BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

1- Trafo binalarının yıkılarak yeraltına alınmak üzere Medaş ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2- Zabıta Dairesi Başkanlığında kullanılmak üzere 3 adet minibüs ile 3 adet kapalı kasa çift camlı kamyonete ihtiyaç bulunduğundan satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- Aziziye Mahallesinden gayrimenkul alımı için encümene yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4-  9  ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi)  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve isim verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Karatay İlçesi, 16 Mahalle, 18 M I pafta, 17981 ada, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Karatay  İlçesi,  Karaaslan  Dede  Mahallesi,  M29A16D2C pafta, 5571 ada,  1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Karatay  İlçesi,   Şems   Tebrizi   Mahallesi,  18 L II   imar paftasında, 21 pafta, 245 ada, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 M III ve 21 N IV paftalar, 21352 ada, 4 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 N I imar paftasında, 413 pafta, 15399 ada, 2nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, 20 M I ve 20 M II imar paftalarında, 20 M I ve 20 M II paftalar, 19392 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, Elmacı Mahallesi, M29A016A3B, M29A16A3C, M29A16B4A, M29A16B4D ve M29A16D2B paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12A4C pafta, 2355 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B4C, M29A06B4D, M29A06C1A ve M29A06C1B paftalar, 2491, 24093, 24094, 24095,  24213,  23536  ve  23537 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 29 pafta, 2085, 2092, 3140 ve 3240 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B4A imar paftasına isabet eden Karaman Yolundan Çanakpınar Sokağa girişin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi sınırları içerisinde 18. madde uygulaması (418 No.lu saha) yapılarak, imar planında pazar alanına ayrılmış olan yer ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Meram İlçesi, Pamukçu Mahallesi’nde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 17/06/2011 tarih ve 360 sayılı kararı ile onaylı Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 17-L-III pafta, 27213 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 25 J II/III pafta, 17400 nolu ada ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 27 M I/27 L II pafta, 22764 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10parseller ile 22765 ada, 1,2,3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi (Tapunun Dikilitaş), 25 N I pafta, 15741 15744, 16751, 15742 nolu adalar ve çevreleri ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 L II pafta, 28908 ada 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 İ III paftaya isabet eden bölgede, Alemdar Caddesinin batısında Spor Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Lise Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20426 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Selçuklu   İlçesi,   Yazır   Mahallesi,    26 M II/27 M III paftalarına isabet eden, PehlivantaşıSokağın taşıt yoluna dönüştürülmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 36 T IV pafta, 1132 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi 19 J II/III paftalar, 28959 ada, 1 nolu parsele ve Yeni Selçuk Mahallesi 19 J IV paftada uygun bir alana trafo yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Selçuklu İlçesi, Kılınçarslan, Işık, Akıncılar, Mehmet Akif, Bedir Mahalleleri, 20 K II/III/IV,20 L I, 21 L III/IV paftalarına isabet eden alanlarda, Enerji Nakil Hatları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi,  Sille Mahallesi 25 L I pafta, 18669 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Selçuklu İlçesi, Mehmet Akif (Tapunun Işık) Mahallesi, 21 K III pafta, 2400 ada, 158 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L I pafta, 2792 ada, 433 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 K III pafta, 18554 ada, 1 nolu parsel ve 18561 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi L-29 pafta, 1170 nolu parselle(yeni 29769 ada, 2 noluparsel) ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahalle sınırları içerisinde yer alan Kayacık Bölge Parkı girişinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 31 N IV pafta, 17960 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 18 L II pafta, 245 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesinde 55 pafta, 2696 ve 2692nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 16 H II (kad.264) pafta, 647 ada, 10 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk.lığına ait) İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunduktan sonra oylanacak.

40- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 5 pafta, 1297 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi M 28 paftada uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L I pafta, 2792 ada, 305 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi,20 L III pafta, 1112 ada, 20 ve 31 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Ak Mahallesi, M28 B 09 B4 A, M28 B 09 B4 B, M28 B 09 B4 C, M28 B 09 B4 D paftalara isabet eden alanda nazım imar planı yapılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Malazgirt ve Kaşkarlı Mahmut (kad.Dumlupınar) Mahalleleri sınırları içerisinde 24 L II, 24 L III, 24 M VI, paftalarına isabet eden Rekreasyon (SelahaddinEyyübi Parkı) alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- 9  ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi)  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- Kamusal Hizmet Dışı İsteğe Bağlı Analiz Hizmetleri 2011 yılı ücret tarifelerinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin sorumluluğu altında bulunan yağmursuyu rögarlarının temizlenmesi işinin 2012 yılından itibaren KOSKİ Genel Müdürlüğü eliyle dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- Çin’in Yangzhou Dünya Kanal Şehirleri Fuarı ve Başkanlar formuna katılacak heyetin belirlenmesine Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- Belçika’nın Başkenti Bürüksel’de düzenlenecek olan Avrupa Birliği (AB) Başkanlar Oturumuna katılacak heyetin belirlenmesine Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 18 L III pafta 17659 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 133(21 L IV) pafta, 2792 ada, 297 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 L IV pafta, 29400 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 22 pafta, 27621 ada, 2 nolu(eski 1665) parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 18 J IV (kad.238) pafta, 2856 ada,4-10-11-12-13-39-40-143 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, TömekAşağıpınarbaşı ve  YukarıpınarbaşıMahallelerine isabet eden Ankara yolu güzergahında nazım imar plan düzenlemesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu  İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 20 LII-II paftalara isabet eden alan ve çevresinde yapılan “TCDD Hızlı Tiren Gar Sahası ve Özel Proje Alanına” yapılan itirazların dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, M 28 B 1 paftasına isabet eden alanda Kalker Maden Ocağı ve Kırma Eleme Tesis İşletmesi ile ilgili ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şeyh Şamil Mahallesi, 25 L III , 25 M IV paftalar 29075 ada, 6 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 19.15’de son verilmiştir.

 

Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.