BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS 
AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

1- Almanya'nın Berlin kentinde yapılacak Dünya Haller Birliği toplantısına yurtdışı görevlendirilmesine dair teklifin ilgili birime iadesine,

2- Belediyemiz ihtiyaçları için Vakıf bank’tan kredi kullanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

3- 2011 Mali yılına ait Kesin Hesab Cetvellerinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Karatay İlçe Belediyesinin 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinde aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ve krokilerde ada ve parsel numaraları belirtilen yeşil alanlara ekli listedeki isimlerin verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Belediyemizin çeşitli birimlerinde sözleşmeli personel çalıştırılması ve kadro dereceleri ile ücretlerinin tespitine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının 2012 Yılı Bütçesine ek ödenek kaydına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Belediyemizin Daire Başkanlıklarına bağlı Şube Müdürlüklerinin haberleşme kodlarının yeniden güncellenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Atatürk Stadyumu 2012 yılı kullanım ücretlerinin tespit edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,    

10- Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin İmar Yönetmeliğinde değerlendirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesinedair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesindeki gayrimenkulun satın alınması için Encümene yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, M29A11A2D pafta, 19558 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1A pafta, 21823 ve 21830 adaların ve bu adalar ile 17564, 21824, 5592, 21825, 21826, 21829 ve 21831 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Karatay İlçesi, 39 Mahalle, M29A11A1D pafta, 20922 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Karatay İlçesi, Çatalhüyük Mahallesi, M29A21C2D pafta, 5593 ada, 139 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Karatay İlçesi, Selim Sultan, Karakulak, İstiklal Mahalleleri, M29A16A3B, M29A16B4A, M29A16B4D, M29A16B4B, M29A16B1C, M29A16B1C, M29A16B2A M29A16B2B, M29A16B2C, M29A16A3D, M29A11C3C imar paftalara isabet eden alam ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Karatay İlçesi, Çakmak Mahallesi, M29A06 D3D pafta, 24190 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Meram İlçesi, Boyalı Mahallesi, 5 pafta, 941 No.lu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Meram İlçesi, Doğu Hadimi Mahallesi, 15-L-IV pafta, 17191 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 15-M-IV pafta, 3634 ada, 1, 85, 86, 87, 88, 89 ve 90 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Meram İlçe sınırları içerisinde 6 adet trafo ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, 9-M-I, 9-M-II, 9-N-I paftalardaki 25 metrelik imar yolunun mevcut yapılara ve kullanımlara göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17-J-I pafta, 20230 ada, 1 No.lu parselin batısındaki 15 metrelik imar yolunun Meram Yeni Yol Caddesi'ne bağlanması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18-J-IV pafta, 26780 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17-J-II pafta, 17037 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Meram İlçesi, Pirebi Mahallesi, 17-K-III (Kad.172) pafta, 4556 ada, 135 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Meram ilçesi, Durunday Mahallesi 14-H-114-H-IV pafta, 27041 ada, 4 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Meram ilçesi, Mehmet Vehbi Mahallesi, 17-L-IV (Kad. 67) pafta, 802 ada, 1, 30, 31, 74 ve 75 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 18-İ-IV pafta, 17695 ada, 10 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Meram İlçesi, Ayanbey Mahallesi, 16-H-II (Kad.260) pafta, 1675 ada, 7 ve 8 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Meram İlçesi Kürden Mah. 17-İ-l pafta, 18725 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 M III pafta, 13855 ada 19 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 JII pafta, 15316 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Selçuklu İlçesi, Işık (Mehmet Akif-Aydınlık Evler) Mahallesi, 21 K 111-21 L II paftalara isabet eden alanlarda, Park ve Çocuk Bahçesi Alanı olan imarına Koski Tesisi (Su Kuyusu) yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Selçuklu ilçesi, Hocacihan Mahallesi 19 K II pafta, 5323 ve 5324 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 19 İIII pafta, 12221 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 28 N IV pafta, 16517 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 26 N IV pafta, 15738 ada, 5-6-7-12 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, 18 L IV pafta, 446 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıveyiszade Mahallesi, M29 A 11 pafta, 3253, 3268, 3269, 23787, 23788, 23789 nolu adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07 A, M29A07 B, M29A07 D paftalar, 26312 ada, 4, 5, 6, 8 parseller, 808, 862, 877 parseller, ve 2492 ada, 54 parsel ile çevresinde nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatan Mah. 14,15 pafta, 712 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 7 pafta, 528, 704 ve 705 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ilçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 6 pafta, 1049 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Mahallesi, M28 A 3 pafta, 2250 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Aşıklar Mahallesi, 16 F I, IV paftalar, 178 parsel ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17 K I, 17 K IV paftalar, 21113 ada, 2, 3, 4 5, 6, 7 parseller ile 745 ada, 31 ve 32 parsellere isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesinde, Derecamikebir, Selam ve Yorgancı Mahalleleri, 16 H I, IV paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karaaslan Dede Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Karaaslan Hadimi Parkında Trafo yeri ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Antalya çevre yolu ve Beyşehir çevre yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 20 L III pafta, 3048 ada, 13 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 28888 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20433 ada, 4nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 22 M I ve 23 M IV pafta, 19358 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 M I, 26 M IV pafta, 28335 noluadanın güneyindeki Park ve Pazar Yeri imarlı alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28 B 23 B pafta, 7616 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesindeki Birlik parkının ve Aksaray kavşağına kadar olan yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 L 1 pafta, 16146 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mah. 30 M II ve 30 M III paftalara isabet eden alanda park alanı düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- Meram İlçe Belediyesinin 2012 yılı bütçesine ek ödenek kaydına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, 17 M I imar paftası, 49 ve 51 adanın imar planının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- Bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve isim verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- Konya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin bazı maddelerin yeniden düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- Karatay Belediyesi sınırları içerisinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri uygulamasının Karatay Belediyesince yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68-Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 873 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69- Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17-İ-II pafta, 18757 ada, 3 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70- Meram İlçesi, Pamukçu Mahallesi yerleşim alanındaki 63 No.lu parsel ile Hatunsaray yolu arasında Hipodrom Alanı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71- Meram İlçesi, Konya Garından  Seydişehir- Antalya çevre yoluna kadar devam eden demiryolu hattı ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II / III pafta, 13183 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 M II-III paftalar, 17854 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 27 M I – II – III - IV paftalar, 22529 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 nolu parseller, 22526 ada, 1-2-3-4 nolu parseller, 16527 ada, 4-5-8 nolu parseller, 16533 ada, 7 nolu parsel, 16530 ada, 3-4 nolu parseller, 22528 ada, 1-2 nolu parseller 22527 ada, 1nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 15 pafta, 3104 parsel de Enerji Üretim Santrali yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17 İ I pafta, 22547 ada, 4 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 29 N I , IV, 29 M II, 30 N IV paftalar, 16390 ada 1, ve 2 parsel, 17595 ada 1, 2, 3, 4, 8 parsel 18002 ada 2, 3 parsel, 18005 ada 3 parsel, 18006 ada 1, 4, 5 parsel, 18007 ada 1, 2 parsel, 18008 ada 1 ,4 parsel, 18012 ada 2 parsel, 18013 ada 1, 2 parsel, 18014 ada 1, 2, 3 parsel, 18016 ada 1 parsel, 18017 ada 1, 3, 4, 5 parsel, 18018 ada 1 parsel 18019 ada 1, 2 parsel 18028 ada  1, 2 parsel, 18029 ada 1 parsel, 18030 ada 1 parsel, 18031 ada 1 parsel, 18033 ada 1, 2 parsellere isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 21 M II pafta, 2530 ada, 17nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Organize sanayi Müdürlüğüne ait olan, Kayacık Mahallesi, 29 S III, IV paftalara isabet 15,5 hektarlık alanın  yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.55’de son verilmiştir.

 

Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.