BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MART 
AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

1- Tapu kayıtlarında “Konya Belediyesi” olarak belirtilen Güneysınır’daki taşınmazların tapu kayıtlarının “Konya Büyükşehir Belediyesi” olarak tashih edilerek düzeltilmesine dair teklifin aynen kabulüne.

2- Mülkiyeti Müze Müdürlüğüne ait Karatay Medresesinin restorasyonunun Belediyemiz tarafından yapılması ile ilgili İl Kültür Müdürlüğü ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne.

3- Bangladeş’in Sylhet şehri ile Konya’nın kardeş şehir ilişkisi başlatılmasına dair teklifin aynen kabulüne,

4- Amsterdam’da (Hollanda) yapılacak olan “İntertraffic 2012” fuar ve sempozyumuna katılacakheyet’e dair teklifin aynen kabulüne,

5- Milli Savunma Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

6- 2000 yılında tahdit getirilen umum servis araçlarının süresinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Meram İlçe Belediyesinin 2012 yılı gider  bütçesinde  aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Karatay İlçe Belediyesinin 2012 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Belediyemiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- KOSKİ Genel Müdürlüğünde Norm kadro değişikliği nedeniyle memur ve işçi kadrosu ihdas edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın 10 yıl müddetle kiraya verilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Elektrik trafosunun kaldırılarak deplase edilmesiyle ilgili Medaş ile protokol yapılması için, Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- 4 ncü 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve isim verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Karatay Belediyesi sınırları içerisinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri uygulamasının Karatay Belediyesince yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17A3C ve M29A17A3D imar paftalarında,5251, 5152, 5259, 5261, 5275 ve 5276 adalar ve  20 metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi,  M29A11C2A imar paftasında, 20400 ada, 4nolu parsel ile plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, M29A11B1D imar paftasında, M29A11B1D pafta,25870 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D3A pafta, 25840 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B4B ve M29A06B4C paftalar, 838 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A3D, M29A07A4C, M29A07A4D, M29A07D1A, M29A07D1B ve M29A07D2A paftalar, 2492 ada, 29, 39 ve 42 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D1B ,M29A07D1C ve M29A07D1D paftalar, 2492 ada, 24, 25, 34 ve 50 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11C1C imar paftası, M29A11C1C pafta, 26040 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 18-H-III pafta, 17684 ada, 7 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, 18-J-I pafta, 27487 ada, 1 ve 3 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 12-G-III pafta, 23717 ada, 8 No.lu parsel  ve 27397 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 8-L-III pafta, 216 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Meram İlçesi, Yenibahçe Mahallesi, 113 ada, 1 No.lu parselin kuzey doğusundaki park alanında trafo tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Meram İlçesi, Ekmekkoçu Mahallesi, 15-M-IV pafta, 26751 ada, 8 No.lu parsel, 26753 ada, 2 No.lu parsel, ve 3634 ada, 1 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 17-L-III pafta, 27897 ada, 24 ve 25 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 2253 No.lu parsele isabet eden ilköğretim tesisi alanının genişletilmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Selçuklu İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 18 L I/IV pafta, 453 ada, 1-4-21-26 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Selçuklu İlçesi, Mahallesi, 18 K I/II paftalar, 28805 ada, 1-2 nolu parseller ve 28807 ada, 1-6 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 22 M IV pafta, 2630 ada, 451 ve 445 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Selçuklu İlçesi, , Yazır Mahallesi, 27 L II/27 M I/28 L III/28 M IV paftalar, 144 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi 31 N IV pafta, 15841 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi (Tapunun Dikilitaş) 27 N II/III paftalara isabet eden alanda, Askeri Alana irtibatını sağlayacak olan bağlantı yolu düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 24 L III pafta, 14362 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 L I pafta, 18648 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 M I pafta, 15916 ada, 2-3 nolu ve 20876 ada 1 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 M I pafta, 15913 ada, 1 ve 3 nolu parsellerin ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29-d-23-d/L29-d-23-c paftalar, 29865 ada, 15-16 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B04C3A, M28B04C3B, M28B04C3C,  paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahalle sınırları içerisinde, Revizyon imar planı yapılacağından yapı yasağı sınırının yeniden düzenlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, 23 H I, II, IV paftalar, 29479 ada,1,2,3,4,9 parseller, 29537 ada, 1 parsel, 29509 ada, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 29512 ada,3,4,5,6 parseller ve çevrelerine isabet eden alanda yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi)Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 25140, 25141 ada, 794, 808, 842, 859, 860, parseller ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacı Fettah Mahallesi, 17 L II paftaya isabet eden Hacı Fettah mezarlığının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatağan Mahallesi, 10 pafta, 1194 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 21 M II pafta, 2530 ada, 17nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 22 N I pafta, 20348 ada, 3nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 17 M II pafta, 25725 ada, 11 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, M 28B21 C pafta, 254 ada, 24nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere  Mahallesi, 27041 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarıcalar Köyü, L 29 D 14 D 13 C pafta, 766 parselile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29 M II pafta, 20556 ada, 1 ve 2nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesinde tescil harici alanda Ağaçlandırılacak alan yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 K II pafta, 18260 ada, 7 parsel ve 23 K I pafta, 18421 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 J II pafta, 15320 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğine Belediyemizin üye olmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- Okuma Salonu, Kurs ve Dershane hizmetlerinin ücretsiz olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- Yapılacak Ordu Evi ek binası tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- Konya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin bazı maddelerin yeniden düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- Kısa adı TDBB olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne üye olunması ve yıllık üyelik aidatlarının ödenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C3C pafta, 25852 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 15-J-III pafta, 27861 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17 İ III pafta, 2621 ada, 62 ve 63nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi, M 28 C 07 pafta, 112 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20426 ada, 1 ve 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Organize sanayi Müdürlüğüne ait olan, Kayacık Mahallesi, 29 S III, IV paftalara isabet 15,5 hektarlık alanın  yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 17 pafta, 406 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Cemre  Mahallesi, M29 A 11 D 2A pafta, 5129 ada, 317 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28-29 LM ve 30-31 LM (kad1.) pafta, 114 ile 233 parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75- Abdulwahit Van Bommel’e Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

76- Vietnam’ın Hue şehrinde düzenlenecek olan 13. Dünya Tarihi Şehirler Birliği toplantısına katılacak heyete ilaveten Meclis Üyesi Heseyin Çevik’in harcırahlı olarak görevlendirilmesine dair teklifin aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.30’da son verilmiştir.