GÜNDEM  (13 Ağustos 2012)


1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığımızın görev, yetki ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- İmar ve Şehir.Dai.Bşk.lığına bağlı Ulaşım Hizmetlerinin bu birimden ayrılarak Ulaşım Plan. ve Ray. Sis. D.Bşk.lığı uhdesinde “Ulaşım Plan.Şb.Md.lüğü kurulması, Ulaşım-Trafik ve Sinyalizasyon Şb.Md.lüğü ismininde değiştirilmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

3- Zabıta Amirliklerinde kullanılmak üzere tam donanımlı 2 adet Motosiklet aracı satın alınmasına dair (Zabıta D. Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

4- Belediyemize ait toplu ulaşım araçlarında ücret toplama ve geçiş kontrol sistemi olarak kullanılan Elkart uygulamalarına dair (Bilgi İşlem D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- Toplu Ulaşım ücretlendirme sisteminde kredi kartlarının kullanılabilmesi amacıyla, Bankalar Arası Kart Merkezi (BKM) A.Ş. ile Belediyemiz arasında protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Bilgi İşlem D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- Güvenli internet konularında, öğrenci ve velileri bilinçlendirecek çalışmaları işbirliği içinde yapmak amacıyla, Konya İl Milli Eğitim Md. ile Belediyemiz arasında protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Bilgi İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Anadolu’da Selçuklu adlı belgesel programı için TRT Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılması ve ilgili protokolün imzalanmak üzere Genel Sekreter Haşmet Okur’a yetki verilmesine dair (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk.lığına bağlı AB Dış İlişkiler Şb.Md.lüğü isminin Dış İlişkiler ve Turz.Şb.Md.lüğü olarak değiştirilmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Raylı Sistem İşletmesinde kullanılmak üzere satın alınacak 50 adet tramvay vagonu için ihtiyaç halinde kredi kullanılması ve maliyeti etkileyeceği için % 50 avans verilip verilemeyeceğine dair (Ulaşım Plan. ve Raylı Sistem D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Konya ile Irak’ın Kerkük Şehri arasında kardeş şehir ilişkisinin başlatılmasına dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Mevlana Kültür Vadisi Projesi kapsamında kullanılmak üzere Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi mahallesinde bulunan gayrimenkulün satın alınması için Encümene yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A11B3B pafta, 2202 ada, 43,44,45 ve 46 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

15- Karatay İlçesi, Çatalhüyük Mahallesi, M29A21B1C ve M29A21B4B pafta, 5593 ada, 169 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

16- Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, M29A16B2A pafta, 30943 ada, 3 nolu parselile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

17- Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, M29B11D2C, M29B11D2D, M29B11D3A, M29B11D3B, M29B11D3C ve M29B11D3D imar paftalarında, 10 pafta, 1194 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

18- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17B3C pafta, 18985 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

19- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1C ve M29A06C2D paftalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

20- Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, M29A11A1C pafta, 30747 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

21- Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, M29A04C1B, M29A04C2A, M29A04C2B, M29A05D1A, M29A04C1C, M29A04C2D, M29A04C2C, M29A05D1D, M29A04C3A, M29A04C3B, M29A05D4A imar paftaları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

22- Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A11B2B pafta, 20623, 20624 ve 20625 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

23- Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 14, 15 pafta, 712 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

24- Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17-İ-II pafta, 22547 ada, 4 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Meram İlçesi, Dere tapulaması, M28 pafta, 2264 ve 4321 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Meram İlçesi, Meram Eski Yol Caddesi ile Antalya Çevre Yolu arasındaki Meram Çayı ve her iki kenarındaki imar yolları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Meram İlçesi, Enerji iletim hattı ve direklerin mevcut haliyle plana işlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Meram İlçesi, Meram Belediyesi 1/1000 ölçekli Onaylı İmar Planları’na plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 29- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14-J-I pafta, 27088 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye, Yaylapınar Uhud, Yaylapınar Kaş, Hasanköy ve Alpaslan Mahalleleri Uygulama İmar Planı’na askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

31- Meram İlçesi, Ayanbey Mahallesi, 16-İ-I pafta, 630 ada, 179 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

32- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14-J-III pafta, 27871 ada, 69 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

33- Selçuklu İlçesi, Enerji iletim hattı ve direklerin mevcut haliyle plana işlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

34- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 23 M IV pafta, 13561 ada, 11 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29 M II/30 M III paftalar, 29228 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

36- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 L III/28 M I V paftalar, 32189 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

37- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 K III pafta, 18165 ada, 1 parsel, 23 K III/23 L IV paftalar, 18168 ada, 1 parsel ve 23 K III/23 L IV paftalar, 28509 ada, 5 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 L I pafta, 18271 ada, 4-5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi L29-d-23-d/L29-d-23-c paftalar, 29865 ada, 17 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

40- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 K I pafta, 18350 ada, 1-2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 L IV pafta, 16064 ada, 5 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

42- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 J II pafta, 15320 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

43- Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi 29 S III-IV paftalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

44- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 28 M III pafta, 16342 ada, 4-5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

45- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi 21 M IV pafta, 2772 ada, 26 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

46- Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, 23 H II pafta, 29512 ada, 3-4-5-6 nolu parseller ve 8710 parselin kuzeyinde kalan tescil harici alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

47- Selçuklu İlçesi, Işık mahallesi, 20 L IV pafta, 1921 ada ve 86 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12C ve M29A12D paftalar, 2354 ada, 9 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, M29A04D1C ve M29A04D2D paftalar, 1550 ve 1551 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

50-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi 2318 ada, 15 nolu parsel ve etrafının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

51- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17 J IV, 17 K IV, 16 J II ve 16 K I paftalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

52- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Mahallesi, Meram Bölge Parkına itirazların değerlendirilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

53- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, 16 K I pafta, 763 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan mahallesi sınırları içerisinde yer alan T.C.D.D. hattının paralelindeki yolların yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

55-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran mahallesi 17 L II ve18 L III paftalar, 167 adanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

56- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 29 N III-IV paftalar, 17610 ada 4 parsel, 17611 ada 5 parsel, 18942 ada 2 parsel, 23972 ada 1 parsel, 23974 ada 1 parsel ve 22527 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

57- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 J III pafta, 28653 ada 2,5,6,7,8,9 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

58- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 29 M III pafta, 16402 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

59- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy yerleşik alan ve çevresinde yapılan Nazım İmar Planına İtirazların değerlendirilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

60- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 L 3 pafta, 28410 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

61- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 N 2 ve 24 O 1 paftalar, 23518 ada, 1 ve 3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,