerkük Şehri  arasında kardeş şehir ilişkisinin başlatılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- Bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve isim verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- Üçler Mezarlığı ile Mevlana Kültür Mer. kuzeyindeki alanda “Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi ve uygulamasının Karatay Belediyesince yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- Meram Belediyesi sınırları içerisinde Abdülaziz, …mahallelerinde  Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı ilan edilmesi uygulamasının Meram Belediyesince yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- Meram Belediyesi sınırları içerisinde Muradiye, … mahallelerinde  Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı ilan edilmesi uygulamasının Meram Belediyesince yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ve krokilerde ada ve parsel numaraları belirtilen yeşil alanlara ekli listedeki isimlerin verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- İmar Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin yeniden görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A pafta, 144, 145 ve 30991 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- Karatay İlçesi, Karaciğan Mahallesi, M29A11A1D ve M29A11A4A paftaları, 25996 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi ve kısmen Dedekorkut Mahallesi’ni kapsayan 19-İ-II, 18-İ-II, 19-J-IV, 18-J-I imar paftaları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64 -Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 27 K III pafta, 20863 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A12A pafta, 2494 ada ve 3-5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi,  Büyükkayacık Mahallesi, 22410 ada, 13 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi,  17 J IV, 17 K IV, 16 J II ve 16 K I paftalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi,  Yazır Mahallesi, 26 L 3 pafta, 28410 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69- Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 30 N 2 pafta, 29248 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70- Selçuklu İlçesi, Büyük Kayacık Mahallesi sınırı içerisinde; Armut Hattındaki alanın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 7 pafta, 528, 704 ve 705 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72- Sultan Selim Camii Temel Güçlendirme işiyle alakalı ilgili kurumla protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

73- Karatay İlçesi Keçeciler Mahallesi, M29A11A pafta, 5008 ada, 11 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 18.35’de son verilmiştir.