BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ 

1- 5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu oluşturulmasına dair seçim yapıldı.

2- Prof. Dr. Ali Müfit Bahadır’a “Hemşerilik Onur Belgesi” verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

3- Konya Açık Cezaevi Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak protokolü imzalamaya Genel Sekreter Haşmet Okur’un yetkili kılınmasına dair teklifin aynen kabulüne,

4- Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’a fahri hemşehrilik beratı verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

5- Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin tesbitine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Zabıta ve İtfaiye personelinin 2012 yılı çalışma ücretlerinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- İslam Başkentleri ve Şehirleri Organizasyonuna yıllık üyelik aidatlarının ödenmesi ve organizasyona üyeliğimizin devam ettirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Kamulaştırması yapılacak gayrimenkul için malikler ve Belediyemiz  arasında yapılacak protokol ile ilgili komisyon oluşturulması için encümene yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- 4 ncü 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi,  M29A12C1D ve M29A12D2C paftalar, 2354ada,  9, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi,  M29A11A4B  pafta, 5312 ada, 73, 74,ve 79 noluparseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, M29A16B1C pafta, 25991 ada, 8, 9 ve 10 noluparseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17C1D, M29A17C4A ve M29A17D2C paftalar, 5717 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 162, 163, 164, 165, 166 nolu parseller, 5724 ada, 1 nolu parsel, 5723 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17A4C, M29A17A3D, M29A17D1B ve M29A17D2A paftalar, 5711 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parseller, 5710 ada, 1, 2, 3, 4, 5 noluparseller, 5723 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21C1C imar paftalarında, M29A21B4A, M29A21B4C, M29A21B4D, M29A21C1A, M29A21C1B ve M29A21C1C paftalar, 5593 adaya isabet eden alanın ve Karaman Yolu ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M2911B1B pafta, 24956 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 15-H-II pafta (Kad.269), 688 ada, 128 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Meram İlçesi, Çayırbağı Köyü, 10-F-IV pafta, 344 ada, 55 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 13-J-II pafta, 23825 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Meram İlçesi, Ali Hoca Mahallesi, 17-L-III pafta, 4075 ada, 50 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Meram İlçesi, Ayanbey Mahallesi, 16-İ-IV (Kad.259) pafta, 686 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 17-L-III pafta, 27214 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Meram İlçesi, Loras Mahallesi, 9-N-I, 9-N-II, 9-N-III, 8-N-II,8-N-III paftalarda, Karaman Caddesi’nin yeniden düzenlenmesi ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Meram İlçesi, Büyük Aymanas Mahallesi, 15-L-III pafta, 4097 ada, 122 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 17-H-IV pafta, 2594 ada, 296 ve 345 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 8-L-II ve 8-L-III paftalar, 216 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Meram İlçesi, Yaylapınar, Süleymaniye, Yaylapınar UhudYaylapınar Kaş ve HasanköyMahalleleri’nde hazırlanan Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 14-İ-IV pafta, 27167 ada, 7 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Meram İlçesi, Küçük Aymanas Mahallesi, 15 L II, 15 M I, 16 L III, 16 M IV paftalara isabet eden bölgede planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 L II/26 L III paftalar, 29144 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Selçuklu İlçesi, Sancak (Tapunun Dikilitaş) Mahallesi, 27 M III pafta, 16539 ada, 9 noluparsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 27 M III pafta, 16537 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 J IV pafta, 29651 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Selçuklu İlçesi, Yazır (Tapunun Ardıçlı) Mahallesi, 29 L I/II pafta, 1143 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 N I/26 N IV paftalar, 15746 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, 30 N I pafta, 15885 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 M III pafta, 21786 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ortakonak Mahallesi, yerleşik alanı ve yakın çevresinde yapılan nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 17 pafta, 406 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mevlana Külliyesi ve Sultan Selim Camii çevresi ileilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Mahallesi, M28 A 3 pafta, 2264 ve 4321 parselile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 3183 ada 1, 2, 3, 10 parselleri ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Aşıklar Mahallesi,16 F IV paftaya isabet eden alanda Koski Tesisleri ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyük Kayacık Mahallesi sınırı içerisinde; Konya Garı ile Pınarbaşı İstasyonu arasında Hızlı Tren Setlerinin dönebilmesi amacı ile Armut Hattı ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II pafta, 2625 ada, 63 ve 70nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarıcalar Mahallesi, L 29 pafta, 30024 ada, 5 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 24 L III pafta, 14085 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, L 29-d-3 d ve L 29-d-3 c (kad.10) paftalar,  29865 Ada, 15 ve 16 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Şehir Düzeni Şube Müdürlüğü kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- Mücavir alan sınırlarımız içerisinde yetim öğrencilerimizin eğitimlerine destek olmak amacı ile muhtelif yerlerde etüt mekanları için yer tahsisi yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- Konya Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin bazı maddelerin yeniden düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II pafta, 13182 ada, 47 parsel ile ilgili planın tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Cemre  Mahallesi, M29 A 11 D 2A pafta, 5129 ada, 317 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 29 S II, 30 S III paftalar, 4, 5. 297, 727 parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29228 ada, 1 parsel  ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Beyazıt Mahallesi, M28 B 15 C pafta, 863 ada,1nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hamidiye Mahallesi, M28 B15 C 2 A pafta, 446 ada, 48 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28-29 LM ve 30-31 LM (kad1.) pafta, 114 ile 233 parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L I pafta, 2233 ada, 341 ve 358 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- Türk Anadolu Vakfı Genel Kurulunda görevlendirilmek üzere belediyemizi temsilen 1 asil üye seçilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

64- Milli Eğitim Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak olan “Okullar Hayat Olsun” projesi ile ilgili protokolü imzalamak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16.55’de son verilmiştir.

 

Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.