BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

1- Konya Belediyeler Birliği ile protokol yapmak üzere Genel Sekreter Haşmet Okur’a yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2- Atölye ve Tamirhane Şube Müdürlüğümüz tarafından araç teknik servisi yapmakta kullanılmak üzere 1 adet Çift Kabinli Pikap alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- Belediyemize ait turizm amaçlı geziler için tahsis edilen toplu ulaşım araçlarında, yolculardan alınacak bilet ücretinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- 9  ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi)  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17C3C, M29A17C3D, M29A22B2A ve M29A22B2B paftalar, 5717 ada, 30, 54, 55, 56, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ve 100 nolu parsellere isabet eden alanda uygulama imar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C3B ve M29A07D4A paftalar, 25635 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Karatay İlçesi, Akifpaşa Mahallesi, 19 L III ve 19 M IV imar paftalarında,  507, 19828, 19829 ve 19830 adaların arasında kalan yol ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18-J-I ve 18-J-IV No.lu paftalarda imar planında park ve otopark alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Meram İlçesi, Loras Mahallesi, 8-N-I No.lu paftadaki sanayi alanlarında ifraz şartı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi, 18-J-I pafta, 27487 ada, 4 ve 5 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 10 pafta, 1040 No.lu ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 15-I-III ve 15-J-IV pafta, 26462 ada, 10 No.lu parsel ve 26445 ada, 6 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, 18-J-I pafta, 15416 ada, 9 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Meram İlçesi, Azerbaycan Caddesi kesişiminden Antalya Çevre Yolu’na kadar Devlet Demir Yolları Hattı ve imar yolunun yeniden düzenlenmesiyle  ilgili İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 15-İ-I ve 15-İ-II paftada 27536 ada, 43 ve 47 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyh ulema cemre Mahallesi, 18 M III pafta, 95, 96 ve 97 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fakıhdede Mahallesi, 17 L II ve 17 M I imar paftalarında, 54 pafta, ve 49 ada, 4, 8, 10, 13, 14, 19, 22, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 129, 130, 144, 148, 149, 151, 152, 156, 157, 181, 182, 204, 205, 206, 207, 209, 213, 214 nolu parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 18 M IV ve 17 M I (kad.54) pafta, 545 ada ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 16 H IV ve 15 H I  paftalaraisabet eden yaklaşık 61.2 Ha’ lık alanı kapsayan bölgede nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Antalya çevre yolu güneyi ve Karaman yolu batısında;Yaylapnar, Süleymaniye, HasanköyYaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, ve kısmen Alparslan Mahallelerinde tarım dışı amaçla kullanımına izin verilen alanda nazım imar planı yapılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Küçükaymanas Mahallesinde 7 hekterlık alanda 5393 sayılı Belediye Kanununun 69 ve 73. Maddesine istinaden “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı”ilan edilmesi ve uygulamanın Meram Belediyesince yapılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 28 N I-IV paftalar, 17048 ada,4 ve 5 parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Batı hadimi Mahallesi, 15 L IV pafta, 17191 ada, 2 ve 3 nolu pareseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Akıncılar caddesi, Gümüşsu sokak ve çevre yolunun kesiştiği kavşağın mevcut kullanıma göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, yerleşik alanı ve çevresinde yapılan nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M 28 B 09 D paftaya isabet eden alanda nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Özel Projeler Şube Müdürlüğü kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Konya Büyükşehir Belediyesi ile Telekom A.Ş. arasında “Türk Telekom ile Digital Şehir Konya” Teknoloji İşbirliği protokolu yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Konya Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin bazı maddelerin yeniden düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                      

30- Bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve isim verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 N I imar paftasında, 413 pafta, 15399 ada, 2nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B4A imar paftasına isabet eden Karaman Yolundan Çanakpınar Sokağa girişin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,     

33- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 K II/23 K III paftalarda bulunan Elekler Sokağın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,      

34- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 27 M II pafta, 16514 ada, 15-16 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 M I pafta, 15913 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 M I pafta, 15916 ada, 2-3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Selçuklu İlçesi, Küçük İhsaniye Mahallesi, 18 K II pafta, 1335 ada, 7 nolu parselin ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II pafta, 13182 ada, 47 parsel ile ilgili planın tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi. 25 N III pafta, 20211 ada. 3 parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, L 29 pafta, 29163 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 18 J IV (kad.238) pafta, 2856 ada,4-10-11-12-13-39-40-143 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, TömekAşağıpınarbaşı ve  YukarıpınarbaşıMahallelerine isabet eden Ankara yolu güzergahında nazım imar plan düzenlemesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, M 28 B 1 paftasına isabet eden alanda Kalker Maden Ocağı ve Kırma Eleme Tesis İşletmesi ile ilgili ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- Kısa adı Eurocities olan Avrupa Şehirler Birliğine üye olunması ve yıllık üyelik aidatının ödenmesine dair teklifin aynen kabulüne,

45- Kültür Köyü Sille de Turizm Alt Yapısının Güçlendirilmesi adlı projenin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,

46- Kişiselleştirilmiş Elkart uygulamalarını düzenleyen yönetmeliğin bazı maddesinde değişiklik yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne,

47- Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Eyalet Konseyi Başkanı Mohammad HamıdAnsarı’ya fahri hemşerilik beratı verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

48-  Karatay İlçesi, 17 M II pafta, 25725 ada, 9 parselin bir kısmının İdari ve Sosyal Tesis olarak yeniden düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne 17.50’de son verilmiştir.

Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.