GÜNDEM  (12 Aralık 2011)

1- Vietnam'ın Hue şehrinde düzenlenecek olan 13. Dünya Tarihi Şehirler Birliği toplantısına katılacak heyet'in belirlenmesi ve katılım ücretinin ödenmesi dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- İran'ın Tebriz Şehri ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisinin kurulmasına dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Mülkiyeti Belediyemize ait Büfeler, Çay Bahçeleri, Elkart Dolum Gişeleri ve Otoparkların kiraya verilmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Mülkiyeti Belediyemize ait İlköğretim alanına isabet eden gayrimenkulün eğitime destek kapmayası çerçevesinde İl Tüzel Kişiliği adına devredilmesi için encümene yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- 4 ncü 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- "Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Yenileme Proje Alanı" ilan edilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- "Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı" ilan edilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A11B2D imar paftalarında, 404-406 pafta, 20364 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11B3D pafta, 20380 ada, 13 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Selim Sultan ve Tatlıcak Mahallelerinde 2 adet Trafo Yerleri ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Küçükkumöprü Mahallelesinde 2 adet Trafo Yerleri ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A02C4C, M29A02C4D, M29A07B1A paftalar, 26309 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi ve İstasyon Mahallerinin ortasından geçen Çumra-Karaman duble yoluna kavşak yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi ile Ziya Barlas Mahallesi, trafo tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Meram Belediyesi sınırları içinde "Mesken ve Ticaret Alanlarında, mevcut yapıları yol, otopark, yeşil alan, okul v.b kamu alanlarında kalan şahıslar ve tüzel kişiler noter tarafından tasdikli bedelsiz yıkım taahhütnamesi vermesinden sonra arsalarının bulunduğu alanlarda inşaat ruhsatı verilmesi, mevcut yapının yıkılmasından sonrada iskan ruhsatı verilmesi" şeklinde imar planlarına işlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 37297 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi,18 J II pafta, 27101 ada, 8 nolu parselde Trafo tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 L I/II pafta, 16318 nolu adanın doğusunda kalan imar yolunun çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 K I/IV-23 J III paftalara isabet eden Tekpınarlı sokağın çevreleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20426 ada, 9 ve 7 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 N I pafta, 15741 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 K III pafta, 16352 ada, 23 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Yazır ve Sille Mahalleleri, 26 L I/II-26 M I-27 M I/IV-27 L I/II/III/IV paftalara isabet eden bölgede Kentsel Dönüşüm veya Revizyon İmar Planı yapılması düşünüldüğünden, söz konusu alanda yapılaşmanın durdurulmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 K III pafta, 2704 ada, 289 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 N III pafta, 20211 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair(İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, 23 L I/24 L IV paftalar, 17085 ada, 1-2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 27 N I pafta, 21185 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 28 N I pafta, 16397 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 J IV pafta, 20511 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahalle sınırları içerisinde bulunan Üçler mezarlığı güneyindeki Rekreasyon alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Cemre Mahallesi, M29 A 11 D 2A pafta, 5129 ada, 317 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Meram İlçe sınırları içerisinde; Organize Tarım ve Hayvancılık Alanları ile ilgili yapılan nazım imar planındaki bazı plan notlarında değişiklik yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dikmeli Mahallesi, M28 B 23 C ve M28 B 24 D imar paftalarına isabet alanda Ağaçlandırılacak Alan düzenlemesi yapılması ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18 İ II (kad:203) pafta, 26776 ada, 41 parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 29 S II, 30 S III paftalar, 4, 5. 297, 727 parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 L IV pafta, 16587 ada, 1, 2, 3, 4 parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29228 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ankara yolunda yapılan nazım imar planın mevcut kullanımlar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi, ve L 29 D 24 A pafta, 29776 ada, 12ve 13 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

42-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Beyazıt Mahallesi, M28 B 15 C pafta, 863 ada,1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, yerleşik alanı ve yakın çevresinde yapılan nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesinde, M28 B 08 B ve M28 B 08 C paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hamidiye Mahallesi, M28 B15 C 2 A pafta, 446 ada, 48 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28-29 LM ve 30-31 LM (kad1.) pafta, 114 ile 233 parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 M III pafta, 16342 ada, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

48- Van İlinde meydana gelen deprem nedeniyle şehrimize eğitim-öğretim görmek için gelen öğrencilerden Kart bedeli alınmaması ve Elkart'tan ücretsiz olarak yararlanmalarına dair (Bilgi Teknolojileri D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,