MECLİS GÜNDEM  (9 Nisan 2012)

1- Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2011 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- 2011 yılı Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi,

3- İhtisas Komisyonları seçimine dair (Yazı İşl.ve Kar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

4- Büyükşehir Belediye Encümenine 5 Meclis üyesi seçilmesine dair (Yazı İşl.ve Kar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

5- Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Uluslararası Şehirler Birliği kurulmasına dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- Belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlardan dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere su kullanım ücretlerinin Belediyemizce karşılanması ve miktarın belirlenmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Mülkiyeti Belediyemize ait Ankara yolu üzerindeki Birlik Parkı ve içerisindeki büfenin işletme hakkının Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşl. Elek. Üretim A.Ş.ne kiraya verilmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- İsveç'in Stockholm şehrinde düzenlenecek olan Anadolu Kültür Festivaline katılacak heyettin belirlenmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Vietnam'ın Hue şehrinde düzenlenecek olan 13. Dünya Tarihi Şehirler Birliği Toplantısına Basın Müdürü Galip Marlalı'nın görevlendirilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Mevlana Kültür Vadisi alanındaki mekanların korunması, bunların bakım ve düzenlemeleri ile ilgili Kamu, Kurum, Kuruluş ve şahıslarla ilgili protokol yapmak üzere Fen İşl.D.Bşk.lığına yetki verilmesine dair (Fen İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

12- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 873 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

13-Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D1C ve M29A13D1D paftalar, 5751, 19159, 19160, 19161, 19162, 19163, 19164 ve 19165 adalara isabet eden alanda uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

14- Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, M29A11A1B pafta, 19391 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

15- Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, M29A11A4B pafta, 5008 ada, 10 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

16- Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, M29A11B4C pafta, 25202 ve 31508 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

17- Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, M29A11B4B ve M29A11B4C paftalar, 25694 ada, 1, 2 ve 3 nolu parseller, 25695 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 25696 ada, 1, 2, 3, 4, 7 ve 8 nolu parseller, 25697 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

18- Meram İlçesi, Dedekorkut, Küçük Kovanağzı ve Çaybaşı Mahallelerinde trafo tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

19- Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17-İ-II pafta, 18757 ada, 3 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

20- Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 16-J-IV pafta, 26608 ada, 1 No.lu parsel ve 26602 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

21- Meram İlçesi, Alakova Mahallesi imar planı lejant paftasındaki; plan notunun iptal edilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

22- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14-J-I pafta, 26800 ada, 3 ve 4 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

23- Meram İlçesi, Sahibiata Mahallesi, 17-L-II pafta, 27919 ada, 2 No.lu parsel ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

24- Meram İlçesi, Telafer, Alakova, Yaylapınar Kaş, Toprak Sarnıç, Hacı İsa Efendi ve Dedekorkut Mahalleleri'nde 7 adet su kuyusunun imar planına işlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

25- Meram İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 16-K-III pafta, 27137 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

26- Meram İlçesi, Pamukçu Mahallesi yerleşim alanındaki 63 No.lu parsel ile Hatunsaray yolu arasında Hipodrom Alanı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

27- Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17 J IV pafta, 20230 ada, 10 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

28- Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, 18-L-III (Kad.35) pafta, 285 ada, 27, 28, 33 ve 60 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

29- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 13-J I, 13 İ II, III, 14 İ III, IV paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

30- Meram İlçesi, Konya Garından Seydişehir- Antalya çevre yoluna kadar devam eden demiryolu hattı ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

31- Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 29 S II pafta, 4507 ada, 4 ve 294 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

32- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 29578 ada, 55-56 nolu parseller ile 29581 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

33- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 N I/IV-28 M I/II/III/IV-28 L II paftalara isabet eden alanda yapılan Nazım İmar Planına uygun olarak Uygulama İmar Planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

34- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 22 L II - 24 L IV paftalar, 2847 ada, 415 nolu parsel, 13716 ada, 28 nolu parsel ve 5372 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

35- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II / III pafta, 13183 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

36- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II pafta, 13183 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

37- Selçuklu İlçesi, Sille (Erenköy-Mehmet Akif) Mahallesi, 22 J III - 22 K I / IV paftalara isabet eden alanda yaya yolu olan imarının, taşıt yolu olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

38- Selçuklu İlçesi, Tatköy Mahallesi, M23-b-03d-3-d pafta, 326 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

39- Selçuklu İlçesi, Tarla Mahallesi, 18 L I pafta, 464 ada, 18 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

40- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 M II pafta, 17853 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

41- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 M II-III paftalar, 17854 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

43- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 23 N I pafta, 13951 ada, 14 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

44- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 18 L II pafta, 245 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

45- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Yeni Hipodrom Alanı yer seçimi ve imar planının yapılması ile plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

46- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 25725 adanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

47- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatağan Mahallesi, 15 pafta, 3104 parselle ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

48- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17 İ I pafta, 22547 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

49 -(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hasanköy Mahallesi, M 28 B 20 C 1 B pafta, 27613 ada, 1, 2 ve 3 parselin Mezarlık olarak düzenlenme ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

50- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi Dere mahallesi, 59 paftaya isabet eden alanda 3 adet taşınmazın orman alanı olarak yeniden düzenlenmesinin görülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

51- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 23 N I pafta, 13951 ada, 14 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

52- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 K II pafta, 15833 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

53- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 29 N I , IV, 29 M II, 30 N IV paftalar, 16390 ada 1, ve 2 parsel, 17595 ada 1, 2, 3, 4, 8 parsel 18002 ada 2, 3 parsel, 18005 ada 3 parsel, 18006 ada 1, 4, 5 parsel, 18007 ada 1, 2 parsel, 18008 ada 1 ,4 parsel, 18012 ada 2 parsel, 18013 ada 1, 2 parsel, 18014 ada 1, 2, 3 parsel, 18016 ada 1 parsel, 18017 ada 1, 3, 4, 5 parsel, 18018 ada 1 parsel 18019 ada 1, 2 parsel 18028 ada 1, 2 parsel, 18029 ada 1 parsel, 18030 ada 1 parsel, 18031 ada 1 parsel, 18033 ada 1, 2 parsellere isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

54- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 30 M III ve 29 M II pafta, 29228 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,