MECLİS GÜNDEM


1- 2000 yılında tahdit getirilen umum servis araçlarının süresinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- Meram İlçe Belediyesinin 2012 yılı gider bütçesinde aktarma yapılmasına dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Karatay İlçe Belediyesinin 2012 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair teklifin görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Belediyemiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- KOSKİ Genel Müdürlüğünde Norm kadro değişikliği nedeniyle memur ve işçi kadrosu ihdas edilmesine dair (KOSKİ Genel Md.lüğüne ait) teklifin görüşülmesi,

6- Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın 10 yıl müddetle kiraya verilmesi için encümene yetki verilmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Elektrik trafosunun kaldırılarak deplase edilmesiyle ilgili Medaş ile protokol yapılması için, Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair ( Fen İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- 4 ncü 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve isim verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay Belediyesi sınırları içerisinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri uygulamasının Karatay Belediyesince yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17A3C ve M29A17A3D imar paftalarında, 5251, 5152, 5259, 5261, 5275 ve 5276 adalar ve 20 metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11C2A imar paftasında, 20400 ada, 4 nolu parsel ile plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, M29A11B1D imar paftasında, M29A11B1D pafta, 25870 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D3A pafta, 25840 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B4B ve M29A06B4C paftalar, 838 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A3D, M29A07A4C, M29A07A4D, M29A07D1A, M29A07D1B ve M29A07D2A paftalar, 2492 ada, 29, 39 ve 42 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D1B ,M29A07D1C ve M29A07D1D paftalar, 2492 ada, 24, 25, 34 ve 50 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11C1C imar paftası, M29A11C1C pafta, 26040 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 18-H-III pafta, 17684 ada, 7 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, 18-J-I pafta, 27487 ada, 1 ve 3 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 12-G-III pafta, 23717 ada, 8 No.lu parsel ve 27397 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 8-L-III pafta, 216 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Meram İlçesi, Yenibahçe Mahallesi, 113 ada, 1 No.lu parselin kuzey doğusundaki park alanında trafo tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Meram İlçesi, Ekmekkoçu Mahallesi, 15-M-IV pafta, 26751 ada, 8 No.lu parsel, 26753 ada, 2 No.lu parsel, ve 3634 ada, 1 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

27- Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 17-L-III pafta, 27897 ada, 24 ve 25 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 2253 No.lu parsele isabet eden ilköğretim tesisi alanının genişletilmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 18 L I/IV pafta, 453 ada, 1-4-21-26 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Mahallesi, 18 K I/II paftalar, 28805 ada, 1-2 nolu parseller ve 28807 ada, 1-6 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 22 M IV pafta, 2630 ada, 451 ve 445 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, , Yazır Mahallesi, 27 L II/27 M I/28 L III/28 M IV paftalar, 144 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi 31 N IV pafta, 15841 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi (Tapunun Dikilitaş) 27 N II/III paftalara isabet eden alanda, Askeri Alana irtibatını sağlayacak olan bağlantı yolu düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 24 L III pafta, 14362 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 L I pafta, 18648 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 M I pafta, 15916 ada, 2-3 nolu ve 20876 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 M I pafta, 15913 ada, 1 ve 3 nolu parsellerin ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29-d-23-d/L29-d-23-c paftalar, 29865 ada, 15-16 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B04C3A, M28B04C3B, M28B04C3C, paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahalle sınırları içerisinde, Revizyon imar planı yapılacağından yapı yasağı sınırının yeniden düzenlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

42- Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, 23 H I, II, IV paftalar, 29479 ada,1,2,3,4,9 parseller, 29537 ada, 1 parsel, 29509 ada, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 29512 ada,3,4,5,6 parseller ve çevrelerine isabet eden alanda yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

43- (Büyükşehir Belediyesi)Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 25140, 25141 ada, 794, 808, 842, 859, 860, parseller ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacı Fettah Mahallesi, 17 L II paftaya isabet eden Hacı Fettah mezarlığının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

45- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatağan Mahallesi, 10 pafta, 1194 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 21 M II pafta, 2530 ada, 17 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 22 N I pafta, 20348 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 17 M II pafta, 25725 ada, 11 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, M 28B21 C pafta, 254 ada, 24 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 27041 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarıcalar Köyü, L 29 D 14 D 13 C pafta, 766 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29 M II pafta, 20556 ada, 1 ve 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesinde tescil harici alanda Ağaçlandırılacak alan yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 K II pafta, 18260 ada, 7 parsel ve 23 K I pafta, 18421 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 J II pafta, 15320 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

56- Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğine Belediyemizin üye olmasına dair (Toplu Ulaşım D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,