GÜNDEM  (11 Haziran 2012) 

1- Belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın vefatı durumunda İl dışına cenaze taşıma ücretinin yeniden belirlenmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- İhtiyaç sahibi ailelerin su kullanım ücretlerinin Banka kanalıyla ödenmesi için Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Konya Şubesi ile protokol yapılması için Genel Sekreter Haşmet Okur'a yetki verilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Konya Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanı içinde bulunan Camii ve Mescitlerin dış cephelerinin bakım, onarım, temizlik ve çevre tanzimi için ilgili kurumla protokol yapmak için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

4- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- Meram Belediyesi sınırları içerisinde Abdülaziz, …mahallelerinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı ilan edilmesi uygulamasının Meram Belediyesince yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Meram Belediyesi sınırları içerisinde Muradiye, … mahallelerinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı ilan edilmesi uygulamasının Meram Belediyesince yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A4C pafta, 2492 ada, 42 nolu parsel, 24419 ada, 1 nolu parsel ve 31197 ada, 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B4C pafta, 20519 ada ile Zirve caddesi arasında kalan alana; ve Fevzi Çakmak Mahallesi, 23862 ada ile 24446 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11D2A ve M29A11D2D paftalar, 1974 ada, 6, 7, 8, 10 ve 11 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, M28B15C2B pafta, 2677 ada, 58 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D4A pafta, 25635 ada, 6 ve 7 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B4B ve M29A06B4C paftalar, 838 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11C1C pafta, 26040 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, M29A11A1B pafta, 19391 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi, M28CO2B pafta, 198 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Meram İlçesi, Kalfalar Mahallesi, 15 L III pafta, 4012 ada, 13 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Turgut Reis Mahallesi, 15-M-I pafta, 3830 No.lu adanın kuzeyindeki park alanında talep edilen trafo tadilatı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Büyük Kovanağzı Mahallesi, 16 J III pafta, 2273 ada, 66 nolu parsel batısına tatlı su şebekesi klorlama alanı oluşturulması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 16 K IV pafta, 4167 ada kuzeyinde mevcut Aslanyüreği Sokağa göre Eğitim Alanı, Park ve Yolların yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 18 K IV pafta, 2301 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 14 J I pafta, 26403 ada, 4 ve 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 6 G III, IV pafta, 27327 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 6 G III, IV pafta, 27321 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Meram İlçesi, Telafer Mahallesi, 8 M II pafta, 22976 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesinin tamamı ve Sille Ak Mahallesinin Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 J I pafta, 14503 ada, 1-2-3-4 nolu parseller, ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 J II-III paftalarına isabet eden Rekreasyon Alanının bir kısmına yapılacak olan Kelebekler Vadisi Projesi için, Belediye Hizmet Alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, 10 Mahalle, 19 L IV/18 L I paftalar, 469 ada, 355 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 J I pafta, 20020 adanın doğusunda yer alan Park Alanına, Bölge Regülatör İstasyonu için yer ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 J IV pafta, 20742 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 K I-II paftalar, 18421 ada, 1 nolu parsel ile 18260 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 N I pafta, 15741 ada, 5 ve 6 nolu parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 L II, 26 L III paftalar, 29144 ada, 1 nolu parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 29 pafta, 2085 ve 3140 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29 A 12 D 1 B pafta, 2323 adaya isabet eden Hayvan Pazarı, Park, Panayır Alanına trafo yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Uluırmak Saka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Tarihi Uluırmak Mezarlığının genişletilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 37381 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, 302,303 pafta, 763 ada, 5, 9, 31, ve 33 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi, M 28 C 2 (kad:11) pafta, 1432 ve 1433 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi, 182 ada, 93 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şeyhsadrettin Mahallesi,18 K III, 17 K II paftalara isabet eden Subay Ordu Evinin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Durunday Mahallesi, 14-H-I 14-H-IV pafta, 27041 ada, 4 ve 5 No.lu parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 21 K I pafta, 17438 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 27 M III pafta, 16539 ada, 26 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 İ IV, 23 İ I pafta, 29434 ada, 1 nolu parsel, 29437 ada, 1 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18097 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 K II pafta, 15833 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 K I pafta, 18350 ada, 1 ve 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29865 ada, 17 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Küçük İhsaniye Mahallesi, 18 K II pafta, 1335 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 73136 ruhsat numaralı maden sahasının ulaşımını sağlayan yolun planına işlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyük Kayacık Mahallesi sınırı içerisinde; Armut Hattındaki alanın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesindeki Yeni Stadyum alanının Çevre yoluna bağlanması ile ilgili yolların yeniden düzenlenmesin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29683 ada, 36 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,