GÜNDEM  (10 Ekim 2011)   

1- Konya Belediyeler Birliği ile protokol yapmak üzere Genel Sekreter Haşmet Okur'a yetki verilmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- Atölye ve Tamirhane Şube Müdürlüğümüz tarafından araç teknik servisi yapmakta kullanılmak üzere 1 adet Çift Kabinli Pikap alınmasına dair (Destek Hizmetleri D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

3- Belediyemize ait turizm amaçlı geziler için tahsis edilen toplu ulaşım araçlarında, yolculardan alınacak bilet ücretinin belirlenmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

4- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

5- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17C3C, M29A17C3D, M29A22B2A ve M29A22B2B paftalar, 5717 ada, 30, 54, 55, 56, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ve 100 nolu parsellere isabet eden alanda uygulama imar planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C3B ve M29A07D4A paftalar, 25635 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Karatay İlçesi, Akifpaşa Mahallesi, 19 L III ve 19 M IV imar paftalarında, 507, 19828, 19829 ve 19830 adaların arasında kalan yol ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18-J-I ve 18-J-IV No.lu paftalarda imar planında park ve otopark alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Meram İlçesi, Loras Mahallesi, 8-N-I No.lu paftadaki sanayi alanlarında ifraz şartı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi, 18-J-I pafta, 27487 ada, 4 ve 5 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 10 pafta, 1040 No.lu ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 15-I-III ve 15-J-IV pafta, 26462 ada, 10 No.lu parsel ve 26445 ada, 6 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, 18-J-I pafta, 15416 ada, 9 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Meram İlçesi, Azerbaycan Caddesi kesişiminden Antalya Çevre Yolu'na kadar Devlet Demir Yolları Hattı ve imar yolunun yeniden düzenlenmesiyle ilgili İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 15-İ-I ve 15-İ-II paftada 27536 ada, 43 ve 47 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyh ulema cemre Mahallesi, 18 M III pafta, 95, 96 ve 97 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- (Büyükşehir Belediyesi) Fakıhdede Mahallesi, 17 L II ve 17 M I imar paftalarında, 54 pafta, ve 49 ada, 4, 8, 10, 13, 14, 19, 22, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 129, 130, 144, 148, 149, 151, 152, 156, 157, 181, 182, 204, 205, 206, 207, 209, 213, 214 nolu parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 18 M IV ve 17 M I (kad.54) pafta, 545 ada ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 16 H IV ve 15 H I paftalara isabet eden yaklaşık 61.2 Ha' lık alanı kapsayan bölgede nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Antalya çevre yolu güneyi ve Karaman yolu batısında; Yaylapnar, Süleymaniye, Hasanköy, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, ve kısmen Alparslan Mahallelerinde tarım dışı amaçla kullanımına izin verilen alanda nazım imar planı yapılmasının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Küçükaymanas Mahallesinde 7 hekterlık alanda 5393 sayılı Belediye Kanununun 69 ve 73. Maddesine istinaden "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilmesi ve uygulamanın Meram Belediyesince yapılmasının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 28 N I-IV paftalar, 17048 ada,4 ve 5 parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Batı hadimi Mahallesi, 15 L IV pafta, 17191 ada, 2 ve 3 nolu pareseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Akıncılar caddesi, Gümüşsu sokak ve çevre yolunun kesiştiği kavşağın mevcut kullanıma göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, yerleşik alanı ve çevresinde yapılan nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M 28 B 09 D paftaya isabet eden alanda nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,