GÜNDEM  (08 Ağustos 2011)

1- Zabıta Dairesi Başkanlığında kullanılmak üzere 3 adet minibüs ile 3 adet kapalı kasa çift camlı kamyonete ihtiyaç bulunduğundan satın alınmasına dair (Zabıta D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- Aziziye mahallesinden gayrimenkul alımı için encümene yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

3- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

4- Bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve isim verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- Karatay İlçesi, 16 Mahalle, 18 M I pafta, 17981 ada, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- Karatay İlçesi, Karaaslan Dede Mahallesi, M29A16D2C pafta, 5571 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Karatay İlçesi, Şems Tebrizi Mahallesi, 18 L II imar paftasında, 21 pafta, 245 ada, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 M III ve 21 N IV paftalar, 21352 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 N I imar paftasında, 413 pafta, 15399 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, 20 M I ve 20 M II imar paftalarında, 20 M I ve 20 M II paftalar, 19392 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Elmacı Mahallesi, M29A016A3B, M29A16A3C, M29A16B4A, M29A16B4D ve M29A16D2B paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12A4C pafta, 2355 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B4C, M29A06B4D, M29A06C1A ve M29A06C1B paftalar, 2491, 24093, 24094, 24095, 24213, 23536 ve 23537 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 29 pafta, 2085, 2092, 3140 ve 3240 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B4A imar paftasına isabet eden Karaman Yolundan Çanakpınar Sokağa girişin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi sınırları içerisinde 18. madde uygulaması (418 No.lu saha) yapılarak, imar planında pazar alanına ayrılmış olan yer ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Meram İlçesi, Pamukçu Mahallesi'nde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 17/06/2011 tarih ve 360 sayılı kararı ile onaylı Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 17-L-III pafta, 27213 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 25 J II/III pafta, 17400 nolu ada ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 27 M I/27 L II pafta, 22764 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parseller ile 22765 ada, 1,2,3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi (Tapunun Dikilitaş), 25 N I pafta, 15741 15744, 16751, 15742 nolu adalar ve çevreleri ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 L II pafta, 28908 ada 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 İ III paftaya isabet eden bölgede, Alemdar Caddesinin batısında Spor Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Lise Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20426 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 M II/27 M III paftalarına isabet eden, Pehlivantaşı Sokağın taşıt yoluna dönüştürülmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 36 T IV pafta, 1132 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi 19 J II/III paftalar, 28959 ada, 1 nolu parsele ve Yeni Selçuk Mahallesi 19 J IV paftada uygun bir alana trafo yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Kılınçarslan, Işık, Akıncılar, Mehmet Akif, Bedir Mahalleleri, 20 K II/III/IV, 20 L I, 21 L III/IV paftalarına isabet eden alanlarda, Enerji Nakil Hatları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 25 L I pafta, 18669 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Mehmet Akif (Tapunun Işık) Mahallesi, 21 K III pafta, 2400 ada, 158 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L I pafta, 2792 ada, 433 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 K III pafta, 18554 ada, 1 nolu parsel ve 18561 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi L-29 pafta, 1170 nolu parselle(yeni 29769 ada, 2 nolu parsel) ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahalle sınırları içerisinde yer alan Kayacık Bölge Parkı girişinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 31 N IV pafta, 17960 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 18 L II pafta, 245 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesinde 55 pafta, 2696 ve 2692 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 16 H II (kad.264) pafta, 647 ada, 10 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 5 pafta, 1297 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi M 28 paftada uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L I pafta, 2792 ada, 305 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi,20 L III pafta, 1112 ada, 20 ve 31 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Ak Mahallesi, M28 B 09 B4 A, M28 B 09 B4 B, M28 B 09 B4 C, M28 B 09 B4 D paftalara isabet eden alanda nazım imar planı yapılmasının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Malazgirt ve Kaşkarlı Mahmut (kad.Dumlupınar) Mahalleleri sınırları içerisinde 24 L II, 24 L III, 24 M VI, paftalarına isabet eden Rekreasyon (Selahaddin Eyyübi Parkı) alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,