GÜNDEM  (14 Kasım 2011) 

1- Büyükşehir Belediyesinin 2012 yılı Performans Programının görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- Büyükşehir Belediyesinin 2012 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

3- Karatay Belediyesinin 2012 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

4- Meram Belediyesinin 2012 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

5- Selçuklu Belediyesinin 2012 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

6- Büyükşehir Belediyesinin 2012 yılında uygulayacağı vergi ve harç tarifelerine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

7- Büyükşehir Belediyesinin 2012 yılında uygulayacağı yapılması isteğe bağlı, ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedellerinin belirlenmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

8- Kısa adı I.C.I.E.İ. olan sürdürülebilir Yerel Yönetimler Birliğine üye olunması ve yıllık üyelik aidatlarının ödenmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Belediyemiz ile Sendika (Bem-Bir-Sen) arasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesinin onaylanmasına dair ( İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Kamu görevlileri sendikası ile sözleşme yapılmak üzere KOSKİ Genel Müdürü Selim Uzbaş'a yetki verilmesi ve imzalanan sözleşmenin Meclisin onayına sunulmasına dair (KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait) teklifin görüşülmesi,

11- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığında kullanılmak üzere 1 adet Fort Transit Tipi çift kabinli kamyonet ile aracın üzerinde sürekli bulundurulacak malzemelerin alınmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mevlana Şube Başkanlığı'na tahsisine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

14- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi), dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve isim verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recepağa Mahallesi, M29A11B4C, M29A11B4D, M29A11C1A ve M29A11C1B paftalar, 1603 ada, 99 ve 100 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, M29A04D1A pafta, 30951 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Karatay İlçesi, 39 Mahallesi, M29A11A1D pafta, 20921 ada, 10 ve 12 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Karatay İlçesi, Akifpaşa Mahallesi, M29A11A4D pafta, 19828 ada, 22, 23 ve 24 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Karatay İlçesi, Küçükkayacık Mahallesi, M29A11A4A pafta, 20349 ada, 3 nolu parsel ile 505 ada, 77 ve 78 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, M29A11C4D pafta, 5422 ada, 74 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, M29A11A1C pafta, 1533 ada, 12, 13, 14 ve 15 nolu parsellere isabet eden 5 Kat Ayrık Mesken Sahası imarlı adanın yeniden düzenlenmesi, 7.00 metrelik yaya yollarının 8 metreye çıkarılması ile ilgili imar plan tadilatı (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, , M29A13C3B ve M29A13C3C paftalar, 5758 ada, 7 nolu parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 13-J-IV imar paftasındaki park, eğitim ve spor alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 15-İ-II ve 15-İ-III pafta, 27035 No.lu ada konut alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi ve Dere Aşıklar Mahallesi, 18-G-III, 18-H-IV, 17-H-I, 17-H-IV, 17-G-II ve 17-G-III pafta, 2594 ada, 345 No.lu parsel ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Meram İlçe sınırları içerisinde 2 adet MEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün, RMU tipi trafo tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 13-G-I paftada, Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 17-K-IV pafta, 27252 ada, 13 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Meram İlçesi, Çayırbağı tapulaması, 361 ada, 6 ve 7 No.lu parseller ile ilgili Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 17-K-IV pafta, 27252 ada, 13 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 İ III, 20 J IV, 19 İ II, 19 J I paftalara isabet eden bölgede Revizyon İmar Planı yapılmasının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 J I paftada, 20019 ada, 1 nolu parse ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 L IV pafta, 15465 adanın kuzey ve batısındaki imar yollarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II/22 L III pafta, 32196 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 22 L III pafta, 3084 ada, 552 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 J I/II, 21 J III/IV pafta, 15535 ada, 2-3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 22 L II pafta, 8255 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 28 N I pafta, 16176 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L IV pafta, 1876 ada, 34 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

42- Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesinde, topografyaya göre yeniden düzenlenen Nazım İmar Planına göre hazırlanan Revizyon İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

43- Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, 31 N III pafta, 17930 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

44- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 20 L III pafta, 1112 ada, 20-31 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

45- Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, L-29 pafta, 29163 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

46- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L I pafta, 2792 ada, 305 nolu parsel ile ilgili Nazım İmar Planına uygun uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

47- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 J IV pafta, 19996 ada, 1-2-3-6 nolu parseller ve 19989 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

48- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 28 N I-29 N IV pafta, 28862 ada, 1 nolu parsel ve 17606 ada, 12 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

49- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 J I/20 İ II paftalar, 29610 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

50- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 19 K II/20 K III paftalar, 7269 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

51- Selçuklu İlçe sınırları içerisinde Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin muhtelif yerlerindeki 5 adet trafo yeri ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

52- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 27 N IV pafta, 17393 ada, 14 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

53- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 25 M I pafta, 20533 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

54- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26 N IV pafta, 15746 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

55- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 İ II/26 J I paftalar ve çevresinde nazım imar plan revizyonu ve uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

56- Selçuklu İlçesi, A.Pınarbaşı Mahallesi, L-29 pafta, 29863 ada, 73 nolu parsel ve çevresinde yapılan nazım imar planına göre uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

57- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 L III pafta, 16544 ada, 6 nolu parsel, 18208 ada, 1 nolu parsel ve 23 L I pafta, 16972 ada, 15 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

58- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 28 N I, 28 N IV pafta, 17048 ada, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fetih ve Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan M 29 A 11 C 1 A ve M 29 A 11 C 1 B paftalarda genel Piknik Alanı, Mini Hayvanat Bahçesi, Kültürel Tesis Alanı, Spor Tesisleri Alanına Kapalı Spor Tesisinin kütlesinin plana işlenmesinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 22 N I pafta, 20348 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıyusuf Mescit Mahallesi, M 29 A 07 D 4 C, M 29 A 07 D 3 D ve M 29 A 12 A 2 A paftalara isabet eden, BHA (Elektrik Üretim Santrali) ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karaman yolu caddesinde yol düzenlemesi yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçe sınırı içerisinde yer alan, Konya Garından Kaşınhanı Garına kadar demiryolu koridoru ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 13 J II pafta, 23825 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

65- Meram İlçesi Süleyman Şah mah. 19 İ 4 pafta, 17809 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tarla Mahallesi, 18 L I pafta, 465 ada, 30 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L I pafta, 2233 ada, 341 ve 358 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 19 L II (kad:160) pafta, 2681 ada, 52 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

69- Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarıcalar Köyü L 29 D 14 D 13 C pafta, 766 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

70- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 27 M IV paftaya isabet eden, İstanbul yolundan Veysel Karani Caddesine bağlantı yolu açılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

71- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesindeki kültür parkı içerisine Engelliler Lokali yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,