BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14.09.2012 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.09.2012

    Sayı    :   2012/62

            Yapılan incelemede; teklifte belirtilen “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere iki adet çift kabinli kamyonetin” satın alınması hususu uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  12.09.2012

  Sayı   :   2012/63

              Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının Çalışma Yönetmeliği ekteki şekli ile uygun görülmüştür.

3- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   11.09.2012

   Sayı  :    2012/486

               Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerde  imar planında, imar yollarına isabet eden gayrimenkullerin  kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :   11.09.2012

  Sayı   :   2012/487

             Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, imar yoluna ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırılması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :   15109.2012

  Sayı   :   2012/488

              Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde imar planı uygulaması, yol, yeşil saha, otopark, resmi kurum gibi umumi hizmetlere ayrılan, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 1 nci 5 yıllık imar  proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

6-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :   13.09.2012

   Sayı    :   2012/489

               Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, M29A04D1A ve M29A04D1B imar paftalarında, 30951 ada, 1 nolu parsele isabet eden Dini Tesis Alanının kaldırılarak, Sanayi Alanına “30951 ada, 1 nolu parsel içerisinde imar planında belirtilen inşaat yoğunluğunun haricinde 1000 m² Dini Tesis yapılabilir.” plan notu getirilmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.09.2012

     Sayı   :   2012/490

    Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B3D imar paftasında, 23771 ada, 2 nolu parselin Ticari Tesis Alanı olan imarının Küçük Sanayi Alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.09.2012

     Sayı   :   2012/491

              Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, M29A11A2B ve M29A11A2C imar paftalarında, 24967 ada, 1 nolu parselin Özel Okul Alanı olan imarının Temel Eğitim Öncesi Öğretim Alanına dönüştürülmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.0892012

     Sayı  :   2012/492

              Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A12A4D imar paftasında, 1998 ada, 24 nolu parselin Sanayi Alanı olan imarının CNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) Dolum Tesisine dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.   

10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı  :   2012/493

    Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A16B2B imar paftasında, 30776 ada, 2 nolu parselin Dini Tesis Alanı olan imarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/494

                Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17D2A, M29A17D2B ve M29A17A3D imar paftalarında, 5710 ada, 5 ve 6 nolu parsellere isabet eden alana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2012 tarih, 469 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Ağaçlandırılacak Alan kullanımlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/495

                Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4A ve M29A13D3B imar paftalarında, 24618 ada,6 nolu parselin Sanayi Sahası, E: 0.25, Hmax: 7.00 metre, Minimum ifraz 10.000 m² olan imarının, E: 0.30, Hmax: 15.00 olarak değiştirilmesi ve “Baca ve silo yükseklikleri Hmax: 25.00 metre olacaktır” plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/496

               Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, M29A16B1C imar paftasında, 2085 ve 3140 nolu parsellere Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2012 tarih ve 386 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Akaryakıt Lpg İkmal İstasyonu kullanımlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür.

14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/497

      Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A06C3C imar paftası, 17633 adanın Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sahası olan imarının, Ağaç ve Metal İşleri Küçük Sanayi Sahası olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/498

      Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C4A imar paftasında, 31543 ada, 1 nolu parselin Çocuk Oyun Alanı olan imarının Dini Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

                 Sayı   :   2012/499

                Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1D ve M29A06D2C imar paftalarında, 19722, 19723, 19724, 19725, 19726, 19727, 19728, 19729, 19730, 19731, 19732, 19733, 19734, 19735, 19736 ve 19737 adaların Ticaret Alanı olan imarının, Gıda ve Tarım Küçük Sanayi Sahası olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifi incelendi;  bölgenin Ticaret Alanı olan imarına “Gıda ve tarım ürünleri imalatı yapılabilir.” plan notu ilave edilmesi şeklinde değiştirilerek uygun görülmüştür.

          17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/500

                Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B4B imar paftasında, 20690 ada, 5  nolu parselin Gıda Sanayi ve Servis Alanları olan imarının, Sanayi ve Teşhir Alanı olarak, 25.00 metre olan inşaat yüksekliğinin Hmax: 10.00 metre olarak değiştirilmesi, “Ön cephede idari ofis yada showroom yapılacaktır” plan notunun eklenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

                Sayı :   2012/501

                Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A imar paftasında, 144, 145 ve 30991 adaların Mesken Sahası imarlı alanlarının Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/502

                Karatay İlçesi, Karaciğan Mahallesi, M29A11A1D ve M29A11A4A imar paftalarında, 25996 ada, 1 nolu parselin Resmi Kurum (Köy Hizmetleri) olan imarının Konaklama Tesisi Alanına dönüştürülmesi ve E: 1.60, Taks: 0.30, Maksimum 6 Kat yapılaşma şartı getirilmesi ile ilgili imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/503

                Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A11B4A ve M29A11B4B imar paftalarında, 3630 ada, 28, 29, 30 ve 32 nolu parsellere isabet eden İlkokul Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/504

                Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, 9-L-III pafta, 27295 ada, 2 No.lu parselde dini tesis alanına eğitim ve lojman alanı eklenmesiyle ilgili plan tadilatı teklifi incelendi; mevcuttaki arazi kullanımı ve imar durumu dikkate alınarak 27295 ada 3 parselle birlikte yeniden planlanıp düzeltilerek uygun görülmüştür.

            22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/505

                Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 7-G-IV, 6-G-I pafta, 4783 No.lu parsel ve çevresinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2012 tarih ve 473 No.lu kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan Eğitim Kampüsü Alanı  kararlı   1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

 

 

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/506

      Meram İlçesi, Uluırmak Saka Mahallesi, 16-M-I pafta, 4065 ve 4066 adalarda mevcut ağaçlandırma sahasının (Uluırmak Mezarlığı) genişletilmesi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/06/2012 tarih ve 388 No.lu kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/507

            Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi ve kısmen Dedekorkut Mahallesi’ni kapsayan 19-İ-II, 18-İ-II, 19-J-IV, 18-J-I imar paftalarında Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2012 tarih ve 474 No.lu kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/508

                Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 14-J-IV pafta, 27585 ada, 38 No.lu parselde dini tesis ve ticaret alanında yapılan plan tadilatı uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/509

      Meram İlçesi, Kalfalar Mahallesi, 16-L-I pafta, 4047 ada, 17 No.lu parselde lise sahasına spor alanı ilave edilmesiyle ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/510

                Meram İlçesi, Aksinne Mahallesi, 17-L-I pafta, 26192 adanın güneyindeki otopark alanının güney batı köşesinde trafo tadilatı yapılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/511

                Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 28 N IV paftaya isabet eden Ödül Sokağın bir kısmının Park olan imarının, Otopark olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/512

                Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 N I pafta, 15747 ada, 1 parselin, Ortaöğretim ve Yurt Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Kreş olan imarının bir kısmının Dini Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/513

      Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 L I pafta, 13610 ada, 4 parselin, Sağlık Tesisi Alanı olan imarının kuzeybatı köşesine Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/514

    Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 J IV pafta, 29115 ada, 1 parselin, İlköğretim olan imarına E:0.70, Max TAKS:0.35 yapılaşma şartları verilerek, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

 

 

          32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/515

                Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 L I pafta, 16826 ada, 5 parselin, 6 Kat 22*22 ebatlı Blok Mesken Alanı, 24Ü olan imarının, Mesken Alanı, E: 1.00, Max TAKS: 0.30, Hmax: 6 Kat, ‘Kapalı Çıkma Yapılamaz’ plan notu eklenmesi, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/516

      Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 27 N I pafta, 16782 ada, 13 parselin, Ayrık 3 Kat 0.30/0.90 ve Ayrık 4 Kat 0.30/1.20 Mesken Alanı olan imarının, yoğunluk artışı yapılmadan Mesken Alanı, E: 1.05, Max TAKS: 0.30, Hmax: 4 Kat, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/517

                Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 N II pafta, 28424 ada, 1 parselin, H:4.50, Blok Ticaret Alanı olan imarının, yoğunluk artışı yapılmadan Ticaret Alanı, E: 0.60, Max TAKS: 0.30, Hmax: 7.50, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/518

                Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26 N III pafta, 15715 ada, 9 parselin, 2 Kat 16*40 ebatlı Blok Ticaret Alanı olan imarının, yoğunluk artışı yapılmadan Konut+Ticaret Alanı, E: 0.60, Max TAKS: 0.30, Hmax: 7.50, ‘Kapalı Çıkma Yapılamaz’ plan notu eklenmesi, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/519

                Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 13785 ada, 6 parselin, 2 Kat Blok Ticaret Alanı ve Park olan imarının, Blok Ticaret Alanı, Hmax: 7.50,  otopark alanları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/520

                Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 28 N IV pafta, 16769 ada, 8 parselin, 7 Kat, E:2.80 Mesken Alanı olan imarının, yoğunluğunun düşürülerek, E: 1.80, Max TAKS: 0.25, Hmax: 7 Kat olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/521

                Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 M I-II pafta, 17404 ada, 4 parsel ve 17405 ada, 4 parselin, 4 Kat 22*22 Blok Ticaret Alanı olan imarlarının, Konut+Ticaret Alanı olarak değiştirilmesi, E: 0.90, Max TAKS: 0.25, Hmax: 4 Kat, ‘Kapalı Çıkma Yapılamaz’ plan notu eklenmesi, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı incelendi; her iki parselin bir kısmının park alanına ilave edilip park alanının yeniden düzenlenmesi, teklif edilen yapılaşma kriterlerinde değişiklik yapılmadan sadece inşaat E: 1.00 olacak şekilde düzeltilerek uygun görülmüştür.

 

 

 

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/522

                Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29 M II pafta, 20560 ada, 3 parselin, 2 Kat Blok Ticaret Alanı ve Meydan olan imarının, Emsal ve Taksa çevrilerek, Ticaret Alanı, E: 1.00, Hmax: 4 Kat, ‘Sağlık Tesisi Yapılabilir’, ‘Otopark İhtiyacı Parsel İçerisinde Çözülecektir’ plan notları eklenmesi, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/523

                Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 22 J IV pafta, 28490 adanın kuzeyinde yer alan Park Alanına, Bölge Regülatör İstasyonu için yer ayrılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/524

                Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 23 M I-II paftalar, 21301 adanın batısında yer alan Park Alanına, Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/525

                Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 27 K III pafta, 20863 ada, 1 parselin, Spor Tesisleri olan imarının, Emsal ve Hmax yapılaşma şartları getirilerek, Emsal:0.05 ve Hmax:13.50, ‘Kapalı Spor Alanlarında Yüksekliği 13.50m’yi geçmeyen Çelik Taşıyıcılı, Üzeri Branda vb. Örtülü Kapalı Halı Saha Yapılabilir. Bu Alanlar Emsale Dahil Değildir.’ plan notu eklenmesi, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/526

      Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 21 K IV pafta, 14852 ada, 3-4 parsellerin, 8 Kat, 2 adet Blok Mesken Alanı olan imarlarının, yoğunluk artışı yapılmadan E: 2.10, Max TAKS: 0.30, Hmax: 8 Kat, ‘Kapalı Çıkma Yapılamaz’, ‘Zemin Kat Hariç Açık Çıkmalar Emsale Dahildir.’ plan notları eklenmesi, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/527

                Büyükşehir Belediyesi Meclisince uygun görülüp, Konya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge  Kurulu'na görüş alınması için gönderilen ve uygun görülmeyen aşağıdaki 4 adet plan tadilatı yeniden incelendi,

            a-) Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, 17 M I paftası, 49, 51 ve 52 adalarda yapılan imar plan tadilatı, Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 18.05.2012 tarih ve 336 sayılı kararından önceki planının geçerliliği,

         b-) Karatay İlçesi, Aziziye Mahalle sınırları içerisinde bulunan Üçler mezarlığı güneyindeki Rekreasyon alanının Sosyal Tesis Alanı (Konya Geleneksel El Sanatları Alanı) ile ilgili imar plan tadilatı, Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.12.2011 tarih ve 724 sayılı kararından önceki planının geçerliliği,

         c-) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, 18 L III pafta, 183 adanın imarının Ticaret Alanından meydan sahasına dahil edilmesi ile ilgili planı tadilatı, Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.07.2011 tarih ve 426 sayılı kararından önceki planının geçerliliği,

  d-) Meram İlçesi, Ayanbey Mahallesi,16-H-II (Kad.260) pafta, 1675 ada, 7 ve 8 No.lu parsellerde yapılan plan tadilatı Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 18.05.2012 tarih ve 305 sayılı kararından önceki planının geçerliliği uygun görülmüştür.

 

 

          45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/528

      Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A12A pafta, 2494 ada ve 3-5 nolu parseller ile ilgili  Taç Turizm Seyahat Acenteliği'nin Nazım Plan değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/529

      Meram İlçesi, Havzan Mahallesi 17 J II pafta, 18037 adanın imarının Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.03.2011 tarih ve 156 sayılı kararı ile iptal edilmesi sonucu plansız kaldığından Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.10.2009 tarih ve 488 sayılı kararından önceki imar durumuna getirilmesi ile ilgili Süleyman Temizci'nin Nazım İmar Planı teklifi uygun görülmüştür.

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/530

                Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, 22410 ada, 13 nolu parselin bir kısmının Eğitim Kampüsü alanı olarak düzenlenmesine dair Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Nazım Plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          48- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.09.2012

       Sayı :   2012/64

                29 Eylül 2012 tarihinde bu yıl 3. düzenlenecek olan “Sufi Night” programına Mutrıp Heyeti olarak: Yusuf KAYYA (Ney), Kağan ULAŞ(Tanbur), Ömer Faruk BELVİRANLI (Ses), Mehmet ÖZTORUN (Kudüm), Suat ORHAN (Bendir), Ahmet Safa MIZRAK (Ney), Mustafa Celalettin AKSOY (Kanun), Mehmet UÇAK (Ud), Osman ACAR (Halile), Emre APAYDIN (Kemençe), Habib Alparslan TABAK (Ses), Hüseyin Alb ÖZEL (Ses), Mehmet Ali TÜRKOĞLU (Ses), Ufuk YÜRÜÇ (Ses), Süleyman ÖZEN (Ses), Sema Heyeti olarak: Fahri ÖZÇAKIL, Mehmet Emin HOLAT, Hüseyin Sıtkı HOLAT, Reşat VAROL, Sıtkı ÇOKÜNLÜ, Mehmet Mithat ÖZÇAKIL, Ömer KILIÇ, Özhan GÜLTEPE, Selami ÜNAL, Yusuf VAROL, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı memuru Hasan Hüseyin ERDEM ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Personeli Arif Emre ADIR’ın 28–30 Eylül 2012 tarihleri arasında harcırahlı olarak katılmaları uygun görülmüştür.

          49- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.09.2012

       Sayı :   2012/65

                İlimiz Konya ile Irak’ın Kerkük şehri arasında Kardeş Şehir ilişkisinin başlatılması hususunda, yazışmaların devam ettiği ve gerekli çalışmaların yapılması için bir sonraki Meclis Toplantısına kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          50- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.09.2012

       Sayı :   2012/66

                Adnan  Menderes Toptancı Hali ve Karatay Toptancı hal şubemizde faaliyet göstermekte olan işyerlerinden alınacak teminat  ücretinin;

             Adnan Menderes Hali

a)140-170m²  işyerlerinden      :  6.000,00TL,

b)280-310m² işyerlerinden       : 11.000,00TL,

            Karatay Şubesi      :

           a) 114 m² -116 m²  işyerlerinden : 2.250,00 TL,

            b)144 m² -156 m² işyerlerinden  : 3.000,00 TL,

            c)226 m²  işyerlerinden             : 4.000,00 TL, ücret alınması komisyonumuzca da uygun görülmüştür.

 

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/531

                Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve 145.sayılı yazısında Mevlana Kültür Merkezi önünde bulunana Aslanlı Kışla Caddesinin MEVLANA KÜLTÜR Caddesi olarak değiştirilmesi talepleri, ve Mahalle Muhtarı ve ilgili kişinin oğlu Yakup TEKİN’in 20.01.2012 tarihli dilekçesi Arif Bilge Mahallesi Saime Sokak ile Küçük Kovanağzı Caddesini birbirine bağlayan 3911 ada, 46 parselin İmar uygulamaya göre yolu açılmasına müsaade eden arsa sahibi Karadiğin kuran Kursu yaptırma ve yaşatma Derneği kurucusu: vefat eden HACI KEMAL TEKİN’in isminin bu sokağa verilmesi taleplerinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/532

                Karatay İlçesi sınırları içerisinde, Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje Alanı kapsamında Üçler Mezarlığı ve Mevlana Kültür Merkezinin cephe aldığı Aslanlı Kışla caddesinden başlayarak kuzey yönünde Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje Alanı sınırına kadar olan bölgenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri uygulamasının Karatay Belediyesince yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 05.03.2012 tarih ve 555 sayılı yazısı ile yapılan teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/533

                Meram İlçesi sınırları içerisinde, Abdülaziz, Sahibiata, Şükran, Pirebi, Öğretmenevleri, Hacıfettah, Aksine, Saadet, Çaybaşı, Kurtuluş, Mehmet Vehbi, Fahrünnisa, Gazanfer, Zafer, Dr. Ziya Barlas, Uluırmaksaka, Uluırmakalihoca, Mahallelerinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi uygulamasının Meram Belediyesince yapılmasına ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-c maddesindeki yetkinin Meram Belediyesine devredilmesi ile ilgili Meram  Belediye Başkanlığı’nın 28.05.2012 tarih ve 1252/4237 sayılı yazısı ile yapılan teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/534

                Meram İlçesi sınırları içerisinde, Muradiye, Tırılırmak, Uzunharmanlar, Kalfalar, Büyükaymanas, Küçükaymanas, Turgutreis Batıhadimi, Doğuhadimi, Ekmekkoçu ve Alpaslan Mahallelerinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi uygulamasının Meram Belediyesince yapılmasına ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun7-c maddesindeki yetkinin Meram Belediyesine devredilmesi ile ilgili Meram  Belediye Başkanlığı’nın 28.05.2012 tarih ve 1252/4237 sayılı yazısı ile yapılan teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/535

    Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ve ekteki krokilerde ada ve parsel numaraları belirtilen yeşil alanlara isim verilmesine ihtiyaç duyulmasından dolayı ek’li listede belirtilen isimlerin bu yeşil alanlara verilmesi ile ilgili teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/536

                Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin bazı maddelerindeki değişikliklerin görüşülmesi hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          57- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.09.2012

       Sayı :   2012/67

                Söz konusu Yol Üzeri Açık Otoparkların 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş.’ne aşağıda belirtilen kira bedelleri üzerinden 31.12.2012 tarihine kadar kiraya verilmesi uygun görülmüştür.

          58- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/537

                Meram İlçe sınırları içerisinde, TEİAŞ tarafından işletilmekte olan 154 KW’luk Konya I ve Konya II Enerji İletim Hattı’nın yenileme çalışmasında mevcut direk yerlerinin yol, kaldırım, bisiklet yolu v.b. yerlere isabet etmesi nedeniyle kısmi değişiklikler yapılmış olup, enerji iletim hattı ve direklerin mevcut haliyle plana işlenmesi ile ilgili plan tadilat teklifi uygun görülmüştür.

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/538

                Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi,  17 J IV, 17 K IV, 16 J II ve 16 K I paftalarına isabet eden bölgede Meram Belediyesi'nin Nazım İmar Plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/539

                Meram İlçesi, Dere Mahallesi, Meram Bölge Parkında taşınmazı olan vatandaşların Nazım İmar Planına itiraz talepleri incelendi; itirazların reddi uygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/540

                Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 L 3 pafta, 28410 parselde mevcuttaki park alanının bir kısmının cami olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/541

      Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 30 N 2 pafta, 29248 ada, 1 nolu parselin Emsal= 1.05, Hmax:7 kat olan imarının hava mania kriterlerine uygun şekilde bir kısmının benzin istasyonu, kalan kısmının ticaret olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili  Fehmi Öztaşbaşı'nın nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/542

                Selçuklu İlçesi, Büyük Kayacık Mahallesi sınırı içerisinde; Konya Garı ile Pınarbaşı İstasyonu arasında Hızlı Tren Setlerinin dönebilmesi amacı ile Armut Hattındaki alanın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün 30.04.2012 tarih ve 10307 sayılı yazıları ile teklif edilen imar planı tadilat teklifi, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

          64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.09.2012

       Sayı :   2012/543

                Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 7 pafta, 528, 704 ve 705 parseller, 1/25000 ölçekli nazım imar planında Organize Tarım ve Hayvancılık Sahası Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Özel Çikolata ve Şekerleme Gıda San.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.