BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT 
AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ
 

1- Geçici Hayvan Bakımevimizde kullanılmak üzere 1 adet çift kabin pikap alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 

2- Kısa adı TDBB olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne üye olunması ve yıllık üyelik aidatlarının dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- Norm  Kadro  İlke  ve  Standartlarına  Dair  Yönetmelikte  değişiklik  yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Mülkiyeti  Belediyemize  ait  ekli listedeki işyerlerinin 10 yıllığına kiraya verilebilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Kamu görevlilerine verilen ve toplu ulaşım araçlarında geçerli olan 07-19 seyahat kartının Posta dağıtıcılarına nasıl kullandırılacağına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün Selçuklu İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi için encümenimize yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Mehmet Olgun’a ait  taşınmazların mezarlık alanı olarak Büyükşehir Belediyesine bağış yapılması için encümene yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8-  9  ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- 4 ncü 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Karatay  İlçesi,  Keçeciler  Mahallesi,  M29A11A4B  pafta,  5008 ada, 5 nolu parselin Ticaret olan imarının, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Karatay  İlçesi,  Akabe  Mahallesi,  M29A11C3C  pafta,  25852  ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A17A1D pafta, 5341 ada, 2, 10, 11 ve 12 noluparseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A12D4C,  M29A12D4D, M29A17A1B, M29A17A2A, M29A17A2B, M29A17A2C, M29A17B1D paftalar, 2311 ada ile 5332, 5334, 5335, 5340, 5359, 5360, 5362, 30696, 30697, 30698, 30699, 30700 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Elmacı Mahallesi, M29A16A3A, M29A16A3B, M29A16A3C ve M29A16A3D imar paftalarında, Karaman Caddesi, Çevre Yolu, Selim Sultan Caddesi, Ruh Sokak arasında kalan alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi düzenli yapılaşmayı sağlamak amacıyla yapılan planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi’nde düzenli yapılaşmayı sağlamak amacıyla yapılan planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi’nde düzenli yapılaşmayı sağlamak amacıyla yapılan planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Meram İlçesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 29/03/1996 tarih ve 10/33 sayılı kararı ile onaylı Konya Merkez Kısmi Revizyon İmar Planı lejant paftasındaki plan notlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 15-J-III pafta, 27861 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28-b-25-b4-a pafta, 27529 ada, 3 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 16-K-IV pafta, 4158 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18-J-III pafta, 17025 ada, 110 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 25 K II pafta, 28349 ada, 4, 5 ve 6nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M II pafta, 29426 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 J III/24 K IV paftalar, 20438 ada, 3-4 nolu parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Selçuklu İlçesi, Tarla Mahallesi, 18 L I pafta, 465 ada, 30 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 28 N IV pafta, 16767 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 L IV pafta, 16587 ada, 1-2-3-4 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fetih ve Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan M 29A11 C1A ve  M 29A11C1B paftalar, 1979 ada, 1,2 ve 3 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17 İ III pafta, 2621 ada, 62 ve 63nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Boyalı Mahallesi, 5 pafta, 941 parsel, ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi, M 28 C 07 pafta, 112 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, 31 N III pafta, 17934 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20426 ada, 1 ve 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 27 L II, 27 M I, 28LIII, 28 M IV paftalar, 144 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçe sınırları içerisinde yer alan, demiryolu Caddesi yol düzenlemesi çalışması kapsamında Hocafakıh köprülü kavşağı ile Albayrak Caddesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18457 ada,1,2 ve 3 nolu parsel, ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 29578 ada, 55-56 parsel ve çevreleri 29581 ada, 1 parsel ve Sile Barajı çevresinde yapılan planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır ve Sancak  Mahalleleri, 28-29 LM  Paftalarına isabet eden alanda Veysel Karani Caddesi. ile toki Beyhekim Sağlık Kampusu arası yeni ulaşım arteri açılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aksaray kavşağı ve 25 O IV pafta, 23511 ada, 2 parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 I II, 26 I III ve 26 J IV paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tatköy Mahallesi, M28B03 D3D pafta, 326 ada,1nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Konya – Ankara Yüksek Hızlı Tren proje kapsamında, Yüksek Hızlı Tren (YHT)  Gar Sahasının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Organize sanayi Müdürlüğüne ait olan, Kayacık Mahallesi, 29 S III, IV paftalara isabet 15,5 hektarlık alanın  yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

45- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkuller ile Meram Belediyesine ait gayrimenkulün takası için Encümene yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Evde Bakım Hizmetleri Şube Müdürlüğü kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- Birleşmiş Milletler nezdinde A.B.D.nin Newyork şehrinde düzenlenecek “Sürdürülebilir Kentleşme Konya Örneği” toplantısına katılacak heyetin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- Konya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin bazı maddelerin yeniden düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          

49- Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A12C1D ve M29A12D2C paftalar, 2354 ada, 9, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 15-H-II pafta (Kad.269), 688 ada, 128 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- Meram İlçesi, Yaylapınar, Süleymaniye, Yaylapınar UhudYaylapınar Kaş ve HasanköyMahalleleri’nde hazırlanan Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 N I/26 N IV paftalar, 15746 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II pafta, 13182 ada, 47 parsel ile ilgili planın tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 17 pafta, 406 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Mahallesi, M28 A 3 pafta, 2264 ve 4321 parselile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Cemre  Mahallesi, M29 A 11 D 2A pafta, 5129 ada, 317 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 29 S II, 30 S III paftalar, 4, 5. 297, 727 parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28-29 LM ve 30-31 LM (kad1.) pafta, 114 ile 233 parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- Metrobüs hattında kullanılacak metrobüs araçların incelenmesi ve temini için Almanya, Belçika ve İsveç’e gönderilecek heyet’e dair teklifin aynen kabulüne,

60- Toplu Ulaşım araçlarında indirimli seyahat edecek kişileri düzenleyen D.1.a maddesinde değişiklik yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.00’de son verilmiştir.

Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olu