BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlköğretim alanına isabet eden gayrimenkulün eğitime  destekkapmayası çerçevesinde İl Tüzel Kişiliği adına devredilmesi için encümene yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2- Vietnam’ın Hue şehrinde düzenlenecek olan 13. Dünya Tarihi Şehirler Birliği  toplantısınakatılacak heyet’in belirlenmesi ve katılım ücretinin ödenmesi dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- İran’ın Tebriz Şehri ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisinin kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Mülkiyeti Belediyemize ait Büfeler, Çay Bahçeleri, Elkart Dolum Gişeleri ve Otoparkların kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5-  9  ncu  5 yıllık  imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- 9  ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- 4 ncü 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- “Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Yenileme Proje Alanı” ilan edilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- “Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A11B2D imar paftalarında, 404-406 pafta, 20364 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11B3D pafta, 20380 ada, 13 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Selim Sultan ve Tatlıcak Mahallelerinde 2 adet Trafo Yerleri ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Küçükkumöprü Mahallelesinde 2 adet Trafo Yerleri ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A02C4C, M29A02C4D, M29A07B1A paftalar, 26309 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi ve İstasyon Mahallerinin ortasından geçen Çumra-Karaman duble yoluna kavşak yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi ile Ziya Barlas Mahallesi, trafo tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Meram İlçesi, Meram Belediyesi sınırları içinde “Mesken ve Ticaret Alanlarında, mevcut yapıları yol, otopark, yeşil alan, okul v.b kamu alanlarında kalan şahıslar ve tüzel kişiler noter tarafından tasdikli bedelsiz yıkım taahhütnamesi vermesinden sonra arsalarının bulunduğu alanlarda inşaat ruhsatı verilmesi, mevcut yapının yıkılmasından sonrada iskan ruhsatı verilmesi” şeklinde imar planlarına işlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 37297 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi,18 J II pafta, 27101 ada, 8 nolu parselde Trafo tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 L I/II pafta, 16318 nolu adanın doğusunda kalan imar yolunun çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 K I/IV-23 J III paftalara isabet eden Tekpınarlı sokağın çevreleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20426 ada, 9 ve 7 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 N I pafta, 15741 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 K III pafta, 16352 ada, 23 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Selçuklu İlçesi, Yazır ve Sille Mahalleleri, 26 L I/II-26 M I-27 M I/IV-27 L I/II/III/IV paftalara isabet eden bölgede Kentsel Dönüşüm veya Revizyon İmar Planı yapılması düşünüldüğünden, söz konusu alanda yapılaşmanın durdurulmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 K III pafta, 2704 ada, 289 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 N III pafta, 20211 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Selçuklu İlçesi, 23 L I/24 L IV paftalar, 17085 ada, 1-2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 27 N I pafta, 21185 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 28 N I pafta, 16397 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 J IV pafta, 20511 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahalle sınırları içerisinde bulunan Üçler mezarlığı güneyindeki Rekreasyon alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Cemre  Mahallesi, M29 A 11 D 2A pafta, 5129 ada, 317 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Meram İlçe sınırları içerisinde; Organize Tarım ve Hayvancılık Alanları ile ilgili yapılan nazım imar planındaki bazı plan notlarında değişiklik yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dikmeli Mahallesi, M28 B 23 C ve M28 B 24 D imar paftalarına isabet alanda Ağaçlandırılacak Alan düzenlemesi yapılması ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18 İ II (kad:203) pafta, 26776 ada, 41 parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 29 S II, 30 S III paftalar, 4, 5. 297, 727 parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi,  Sille Mahallesi, 24 L IV pafta, 16587 ada, 1, 2, 3, 4 parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29228 ada, 1 parsel  ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ankara yolunda yapılan nazım imar planın mevcut kullanımlar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi, ve L 29 D 24 A pafta, 29776 ada, 12ve 13 noluparseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Beyazıt Mahallesi, M28 B 15 C pafta, 863 ada,1nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, yerleşik alanı ve yakın çevresinde yapılan nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesinde, M28 B 08 B ve M28 B 08 Cpaftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hamidiye Mahallesi, M28 B15 C 2 A pafta, 446 ada, 48 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28-29 LM ve 30-31 LM (kad1.) pafta, 114 ile 233 parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 M III pafta, 16342 ada, 4 ve 5nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- Van İlinde meydana gelen deprem nedeniyle şehrimize eğitim-öğretim görmek için gelen öğrencilerden Kart bedeli alınmaması ve Elkart’an ücretsiz olarak yararlanmalarına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- Mücavir alan sınırlarımız içerisinde yetim öğrencilerimizin eğitimlerine destek olmak amacı ile muhtelif yerlerde etüt mekanları için yer tahsisi yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- Konya Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin bazı maddelerin yeniden düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- Bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve isim verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, M29A04D1A pafta, 30951 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, M29A11C4D pafta, 5422 ada, 74 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 17-K-IV pafta, 27252 ada, 13 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 J IV pafta, 19996 ada, 1-2-3-6 nolu parseller ve 19989 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 28 N I-29 N IV pafta, 28862 ada, 1 nolu parsel ve 17606 ada, 12 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 25 M I pafta, 20533 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II pafta, 13182 ada, 47 parsel ile ilgili planın tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tarla Mahallesi, 18 L I  pafta, 465 ada, 30 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L I pafta, 2233 ada, 341 ve 358 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 19 L II (kad:160) pafta, 2681 ada, 52 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarıcalar Köyü L 29 D 14 D 13 C pafta, 766 parselile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 16 H IV ve 15 H I  paftalaraisabet eden yaklaşık 61.2 Ha’ lık alanı kapsayan bölgede nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.30’da son verilmiştir.

 

Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.