GÜNDEM  (12 Eylül 2011) 

1- 5 yıllık olarak hazırlanan Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2012-2016 Stratejik Plan Taslağı'nın görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- RTK Ağı Referans İstasyonu Kullanım ücretinin yeniden belirlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

3- Konya Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin bazı maddelerin yeniden düzenlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

4- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

5- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- Aziziye mahallesinden gayrimenkul alımı için encümene yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- MEVKA Kapsamında "Bu Şehirde Engel Yok Projenin" uygulanması ve belgelerin imzalanması için Haşmet Okur'a yetki verilmesine dair (Fen İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- Büyükşehir Belediyesi ile Konya Belediyeler Birliği arasında protokol yapılması için Başkanlık Makamı'na yetki verilmesine dair (Fen İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Büyükşehir Belediyesi ile Konya Valiliği, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitime destek kampanyası çerçevesinde protokol yapılması için Başkanlık Makamı'na yetki verilmesine dair (Fen İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve isim verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, 37 Mahalle, 19 L III pafta, 19828 ada, 21 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, 20 M II pafta, 3763 ve 3764 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi, 17 M I pafta, 49 ada, 230, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 ve 268 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Muhtelif Mahallelerde yapılan 5 adet trafo yeri ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 19 O IV pafta, 20374 ada, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, 18H-III pafta, 17684 ada, 10 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, 18-İ-IV imar paftası, 17728 ada, 1 No.lu parsel ve 17729 ada, 3 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 17-İ-I (Kad.244) pafta, 626 ada, 21 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 5-F-II, 5-G-I imar paftalarında Gödene Kaynak Suyu Koruma Alanı yapılması ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 J IV paftada bulunan Savur ve Umman Sokakların, yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 K II/23 K III paftalarda bulunan Elekler Sokağın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 J I paftada bulunan Üstünlü ve Özenmiş Sokakların, yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Selçuklu İlçesi, Mevcut Konya-Ankara karayoluna paralel uzanan "Kayacık-Tömek DM ile Karaömerler DM Enerji Nakil hattının imar planına işlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 O IV pafta, 23511 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 27 M II pafta, 16514 ada, 15-16 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 M I pafta, 15913 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 M I pafta, 15916 ada, 2-3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Küçük İhsaniye Mahallesi, 18 K II pafta, 1335 ada, 7 nolu parselin ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II pafta, 13182 ada, 47 parsel ile ilgili planın tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Şeyh Şamil Mahallesi, 25 L III, 25 M IV paftalar, 29075 ada, 6 parsel ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 31- Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi 17 M I paftaya isabet eden Kültür Merkezi ve Dellal Pazarı Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Boyalı Mahallesi 5 pafta, 893 ve 894 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Durunday Mahallesi, 14 H 1 ve 14 H IV paftalara isabet eden park alanının Fen Lisesi Alanı olarak yeniden düzenlenmesi dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Büyükkovannağzı Mahallesi 303 pafta, 763 ada, 5, 9, 31, 33, nolu parseller ve yakın çevresi ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, yerleşik alanı ve çevresinde yapılan nazım imar planının görüşülmesi dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi. 25 N III pafta, 20211 ada. 3 parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 30104 ada, 21 nolu parsel ile ilgili ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 M III pafta, 16342 ada, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L 29D23D pafta, 29863 ada, 73 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarıcalar Mahallesi, 3030 ada, 112 parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, L 29 pafta, 29163 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

43- Kısa adı Eurocities olan Avrupa şehirler Birliğine ve Kısa adı LHC olan Dünya Tarihi Kentler Birliğine üye olunması ve yıllık üyelik aidatlarının ödenmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

44- A.B.D.nin Kaliforniya eyaleti, Los Angeles şehrinde "Anadolu Kültürleri ve Yemekleri Festivali"ne katılacak heyetin belirlenmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

45- "AB ile Türkiye arası ilişkilerde Hz. Mevlana Hoşgörüsü ve Sevgisi" projesi kapsamında Fransa'da düzenlenecek Sema Töreni Gösterisine katılacak heyetin belirlenmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

46- Viyana'nın Wien Messe Center'de Kültür, Sanat, Eğitim ve Ticaret içerikli Mültikultur Festivaline katılacak heyetin belirlenmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

47- Konya Büyükşehir Belediyesi ile Telekom A.Ş. arasında "Türk Telekom ile Digital Şehir Konya" Teknoloji İşbirliği protokolu yapılmasına dair (Bilgi Tek.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi.