GÜNDEM  (09 Temmuz 2012) 

1- Özürlü vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarından nasıl yararlanacağına dair (Bilgi İşlem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- Karatay İlçe Belediyesinin 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinde aktarma yapılmasına dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

3- Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca vatandaşlara ait inşaat yıkıntı ve hafriyat toprağı atıklarının depolama sahasına taşıması işi için alınacak ücretin belirlenmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk.lığımıza bağlı birimlerde kullanılmak üzere 2 adet yeni pick-up alınmasına dair (Ulaşım Plan. ve Ray. Sis.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk.lığımızın hizmet alım ihalesini 2013 yılını kapsayacak şekilde 15 ay süreyle yapılmasına dair (Ulaşım Plan. ve Ray. Sis.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- Belediyemizce ihale hazırlıkları yapılan İtfaiye hizmet alımının 2 yıl süreyle yapılabilmesine dair (İtfaiye D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair (Bilgi İşlem D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- Belediyemiz ile Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş. arasında “e-Devlet Kapısına Hizmet Entegrasyonu’na” ilişkin protokol yapılması için Başkanlık Makamı’na yetki verilmesine dair (Bilgi İşlem D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

11- İmar Yönetmeliği ve Zemin Etüt Şartnamesi’nin bazı maddelerinin yeniden görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

12- Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A ve M29A11D1B pafta, Mevlana Külliyesi ve Sultan Selim Camisi Çevre Düzenlemesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

13- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D1A ve M29A07D1B pafta, 2492 ada, 29 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

14-Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C4C pafta, 31517 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

15- Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, M29A11D1C pafta, 5199 ada, 168 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

16- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A18D1C ve M29A18D1D paftalar, 25945 ada, 1 ve 2 nolu parsel ve 25945 ada ile 24658 adalar arası ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

17-Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Çavuşoğlu Mahallesi, M29A11D2A pafta, 5080 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

18-Karatay İlçesi, Fetih (Mezbaha) Mahallesi, M29A12C1C ve M29A12C1D paftalar, 2354 ada, 41 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

19-Karatay İlçesi, Hacıveyiszade Mahallesi, M29A11A1C ve M29A11B4D paftalar, 3253, 3268, 3269, 23787 ve 23788 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

20-Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A02C4C, M29A02C4D, M29A07B1A paftalar, 26309 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

21-Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 6-G-II pafta, 27318 ada, 4 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

22- Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 17-İ-I pafta, 18725 ada, 11 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

23- Meram İlçesi, Hacı Fettah Mahallesi, 17-L-II pafta, 110 No.lu ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

24- Meram İlçesi, Çayırbağı mahallesi ve yerleşik alanında yapılan imar planına itirazların görüşülmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

25- Meram İlçesi, Gödene mahallesi ve yerleşik alanında yapılan imar planına itirazların görüşülmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

26-Meram İlçesi, Hatıp mahallesi ve yerleşik alanında yapılan imar planına itirazların görüşülmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

27-Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi , 13-İ-IV pafta spor tesisi alanı ve park alanı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28-Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 14 adet trafo yeri ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Aydınlıkevler Mahallesi, 21LI, 26LIII-IV pafta, 19529 ada, 1 nolu parsel; 2840 ada, 118 nolu parsel; 29199 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

30- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 I IV, 23 I I pafta 29434 ada, 1 nolu parsel ve 29437 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

31- Selçuklu İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 21 K II paftaya isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

32- Selçuklu İlçesi, Küçük İhsaniye Mahallesi, 18 K II-III paftalar, 410 ada, 38 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33-Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26 M II, 27 M II-III paftalara isabet eden Veysel Karani Caddesi ve Dr.Sıddık Özmerzifonlu Caddesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

34-Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29 M II pafta, 29228 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

35-Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 26 N IV paftaya isabet eden Çiçeklibahçe Sokağın batısında kalan park alanına trafo yeri ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

36-Selçuklu İlçesi, Demiryolu Caddesi Güzergâhı Yol Düzenlenmesi Uygulama İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

37- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 L I pafta, 16205 ada, 6 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair, (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

38- Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 29 N 1 pafta, 23943 ada ve 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

39-Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06A pafta, 20426 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

40- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C pafta, 16309 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

41- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, M29A11D pafta, 516 ada, 47 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

42- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17D2A imar paftası, 5710 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

43- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A13A pafta, 851 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

44- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, 20N4 pafta, 30738 ada ve 3 nolu parsel ve 16N2 pafta 25680 ada, Meram İlçesi, 13J2 pafta, 23819 ada ve 1 nolu parsel, Selçuklu İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi 21K3, 21K2,21K1 paftalar, 14140 ada ve 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

45- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Boyalı Köyü, M28C2 pafta, 914 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 4785 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

47- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Süleymanşah ve Dedekorkut Mahalleleri, 18,19,I-J paftalarına isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Küçükaymanas Mahallesi 16 M III-IV ve 15 M I-II paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

49- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 264 pafta, 634 ada ve 28 parsel alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

50- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, 564 ada, 5,9,10 nolu parselin batısındaki Muzaffer Hamit Sokak ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

51- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Beyazıt Mahallesi, 18L1 pafta, 13911 ada, 10 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

52- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 K 2 pafta, 17435 ada, 12 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

53- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K 1 pafta,17438 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

54- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 30 N 2 pafta, 29248 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

55- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 N 2 ve 24 O 1 paftalar, 23518 ada, 1 ve 3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

56- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ankara yolu, Aksaray Kavşağı ile Birlik Parkı arasında kalan bölgenin imarının yeniden düzenlenmesine ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,