BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.05.2012 TARİHLİ 
TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI 


1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2012

    Sayı    :   2012/31

Büyükşehir Belediyesinin 2011 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili ekteki cetveller uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  16.05.2012

  Sayı   :   2012/32

Karatay Belediyesinin 2012 yılı gider bütçesinde aktarma yapılması uygun görülmüştür.

3- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   17.05.2012

   Sayı  :    2012/221

Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ve ekteki krokilerde ada ve parsel numaraları belirtilen yeşil alanlara isim verilmesine ihtiyaç duyulmasından dolayı ek’li listede belirtilen isimlerin bu yeşil alanlara verilmesi ile ilgili teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:   16.05.2012

  Sayı     :   2012/33

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2012 günlü birleşiminde Komisyonumuza intikal eden 09.04.2012 tarih ve M.42.1.KBB.0.71.900/1740 sayılı teklif için süre verilmesi uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :   16.05.2012

  Sayı   :   2012/34

Konya Büyükşehir Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi ile ilgili teklifi uygun görülmüştür.

6-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :   16.05.2012

    Sayı   :   2012/35

Büyükşehir Belediyemizin Daire Başkanlıklarına bağlı her Şube Müdürlüğü için yeniden güncellenen ekteki haberleşme kodları ekte belirtildiği şekilde uygun bulunmuştur.  

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2012

     Sayı   :   2012/36

Belediye Meclisimizin 11.11.2010 tarih ve 650 nolu kararı ile Konya Atatürk Stadyumu kullanım ücretlerinin 2011 yılı için:

            a) Süper Lig Maçlarında maç başına KDV dahil          5.000.-TL.

            b) 1. Lig Maçlarında maç başına KDV dahil                3.000.-TL.

            c) 2. Lig Maçlarında maç başına KDV dahil                2.000.-TL.

            d) 3. Lig Maçlarında maç başına KDV dahil                1.000.-TL. olarak tespit edildiği ve belirtilen kullanım ücretlerinin Konya Atatürk Stadyumunda 2012 yılında uygulanmak üzere yeniden tespit edilmesi ile ilgili 09.05.2012 tarih ve 4064-4123 sayılı teklifi incelendi.

Teklif 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) fıkrası ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 23. maddesi (m) fıkrasına göre uygun olup, Konya Atatürk Stadyumu maç başına (KDV dahil) kullanım bedellerinin 2012 yılında da aynen uygulanması uygun görülmüştür.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  17.05.2012

     Sayı   :   2012/222

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin Konya Büyükşehir İmar Yönetmeliğinde değerlendirilmesi hususunun, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.05.2012

     Sayı  :   2012/223

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkulün 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkrası gereği satılabilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi, noktasında Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.   

10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2012

       Sayı  :   2012/224

Yapılan incelemede; teklifte belirtilen Çayır Mahallesi, 25725 ada, 12 parsel nolu  taşınmazın ilgili kanun kapsamında satın alınması hususunda encümenimize yetki verilmesi hususu uygun görülmüştür.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  16.05.2012

       Sayı :   2012/225

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde  kısmen İmar Yolu, Park-Meydan alanı ile Ağaçlandırılacak alan (Mezarlık) alanına ihtiyaç olduğu, kamulaştırması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih         :  16.05.2012

         Sayı          :   2012/226

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde Spor tesisi ve Pazar alanı,park alanı, çocuk bahçesi ve imar yoluna  ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/227

Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, M29A11A2D pafta, 19558 ada, 1 nolu parselin Mesken Sahası olan imarının H: 24.00 metre olan inşaat yüksekliğinin, 8 Kat, Hmax: 25.60 olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/228

Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1A pafta, 21823 ve 21830 adaların ve bu adalar ile 17564, 21824, 5592, 21825, 21826, 21829 ve 21831 adaların arasında kalan Açılış Sokağın 12 metregenişliğinde trafik yolu olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

                 Sayı   :   2012/229

          Karatay İlçesi, 39 Mahalle, M29A11A1D pafta, 20922 ada, 1 nolu parselin Ekmek Fabrikası olan imarının, Unlu Mamuller ve Ekmek Fabrikası olarak, 1 Kat, H: 6.00 metre, Ebatlı Blok inşaat nizamının, E: 0.45, Taks: 0.30, Hmax: 8.25 olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

 

          16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/230

Karatay İlçesi, Çatalhüyük Mahallesi, M29A21C2D pafta, 5593 ada, 139 nolu parselin güneyinde kalan ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescil harici alana isabet eden, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 08.02.2012 tarih, 2026 sayılı yazısı ile talep ettiği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 16.03.2012 tarih B.20.1.SGM.4.42.00./02-1920 sayılı yazısı ile bildirdiği uygun görüşü dikkate alınarak Spor Tesisleri Alanının bir bölümünün Dini Tesis Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili Nazım  imar plan tadilatı ve Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

                Sayı :   2012/231

          Karatay İlçesi, Selim Sultan, Karakulak, İstiklal Mahalleleri, M29A16A3B, M29A16B4A, M29A16B4D, M29A16B4B, M29A16B1C, M29A16B1C, M29A16B2A M29A16B2B, M29A16B2C, M29A16A3D, M29A11C3C imar paftalarında Şelale Caddesi, Tutam Sokak, Cezayir Caddesi, Çancı Caddesi, Büyükkumköprü Caddesi, Çevre Yolu, Kanal Caddesi arasında kalan alanının imar planında E: 0.40,Taks: 0.20 inşaat yoğunluğuna sahip alanların E: 0.50,  Taks: 0.25 olarak, Kaks: 0.60, Taks: 0.20 inşaat yoğunluğuna  sahip alanların E: 0.75, Taks: 0.25 olarak değiştirilmesi ve Kaks: 0.80, Taks: 0.20 inşaat yoğunluğuna  sahip alanların E: 1.00, Taks: 0.25 olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/232

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D3D pafta, 24190 ada, 1 nolu parselin Satış Teşhir Alanı olan imarının E: 1.30, H: 6.00 yapılaşma şartlarının E: 1.00, H: 6.00, Taks: 0.50 olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/233

Meram İlçesinde, Nazım İmar Planında hayvancılık tesisi alanında kalan, Boyalı Mahallesi, 5 pafta,  941 No.lu parselde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/02/2012 tarih ve 95 No.lu kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/234

Meram İlçesi, Doğu Hadimi Mahallesi, 15-L-IV pafta, 17191 ada, 2 No.lu parsel İmar planında ilköğretim alanına isabet etmektedir. İlköğretim alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

            21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/235

Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 15-M-IV pafta, 3634 ada, 1, 85, 86, 87, 88, 89 ve 90 No.lu parseller İmar planında Fen Lisesi sahası ve yola isabet etmektedir. Fen Lisesi alanına spor ve yurt alanı kullanım kararı ile E:1.00, Hmax: Serbest ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/236

Meram İlçesinde 3. derece doğal sit alanı içerisinde; Yaka Mahallesi, 17-H-II pafta, 17672 No.lu adanın batısında bulunan çocuk bahçesindeki trafo tadilatı, Gazanfer Mahallesi, 16-L-III pafta, 22701 No.lu ada içerisinde bulunan otopark alanındaki trafo tadilatı, Dedekorkut Mahallesi, 18-J-II pafta, 4265 No.lu adanın güneyinde bulunan otopark alanındaki trafo tadilatı, 3. derece doğal sit alanı içerisinde kalan Gülbahçe Mahallesi, 15-İ-II pafta, 37362 ada, 2 No.lu parselin güneyinde bulunan trafo tadilatı, Yunus Emre Mahallesi, 19-İ-IV pafta, 21317 ada, 2 No.lu parsel içerisindeki mevcut trafonun, parselin batısındaki otoparka kaydırılması, Mehmet Vehbi Mahallesi, 16-L-I pafta, 21288 ada, 3 No.lu parsel içerisindeki mevcut trafonun, parselin doğusundaki otoparka kaydırılması ile ilgili trafo tadilatlarını incelendi; 4 adet trafo tadilatının uygun olduğuna 3. derece doğal sit alanı içerisinde kalan 2 adet trafo tadilatının ise Konya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun uygun görüşü alınması kaydı ile uygun görülmüştür.

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/237

Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, 9-M-I, 9-M-II, 9-N-I paftalardaki 25 metrelik imar yolunun mevcut yapılara ve kullanımlara göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/238

Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17-J-I pafta, 20230 ada, 1 No.lu parselin batısındaki 15 metrelik imar yolunun Meram Yeni Yol Caddesi’ne bağlanması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım plan tadilatı ve Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/239

Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18-J-IV pafta, 26780 ada, 1 No.lu parseldeki Konut Alanının Sosyal Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/240

Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17-J-II pafta, 17037 ada, 1 No.lu parseldeki Konut Alanının Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/241

Meram İlçesi, Pirebi Mahallesi, 17-K-III (Kad.172) pafta, 4556 ada, 135 No.lu parsel imar planında Temel Eğitim alanında kalmaktadır. Söz konusu parsele ilave inşaat yapılabilmesi için yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/242

Meram İlçesi, 3. derece doğal sit alanında kalan, Durunday Mahallesi, 14-H-I 14-H-IV pafta, 27041 ada, 4 ve 5 No.lu parsellerin İmarının, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.02.2006 tarih ve 18/10 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.02.2006 tarih 742 sayılı kararı ile uygun görülen haline dönüştürülmesi,  Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun uygun görüşü alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/243

Meram İlçesinde, Mehmet Vehbi Mahallesi, 17-L-IV (Kad. 67) pafta, 802 ada, 1, 30, 31, 74 ve 75 No.lu parseller konut, yol, park ve yeşil alanda kalmaktadır. Söz konusu alanının yeniden düzenlenmesi ve bölgede düzenli yapılaşmayı teşvik amacı ile yapılaşma şartlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/244

Meram İlçesinde 3. derece doğal sit alanı içinde ticaret alanında kalan Yaka Mahallesi, 18-İ-IV pafta, 17695 ada, 10 No.lu parselde uygulama esnasında çıkan teknik zaruretlerden dolayı onaylı mimari projenin değiştirilmesi sonucunda emsal artışı yapılması ile ilgili plan tadilatının iade edilmesi uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/245

Meram İlçesinde 3. derece doğal sit alanı içerisinde konut alanında kalan Ayanbey Mahallesi,16-H-II (Kad.260) pafta, 1675 ada, 7 ve 8 No.lu parsellerin ticaret alanına dönüştürülmesi ve plan notları ilavesi ile ilgili plan tadilatı, Konya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun uygun görüşü alınması kaydı ile uygun görülmüştür.

          32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/246

Meram İlçesinde 3. derece doğal sit alanı içerisinde konut alanında kalan Kürden Mahallesi, 17-İ-I pafta, 18725 ada, 2 No.lu parsel konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı, Konya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun uygun görüşü alınması kaydı ile uygun görülmüştür.

          33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/247

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 M III pafta, 13855 ada 19 nolu parsel, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/01/2008 gün ve 28 sayılı kararı ile onaylanan planında sehven Park Alanı olarak planlanmış olup, Park Alanının eski imar durumu olan Küçük Sanatlar Sanayi Alanına dönüştürülmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/248

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 J II pafta, 15316 ada, 1 nolu parselin İlkokul Alanının İlköğretim olarak değiştirilmesi, güneyinde yer alan Park Alanının İlköğretim alanına dahil edilerek, alanın çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/249

Selçuklu İlçesi, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02/03/2012 gün ve 691 sayılı yazısına istinaden, tapunun Işık (Mehmet Akif-Aydınlık Evler) Mahallesi, 21 K III–21 L II paftalara isabet eden alanlarda, Park ve Çocuk Bahçesi Alanı olan imarına 2 adet Koski Tesisi(Su Kuyusu) yapılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/250

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 K II pafta, 5323 ve 5324 nolu parsellerin 4 Kat İkiz Mesken Alanı olan imarının, yapı yaklaşma mesafeleri yeniden düzenlenerek, yoğunluk artışı yapılmadan, Blok Nizam yapılaşma düzeni verilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/251

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 İ III pafta, 12221 ada, 1 nolu parselin 4 Kat Blok Ticaret Alanı olan imarının, ihdas ve terk alanlarına göre mülkiyet sınırının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/252

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 28 N IV pafta, 16517 ada, 4 nolu parselin 7 Kat Blok Ticaret Alanının, 7 Kat Ayrık Ticaret Alanı olarak değiştirilmesi, imar planındaki yapı yaklaşma mesafelerinden mevcutTaks’ını kullanamamasından dolayı, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve “Kapalı Çıkma Yapılamaz” plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/253

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26 N IV pafta, 15738 ada, 5-6-7-12 nolu parsellerin Ayrık 4 Kat, 0.30/1.20 yoğunluklu Mesken imarlı alanın, yoğunluk artışı yapılmadan, E:1.20, Max TAKS:0.30 Hmax:5 Kat, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi, ‘Kapalı Çıkma Yapılamaz’ ve ‘Taralı Alan Bodrumda Otopark Olarak Kullanılabilir’ plan notları eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/254

Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, 18 L IV pafta, 446 adada, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.07.2011 tarih ve 4753 sayılı kararı ile de uygun görülen; Beyhekim Mescidi’ningüneyindeki İmar Planında otopark olarak ayrılmış alanının bir kısmına trafo çöp kovası yapılması, “Trafonun Bir Kısmının Yeraltına Gömülecektir ve Trafonun Yerüstünde Kalan Kısmının Yüksekliği 1.50 m. yi Geçemez” şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/255

Karatay İlçesi, Hacıveyiszade Mahallesi,  M29 A 11 pafta, 3253, 3268, 3269, 23787, 23788, 23789nolu adalarda, nazım imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Karatay Belediyesinin nazım imar plan tadilat teklifiuygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/256

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07 A, M29A07 B, M29A07 D paftalar, 26312 ada, 4, 5, 6, 8 parseller, 808, 862, 877 parseller, ve 2492 ada, 54 parsel ile çevresinde nazım imar plan tadilatı; çevresi ile birlikte değerlendirileceğinden iade edilmesi uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/257

Karatay İlçesi, Sakyatan  Mahallesi, 14, 15 pafta, 712 parselle ilgili 1/25000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması ile ilgili İzi Süt ve Gıda San. Tic.AŞ.’nin teklifi uygun görülmüştür.

          44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/258

Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 7 pafta, 528, 704 ve 705 parseller, 1/25000 ölçekli nazım imar planında Organize Tarım ve Hayvancılık Sahası Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Özel Çikolata ve Şekerleme Gıda San.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/259

Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 6 pafta, 1049 nolu parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında Yoğun Sulu (İntensive) Tarım Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Soğuk Hava Deposu ve Havuç Depolama Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Durali KICIR’ın nazım imar plan tadilat teklifinin iade edilmesi uygun görülmüştür.

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/260

Meram İlçesi, Dere Mahallesi, M28 A 3 pafta, 2250 nolu parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında Özel Mahsul – Sera Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Besi ve Tavuk Çiftliği Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Türsa Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin reddİ uygun görülmüştür.

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/261

Meram İlçesi, Dere Aşıklar Mahallesi,16 F I, IV paftalar, 178 parsel ve çevresinde yapılan Koski Tesisi Alanında (Mukbil Kaynakları Alanı) sağlık koruma bandının imar planına işlenmesi ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğünün uygulama  imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.      

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/262

Meram İlçesi, Havzan Mahallesi17 K I, 17 K IV paftalar, 21113 ada, 2, 3, 4 5, 6, 7 parseller ile 745 ada, 31 ve 32 parsellere isabet eden alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2010 tarih ve 530 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının iptal edilmesi ve tadilat öncesindeki en son planların yürürlülüğünün devam ettirilmesi uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/263

Meram İlçesi, I. derece tabii sit alanında kalan Derecamikebir, Selam ve Yorgancı Mahalleleri, 16 H I, IV paftalara isabet eden alanda proje çalışması yapabilmesi için Fen İşleri Daire Başkanlığının plan tadilatı teklifi,Konya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun uygun görüşü alınması kaydı ile uygun görülmüştür.

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/264

Meram İlçesi, Karaaslan  Dede Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Karaaslan Hadimi Parkında Trafo yeri ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/265

Meram İlçe sınırları içerisinde yer alan Antalya Çevre yolu ve Beyşehir Çevre yolunun mevcuttaki kullanıma göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/266

Selçuklu İlçesinde, Mülkiyeti hazineye ait, Musalla Bağları Mahallesi, 20 L III pafta, 3048 ada, 13 parsel uygulama imar planında konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Sağlık ve Sosyal Tesis olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Konya İl Sağlık Müdürlüğünün 16.04.2012 tarh ve 17572 sayılı yazıları ile teklif edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının uygun olduğuna ve nazım imar planı  plan notlarına; “1/1000 ölçekli uygulama imar planına, mevcuttaki yapının statik açıdan beton karot numunelerin alınması, demir röntgenlerinin çekilmesi ve binanın performans analizi yapıldıktan sonra karar verilmesi” ilavesi ile uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/267

Selçuklu İlçesinde, Mülkiyeti Belediyemize ait Bosna Hersek Mahallesi, 28888 ada, 1 parsel 2 kat, Dini ve Sosyal Tesis Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselde kat artırılması ile ilgili Selçuklu İlçe Müftülüğünün 12.04.2012 tarih ve 888 sayılı yazıları ile talep edilen imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/268

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20433 ada, 4 nolu parsel, Akaryakıt istasyonu servis ve teşir alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsele LPG ve Ticaret ilave edilmesi ile ilgili Koyuncu A.Ş.’ninnazım imar plan tadilat teklifinin, reddi uygun görülmüştür.

          55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/269

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 22 M I ve 23 M IV pafta, 19358 ada, 1 nolu parsel, Akaryakıt LPG İstasyonu alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsele Ticaret ilave edilmesi ile ilgili Koyuncu A.Ş.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/270

Selçuklu İlçesi Sille Mahallesi, 25 M I, 26 M IV pafta, 28335 nolu adanın güneyindeki Park ve Pazar Yeri imarlı alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu İlçe Müftülüğünün 26.04.2012 tarih ve 977 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          57- İmar ve Şehircilik Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/271

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28 B 23 B pafta, 7616 parsel imar planında mesken alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Eğitim Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Hacı Rıza KARİPÇİN’in nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/272

Selçuklu İlçe sınırları içerisinde bulunan, Birlik Parkının ve Parktan Aksaray kavşağına kadar olan yolun nazım imar planı ve uygulama imar planının yapılması ile ilgili Fen işleri Daire Başkanlığının teklifi uygun görülmüştür.

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/273

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 L I pafta, 16146 ada, 3 parsel imar planında Ticaret alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Sağlık Tesisleri Alanına dönüştürülmesi ile Safira Mimarlık Müh.LtdŞti’innazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/274

Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 30 M II ve 30 M III paftalara isabet eden alanda Botanik Park Alanı yapılması ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının plan teklifi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

          61- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/37

Meram İlçe Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi ile ilgili teklifi uygun görülmüştür.

          62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/275

Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, 17 M I imar paftası, 49, 51 ve 52 adanın imar planının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/276

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 10.02.2012 tarih ve 145. sayılı yazısında Mevlana Kültür Merkezi önünde bulunana Aslanlı Kışla Caddesinin MEVLANA KÜLTÜR Caddesi olarak değiştirilmesitalepleri, ve Mahalle Muhtarı ve ilgili kişinin oğlu Yakup TEKİN’in 20.01.2012 tarihli dilekçesi Arif Bilge Mahallesi Saime Sokak ile Küçük Kovanağzı Caddesini birbirine bağlayan 3911 ada, 46 parselin İmar uygulamaya göre yolu açılmasına müsaade eden arsa sahibi Karadiğin kuran Kursu yaptırma ve yaşatma Derneği kurucusu: vefat eden HACI KEMAL TEKİN’in isminin bu sokağa verilmesi taleplerinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/277

Konya Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin bazı maddelerin yeniden düzenlenmesi hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

            65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/278

Karatay İlçesi sınırları içerisinde, Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje Alanı kapsamında Üçler Mezarlığı ve Mevlana Kültür Merkezinin cephe aldığı Aslanlı Kışla caddesinden başlayarak kuzey yönünde Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje Alanı sınırına kadar olan bölgenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri uygulamasınınKaratay Belediyesince yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 05.03.2012 tarih ve 555 sayılı yazısı ile yapılan teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/279

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 873 nolu parselin Fuar Teşhir Toplantı Salonu, Fuar ve Teşhir Mallarının İmalatı Yapılabilir olan imarının inşaat yoğunluğunun yeniden belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/280

Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17-İ-II pafta, 18757 ada, 3 No.lu parsel imar planında konut alanına isabet etmektedir, söz konusu parselin yurt alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.  

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/281

Meram İlçesi, Pamukçu Mahallesi yerleşim alanındaki 63 No.lu parsel ile Hatunsaray yolu arasında Hipodrom Alanı yapılması ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı Gıda Tarım ve hayvancılık İl Müdürlüğünün görüşü alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/282

Meram İlçe sınırları içerisinde, Konya Garından  Seydişehir- Antalya çevre yoluna kadar devam eden demiryoluna hattına ait Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2012 tarih ve 670 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/283

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 21 L II / III paftalara isabet eden alanda 13183 ada 1 nolu parselin güney batısında kalan Park Alanının, Otopark Alanı olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/284

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 28 M II-III paftalar 17854 ada 8 nolu parselin 4 Kat 17*40 ebatlı Blok Mesken Alanı 24 Ünite olan imarının, E:1.43, MaxTAKS:0.30, Hmax:4 Kat, 24 Ünite olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ve " a) Açık Çıkmalar Emsale Dahildir. b) Kapalı Çıkma Yapılamaz.” plan notları eklenmesi ile ilgili plan tadilatı incelendi, MaxTAKS:0.30, Hmax:4 Kat, 24 Ünite “konsol yapılması halinde 1,5 metreyi geçemez” plan notu eklenerek Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

          72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/285

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 27 M I – II – III - IV paftalar 22529 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 noluparseller, 22526 ada 1-2-3-4 nolu parseller, 16527 ada 4-5-8 nolu parseller, 16533 ada 7 nolu parsel, 16530 ada 3-4nolu parsellerin 2, 3, 4 Katlı Mesken Alanı imarları ve 22528 ada 1-2 nolu parsellerin 4 Katlı 20*40 ebatlı Blok Mesken Alanı imarlarının, emsal ve taksa çevrilerek E:1.20, Hmax:8 Kat, Max TAKS: 0.20, ‘Kapalı Çıkma Yapılamaz’ plan notu eklenerek ve 22527 ada 1 nolu parselin Kreş olan imarının Eğitim Tesisi olarak ayrılarak yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ve söz konusu alanda Park Alanlarının çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatı ve Uygulama İmar Planı incendi, Hmax: 7 Kat olarak değiştirilip diğer planlama kararlarının geçerliliği düzeltilerek uygun görülmüştür.

          73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/286

Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 15 pafta, 3104 parsel de Enerji Üretim Santrali yapılması ile ilgili Rıdvan ÇELİKEL’ in nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/287

Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17 İ I pafta, 22547 ada, 4 nolu parsel konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin kreş alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Mustafa NAYİR’ in nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/288

Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 29 N I , IV, 29 M II, 30 N IV paftalar, 16390 ada 1, ve 2 parsel, 17595 ada 1, 2, 3, 4, 8 parsel 18002 ada 2, 3 parsel, 18005 ada 3 parsel, 18006 ada 1, 4, 5 parsel, 18007 ada 1, 2 parsel, 18008 ada 1 ,4 parsel, 18012 ada 2 parsel, 18013 ada 1, 2 parsel, 18014 ada 1, 2, 3 parsel, 18016 ada 1 parsel, 18017 ada 1, 3, 4, 5 parsel, 18018 ada 1 parsel 18019 ada 1, 2 parsel 18028 ada  1, 2 parsel, 18029 ada 1 parsel, 18030 ada 1 parsel, 18031 ada 1 parsel, 18033 ada 1, 2 parsellere isabet eden alan ile ilgili Mehmet ÇELİK ve Mustafa ÇELİK’in nazım imar plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/289

Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 21 M II pafta, 2530 ada, 17 nolu parsel uygulama imar planında Gıda Sanayi Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Merkezi İş Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Süleyman BAYKARA’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  17.05.2012

       Sayı :   2012/290

Selçuklu İlçesi Mülkiyeti Organize sanayi Müdürlüğüne ait olan, Kayacık Mahallesi, 29 S III, IV paftalara isabet eden 15,5 hektarlık alanda yeniden düzenlenme yapılması ile ilgili ile ilgili Organize sanayi Müdürlüğünün nazım imar plan tadilat teklifi uygun görülmüştür.