BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.11.2011 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  17.11.2011

     Sayı   :   2011/52

    Yapılan incelemede Performans Programının Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Kılavuzuna uygun olarak hazırlandığı ve 2012 yılına ait ölçülebilir performans kriterlerinin konulduğu görülmüştür. 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin a bendi uyarınca uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  15.11.2011

  Sayı   :   2011/53

         Büyükşehir Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:   15.11.2011

   Sayı  :    2011/54

    Karatay Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:   15.11.2011

  Sayı     :   2011/55

   Meram Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:   15.11.2011

  Sayı     :   2011/56

   Selçuklu Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

6-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih:   15.11.2011

    Sayı   :   2011/57

              Belediyemiz tarafından 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya geçilmesi gereken vergi ve harç tarifeleri ile ilgili teklif uygun görülmüştür.

          7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.11.2011

     Sayı   :   2011/58

   Belediyemiz tarafından 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya geçilmesi gereken, ilgililerin isteğine bağlı ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedelleri ile ilgili teklif uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.11.2011

     Sayı   :   2011/59

             Kısa adı I.C.L.E.I. olan Sürdürülebilir Yerel Yönetimler Birliğine üye olunması ve yıllık üyelik aidatlarının ödenmesi uygun görülmüştür.

          9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.11.2011

     Sayı   :   2011/60

            Anayasamızın 53. maddesine 5982 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle “Memurlar ve diğer Kamu görevlileri toplu sözleşme yapma hakkına sahipler” hükmü ile 15.07.2011 tarih ve 429 sayılı Meclisin yetkisi gereği, Belediyemiz ile BEM-BİR-SEN Sendikası (Belediyeler ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) arasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesinin Meclisimizce kabulüne,

 

          10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.11.2011

       Sayı :   2011/61

      Şehir merkezindeki Cadde ve sokaklarda adres ve levhalama İşlemlerinin tesis, bakım ve onarım montaj işlemlerinin yapılması ve kaza sonucu kırılan direklere müdahale edilmesinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabinli kamyonet hizmet aracına ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan bu araç üzerinde jeneratör, kaynak makinesi,fileks, çift kanatlı merdiven, direkli adres levhaları, kum, çimento ve su tankı gibi malzemelerin sürekli bulundurulması gerekmekte olup ilgili iş süreklilik arz etmektedir. Bu sebeple ifade edilen evsaftaki araç ve gerekli malzemelerin alınması hususu uygun görülmüştür.

          11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/62

     Yapılan incelemede; İstiklal Harbi Şehitliği yanında bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait Aziziye mahallesi, Aslanlı Kışla Caddesi No: 4 adresinde (37 ada, 2 parsel) Kent Konağı ve Kültür evi Bahçesi ve müştemilatının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.02.2011 tarih ve 26131 sayılı uygun görüş yazısı doğrultusunda, Kamu yararına çalışan Dernek statüsünde olan, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mevlana Şube Başkanlığı ile Belediyemiz arasında düzenlenecek sözleşmede belirtilen hususlar dahilinde 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince 01.05.2014 tarihine kadar bedelsiz olarak tahsisi ile Isınma, Elektirik ve su giderlerinin Belediyemizce üstlenilmesi hususuuygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih         :  16.11.2011

         Sayı          :   2011/522

       Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde (imar planında, imar yolunun uygun olduğu, kamulaştırması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 uncu 5 yıllık imarproğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

          13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.11.2011

       Sayı :   2011/523

      Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde İmar yolu, Stabilize ocağı alanı, İlköğretim Tesis alanı’na ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 uncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınmasına ve aşağıda belirtilen mahalle ve alanlarda 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması yapılması uygun görülmüştür.

          14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.11.2011

       Sayı :   2011/524

                İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı -trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/525

                Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı’nın 01.11.2011 tarih ve 835 sayılı yazısı ile uygun görülen Prf. Dr. Fuat YÖNDEMLİ’nin Babası HACI HÜSEYİN YÖNDEMLİ. Dedesi BARAKLI RAŞİT EFENDİ, isimleri’nin imar uygulamasına göre yeni açılacak olan bir sokağa verilmesi talebinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/526

      Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recepağa Mahallesi, M29A11B4C, M29A11B4D, M29A11C1A ve M29A11C1B paftalar, 1603 ada, 99 ve 100 nolu parsellere isabet alanın imarının Eğitim Tesisleri Alanı, Park Alanı ve Rekreasyon Alanı olarak değiştirilmesi, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2011 tarih ve 31 sayılı kararı doğrultusunda, uygun görülen nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı değiştirilerek uygun görülmüştür.

          17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/527

     Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, M29A04D1A pafta, 30951 ada, 1 nolu parselin Sanayi Sahası olan imarının bir bölümünün Dini Tesis Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/528

      Karatay İlçesi, 39 Mahalle, M29A11A1D pafta, 20921 ada, 10 ve 12 nolu parsellerin 4 Kat Ayrık / İkiz Mesken Sahası olan imarına “Açık çıkmalar komşu parsel sınırına 1.50 metreye kadar yaklaşabilir” plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/529

Karatay İlçesi, Akifpaşa Mahallesi, M29A11A4D pafta, 19828 ada, 22, 23 ve 24 nolu parsellerin 4 Kat Blok Mesken Sahası olan imarının 4 Kat Blok Dini Tesis Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/530

               Karatay İlçesi, Küçükkayacık Mahallesi, M29A11A4A pafta, 20349 ada, 3  nolu parsel ile 505 ada, 77 ve 78 nolu parsellere isabet eden ifraz hattının mülkiyete çekilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/531

Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, M29A11C4D pafta, 5422 ada, 74 nolu parselin 3 Kat Ayrık, Taks: 0.30, Kaks: 0.90 olan imarının, Maksimum 3 Kat, Taks: 0.30, Kaks: 0.90 olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/532

               Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, M29A11A1C pafta, 1533 ada, 12, 13, 14 ve 15 nolu parsellere isabet eden 5 Kat Ayrık Mesken Sahası imarlı adanın yeniden düzenlenmesi, 7.00 metrelik yaya yollarının 8 metreye çıkarılması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/533

               Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C3B ve M29A13C3C paftalar, 5758 ada, 7 nolu parsele 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Sanayi Alanı kullanımı kararlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/534

                Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 13-J-IV imar paftasındaki park, eğitim ve spor alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/535

Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 15-İ-II ve 15-İ-III pafta, 27035 No.lu ada konut alanına isabet etmektedir. Yapı adası içerisindeki ifraz hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/536

              Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi ve Dere Aşıklar Mahallesi, 18-G-III, 18-H-IV, 17-H-I, 17-H-IV, 17-G-II ve 17-G-III pafta, 2594 ada, 345 No.lu parsel ve çevresi yüksek öğretim alanında kalmaktadır. Yüksek öğretim alanında 0,15 olan emsalin 0,30’a çıkarılması, Hmax=18.00 metre olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.  

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/537

    Meram İlçesi, MEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün, 16-L-III imar paftası, 22708 ada, 10 No.lu parselin güneyinde otopark içinde RMU tipi tarafo tadilatı yapılması ve 15-J-III imar paftası, 27789 No.lu adada imar planında park alanında kalan yere RMU tipi trafo tadilatları uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/538

  Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 13-G-I paftada, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/08/2011 tarih ve 477 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan (Ticari Rekreasyon Alanı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/539

              Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 17-K-IV pafta, 27252 ada, 13 nolu parsele “12 m² bekçi kulübesi toplam inşaat alanına dahil değildir.” plan notuna göre, 13 No.lu parselin güneybatı köşesinde 12 m² bekçi kulübesi yapılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/540

Meram İlçesi, Nazım İmar Planı’nda dini eğitim tesisi alanında kalan, Çayırbağı tapulaması, 361 ada, 6 ve 7 No.lu parseller ve çevresinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/06/2011 tarih ve 361 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/541

    Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 17-K-IV paftada onaylı imar planında 27252 ada, 13 No.lu parselin batısındaki imar yolunda yer altı otopark girişlerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/542

               Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 İ III, 20 J IV, 19 İ II, 19 J I paftalara isabet eden bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulaması yapılacağından, M28B14B2C, M28B15A4A ve M28B15A1D imar paftalarının bir kısmında Revizyon nazım İmar Planı ve uygulama imar planı yapılması uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/543

     Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 J I paftada 20019 ada, 1 nolu parselin batısındaki Belediye Hizmet Alanının, alanın yaklaşık 200 m güneybatısında, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2011 gün ve 271 sayılı kararı ile onaylanan planda Belediye Hizmet Alanı yeri ayrıldığı için, söz konusu 20019 ada, 1 noluparselin batısındaki Belediye Hizmet Alanının, Resmi Kurum Alanı olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

         34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/544

     Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 L IV pafta, 15465 adanın kuzey ve batısındaki imar yollarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/545

     Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Tapunun Işık Mahallesi, 21 L II/22 L III pafta, 32196 ada, 1 nolu parselin 2 kat 22x25m Ebatlı blok Sosyal Tesis Amaçlı Belediye Hizmet Alanı olan imarında, kat yüksekliğinin yeniden düzenlenmesi ve plan notu ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/546

              Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Tapunun Işık Mahallesi, 22 L III pafta, 3084 ada, 552 nolu parselin Sağlık Tesisi olan imarında, İmar Yönetmeliği gereği 0.30 olan Taks oranının, 0.40 olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/547

     Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Konya İl Özel İdaresine ait olan, Tapunun Hocacihan Mahallesi, 20 J I/II, 21 J III/IV pafta, 15535 ada, 2-3 nolu parsellerin Lise Olan İmarının, Eğitim Tesisi olarak değiştirilmesi, Kapalı Spor Salonu yapılacağından dolayı İmar Yönetmeliği gereği 0.60 olan emsalinin artırılması ve yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/548

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Konya İl Özel İdaresine ait olan, Tapunun Sille Mahallesi, 22 L II pafta, 8255 noluparselin İlköğretim olan imarında, Kapalı Spor Salonu yapılacağından dolayı yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/549

     Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine ait olan, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 28 N I pafta, 16176 ada, 1 nolu parselin İlkokul olan imarının, ilgili mevzuat gereğince İlköğretim olarak değiştirilmesi, Kapalı Spor Salonu yapılacağından dolayı İmar Yönetmeliği gereği 0.60 olan emsalinin artırılması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/550

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Konya İl Özel İdaresine ait olan, Tapunun Işık Mahallesi, 21 L IV pafta, 1876 ada, 34 nolu parselin İlkokul Olan imarının, ilgili mevzuat gereğince İlköğretim olarak değiştirilmesi, Kapalı Spor Salonu yapılacağından dolayı İmar Yönetmeliği gereği 0.60 olan emsalinin artırılması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

         41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/551

     Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesinde, topografyaya göre Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/09/2011 gün ve 535 sayılı kararı yeniden düzenlenen ve onaylanan  Nazım İmar Planına göre hazırlanan konut yerleşimi amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı uygun görülmüştür.

         42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/552

               Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, 31 N III pafta, 17930 ada, 1 nolu parselin E:0.70, Dini Tesis olan imarında, emsalin 0.83 olarak yeniden düzenlenmesi, Plan Notlarında yer alan ‘Kuran Kursu için Hmax: 3 kat’ ibaresinin Hmax: 4 kat olarak değiştirilmesi ve ‘Çatı Arası Kullanım Yapılamaz’ plan notunun eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/553

     Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 20 L III pafta, 1112 ada, 20-31 nolu parseller ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/08/2011 gün ve 482 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Sağlık Tesisi olarak yapılması ve plan notu eklenmesi ile ilgili uygulama imar planı uygun görülmüştür.

44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  17.11.2011

Sayı            :   2011/554

Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, L-29 pafta, 29163 ada, 3 nolu parselin 5 ve 7 kat, E:0.90 yapılaşma şartlı mesken alanı olan imarının, 1’inci Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 28/10/2010 tarih ve 4220-29529-10 sayılı yazısına istinaden, söz konusu alana başlayacak olan bina ve tesislerin, 3’üncü Ana Jet Üs K.lığı Askeri Havaalanı Mania Planı kapsamında olması gereken deniz seviyesinden itibaren 1075 m. kotunu(çatı, baca, bayrak direği vs. dahil) aşmayacak şekilde revize edilmesinin uygun olacağının belirtilmesi ve mevcut imar planındaki kat yüksekliklerinin yapılamayacağından dolayı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2011 tarih ve 599 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda , parselin batısındaki 29162 ada, 1 nolu parseli de kapsayacak şekilde, alanın bir kısmının, E:0.90, Max.Taks:0.40 yoğunluklu mesken ve ticaret alanı olarak yapılması, bir kısmının Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Ticaret Alanı olarak ayrılması, kalan kısmın ise Belediye Hizmet Alanı(Sosyal-Kültürel ve Spor Amaçlı) olarak ayrılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/555

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L I pafta, 2792 ada, 305 nolu parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/08/2011 gün ve 481 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Ticaret Alanı olarak yapılması, yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenerek plan notları eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/556

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 J IV pafta, 19996 ada, 1-2-3-6 nolu parsellerin 2 kat ayrık-ikiz ve 4 kat blok mesken alanı olan imarlarında, ifraz hattının kaldırılarak 4 kat olması ve 19989 ada 1 nolu parselin inşaat hakkının 19996 nolu adaya ilave edilerek emsal, taks ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı ve 19989 ada 1 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı (Sosyal-Kültürel ve Spor Amaçlı) olarak düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/557

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 28 N I-29 N IV pafta, 28862 ada, 1 nolu parselin 3 kat mesken alanı olan imarı ile, 2 nolu parselin 10 kat Ticaret alanı olan imarının   tamamının ticarete dönüştürülmesi ayrıca 17606 ada, 12 nolu parselin 3 kat mesken alanı olan imarının Belediye Hizmet Alanı(Yurt Amaçlı)olarak yeniden düzenlenmesi ve bu parseldeki inşaat hakkının 28862 nolu adaya aktarılması 2 parselin imarının E:1.77,Max.Taks:0.30 Hmax=10 kat yoğunluklu, 1 parselin de E=1.77, Max.Taks:0.30 Hmax:18 metre olacak ve parsellerin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/558

              Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Hocacihan Mahallesi, 20 J I/20 İ II paftalar, 29610 ada, 1 nolu parselin E:0.60 Hmax:3 kat Max.Taks:0.30 yapılaşma şartlı Belediye Hizmet Alanı olan imarında, Max.Taks. Oranının 0.40 olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/559

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Konya İl Özel İdaresine ait olan, Hocacihan Mahallesi, 19 K II/20 K III paftalar, 7269 nolu parselin İlköğretim alanı olan imarında, alanın yapı yaklaşma mesafeleri ve çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/560

   Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin muhtelif yerlerindeki uygun alanlara trafo yeri ayrılması talepleri doğrultusunda; a) Işık Mahallesi, 21 L I/II pafta, 13733 ada, 37 nolu parseldeki Camii alanının içerisine trafo yeri ayrılması, b) Hacı Kaymak Mahallesi, 19 K IV paftada, 28796 nolu adanın güneyindeki otopark alanında trafo yeri ayrılması, d) Dikilitaş Mahallesi, 27 M III pafta,16560 nolu adanın kuzeybatısındaki park alanında trafo yeri ayrılması, e) Yazır Mahallesi, 26 L III pafta, 29191 ve 29192 nolu adalardaki Park ve Spor Tesisleri alanına trafo yeri ayrılması, f) Musalla Bağları Mahallesi, 20 M I pafta, 1148 ve 1155 nolu adaların güneyindeki otopark alanındaki trafo alanlarının kaydırılması ve 22525 ada, 1 parseldeki trafonun otopark alanınakaydırılması, ile ilgili plan tadilatları uygun görülmüştür.

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/561

               Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 27 N IV pafta, 17393 ada, 14 nolu parselin 3 kat 0.30/0.90 yoğunluklu mesken alanı olan imarının, toplam yoğunluk artışı yapılmadan, Max.Taks:0.20, E:0.90, Hmax:5 kat olarak yeniden düzenlenmesi ve “Konsol Yapılamaz” Plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatı talebi incelendi; 17393 adanın batısındaki 7 metrelik yolun  10 metreye çıkarılıp 14,5,6, ve 7 parseldeki yoğunluk kararları korunarak yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.     

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/562

  Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 25 M I pafta, 20533 ada, 1 nolu parselin H:24.50 m. 0.25/2.00 yoğunluklu mesken alanı olan imarının, toplam yoğunluk artışı yapılmadan, E:2.00, Max.Taks:0.25 Hmax: 10 kat olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/563

     Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26 N IV pafta, 15746 ada, 2 nolu parselin 4 katlı, 2 adet 15x43m. ebatlı blok mesken alanı olan imarının, toplam yoğunluk artışı yapılmadan E:1.14, Max.Taks: 0.23, Hmax:8 kat olarak yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ve “Açık Çıkmalar Emsale dahildir.” Plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatının iade edilmesi uygun görülmüştür.

          54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/564

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 İ II/26 J I paftalar ve çevresinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin18/03/2011 gün ve 152 sayılı kararı ile onaylanan plan revizyonunda, sehven 14503 adanın yoğunluğu düşürülmüş ve Konya Su ve Kanalizasyon İdaresine ait çelik boru su hatlarından bir kısmı mesken alanı içerisinde kalmıştır. Sehven yapılan bu yanlışlıkların düzeltilerek planın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/565

              Selçuklu İlçesi, A.Pınarbaşı Mahallesi, L-29 pafta, 29863 ada, 73 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/09/2011 gün ve 539 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Sanayi Alanı olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/566

  Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 L III pafta, 16544 ada, 6 nolu parselin 2 ve 3 kat blok mesken alanı olan imarının, emsale çevrilerek E:0.93 Hmax:3 kat olması ile ilgili plan tadilatı talebi, İmar Komisyonunun, parsele “Açık Çıkmalar Emsale dahildir.” Plan notu eklenmesi, 18208 ada, 1 nolu parselin 2 kat blok mesken alanı olan imarının bir kısmı otoparka dönüştürülerek yoğunluğunun, parselin kuzeyinde 23 L I pafta, 16972 ada, 15 noluparsele ilave edilerek 16972 ada, 15 nolu parselin imarının E:0.71, Hmax:3 kat Max.Taks:0.25 olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/567

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 28 N I, 28 N IV pafta, 17048 ada, 4 ve 5 nolu parseller de Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2011 tarih ve 581 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına (Konut + Ticaret, Akaryakıt LPG Bakım Satış İstasyonu) göre uygulama imar planı yapılması uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/568

              Karatay İlçesi, Fetih ve Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan M 29A11 C1A ve  M 29A11C1B paftalarda genel Piknik Alanı, Mini Hayvanat Bahçesi, Kültürel Tesis Alanı, Spor Tesisleri Alanına Kapalı Spor Tesisinin kütlesinin plana işlenmesi uygun görülmüştür.

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/569

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 22 N I pafta, 20348 ada, 3 parsel imar planında Resmi Kurum Karayolları Trafik Eğitim Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin bir kısmının Belediye Hizmet Alanı (Aykome ve İtfaiye Alanı) olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/570

  Karatay İlçesi, Hacıyusuf Mescit Mahallesi, M 29 A 07 D 4 C, M 29 A 07 D 3 D ve M 29 A 12 A 2 Apaftalara isabet eden,  BHA (Elektrik Üretim Santrali) nin ve çevresindeki yolların mevcut duruma göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar plan tadilatı ve Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/571

Meram ve Karatay Belediye sınırları içerisinde, Karaman yolu caddesinde yol, yol bağlantıları ve kavşak düzenlemesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının plan tadilat teklifi uygun görülmüştür.

          62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/572

 Meram İlçe sınırı içerisinde yer alan, Konya Garından Kaşınhanı Garına kadar demiryolu koridoru ile ilgili, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün 21.10.2011 tarih ve 39595 sayılı yazılarında demiryolu hattının 41 metreye çıkarılması ile ilgili teklifi incelendi; teklif edilen demiryolu koridorunun bazı bölgeleri mevcuttaki imar planı da dikkate alınarak demiryoluna paralel yollarla birlikte yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

          63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/573

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 13 J II pafta, 23825 ada, 2 nolu parsel imar planında akaryakıt LPG İstasyonu Alanında kalmaktadır. Sözkonusu parsele Ticaret eklenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının nazım İmar plan tadilat teklifi uygun görülmüştür.

          64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/574

Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, 19 İ IV pafta, 17809 ada, 3 nolu parsel de buluna İlköğretim alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/575

Selçuklu İlçesi, Tarla Mahallesi, 18 L I  pafta, 465 ada, 30 parsel mevcut planda konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili Selçuk Yemeniciler İnşSan.ve Tic.Ltd.Şti.’nin nazım imar plan tadilat teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/576

  Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L I pafta, 2233 ada, 341 ve 358 parseller imar planında Bakım ve Akaryakıt İstasyonu alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin Konut + Ticaret Alanın olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Koyuncu Tic. AŞ.’ Nin nazım imar plan tadilat teklifi, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/577

Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 19 L II (kad:160) pafta, 2681 ada, 52 parsel imar planında Hafif Kimya Endüstri Sanayi Sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Sebahattin ERGÜLÜ’nün nazım imar plan tadilat teklifi, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/578

 Selçuklu İlçesi, Sarıcalar Köyü, L 29 D 14 D 13 C pafta, 766 parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında “Sulanabilir A Sınıfı Tarım Toprakları” sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselde Klinker Öğütme Tesisi kurulması için Bezirciler Ltd. Şti.’nin nazım imar planı tadilat teklifi, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/579

               Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 27 M IV paftaya isabet eden, İstanbul yolundan Veysel KaraniCaddesine bağlantı yolu açılması ile ilgili Selçuklu Belediyesinin nazım imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/580

  Selçuklu İlçe sınırları içerisinde yer alan, Kültür Parkı içerisine Engelliler Lokali yapılması ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/581

Mevlana Kültür Vadisi Projesi kapsamında kalan Tarihi anıtsal kültürel yapılar ile tescilli sivil mimarlık örneklerinin yoğunlaştığı, Mevlana Kültür Merkezinin doğusundaki Yenimahalle’den  başlayıp Mevlana Külliyesi Koruma alanı, Tarihi Kent Merkezi Koruma Alanı, Piri Mehmet Paşa Külliyesi Koruma Alanı ve 3. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarını Tanımlayan Kale duvarları ve yakın çevresi ile birlikte Konya Garına kadar uzayan bölgenin Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinden Mümin UZMAN ve Memiş KÜTÜKÇÜ’ nün 14.11.2011 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan dilekçe uygun görülmüştür.

          72- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/63

             Van’da meydana gelen 23.10.2011 tarihinde 7.2’lik depremde evlerini ve yakınlarını kaybeden depremzedelere (Kamu İhale Kanununun 21/B maddesine istinaden) yapılmış olan;

1-      Sabah Kahvaltısı (Çorba 16000 Adet)

2-      Akşam Yemeği (15000 Adet)

3-      Sera Naylonu (20 Ton)

4-      Süt (5000 Adet 1 Kg’lık)

5-      Bisküvi (5000 Adet 1 Kg’lık)

6-      Çocuk Bezi (1200 Adet)

7-      Pirinç Unu (5000 Adet 500 Gr’lık)

8-      Kaban (2000 Adet Muhtelif Boylarda)

9-      Kömür Sobası (319 Adet)

10-  Soba Borusu (438 Adet)

11-  Soba Borusu Dirseği (438 Adet)

12-  Soba Kovası (438 Adet)

13-  Kuzine Tepsisi (438 Adet)

14-  Nakliye Aracı (Tır 3 Adet)

Yardımların onaylanması ile Bölge halkının durumu dikkate alınarak yardımların devam etmesine ve bu amaçla 1.000.000.-TL’ye kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          73- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.11.2011

       Sayı :   2011/564

              10–12 Aralık 2011 tarihleri arasında Mısır’ın İskenderiye şehrinde 5. Uluslararası üçüncü milenyum’da “Teknoloji ve Sürdürülebilir Gelişim” konferansına, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter YardımcısıAbdulmelik ÖTEGEN, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı personeli Ali GÜNER ve KOSKİ Genel Müdürlüğü personeli Ali KOYUNCU’ nun 09–13 Aralık 2011 tarihleri arasında harcırahlı olarak görevlendirilmeleri uygun görülmüştür.

          74- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/565

  Bilgi Teknolojileri Kurumunun (BTK) aynı alanda hizmet veren birden fazla kuruluşa lisans vermiş olması sebebiyle Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında protokol imzalanması uygun bulunmamıştır.

          75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/582

 Konya Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin bazı maddelerin yeniden düzenlenmesi hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/583

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 N I imar paftasında, 413 pafta, 15399 ada, 2 nolu parselin Küçük Sanayi Sahası olan imarının, Ticaret Sahasına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama planının iade edilmesi uygun görülmüştür.

          77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/584

    Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi, 18-J-I pafta, 27487 ada, 4 ve 5 No.lu parseller için imar planına “tevhit edilmeden inşaat izni verilmez” ibaresinin ilave edilmesiyle ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/585

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II pafta, 13182 ada, 47 parsel imar planında Ticaret alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret +Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatınınincelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar verilmesi uygun görülmüştür.

          79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/586

              Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 16 H IV ve 15 H I  paftalara isabet eden yaklaşık 61.2 Ha’ lık alanı kapsayan bölgede hazırlanan Meram Belediyesinin 15.09.2011 tarih ve 918 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar planı incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/587

Meram İlçesi, Antalya çevre yolu güneyi ve Karaman yolu batısında; Yaylapnar, Süleymaniye, Hasanköy,Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, ve kısmen Alparslan Mahallelerinde tarım dışı amaçla kullanımına izin verilen alanda Meram Belediye Başkanlığının 26.08.2011 tarih ve 889/4919 sayılı yazıları ile teklif edilen I. etap 1/5000 ölçekli nazım imar planı uygun görülmüştür.

          81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/588

Meram İlçesi, Küçükaymanas Mahallesinde 7 hektarlık alanda 5393 sayılı Belediye Kanununun 69 ve 73. Maddesine istinaden “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi ve uygulamanın Meram Belediyesince yapılması ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın 23.09.2010 tarih ve 2666 sayılı yazısı ile yapılan teklifi uygun görülmüştür.

          82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.11.2011

       Sayı :   2011/589

Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, M 28 B 1 paftasına isabet eden İR: 200702818 numaralı 99.18 ha’ lık II. Grup İşletme ruhsatlı saha içerisinde 1 hektarlık alanda Kalker Maden Ocağı ve Kırma Eleme Tesis İşletmesi ile ilgili Belenbaşı Madencilik Ltd.ti.’nin 30.05.2011 tarihli dilekçe ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür