BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 17.08.2012 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2012

    Sayı    :   2012/50

   İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  15.08.2012

  Sayı   :   2012/51

              İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Ulaşım Trafik ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğünün birlikteliği sağlamak amacıyla, bu birimin Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına bağlanması uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:   15.08.2012

   Sayı  :    2012/52

               Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Zabıta Amirliklerinde kullanılmak üzere tam donanımlı 20 adet motosiklet zabıta aracı alınması 237 sayılı taşıt kanununun 10. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :   15.08.2012

  Sayı   :   2012/53

             Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/11/2011 tarih ve 615 sayılı kararının, Elkart Müdürlüğü gelir tarifesi bölümüne ait;

A-1- Maddesinin ‘Resimsiz Elkart satış ücreti 1,00 ¨,

        Resimli Elkart satış ücreti 2,50 ¨,’ olarak değiştirilmesi,

A-4- Maddesinin sonuna ‘Arızalı veya kayıp abonman Elkartın yenisi çıkarılarak, abonman hakkının bakiyesi yeni karta yüklenir.’ ibaresinin eklenmesi,

A-5- Maddesinin ‘Abonman Elkartı uygulamasına paralel olarak Elkart dolumlarında verilen ilave biniş oranı uygulamasına son verilmiştir.’ olarak değiştirilmesi,

A-5- Maddesinin a,b,c,d hükümlerinin yürürlükten kaldırılması,

A-8- Maddesi ilave edilerek ‘Belediyemize ait toplu ulaşım araçlarında Elkart ile 60 dk. içerisinde yapılacak 2. ve devamı seyahatler ücretsizdir’,

G- Maddesi ilave edilerek ‘Abonman Elkartı Uygulaması;

    1- ‘Tam Elkart kullanan kişiler talep etmeleri halinde kişiselleştirilmiş (resimli) olarak aylık sınırsız abonman uygulamasından yararlanırlar,

    2- İndirimli tarifeden yararlanan (D-1-a,b,c maddelerinde sayılan) kişiler talep etmeleri halinde aylık sınırsız indirimli abonman uygulamasından yararlanırlar,

    3- Aylık Sınırsız tam abonman Elkart bedeli 50 tam bilet karşılığı TL olarak ücretlendirilir. Bu rakamın küsuratlı çıkması halinde bir üst (tam) TL birimine yuvarlanır,

    4- Aylık Sınırsız indirimli abonman Elkart bedeli 50 indirimli bilet karşılığı TL olarak ücretlendirilir. Bu rakamın küsuratlı çıkması halinde bir üst (tam) TL birimine yuvarlanır,’

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı gelir tarifesi bölümüne ait; C, D maddelerinin yürürlükten kaldırılmasını, Uygulamanın, yapılacak teknik altyapı çalışmasını müteakiben yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :   15.08.2012

  Sayı   :   2012/54

  Konya Büyükşehir Belediyesi ile Bankalar arası Kart Merkezi (BKM) A.Ş. arasında “Toplu Ulaşım Ücretlendirme Sisteminde kredi kartlarının kullanılabilmesi” amacıyla protokol imzalanması için Başkanlık Makamanı yetki verilmesi uygun bulunmuştur.

6-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :   15.08.2012

   Sayı    :   2012/55

   Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun bulunmuştur.

          7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2012

     Sayı   :   2012/56

              TRT Genel Müdürlüğü ve Belediyemiz ile yapılması planlanan Anadolu’da Selçuklu adlı belgesel programı için TRT Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılması ve ilgili protokolün imzalanmak üzere Genel Sekreter Haşmet Okur’a yetki verilmesi uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2012

     Sayı   :   2012/57

              Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün Dış İlişkiler ve Turizm Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi teklifi 13.08.2012 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilmiş bulunmaktadır. Komisyonumuz konuyu değerlendirerek, AB ve Dış İlişkiler ve Turizm Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.

          9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.08.2012

     Sayı  :   2012/58

     Raylı Sistem İşletmesinde kullanılmak üzere satın alınacak 50 adet tramvayın ihtiyaca binaen 60 adete çıkarılması, ihtiyaç halinde 60 adet tramvay alımı için 300.000.000.-TL.ye kadar kredi kullanılması ve Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” gereğince en fazla % 30 avans verilmesi uygun görülmüştür.    

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2012

       Sayı  :   2012/59

                İlimiz Konya ile Irak’ın Kerkük şehri arasında kardeş şehir ilişkisinin başlatılması hususunda, yazışmaların devam ettiği ve gerekli çalışmaların yapılması için bir sonraki Meclis toplantısına kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2012

       Sayı :   2012/421

                Yapılan incelemede; teklifte belirtilen Şemsi Tebrizi Mahallesi, 916 ada, 57 parsel nolu  taşınmazın ilgili kanun kapsamında satın alınması hususunda encümenimize yetki verilmesi hususu uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih         :  15.08.2012

         Sayı          :   2012/422

                  Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerde  imar planında, imar yollarına isabet eden gayrimenkullerin  kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.


13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2012

       Sayı :   2012/423

      Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı ve Otopark Alanına ihtiyaç olduğu, Aşağıda kamulaştırması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

          14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/424

      Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A11B3B pafta, 2202 ada, 43,44,45 ve 46 nolu parsellerin Gıda Sanayi Sahası olan imarına “Süt ve Süt Ürünleri dahil her türlü gıda imalatı yapılabilir” plan notunun ilave edilmesi, 44 nolu parselin Gıda Sanayi Sahası, Un Fabrikası ve Ambalaj Sanayi olan imarına “Süt ve Süt Ürünleri dahil her türlü gıda imalatı yapılabilir” plan notunun ilave edilmesi, 45 nolu parselin Süt Sanayi olan imarının, Gıda Sanayi Sahası olarak değiştirilmesi ve “Süt ve Süt Ürünleri dahil her türlü gıda imalatı yapılabilir” plan notunun ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

                 Sayı   :   2012/425

                Karatay İlçesi, Çatalhüyük Mahallesi, M29A21B1C ve M29A21B4B pafta, 5593 ada, 169 nolu parsele Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 9. İletişim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Tesis ve Kontrol Müdürlüğünün 15.02.2012 tarih, B.15.2.TEİ.2.09.01.01-752-115-183/625 sayılı Karatay Belediyesine hitaben yazısı ve Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28.10.2011 tarih 2011/95 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/426

                Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, M29A16B2A pafta, 30943 ada, 3 nolu parselin Ortaöğretim Tesisleri Alanı, Maksimum 4 Kat, E: 0.60 olan imarının yapılaşma şartlarının, E: 1.00, Hmax: Serbest olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

                Sayı :   2012/427

                Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, M29B11D2C, M29B11D2D, M29B11D3A, M29B11D3B, M29B11D3C ve M29B11D3D imar paftalarında, 10 pafta, 1194 nolu parsele Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2012 tarih, 174 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Elektrik Üretim Santrali kullanım kararı verilen uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/428

                Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17B3C pafta, 18985 adanın Hmax: 7.00, 1000 m² ye 1 Ev olan imarının 10 metre olan ön bahçe mesafelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/429

               Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1C ve M29A06C2D paftalar, Dökümcüler Sanayi sitesi içerisinde Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.‘nin 24.04.2012 tarih ve KRT2_PRJ_33938 sayılı yazısı ile talep ettiği 4 adet trafo yeri ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/430

                Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, M29A11A1C pafta, 30747 ada, 6 nolu parselin Mesken Sahası, E: 2.10, Taks: 0.45, Maksimum 4 Kat olan imarının, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, E: 1.20, Taks: 0.40, Maksimum 4 Kat olarak değiştirilmesi ile ilgili Nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

            21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/431

                Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi meskun alan ve yakın çevresinde, M29A04C1B, M29A04C2A, M29A04C2B, M29A05D1A, M29A04C1C, M29A04C2D, M29A04C2C, M29A05D1D, M29A04C3A, M29A04C3B, M29A05D4A imar paftalarına isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2012 tarih ve 41 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/432

      Karatay İlçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A11B2B pafta, 20623, 20624 ve 20625 adaların yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/433

                Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, M29A15D4C ve M29A20A1B imar paftaları, 712 nolu parsele Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2012 tarih ve 317 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Sanayi Alanı kullanım kararlı alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/434

                Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17-İ-II pafta, 22547 ada, 4 No.lu parselde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/06/2012 tarih ve 422 sayılı kararı ile onaylanan konut alanının kreş ve anaokuluna dönüştürülmesi ile ilgili Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/435

       Meram İlçesi, Dere tapulaması, M28 pafta, 2264 ve 4321 No.lu parsellerde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/02/2012 tarih ve 119 sayılı kararı ile onaylanan besi ve tavuk çiftliği kullanım kararı getirilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/436

                Meram İlçesi, Meram Eski Yol Caddesi ile Antalya Çevre Yolu arasındaki Meram Çayı ve her iki kenarındaki imar yollarının 3. derece doğal sit alanı içinde kalan kısımlarının mevcut kanala göre yeniden düzenlenmesi, Konya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun uygun görüşü alınması şartıyla, sit alanının dışında  kalan kısımların ise mevcut kanala göre yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

        27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/437

                Meram İlçe sınırları içerisinde, TEİAŞ tarafından işletilmekte olan 154 KW’luk Konya I ve Konya II Enerji İletim Hattı’nın yenileme çalışmasında mevcut direk yerlerinin yol, kaldırım, bisiklet yolu v.b. yerlere isabet etmesi nedeniyle kısmi değişiklikler yapılmış olup, enerji iletim hattı ve direklerin mevcut haliyle plana işlenmesi ile ilgili plan tadilatı, teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/439

                Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14-J-I pafta, 27088 ada, 1 No.lu  parselin bulunduğu bölgede sosyal donatı alanına ihtiyaç olduğundan resmi kurum alanının, sosyal, kültürel ve ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazın imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/440

      Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye, Yaylapınar Uhud, Yaylapınar Kaş, Hasanköy ve Alpaslan Mahalleleri’nde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/02/2012 tarih ve 115 sayılı kararı ile onaylanan ve 02/04/2012 tarihi itibariyle 1 ay süreyle askıya çıkarılmış olan Uygulama İmar Planı’na askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ve Mevcut yolların korunması veya genişletilmesi, ifraz şartının kaldırılması ve donatı alanlarının yeniden gözden geçirilmesi, mevcut parsellerin bölünmesinin minimuma düşürülmesi, ulaşım aksındaki yeni oluşacak yollar ile genişletilen yolların yeniden gözden geçirilmesi ve diğer talepler dikkate alınarak hazırlanan nazım imar planı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/441

                Meram İlçesi, Ayanbey Mahallesi, 16-İ-I pafta, 630 ada, 179 No.lu parselin  Konya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun uygun görüşü alınması şartıyla,  Konut Alanının Eğitim ve Sosyal Tesis Alanı olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/442

                Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14-J-III pafta, 27871 ada, 69 No.lu parselin bulunduğu bölgede 18. madde uygulaması yapılmakta olup, trafo alanının park alanına kaydırılmasının ve imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/443

       Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü, 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nün 21/05/2012 gün ve 621/2948 sayılı yazısına istinaden, Konya I-Konya II Enerji İletim Hattının, direk yerlerinin yola, kaldırıma, bisiklet yoluna isabet etmesi gibi sebeplerden dolayı direk yerlerinin yeniden revize edilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/444

                Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 23 M IV pafta, 13561 ada, 11 parselin Endüstri Meslek Lisesi ve Eğitim Merkezi Yeri imarlı alanının kuzey batısına, İmam Hatip Lisesi yapılması ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

           34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/445

                Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29 M II/30 M III paftalar, 29228 ada, 1 parselin, Resmi Kurum olan imarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/446

                Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 L III/28 M I V paftalar, 32189 ada, 1 parselin, Mesken, E:1.15 imarlı alanın, yoğunluğunun E:1.50 olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı incelendi; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin, “Madde 28- İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde:

1- (Değişik:RG-2/9/1999-23804) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları EK-1 de belirtilen standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır ve/veya artırılır.” Hükmüne aykırı olması nedeni ile plan tadilatının  reddi uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/447

                Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 K III pafta, 18165 ada, 1 parselin Mesken Alanı, 23 K III/23 L IV paftalar, 18168 ada, 1 parselin Mesken Alanı, 23 K III/23 L IV paftalar, 28509 ada, 5 parselin Mesken Alanı olan imarlarının yeniden düzenlenmesi sonucunda; 18165 ada 1 parselin inşaat yoğunluğunun 18168 ada 1 parsele aktarılarak, E:0.67, Hmax: 3 Kat, Max TAKS:0.25 ve 28509 ada 5 parselin E:0.74, Hmax: 3 Kat, Max TAKS:0.20, ayrıca 18165 ada 1 parselin Belediye Hizmet Alanı (Sosyal-Kültürel-Spor Tesis Amaçlı) olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/448

       Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 L I pafta, 18271 ada, 4-5 nolu parsellerin, Ayrık 2 ve 3 Kat Mesken Alanı olan imarının, yoğunluk artışı yapılmadan E:0.56, Max TAKS:0.20, Hmax: 3 Kat yapılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/449

                Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi L29-d-23-d/L29-d-23-c paftalar, 29865 ada, 17 parselin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/06/2012 gün ve 401 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına uygun olarak Uygulama İmar Planının Sanayi Alanı, E:0.50, Hmax: 31 metre, ‘Parsel İçerisinde Gıda Sanayi Yapılabilir’ plan notu eklenerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama planı, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2012

       Sayı :   2012/389

      Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06A pafta, 20426 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.04.2012 tarih ve 271 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Plan Tadilatına uygun hazırlanan uygulama imar planı uygun görülmüştür.

        40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/450

      Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 K I pafta, 18350 ada, 1-2 nolu parsellerin, Ayrık 2 kat 0.20/0.40 Mesken Alanı olan imarının, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/06/2012 gün ve 400 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına uygun olarak Uygulama İmar Planının, Özel İlköğretim Tesis Alanı, E:1.00, Max TAKS:0.35, Hmax: 3 Kat, ‘Zemin Kat Yüksekliği 4 metre Yapılabilir’ plan notu eklenerek hazırlanan uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/451

       Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 L IV pafta, 16064 ada, 5 parselin, Ayrık Blok-3 Kat 0.25/0.80 Mesken Alanı olan imarının, yoğunluk artışı yapılmadan E:0.80, Max TAKS:0.20, Hmax: 5 Kat, yapı yaklaşma mesafeleri düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı incelendi; mevcuttaki  inşaat hakkının korunarak parselin doğusundaki 7 metrelik yaya yolunun 10 metreye çıkarılması şekliyle düzeltilerek uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/452

    “Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 J II pafta, 15320 ada, 3 parselin, 20x35 ebatlı 5 Kat Blok Mesken Alanı olan imarının, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2012 gün ve 268 sayılı kararı ile onaylanan Ticaret Alanı kullanım kararı getirilen Nazım İmar Planı tadilatına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/453

      Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi 29 S III-IV paftaların, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/05/2012 gün ve 351 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına göre Resmi Kurum, Sanayi Alanı, Mesken, OSB Temiz Su Arıtma Tesisi ve Hastane Alanı olarak hazırlanan Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/454

      Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 28 M III pafta, 16342 ada, 4-5 nolu parsellerin, Blok 4 Kat 0.25/1.00 Mesken Alanı olan imarının, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/12/2011 gün ve 738 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına uygun olarak Uygulama İmar Planının, Yurt Alanı, E:1.00, Hmax:4 Kat, Max.TAKS: 0.25, ‘---Bodrum Katta Açılacak Alan Sınırı’ plan notu eklenerek, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili plan incelendi; bodrum kat sınırı ile ilgili plan notunun kaldırılması şekliyle düzeltilerek uygun görülmüştür.

          45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/455

      Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi 21 M IV pafta, 2772 ada, 26 parselin, Sosyal Tesis Alanı(Aşevi) imarlı alanın ifraz hattının yeniden düzenlenmesi ve E:0.30, Hmax:4.50 yapılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/456

      Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, 23 H II pafta, 29512 ada, 3-4-5-6 nolu parseller ve 8710 parselin kuzeyinde kalan tescil harici alan Selçuklu Belediye Meclisinin 09/03/2012 gün ve 71 sayılı kararı ve Büyükşehir belediye meclisinin 16.03.2012 tarih ve 171 sayılı kararı ile onaylanan Park Alanı, Konaklama Turistik Tesis Alanına dönüştürülmesi, 8710 parselin kuzeyinde kalan tescil harici alan ise kaldırılan Park alanına eşdeğer Park alanı için yer ayrılması ile ilgili düzenleme Söz konusu parseller Park olarak kamulaştırıldığından, Konaklama Turistik Tesis Alanı eski imar durumu olan Park Alanına dönüştürülmesi, tescil harici yerinde eski durumuna getirilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/457

                Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesinde, 20 L IV pafta, 1921 ada ve 86 parseldeki BHA nın park alanı içerisinde ağaçların bulunmadığı bölgeye taşınması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.           

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/458

                Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12C ve M29A12D paftalar, 2354 ada, 9 nolu parsele isabet eden BHA 'nın bir kısmının sanayi alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediyesi'nin Nazım İmar Planı tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/459

                Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, M29A04D1C ve M29A04D2D paftalar, 1550 ve 1551 parsellerde Termobims Isı Yalıtımlı Harf. Yapı Elemanları ve Mad. İnş.San.Tic.A.Ş.'nin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/460

      Karatay İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Hacıyusuf Mescit Mahallesi, 2318 ada, 15 nolu parsel sanayi alanına isabet etmektedir. Parselin yapılaşma şartlarının ve etrafındaki yolların yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı, ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/461

                Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi,  17 J IV, 17 K IV, 16 J II ve 16 K I paftalarına isabet eden bölgede Meram Belediyesi'nin Nazım İmar Plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/462

                Meram İlçesi, Dere Mahallesi, Meram Bölge Parkında taşınmazı olan vatandaşların itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili Nazım İmar Planının, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/463

      Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, 16 K I pafta, 763 adada BHA, Otopark ve Sosyal Tesis alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediyesi'nin Nazım Plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/464

                Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, sınırları içerisinde yer alan TCDD lojman sahasının cephe aldığı yolun mülkiyete çekilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

           55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/465

                Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, 17 L II ve 18 L III paftalar, 167 adada, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun  19.07.2012 tarih ve 679 sayılı kararı ile de uygun görüş verilen; Tescilli Buğday Pazarı Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/466

                Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 29 N III-IV paftalar, 17610 ada 4 parsel, 17611 ada 5 parsel, 18942 ada 2 parsel, 23972 ada 1 parsel, 23974 ada 1 parselde Gülten Koyuncu'nun nazım imar plan tadilatı teklifinin iade edilmesi uygun görülmüştür.

          57- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/467

                Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 J III pafta, 28653 ada 2,5,6,7,8,9 nolu parsellerdeki konut alanının ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ahmet Süslü'nün Nazım İmar Plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/468

      Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 29 M III pafta, 16402 ada 1 nolu parselin küçük sanatlar  alanı olan imarının otel alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Şerafettin Yıldız'ın Nazım İmar Planı tadilatı teklifi sahibinin talebinden vazgeçmesi nedeniyle iade edilmesi uygun görülmüştür.

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/469

      Selçuklu İlçesi, Sarayköy yerleşik alan ve çevresinde yapılan ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.11.2011/584 sayılı kararla onaylanan Nazım İmar Planına İtirazların değerlendirilerek ilave Nazım İmar Planı Düzenlemesi uygun görülmüştür.

          60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/470

                Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 L 3 pafta, 28410 parselde mevcuttaki park alanının bir kısmının cami olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/471

      Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 N 2 ve 24 O 1 paftalar, 23518 ada, 1 ve 3 nolu parsellere isabet eden park ile çimento ve beton sanayi olan imarının mevcut kullanımına göre fonksiyonlarının yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili Konya Çimento Sanayi A.Ş.'nin Nazım İmar Planı tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          62- Plan ve Bütçemar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2012

       Sayı :   2012/60

                Adnan Menderes Toptancı Hali ve Karatay Toptancı Hal Şubemizde faaliyet göstermekte olan işyerlerinden alınacak teminat ücretlerinin;

140-170 m2 işyerlerinden        :           6.000,00.-TL.

280-310 m2 işyerlerinden        :           11.000,00.-TL.

Karatay Şubesinden                   :           4.000,00.-TL. ücret alınmasıuygun görülmüştür.

     63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/472

      Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve 145.sayılı yazısında Mevlana Kültür Merkezi önünde bulunana Aslanlı Kışla Caddesinin MEVLANA KÜLTÜR Caddesi olarak değiştirilmesi talepleri, ve Mahalle Muhtarı ve ilgili kişinin oğlu Yakup TEKİN’in 20.01.2012 tarihli dilekçesi Arif Bilge Mahallesi Saime Sokak ile Küçük Kovanağzı Caddesini birbirine bağlayan 3911 ada, 46 parselin İmar uygulamaya göre yolu açılmasına müsaade eden arsa sahibi Karadiğin kuran Kursu yaptırma ve yaşatma Derneği kurucusu: vefat eden HACI KEMAL TEKİN’in isminin bu sokağa verilmesi taleplerinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/473

      Karatay İlçesi sınırları içerisinde, Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje Alanı kapsamında Üçler Mezarlığı ve Mevlana Kültür Merkezinin cephe aldığı Aslanlı Kışla caddesinden başlayarak kuzey yönünde Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje Alanı sınırına kadar olan bölgenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri uygulamasının Karatay Belediyesince yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 05.03.2012 tarih ve 555 sayılı yazısı ile yapılan teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

            65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/474

      Meram İlçesi sınırları içerisinde, Abdülaziz, Sahibiata, Şükran, Pirebi, Öğretmenevleri, Hacıfettah, Aksine, Saadet, Çaybaşı, Kurtuluş, Mehmet Vehbi, Fahrünnisa, Gazanfer, Zafer, Dr. Ziya Barlas, Uluırmaksaka, Uluırmakalihoca, Mahallelerinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi uygulamasının Meram Belediyesince yapılmasına ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-c maddesindeki yetkinin Meram Belediyesine devredilmesi ile ilgili Meram  Belediye Başkanlığı’nın 28.05.2012 tarih ve 1252/4237 sayılı yazısı ile yapılan teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/475

                Meram İlçesi sınırları içerisinde, Muradiye, Tırılırmak, Uzunharmanlar, Kalfalar, Büyükaymanas, Küçükaymanas, Turgutreis Batıhadimi, Doğuhadimi, Ekmekkoçu ve Alpaslan Mahallelerinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi uygulamasının Meram Belediyesince yapılmasına ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun7-c maddesindeki yetkinin Meram Belediyesine devredilmesi ile ilgili Meram  Belediye Başkanlığı’nın 28.05.2012 tarih ve 1252/4237 sayılı yazısı ile yapılan teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/476

                Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ve ekteki krokilerde ada ve parsel numaraları belirtilen yeşil alanlara isim verilmesine ihtiyaç duyulmasından dolayı ek’li listede belirtilen isimlerin bu yeşil alanlara verilmesi ile ilgili teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

      68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/477

      Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin bazı maddelerindeki değişikliklerin görüşülmesi hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

69- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.08.2012

       Sayı :   2012/61

       Söz konusu Yol Üzeri Açık Otoparkların 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş.’ne devri konusu için bir sonraki Meclisin 2. oturumuna kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/478

                Meram İlçesi, Küçükaymanas Mahallesi 16 M III-IV ve 15 M I-II paftalara isabet eden bölgede Meram Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/479

                Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 30 N 2 pafta, 29248 ada, 1 nolu parselin Emsal= 1.05, Hmax:7 kat olan imarının hava mania kriterlerine uygun şekilde bir kısmının benzin istasyonu, kalan kısmının ticaret olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili  Fehmi Öztaşbaşı'nın nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/480

       Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 27 M III pafta, 16539 ada, 26 parsel imar planında konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Sağlık Tesisi Alanına  dönüştürülmesi ile ilgili Sümeyye OĞUZ’un  nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/481

      Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 K II pafta, 15833 ada, 1 nolu parsel Dispanser alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Özel Sağlık Tesisi alanına dönüştürülmesi ile ilgili Bota Sağlık Medikal İnş.San.Tic.Ltd. Şti’nin nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/482

                Selçuklu İlçesi, Büyük Kayacık Mahallesi sınırı içerisinde; Konya Garı ile Pınarbaşı İstasyonu arasında Hızlı Tren Setlerinin dönebilmesi amacı ile Armut Hattındaki alanın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün 30.04.2012 tarih ve 10307 sayılı yazıları ile teklif edilen imar planı tadilat teklifi, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

       75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/483

      Selçuklu İlçesinde, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29683 ada, 36 parsel imar planında Belediye Hizmet Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Sanayi  Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Abdullah İÇLİ’nin nazım imar plan tadilatı incelendi; Parselin imarının milli emlak müdürlüğünce satışı yapıldığı imar durumu olan Teknopark Alanı olarak planlanması şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.  

          76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.08.2012

       Sayı :   2012/484

                Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 7 pafta, 528, 704 ve 705 parseller, 1/25000 ölçekli nazım imar planında Organize Tarım ve Hayvancılık Sahası Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Özel Çikolata ve Şekerleme Gıda San.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.