BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYI MECLİS 
GÜNDEMİ  (13 Şubat 2012)


1- Geçici Hayvan Bakımevimizde kullanılmak üzere 1 adet çift kabin pikap alınmasına dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- Kısa adı TDBB olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üye olunması ve yıllık üyelik aidatlarının ödenmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

3- Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

4- Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listedeki işyerlerinin 10 yıllığına kiraya verilebilmesi için encümene yetki verilmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- Kamu görevlilerine verilen ve toplu ulaşım araçlarında geçerli olan 07-19 seyahat kartının Posta dağıtıcılarına nasıl kullandırılacağına dair (Bilgi Teknolojileri D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün Selçuklu İlçe Müftülüğü'ne tahsis edilmesi için encümenimize yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Mehmet Olgun'a ait taşınmazların mezarlık alanı olarak Büyükşehir Belediyesine bağış yapılması için encümene yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- 4 ncü 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, M29A11A4B pafta, 5008 ada, 5 nolu parselin Ticaret olan imarının, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C3C pafta, 25852 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A17A1D pafta, 5341 ada, 2, 10, 11 ve 12 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A12D4C, M29A12D4D, M29A17A1B, M29A17A2A, M29A17A2B, M29A17A2C, M29A17B1D paftalar, 2311 ada ile 5332, 5334, 5335, 5340, 5359, 5360, 5362, 30696, 30697, 30698, 30699, 30700 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Elmacı Mahallesi, M29A16A3A, M29A16A3B, M29A16A3C ve M29A16A3D imar paftalarında, Karaman Caddesi, Çevre Yolu, Selim Sultan Caddesi, Ruh Sokak arasında kalan alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi düzenli yapılaşmayı sağlamak amacıyla yapılan planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi'nde düzenli yapılaşmayı sağlamak amacıyla yapılan planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi'nde düzenli yapılaşmayı sağlamak amacıyla yapılan planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 29/03/1996 tarih ve 10/33 sayılı kararı ile onaylı Konya Merkez Kısmi Revizyon İmar Planı lejant paftasındaki plan notlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 15-J-III pafta, 27861 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28-b-25-b4-a pafta, 27529 ada, 3 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 16-K-IV pafta, 4158 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18-J-III pafta, 17025 ada, 110 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 25 K II pafta, 28349 ada, 4, 5 ve 6nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M II pafta, 29426 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 J III/24 K IV paftalar, 20438 ada, 3-4 nolu parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Tarla Mahallesi, 18 L I pafta, 465 ada, 30 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 28 N IV pafta, 16767 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 L IV pafta, 16587 ada, 1-2-3-4 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fetih ve Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan M 29A11 C1A ve M 29A11C1B paftalar, 1979 ada, 1,2 ve 3 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17 İ III pafta, 2621 ada, 62 ve 63 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Boyalı Mahallesi, 5 pafta, 941 parsel, ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi, M 28 C 07 pafta, 112 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, 31 N III pafta, 17934 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20426 ada, 1 ve 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 27 L II, 27 M I, 28LIII, 28 M IV paftalar, 144 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçe sınırları içerisinde yer alan, demiryolu Caddesi yol düzenlemesi çalışması kapsamında Hocafakıh köprülü kavşağı ile Albayrak Caddesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18457 ada,1,2 ve 3 nolu parsel, ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 29578 ada, 55-56 parsel ve çevreleri 29581 ada, 1 parsel ve Sile Barajı çevresinde yapılan planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır ve Sancak Mahalleleri, 28-29 LM Paftalarına isabet eden alanda Veysel Karani Caddesi. ile toki beyhekim sağlık kampusu arası yeni ulaşım arteri açılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aksaray kavşağı ve 25 O IV pafta, 23511 ada, 2 parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 I II, 26 I III ve 26 J IV paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tatköy Mahallesi, M28B03 D3D pafta, 326 ada,1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Konya - Ankara Yüksek Hızlı Tren proje kapsamında, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Gar Sahasının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Organize sanayi Müdürlüğüne ait olan, Kayacık Mahallesi, 29 S III, IV paftalara isabet 15,5 hektarlık alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,