BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14.10.2011 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

          1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.10.2011

     Sayı  :   2011/48

Atölye ve Tamirhane Şube Müdürlüğüne araç teknik servisi yapmakta kullanılmak üzere 1 Adet Çift Kabinli Pikap alınması uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  13.10.2011

  Sayı   :   2011/49

         Belediyemize ait turizm amaçlı geziler için tahsis edilen toplu ulaşım araçlarında, yolculardan 2 (iki) tam bilet ücretinin alınması uygun görülmüştür.

3- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   13.10.2011

   Sayı  :    2011/483

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde İmar yoluna, ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle     9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğramolarak alınması uygun görülmüştür.

4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   13.10.2011

  Sayı     :   2011/484

Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17C3C, M29A17C3D, M29A22B2A ve M29A22B2B paftalar, 5717 ada, 30, 54, 55, 56, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ve 100 noluparsellere isabet eden alana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2011 tarih ve 291 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Tarımsal Alan kullanım kararı getirilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür.

5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   13.10.2011

  Sayı     :   2011/485

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C3B ve M29A07D4A paftalar, 25635 ada, 5 noluparselin Küçük Sanayi Sahası olan imarının, blok nizam olan yapılaşma şartlarının Taks: 0.54, Kaks: 0.57, Hmax:7.00 metre olarak değiştirilmesi , “İdari bina yüksekliği Hmax: 9.00 metre ve toplam inşaat alanı 660 m²’yi geçmeyecektir” plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

6-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:   13.10.2011

    Sayı   :   2011/486

         Karatay İlçesi, Akifpaşa Mahallesi, 19 L III ve 19 M IV imar paftalarında,  507, 19828, 19829 ve 19830 adaların arasında kalan yolun 10 metre genişliğinde yeniden düzenlenmesi ve trafiğe açılması ile ilgili imar plan tadilatı değiştirilerek uygun görülmüştür.

          7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.10.2011

     Sayı  :   2011/487

Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18-J-I ve 18-J-IV No.lu paftalarda imar planında park ve otopark alanının daha düzenli park alanı oluşturmak amacıyla park, yol ve otopark alanı olarak yeniden düzenlenmesiyle ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.10.2011

     Sayı  :   2011/488

          Meram İlçesi, Loras Mahallesine isabet eden, Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.05.1997 tarih ve 12/1 sayılı kararı ile uygun görülen Alakova uygulama imar planındaki plan notlarından “Min. İfraz 1500 m² dir.” şeklindeki notunun iptal edilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.10.2011

     Sayı  :   2011/489

Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi, 18-J-I pafta, 27487 ada, 4 ve 5 No.lu parseller için imar planına “tevhit edilmeden inşaat izni verilmez” ibaresinin ilave edilmesiyle ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/490

Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 10 pafta, 1040 No.lu parsel imar planında belediye hizmet alanı (BHA), akaryakıt istasyonu, idari tesis, yeşil alan, ticaret alanı, dini tesis, küçük sanayi sitesi (KSS) ve yol alanında kalmaktadır. Belediye hizmet alanının genişletilmesiyle ile ilgili Nazım İmar plan tadilatı ve Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/491

Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 15-I-III ve 15-J-IV pafta, 26462 ada, 10 No.lu parsel imar planında konut alanında kalmaktadır. Konut alanındaki mevcut park ve çocuk bahçesinin korunmasına dair mahalle sakinleri ve mahalle muhtarlığının talebi üzerine; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2010 tarih ve 124 sayılı kararı ile onaylanan imar planı tadilatının iptal edilerek 26445 ada, 6 No.lu parseldeki park alanının konut alanına, 26462 ada, 10 No.lu parseldeki konut alanının da park alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili  Nazım İmar plan tadilatı ve Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih         :  13.10.2011

         Sayı          :   2011/492

Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, 18-J-I pafta, 15416 ada, 9 No.lu parsel imar planında 2 kat konut alanında kalmaktadır. Yoğunluk arttırılmadan 2 katın 3 kata çıkartılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/493

Meram İlçesi sınırları içerisinde, Devlet Demir Yolları İşletme Genel Müdürlüğü’nün 19/08/2011 tarih ve 37641 sayılı yazılarındaki talebe istinaden; Konya Garı’ndan güneye konvansiyonel ikinci demiryolu hattı ve Hızlı Tren Yapım Projesi kapsamında Azerbaycan Caddesi kesiminden başlayıp güney istikametinde Devlet Demir Yolları Hattı ve imar yolunun yeniden düzenlenmesiyle  ilgili  Nazım İmar plan tadilatı ve Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/494

          Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 15-İ-I ve 15-İ-II paftada yeni kadastro güncellemesi ile oluşan 27536 ada, 43 ve 47 No.lu parseller 3. derece doğal sit alanı içerisinde eğitim alanında kalmakta olup, eğitim alanında yapılaşma şartlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun da 16.06.2011 tarih ve 4666 sayılı kararı ile uygun görülen plan tadilatı uygun görülmüştür.

          15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/495

          Karatay İlçesi, Şeyh ulema cemre Mahallesi, 18 M III pafta, 95, 96 ve 97 nolu parseller ve çevresine isabet eden Resmi Kurum alanı ile yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar Plan tadilatı ve Uygulama İmar Planıuygun görülmüştür.

          16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/496

Karatay İlçesi, Fakıhdede Mahallesi, 17 L II ve 17 M I imar paftalarında, 54 pafta, 49 ada, 4, 8, 10, 13, 14, 19, 22, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 129, 130, 144, 148, 149, 151, 152, 156, 157, 181, 182, 204, 205, 206, 207, 209, 213, 214 nolu parsellere isabet Belediye Hizmet Alanı ile ilgili plan tadilatı, Konya 2. idare mahkemesinin 20.06.2011 tarih ve 2010/1852E. Ve 2011/983K. Sayılı kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

          17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/497

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 18 M IV ve 17 M I (kad.54) pafta, 545 ada ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı yapılması uygun görülmüştür.

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/498

Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 16 H IV ve 15 H I  paftalara isabet eden yaklaşık 61.2 Ha’ lık alanı kapsayan bölgede hazırlanan Meram Belediyesinin 15.09.2011 tarih ve 918 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar planı incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/499

Meram İlçesi, Antalya çevre yolu güneyi ve Karaman yolu batısında; Yaylapnar, Süleymaniye, Hasanköy,Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, ve kısmen Alparslan Mahallelerinde tarım dışı amaçla kullanımına izin verilen alanda Meram Belediye Başkanlığının 26.08.2011 tarih ve 889/4919 sayılı yazıları ile teklif edilen I. etap 1/5000 ölçekli nazım imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/500

          Meram İlçesi, Küçükaymanas Mahallesinde 7 hektarlık alanda 5393 sayılı Belediye Kanununun 69 ve 73. Maddesine istinaden “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi ve uygulamasının Meram Belediyesince yapılması, ile ilgili olarak, Meram Belediye Başkanlığı’nın 23.09.2010 tarih ve 2666 sayılı yazısı ile yapılan teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/501

Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 28 N I-IV paftalar, 17048 ada,4 ve 5 nolu parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/502

Meram İlçesi, Batı hadimi Mahallesi, 15 L IV pafta, 17191 ada, 2 ve 3 nolu paresellere isabet eden Eğitim ile İlköğretim alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri daire Başkanlığının plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/503

          Selçuklu İlçesi, Akıncılar caddesi, Gümüşsu sokak ve çevre yolunun kesiştiği kavşağın mevcut kullanımına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/504

          Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, yerleşik alanı ve çevresinde yapılan nazım imar planı düzenlemeleriuygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/505

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M 28 B 09 D paftaya isabet eden alanda nazım imar plan düzenlemeleriuygun görülmüştür.

          26- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/50

5216 sayılı Belediye Kanununun 21 nci maddesi ile Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’e göre Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak “Özel Projeler Şube Müdürlüğü” kurulması ile ekteki teşkilat şemasının onaylanması uygun görülmüştür.  

          27- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/51

Konu hakkında daha detaylı inceleme ve araştırma yapılması için bir sonraki Meclis toplantısının 2 nci birleşimine kadar süre verilmesi hususu uygun bulunmuştur.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/506

bazı maddelerin yeniden düzenlenmesi hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/507

          Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı’nın 06.09.2011 tarih ve 660 sayılı yazısı ile uygun görülen Prf. Dr. Fuat YÖNDEMLİ’nin Babası HACI HÜSEYİN YÖNDEMLİ.Dedesi BARAKLI RAŞİT EFENDİ, ayrıca Osman BOZTEPE’nin 18.08.2011 tarihli dilekçesinde RIZA KONYALI, BEDİA AKARTÜRK ismleri’nin imar uygulamasına göre yeni açılacak olan bir sokağa verilmesi talepleri reddi uygun görülmüştür.        

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/508

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 N I imar paftasında, 413 pafta, 15399 ada, 2 nolu parselin Küçük Sanayi Sahası olan imarının, Ticaret Sahasına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama planı incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/509

Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B4A imar paftasına isabet eden Karaman YolundanÇanakpınar Sokağa girişin yeniden düzenlenmesi, orta refüjden Çanakpınar Sokağa dönüş verilmesi ile ilgili imar plan tadilatı Meram İlçesi tarafındaki kavşakta dikkate alınıp  düzeltilerek uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/510

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 K II/23 K III paftalarda bulunan Elekler Sokağın imar planında park ve otopark olan imarlarının, taşıt yolu olarak çevreleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

         33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/511

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 27 M II pafta, 16514 ada, 15-16 nolu parselin E:1.50, Taks:0.30, 5 kat olan imarının, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/512

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 26 M I pafta, 15913 ada, 3 nolu parselin 8 kat, 22x45m. ebatlı blok mesken alanı olan imarının, E: 2.35, Max Taks: 0.25, Hmax:11 kat’a çevrilerek batısındaki park alanıyla birlikte yeniden düzenlenmesi ve “Açık Çıkmalar Emsale Dahildir.” Plan notu eklenmesi ilgili plan tadilatının çevresi ile birlikte görüşülmek üzere iade edilmesi uygun görülmüştür.

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/513

          Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 26 M I pafta, 15916 ada, 2-3 nolu parsellerin 4 kat ayrık blok mesken alanı olan imarlarının, alanın bir kısmının kuzeyindeki İlkokul alanına dahil edilerek geri kalan kısmının toplam yoğunluk artışı yapılmadan, E:1.70, Max.Taks:0.30, Hmax:8 kat olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının iade edilmesi uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/514

Selçuklu İlçesi, Küçük İhsaniye Mahallesi 18 K II pafta, 1335 ada, 7 nolu parselin 4 ve 7 kat ebatlı blok mesken alanlarına isabet eden imarının, Emsal ve Taks verilerek 4 ve 10 kat olması, plan notları eklenmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı, Emsal ve Taks değeri verilip yoğunluk artışı yapılmadan, plan notları ilave edilerek, 4 ve 7 Kat olacak şekilde Komisyonumuzca düzeltilerek uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/515

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II pafta, 13182 ada, 47 parsel imar planında Ticaret alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret +Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/516

Selçuklu İlçesi, Mülkiyetinin büyük bir kısmı Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan, Dikilitaş Mahallesi. 25 N III pafta, 20211 ada. 3 parsel Bölgesel Sağlık ve Eğitim Tesisi Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin “Ticaret Alanına” dönüştürülmesi ile ilgili Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 15.09.2011 tarih ve 2972 sayılı yazılarındaki talebi doğrultusunda teklif edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/517

Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, L 29 pafta, 29163 ada, 3 parsel, 5 kat ve 7 kat Mesken alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Nazım imar plan tadilatı yapılması ile ilgili ENS-SAN KOOP –Safir İnşLtdŞti’inteklifi uygun görülmüştür.

         40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/518

Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 18 J IV (kad.238) pafta, 2856 ada, 4-10-11-12-13-39-40-143 parsellere isabet eden Konut alanları ve park alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Aşkan Mahalle muhtarının 29.06.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar plan tadilatının reddi uygun görülmüştür.

         41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/519

          Selçuklu İlçesi, TömekAşağıpınarbaşı ve  Yukarıpınarbaşı Mahallelerine isabet eden Ankara yolu güzergahında nazım imar plan düzenlemesi yapılması uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.10.2011

       Sayı            :   2011/520

Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, M 28 B 1 paftasına isabet eden İR: 200702818 numaralı 99.18 ha’ lık II. Grup İşletme ruhsatlı saha içerisinde 1 hektarlık alanda Kalker Maden Ocağı ve Kırma Eleme Tesis İşletmesi ile ilgili Belenbaşı Madencilik Ltd.ti.’nin 30.05.2011 tarihli dilekçe ile teklif edilen  nazım imar plan tadilatınınincelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.10.2011

Sayı           :   2011/521

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 17 M II pafta, 25725 ada, 9 parsel Kültür - Tuzim Tesisi- Ticaret ve Sergi Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin bir kısmının İdari ve  Sosyal Tesisleri Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama planı uygun görülmüştür.