GÜNDEM  (9 Ocak 2012)

1- 5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu oluşturulmasına dair (Yazı İşl.ve Kar.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- Prof. Dr. Ali Müfit Bahadır'a "Hemşerilik Onur Belgesi" verilmesine dair (Yazı İşl.ve Kar.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

3- Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin tesbitine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

4- Zabıta ve İtfaiye personelinin 2012 yılı çalışma ücretlerinin görüşülmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- İslam Başkentleri ve Şehirleri Organizasyonuna yıllık üyelik aidatlarının ödenmesi ve organizasyona üyeliğimizin devam ettirilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- Kamulaştırması yapılacak gayrimenkul için malikler ve Belediyemiz arasında yapılacak protokol ile ilgili komisyon oluşturulması için encümene yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- 4 ncü 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A12C1D ve M29A12D2C paftalar, 

2354 ada, 9, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, M29A11A4B pafta, 5312 ada, 73, 74,ve 79 

nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, M29A16B1C pafta, 25991 ada, 8, 9 ve 10 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17C1D, M29A17C4A ve M29A17D2C paftalar, 5717 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 162, 163, 164, 165, 166 nolu parseller, 5724 ada, 1 nolu parsel, 5723 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17A4C, M29A17A3D, M29A17D1B ve M29A17D2A paftalar, 5711 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parseller, 5710 ada, 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller, 5723 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21C1C imar paftalarında, M29A21B4A, M29A21B4C, M29A21B4D, M29A21C1A, M29A21C1B ve M29A21C1C paftalar, 5593 adaya isabet eden alanın ve Karaman Yolu ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M2911B1B pafta, 24956 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 15-H-II pafta (Kad.269), 688 ada, 128 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Çayırbağı Köyü, 10-F-IV pafta, 344 ada, 55 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 13-J-II pafta, 23825 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Ali Hoca Mahallesi, 17-L-III pafta, 4075 ada, 50 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Ayanbey Mahallesi, 16-İ-IV (Kad.259) pafta, 686 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 17-L-III pafta, 27214 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Meram İlçesi, Loras Mahallesi, 9-N-I, 9-N-II, 9-N-III, 8-N-II,8-N-III paftalarda, Karaman Caddesi'nin yeniden düzenlenmesi ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Meram İlçesi, Büyük Aymanas Mahallesi, 15-L-III pafta, 4097 ada, 122 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 17-H-IV pafta, 2594 ada, 296 ve 345 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 8-L-II ve 8-L-III paftalar, 216 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Meram İlçesi, Yaylapınar, Süleymaniye, Yaylapınar Uhud, Yaylapınar Kaş ve Hasanköy Mahalleleri'nde hazırlanan Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 14-İ-IV pafta, 27167 ada, 7 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Meram İlçesi, Küçük Aymanas Mahallesi, 15 L II, 15 M I, 16 L III, 16 M IV paftalara isabet eden bölgede planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 L II/26 L III paftalar, 29144 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Sancak (Tapunun Dikilitaş) Mahallesi, 27 M III pafta, 16539 ada, 9 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 27 M III pafta, 16537 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 J IV pafta, 29651 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, Yazır (Tapunun Ardıçlı) Mahallesi, 29 L I/II pafta, 1143 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 N I/26 N IV paftalar, 15746 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, 30 N I pafta, 15885 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 M III pafta, 21786 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ortakonak Mahallesi, yerleşik alanı ve yakın çevresinde yapılan nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 17 pafta, 406 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mevlana Külliyesi ve Sultan Selim Camii çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Mahallesi, M28 A 3 pafta, 2264 ve 4321 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 3183 ada 1, 2, 3, 10 parselleri ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Aşıklar Mahallesi,16 F IV paftaya isabet eden alanda Koski Tesisleri ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyük Kayacık Mahallesi sınırı içerisinde; Konya Garı ile Pınarbaşı İstasyonu arasında Hızlı Tren Setlerinin dönebilmesi amacı ile Armut Hattı ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II pafta, 2625 ada, 63 ve 70 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarıcalar Mahallesi, L 29 pafta, 30024 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 24 L III pafta, 14085 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, L 29-d-3 d ve L 29-d-3 c (kad.10) paftalar, 29865 Ada, 15 ve 16 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,