BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.06.2012 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI 

 

          1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.06.2012

    Sayı    :   2012/38

   Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2012 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi Komisyonumuzca incelendi. Belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın cenazeleri veya yakınlarının cenazelerinin il dışına taşınması durumunda taşıma ücretinin beher km. KDV dahil 50 Kuruş (İller arası mesafe = gidiş – dönüş olarak hesap edilecektir.) olarak tespiti uygun görülmüştür.

2- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  15.06.2012

  Sayı   :   2012/291

  Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde  imar planında, imar yolları, ulaşım, B.TellalPazarı vb. alanlara isabet eden gayrimenkullerin  kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınmasıuygun görülmüştür.

3- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   15.06.2012

   Sayı  :    2012/292

   Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde imar planında, İlköğretim Tesis Alanı, Çocuk Bahçesi Alanı ve imar yoluna ihtiyaç olduğu, yukarıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınmasıuygun görülmüştür.

4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   14.06.2012

  Sayı     :   2012/293

  Meram İlçesi sınırları içerisinde, Abdülaziz, Sahibiata, Şükran, Pirebi, Öğretmenevleri,Hacıfettah, Aksine, Saadet, Çaybaşı, Kurtuluş, Mehmet Vehbi, Fahrünnisa, Gazanfer, Zafer, Dr. Ziya Barlas, UluırmaksakaUluırmakalihoca, Mahallelerinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi uygulamasının Meram Belediyesince yapılmasına ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-c maddesindeki yetkinin Meram Belediyesine devredilmesi ile ilgili Meram  Belediye Başkanlığı’nın 28.05.2012 tarih ve 1252/4237 sayılı yazısı ile yapılan teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :   14.06.2012

  Sayı   :   2012/294

  Meram İlçesi sınırları içerisinde, Muradiye, TırılırmakUzunharmanlar, Kalfalar, Büyükaymanas,KüçükaymanasTurgutreis BatıhadimiDoğuhadimiEkmekkoçu ve Alpaslan Mahallelerinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi uygulamasının Meram Belediyesince yapılmasına ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun7-c maddesindeki yetkinin Meram Belediyesine devredilmesi ile ilgili Meram  Belediye Başkanlığı’nın 28.05.2012 tarih ve 1252/4237 sayılı yazısı ile yapılan teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

6-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :   14.06.2012

    Sayı   :   2012/295

    Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A4C pafta, 2492 ada, 42  nolu parsele isabet eden ve Ticaret Alanı ile Park Alanı arasında kalan Otopark Alanındaki trafo yerinin kaydırılarak Elektrik Dağıtım Merkezine dönüştürülmesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B3D imar paftasında, M29A06B3D pafta, 24419 ada, 1 nolu parsel ile 31197 ada, 2 nolu parselin arasında kalan Park Alanına Elektrik Dağıtım Merkezi konulması;  Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 16.03.2012 tarih ve KRT_PRJ_21670 sayılı yazısı ile talep ettiği imar plan tadilatları uygun görülmüştür.   

          7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.06.2012

     Sayı   :   2012/296

    Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B4C pafta, 20519 ada ile Zirve Caddesi arasında kalan alana; ve Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2A imar paftasında, M29A06C2A pafta, 23862 ada ile 24446 ada arasında kalan otopark alanındaki mevcut trafonun yanına; Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 17.04.2012 tarih ve KRT_PRJ_31733 sayılı yazısı ile talep ettiği trafo yerleri ile ilgili imar plan tadilatları uygun görülmüştür.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.06.2012

     Sayı   :   2012/297

    Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11D2A ve M29A11D2D paftalar, 1974 ada, 6, 7, 8, 10 ve 11 nolu parsellere isabet eden imar planının yeniden düzenlenerek Konut Alanının, Kültür – Turizm Tesisi Ticaret – Otel ve Sergi Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.06.2012

     Sayı  :   2012/298

     Karatay İlçesi, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.02.2012 tarih ve 332 sayılı kararı ile uygun görülen, Şemsi Tebrizi Mahallesi, M28B15C2B pafta, 2677 ada, 58 nolu parsele isabet eden Resmi Kurum Alanı ile Park Alanı arasındaki ifraz hattının düzeltilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.    

10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı  :   2012/299

      Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D4A pafta, 25635 ada, 6 ve 7 noluparsellerin Küçük Sanayi Sahası olan imarındaki Kosgeb Caddesinden 15.00 metre olan yapı yaklaşma mesafelerinin 10.00 metreye düşürülmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/300

      Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B4B ve M29A06B4C paftalar, 838 noluparselin Sanayi ve Servis Alanları olan imarının, Gıda Sanayi ve Servis Alanları olarak, 10.00 metre olan inşaat yüksekliğinin Hmax: 25.00 metre olarak değiştirilmesi, “Ön cephede idari ofis yada showroomyapılacaktır” plan notunun kaldırılması; 839 nolu parselin Gıda Sanayi ve Servis Aslanları olan imarının, Sanayi ve Servis Alanları olarak, 25.00 metre olan inşaat yüksekliğinin Hmax: 10.00 metre olarak değiştirilmesi, “Ön cephede idari ofis yada showroom yapılacaktır” plan notunun eklenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih         :  14.06.2012

         Sayı          :   2012/301

        Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11C1C imar paftasında, M29A11C1C pafta, 26040 ada, 2 nolu parselin Sosyal Tesis Alanı olan imarının, Konut Alanı olarak değiştirilmesi ve E: 1.50, Hmax: 18.00 yapılaşma şartı getirilmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/302

      Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, M29A11A1B pafta, 19391 ada, 5 nolu parselin Mesken Sahası olan imarının E: 2.06, Taks: 0.25, Maksimum 6 Kat olan yapılaşma şartlarının E: 2.06, Maksimum 6 Kat olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/303

      Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi, M28CO2B pafta,  198 ada, 1 No.lu parsel konut alanınadahil edilerek arazinin topoğrafik yapısına göre konut ve park alanının yeniden düzenlenmesi Nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

                 Sayı   :   2012/304

               Meram İlçesi, Kalfalar Mahallesi, 15 L III pafta, 4012 ada, 13 nolu parsel imar planında 3 Kat ve 4 Kat Konut Alanında kalmaktadır. İfraz hattının parselin cephe aldığı Hasanköy Caddesindeki gibi 3 Kat Konut Alanına dahil edilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/305

      Meram İlçesi, MEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden Turgut Reis Mahallesi, 15-M-I pafta, 3830 No.lu adanın kuzeyindeki park alanında talep edilen trafo tadilatı uygun görülmüştür.

          17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

                Sayı :   2012/306

                Meram İlçesi, Büyük Kovanağzı Mahallesi, 16 J III pafta, 2273 ada, 66 nolu parsel batısına tatlı su şebekesi klorlama alanı oluşturulması ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün tadilat talebi uygun görülmüştür.

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/307

      Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 16 K IV pafta, 4167 ada kuzeyinde mevcut AslanyüreğiSokağa göre Eğitim Alanı, Park ve Yolların yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/308

      Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 18 K IV pafta, 2301 ada içindeki 12 m’lik imar yolunun kamulaştırma bedelinin yüksek olması nedeniyle imar yolunun mevcut Duruk Sokak’a göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planının iade edilmesi uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/309

      Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 14 J I pafta, 26403 ada, 4 ve 5 nolu parsel imar planında 2 Kat Konut Alanında kalmaktadır. Parsel içindeki mevcut yolun 7 metrelik imar yoluna dönüştürülmesi ve minimum parsel büyüklüğü şartının kaldırılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

            21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/310

      Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 6 G III, IV pafta, 27327 ada, 5 nolu parsel imar planında Pazar Alanında kalmaktadır. Pazar Alanının kısmen Ticaret ve Spor Alanı yapılması ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/311

      Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 6 G III, IV pafta, 27321 ada, 1 nolu parsel imar planında Park Alanında kalmaktadır. Park Alanının Park ve Spor Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/312

      Meram İlçesi, Telafer Mahallesi, 8 M II pafta, 22976 ada, 1 nolu parsel imar planında Temel Eğitim Alanında kalmaktadır. Temel Eğitim Alanının yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi ve Temel Eğitim Alanı içinde Spor Salonu yapılması ile ilgili imar plan tadilatı,

uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/313

      Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesinin tamamı ve Sille Ak Mahallesinin kısmen, Kadastro Müdürlüğünün 22/a uygulaması sonucu Kadastro Mülkiyetleri ve Müştemilatları sayısal hale gelmiş olup son duruma göre yeni yapılacak uygulamaların sıhhati açısından mülkiyetlerin korunur hale getirilmesi ile ilgili plan tadilatı, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/314

      Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 J I pafta, 14503 ada, 1-2-3-4 nolu parseller, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/11/2011 gün ve 662 sayılı kararı ile onaylanan planı Ticaret Alanı olup, E:1.40, Max TAKS:0.35 Hmax: 4 Kattır. İmar Kanunun 18. Madde uygulaması sonucu 14503nolu adadan Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kesintisinden sonra, E:1.56 olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/315

       Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 J II-III paftalarına isabet eden Rekreasyon Alanının bir kısmına yapılacak olan Kelebekler Vadisi Projesi için, Belediye Hizmet Alanı (Sosyal-Kültürel Tesis Alanı) ayrılması, E:1.10, Hmax: Serbest, Max TAKS:0.40 ve ‘Ticaret Yapılabilir’ plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/316

       Selçuklu İlçesi, 10 Mahalle, 19 L IV/18 L I paftalar, 469 ada, 355 nolu parselin, Devlet Hastanesi olan imarının, Max TAKS:0.35 ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/317

       Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 J I pafta, 20020 adanın doğusunda yer alan Park Alanına, Bölge Regülatör İstasyonu için yer ayrılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/318

      Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 J IV pafta, 20742 ada, 5 nolu parselin, Bitişik 2 Kat, Mesken Alanı olan imarının, Ayrık-İkiz 3 Kat, 0.25/0.90 olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/319

       Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 K I-II paftalar, 18421 ada, 1 nolu parselin Kreş Alanı olan imarı ile 18260 ada, 7 nolu parselin 2 Kat Ayrık Mesken Alanı olan imarlarının, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2012 gün ve 183 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Kreş Alanının, Yurt Alanı Max TAKS:0.30, E:0.90, Hmax:3 Kat, ‘Kapalı Çıkma Yapılamaz’ plan notu eklenmesi ve Mesken Alanının ise Yurt AlanıMax TAKS:0.25, E:0.50 Hmax:2 Kat olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/320

      Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 N I pafta, 15741 ada, 5 ve 6 nolu parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/321

       Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 L II, 26 L III paftalar, 29144 ada, 1 nolu parsele ticaret yapılabilir plan notu ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/322

Karatay  İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 29 pafta, 2085 ve 3140 parsellere isabet eden Akaryakıt-LPG İkmal İstasyonunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili Naciye BOZKURT’un nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

 

          34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/323

       Karatay  İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29 A 12 D 1 B pafta, 2323 adaya isabet eden Hayvan Pazarı, Park, Panayır Alanının batısındaki park alanına 1 adet trafo yapılması ile ilgili Fen işleri Daire Başkanlığının plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/324

      Meram İlçesi, Uluırmak Saka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Tarihi Uluırmak Mezarlığının genişletilmesi ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkalığının Nazım İmar Plan tadilatı teklifi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/325

      Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 37381 ada, 1 parseldeki TCDD Lojman Sahası Alanı ve çevresinin ihtiyacını karşılamak için bölgeye trafo yapılması ile ilgili TCDD İşletme Genel Müdürlüğünün plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/326

      Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, 302,303 pafta, 763 ada, 5, 9, 31, ve 33 noluparseller imar planında sanayi alanına isabet etmektedir.Söz konusu parsellerin Yüksek Yoğunluklu Ticaret Alanı ve Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Hüsnü Özbey Mad San. ve Tic.Ltd.Şti’nin nazım imar plan tadilatı teklifi incelendi. Söz konusu plan tadilat teklifi Hüsnü Özbey Mad.San.T.c.Ltd.Şti. tarafından 28.03.2011 tarihinde belediyemize başvurusu yapılan  plan değişikliği ile aynı olup hiçbir değişiklik içermediğinden, ayrıca 28.03.2011 tarihli başvuruya ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili Konya 1. İdare Mahkemesice 2011/1207 E. sayılı davanın devam etmesi ve henüz neticelenmemesi sebebiyle tadilat teklifi reddi uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/327

      Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi, M 28 C 2 (kad:11) pafta, 1432 ve 1433 parsel1/25000 ölçekli nazım imar planında Özel Mahsül Sera Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerinSulanabilir A Sınıfı Tarım Toprakları Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Mustafa Eroğlu Yemcilik Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin nazım imar plan tadilatı teklifi reddi uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/328

      Meram İlçesi, Mülkiyeti Hazineye ait; Karadiğin Mahallesi, 182 ada, 93 parselin bir kısmında Kanalizasyon Terfi İstasyonu yapılması ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğünün imar planı teklifi uygun görülmüştür.

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/329

      Meram İlçesi, Şeyhsadrettin Mahallesi,18 K III, 17 K II paftalara isabet eden Subay Ordu Evinin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/330

      Meram İlçesi, Durunday Mahallesi, 14-H-I, 14-H-IV pafta, 27041 ada, 4 ve 5 No.lu parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/331

      Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 21 K I pafta, 17438 ada, 1 nolu parsel Resmi Kurum alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin bir kısmının Yurt alanına dönüştürülmesi ile ilgili Erenköy Eğitime Hizmet Derneğinin nazım imar plan tadilatı teklifi incelendi; parsel maliklerinin muvafakati geldikten sonra görüşüleceğinden teklifin iade edilmesi uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/332

      Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 27 M III pafta, 16539 ada, 26 parsel imar planında konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Sağlık Tesisi Alanına  dönüştürülmesi ile ilgili SümeyyeOĞUZ’un  nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/333

      Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 İ IV, 23 İ I pafta, 29434 ada, 1 nolu parsel, 29437 ada, 1nolu parsel ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı, Hocacihan (Mehmet Akif) Mahallesi, 21 K II paftaya isabet eden alanda bulunan Park alanı ile ilgili Selçuklu Belediyesinin 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/334

      Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18097 ada, 4 nolu parsel konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili Mehmet Ali ÇELİK’ in nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/335

      Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 K II pafta, 15833 ada, 1 nolu parsel Dispanser alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Özel Sağlık Tesisi alanına dönüştürülmesi ile ilgili Bota Sağlık Medikal İnş.San.Tic.LtdŞti’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/336

      Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 K I pafta, 18350 ada, 1 ve 2 nolu parsel konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin Özel İlköğretim Tesisi Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Mehmet Aziz TUZAK ve Hissedarlarının nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.     

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/337

                Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29865 ada, 17 nolu parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında Eğitim Alanı, Park ve Yol Sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Sanayi Alanına dönüştürülmesi ile ilgili İrfan TEKBAŞ’ ın nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/338

      Selçuklu İlçesi, Küçük İhsaniye Mahallesi 18 K II pafta, 1335 ada, 7 nolu parselde Büyükşehir Belediyesinin 14.10.2011 tarih ve 596 sayılı kararı ile onaylanan plan tadilatına göre şht. Ömer Taşer (Harmankaya) sokağın bir kısmının yeniden düzenlenmesi ile plan tadilatı uygun görülmüştür.

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/339

       Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 73136 ruhsat numaralı maden sahasının ulaşımını sağlayan yolun Nazım İmar planına işlenmesi ile ilgili Olgun Marka Patent Müş.Tar.MadEml. San. Tic.LtdŞti’ninNazım İmar Plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/340

       Selçuklu İlçesi, Büyük Kayacık Mahallesi sınırı içerisinde; Konya Garı ile Pınarbaşı İstasyonu arasında Hızlı Tren Setlerinin dönebilmesi amacı ile Armut Hattındaki alanın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün 30.04.2012 tarih ve 10307 sayılı yazıları ile teklif edilen imar planı tadilat teklifi, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/341

      Selçuklu İlçesinde, Yeni Stadyum alanının Çevre yoluna bağlanması ile ilgili yolların düzenlenmesi uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/342

      Selçuklu İlçesinde, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29683 ada, 36 parsel imar planında Belediye Hizmet Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Sanayi  Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Abdullah İÇLİ’nin nazım imar plan tadilatı, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          54- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2012

       Sayı :   2012/39

      Hanım Lokalleri ve Spor Merkezlerimizin üyeliği sınırlı sayıda olduğu için bu üyeliklere müracaat edip meşru mazeret göstermeksizin üyeler kurslara katılmamaktadır. Yatırılan üyelik ücretleri geri istenmekte olup bu ücretler mütemadiyen ödenmektedir. Hiç üyeliğin kullanılmaması durumunda kayıt tarihiden 15 gün içerisinde mazeretini belgelemek kaydı ile      ( rapor, evlilik, boşanma, il dışı ikamet değişikliği vb. )  ücretinin geri ödenmesi, Bu yıl ilk defa yapılacak olan 15-18 yaş arası öğrencilerin Hanım Lokalleri ve Spor Merkezlerimizden faydalanabilmesi için 6 aylığı 100 TL olan hanım lokalleri üyelik ücretini 2 aylığı için 30 TL, 6 aylığı 30 TL olan spor merkezi ücretinin 2 aylığı 10 TL alınması uygun görülmüştür.

          55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.06.2012

       Sayı :   2012/40

      6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Maliye Bakanlığının 161 Seri No.lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ve 11/01/2012 tarih ve 350 sayılı Genelgesi ile  BakanlarKurulunun 10/01/2012 tarih  2012 / 2665 sayılı Kararı   gereğince, fiilen ünvanın  gerektirdiği işlerde çalışanlardan,  aşağıda kadro unvan ve dereceleri,  adedi ile ek ödeme oranı/tutarı yazılı kadroların, tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaları ve hizalarında yazılı net ücretin ödenmesi uygun görülmüştür.

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/343

      Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin Konya Büyükşehir İmar Yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerle ilgili Meclis gündeminin 59. maddesi içerisinde değerlendirilmesi hususu uygun görülmüştür.

          57- İmar ve Şehircilik Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/344

      Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve 145.sayılı yazısında Mevlana Kültür Merkezi önünde bulunana Aslanlı Kışla Caddesinin MEVLANA KÜLTÜR Caddesi olarak değiştirilmesi talepleri, ve Mahalle Muhtarı ve ilgili kişinin oğlu Yakup TEKİN’in 20.01.2012 tarihli dilekçesi Arif Bilge Mahallesi Saime Sokak ile Küçük Kovanağzı Caddesini birbirine bağlayan 3911 ada, 46 parselin İmar uygulamaya göre yolu açılmasına müsaade eden arsa sahibi Karadiğin kuran Kursu yaptırma ve yaşatma Derneği kurucusu: vefat eden HACI KEMAL TEKİN’in isminin bu sokağa verilmesi taleplerinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesiuygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/345

      Karatay İlçesi sınırları içerisinde, Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje Alanı kapsamında Üçler Mezarlığı ve Mevlana Kültür Merkezinin cephe aldığı Aslanlı Kışla caddesinden başlayarak kuzey yönünde Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje Alanı sınırına kadar olan bölgenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri uygulamasının Karatay Belediyesince yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 05.03.2012 tarih ve 555 sayılı yazısı ile yapılan teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/346

      Konya Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin bazı maddelerin yeniden düzenlenmesi hususu incelendi;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012/12 sayılı genelgesi ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin bazı maddeleri de birleştirilerek yeniden düzenlenmesiyle ilgili ekli yönetmelik maddelerinin yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

          60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/347

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 873 nolu parselin Fuar Teşhir Toplantı Salonu, Fuar ve Teşhir Mallarının İmalatı Yapılabilir olan imarının inşaat yoğunluğunun yeniden belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/348

      Meram İlçesinde, Nazım İmar Planında hayvancılık tesisi alanında kalan, Boyalı Mahallesi, 5 pafta,  941 No.lu parselde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/02/2012 tarih ve 95 No.lu kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planı değiştirilerek uygun görülmüştür.

          62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/349

      Meram İlçesinde, Mehmet Vehbi Mahallesi, 17-L-IV (Kad. 67) pafta, 802 ada, 1, 30, 31, 74 ve 75 No.lu parseller konut, yol, park ve yeşil alanda kalmaktadır. Söz konusu alanının yeniden düzenlenmesi ve bölgede düzenli yapılaşmayı teşvik amacı ile yapılaşma şartlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesideğiştirilerek uygun görülmüştür.

          63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/350

      Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 21 L II / III paftalara isabet eden alanda 13183 ada 1 noluparselin güney batısında kalan Park Alanının, Otopark Alanı olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı değiştirilerek uygun görülmüştür.

          64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/351

      Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 7 pafta, 528, 704 ve 705 parseller, 1/25000 ölçekli nazım imar planında Organize Tarım ve Hayvancılık Sahası Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Özel Çikolata ve Şekerleme Gıda San.’nin nazım imar plan tadilatı teklifininincelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

            65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/352

      Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 22 M I ve 23 M IV pafta, 19358 ada, 1 nolu parsel, Akaryakıt LPG İstasyonu alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsele Ticaret ilave edilmesi ile ilgili Koyuncu A.Ş.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/353

      Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28 B 23 B pafta, 7616 parsel imar planında mesken alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Eğitim Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Hacı Rıza KARİPÇİN’innazım imar plan tadilatı teklifini uygun görülmüştür.

          67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/354

      Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 L I pafta, 16146 ada, 3 parsel imar planında Ticaret alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Sağlık Tesisleri Alanına dönüştürülmesi ile Safira MimarlıkMüh.LtdŞti’in nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/355

      Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 15 pafta, 3104 parsel de Enerji Üretim Santrali yapılması ile ilgili Rıdvan ÇELİKEL’ in nazım imar plan tadilatı teklifinin iade edilmesi uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/356

      Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17 İ I pafta, 22547 ada, 4 nolu parsel konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin kreş alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Mustafa NAYİR’ in nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/357

      Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 29 N I , IV, 29 M II, 30 N IV paftalar, 16390 ada 1, ve 2 parsel, 17595 ada 1, 2, 3, 4, 8 parsel 18002 ada 2, 3 parsel, 18005 ada 3 parsel, 18006 ada 1, 4, 5 parsel, 18007 ada 1, 2 parsel, 18008 ada 1 ,4 parsel, 18012 ada 2 parsel, 18013 ada 1, 2 parsel, 18014 ada 1, 2, 3 parsel, 18016 ada 1 parsel, 18017 ada 1, 3, 4, 5 parsel, 18018 ada 1 parsel 18019 ada 1, 2 parsel 18028 ada  1, 2 parsel, 18029 ada 1 parsel, 18030 ada 1 parsel, 18031 ada 1 parsel, 18033 ada 1, 2 parsellere isabet eden alan ile ilgili Mehmet ÇELİK ve Mustafa ÇELİK’in nazım imar plan tadilatı teklifinin, iade edilmesi uygun görülmüştür.

          71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.06.2012

       Sayı :   2012/358

      Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 21 M II pafta, 2530 ada, 17 nolu parsel uygulama imar planında Gıda Sanayi Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Merkezi İş Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Süleyman BAYKARA’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifininincelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.