BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

1- Aziziye mahallesinden gayrimenkul alımı için encümene yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2- MEVKA Kapsamında “Bu Şehirde Engel Yok Projenin” uygulanması ve  belgelerinimzalanması için Haşmet Okur’a yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

3- 18-21 Eylül 2011 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün Almanya gezisine davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in katılmasına dair teklifin aynen kabulüne,

4-  5 yıllık olarak hazırlanan Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2012-2016 Stratejik Plan Taslağı’nın görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5-  RTK Ağı Referans İstasyonu Kullanım ücretinin yeniden belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Konya Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin bazı maddelerin yeniden düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- 9  ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi)  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Büyükşehir Belediyesi ile Konya Belediyeler Birliği arasında protokol yapılması için Başkanlık Makamı’na yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Büyükşehir Belediyesi ile Konya Valiliği, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitime destek kampanyası çerçevesinde protokol yapılması için Başkanlık Makamı’na yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve isim verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay  İlçesi,  37  Mahalle,  19  L  III  pafta, 19828 ada, 21 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay  İlçesiUlubatlı Hasan Mahallesi, 20 M II pafta, 3763 ve 3764 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi, 17 M I pafta, 49 ada, 230, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 ve 268 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Muhtelif Mahallelerde yapılan 5 adet trafo yeri ile ilgili  plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 19 O IV pafta, 20374 ada, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, 18H-III pafta, 17684 ada, 10 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, 18-İ-IV imar paftası, 17728 ada, 1 No.lu parsel ve 17729 ada, 3 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 17-İ-I (Kad.244) pafta, 626 ada, 21 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 5-F-II, 5-G-I imar paftalarında Gödene Kaynak Suyu Koruma Alanı yapılması ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 J IV paftada bulunan Savur ve Umman Sokakların, yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 K II/23 K III paftalarda bulunan Elekler Sokağın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 J I paftada bulunan Üstünlü ve Özenmiş Sokakların, yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Selçuklu İlçesi, Mevcut Konya-Ankara karayoluna paralel uzanan “Kayacık-Tömek DM ileKaraömerler DM Enerji Nakil hattının imar planına işlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 O IV pafta, 23511 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 27 M II pafta, 16514 ada, 15-16 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 M I pafta, 15913 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 M I pafta, 15916 ada, 2-3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Selçuklu İlçesi, Küçük İhsaniye Mahallesi, 18 K II pafta, 1335 ada, 7 nolu parselin ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II pafta, 13182 ada, 47 parsel ile ilgili planın tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Selçuklu İlçesi, Şeyh Şamil Mahallesi, 25 L III, 25 M IV paftalar, 29075 ada, 6  parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi 17 M I paftaya isabet eden Kültür Merkezi ve Dellal Pazarı Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Boyalı Mahallesi 5 pafta, 893 ve 894 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Durunday Mahallesi, 14 H 1 ve 14 H IV paftalara isabet eden park alanının Fen Lisesi Alanı olarak yeniden düzenlenmesi dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Büyükkovannağzı Mahallesi 303 pafta, 763 ada, 5, 9, 31, 33, nolu parseller ve yakın çevresi ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, yerleşik alanı ve çevresinde yapılan nazım imar planının görüşülmesi dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planrevizyonun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi. 25 N III pafta, 20211 ada. 3 parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 30104 ada, 21 nolu parsel ile ilgili ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 M III pafta, 16342 ada,  4 ve 5nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L 29D23D pafta, 29863 ada, 73 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarıcalar Mahallesi, 3030 ada, 112 parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, L 29 pafta, 29163 ada, 3 parselile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- Kısa adı LHC olan Dünya Tarihi Kentler Birliğine üye olunması ve yıllık üyelik aidatlarının ödenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- A.B.D.nin Kaliforniya eyaleti, Los Angeles şehrinde “Anadolu Kültürleri ve Yemekleri Festivali”ne katılacak heyetin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- “AB   ile   Türkiye   arası   ilişkilerde  Hz.  Mevlana   Hoşgörüsü  ve  Sevgisi”  projesi kapsamında  Fransa’da  düzenlenecek  Sema Töreni Gösterisine katılacak heyetin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- Viyana’nın Wien Messe Center’de Kültür, Sanat, Eğitim ve Ticaret içerikli MültikulturFestivaline  katılacak heyetin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- Konya Büyükşehir Belediyesi ile Telekom A.Ş. arasında “Türk Telekom ile Digital Şehir Konya” Teknoloji İşbirliği protokolu yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- Kamusal Hizmet Dışı İsteğe Bağlı Analiz Hizmetleri 2011 yılı ücret tarifelerinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin sorumluluğu altında bulunan yağmursuyu rögarlarının temizlenmesi işinin 2012 yılından itibaren KOSKİ Genel Müdürlüğü eliyle yaptırılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 N I imar paftasında, 413 pafta, 15399 ada, 2nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 29 pafta, 2085, 2092, 3140 ve 3240 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B4A imar paftasına isabet eden Karaman Yolundan Çanakpınar Sokağa girişin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 18 L III pafta 17659 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 K III pafta, 18554 ada, 1 nolu parsel ve 18561 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi L-29 pafta, 1170 nolu parselle(yeni 29769 ada, 2 noluparsel) ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 5 pafta, 1297 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Ak Mahallesi, M28 B 09 B4 A, M28 B 09 B4 B, M28 B 09 B4 C, M28 B 09 B4 D paftalara isabet eden alanda nazım imar planı yapılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 18 J IV (kad.238) pafta, 2856 ada,4-10-11-12-13-39-40-143 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, TömekAşağıpınarbaşı ve  YukarıpınarbaşıMahallelerine isabet eden Ankara yolu güzergahında nazım imar plan düzenlemesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, M 28 B 1 paftasına isabet eden alanda Kalker Maden Ocağı ve Kırma Eleme Tesis İşletmesi ile ilgili ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş vegündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 18.35’de son verilmiştir.

 

Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.