BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.07.2011 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

          1- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  12.07.2011

     Sayı  :   2011/334

 Yapılan incelemede; teklifte belirtilen taşınmazın ilgili kanun kapsamında satın alınması hususunda encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  13.07.2011

  Sayı   :   2011/28

“Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 16+1 küçük otobüse ihtiyaç olduğundan Taşıt Kanununun 10. maddesinin 2. fıkrası 2. cümlesi uyarınca satın alınması uygun görülmüştür.

3- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   12.07.2011

   Sayı  :    2011/335

Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde ve imar yoluna, park alanı Yeraltı otopark alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınmasının uygun görülmüştür.

4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   12.07.2011

  Sayı     :   2011/336

“Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde ( imar planında Park Alanı, Rekreasyon Alanı, Spor Alanı ve imar yolunun uygun olduğu, kamulaştırması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygungörülmüştür.

5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   13.07.2011

  Sayı     :   2011/337

Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4A pafta, 21361 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin imarı 2 ve 3 kat iken  yoğunluk artırılmadan E: 0.59, Taks: 0.25, Maksimum 3 Kat yapılaşma verilmesi, 24076 ada, 1 nolu parselin imarının 2 ve 3 kat iken yoğunluk artırılmadan E: 0.63, Taks: 0.25, Maksimum 3 Kat yapılaşma verilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

6-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:   13.07.2011

    Sayı   :   2011/338

Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, 19 M III pafta, 30694 ada, 7 nolu parselde bulunan İlköğretim Tesisi Alanı ve komşu parsellerin ifraz hatlarının mülkiyet sınırına çekilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.07.2011

     Sayı  :   2011/339

Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, 19 N IV pafta, 5032 ada,  26, 27, 28, 29, 30, 31 noluparsellere isabet  eden alanın otopark, park ve kısmen konut olan imarının yeniden düzenlenerek otopark alanına dönüştürülmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.07.2011

     Sayı  :   2011/340

Karatay İlçesi, Hacıveyiszade Mahallesi, 18 N I ve 19 N IV paftalar, 23786, 23787 ve 23788 adaların cephe aldığı imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  13.07.2011

     Sayı  :   2011/341

Karatay İlçesi, Eröldüren Mahallesi, M29A18D2C ve M29A18D3B paftalar, 30779 ada, 1 noluparselin İlköğretim Tesisi olan imarına, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 30.05.2011 tarih ve 7516 sayılı yazısı ile talep ettiği Trafo Yerinin konulması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/342

Karatay İlçesi, 16 Mahalle, 18 M I pafta, 17980 ada, 3 nolu parselin 4 Kat, zemin ticaret üst katlar konut olan imarına “Zemin katta parselin tamamı doldurulabilir” plan notu getirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/343

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4A ve M29A13D3B paftalar, 1081  nolu parselin Sanayi Sahası, E: 0.20, Hmax: 15.50 metre olan imarının Emsal değerinin 0.30 olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih         :  13.07.2011

         Sayı          :   2011/344

          Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 20 N II ve 20 N III paftalar, 21495 ada, 4 noluparselin Mesken Sahası olan imarındaki yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/345

          Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1A, M29A06C1D, M29A06D2B ve M29A06D2C paftalar, 18607 ada,  1 nolu parselin imarı Küçük Sanayi sahası olup; 11 nolu Bağımsız Bölüme Süt ve Süt Ürünleri (Dondurma) imalatı yapılabilir. Plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/346

Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29D07C pafta, 37297 ada, 1 ve 2 No.lu parseller imar planında Belediye Hizmet Alanına isabet etmektedir. 37297 ada, 2 No.lu parselin imarının Sosyal Tesis, Yurt ve Rehabilitasyon Alanına dönüştürülmesi her iki parsel arasına ifraz hattı atılması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/347

          Meram İlçesi, Öğretmen evleri Mahallesi, 17-K-III (Kad.153) pafta, 1101 ada, 8 No.lu parsel imar planında 2 kat konut alanına isabet etmektedir; Parselin cephe aldığı Dr. Ahmet Özcan Caddesi, 5 kat konut alanı olduğundan, söz konusu parselin de 5 kat konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/348

Meram İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 17-K-III ve 16-K-II pafta, 4106 ada, 1, 2 ve 4 No.lu parseller imar planında 4 kat konut alanına isabet etmektedir. Konut alanının Ticaret Alanı (Ekmek Fabrikası) olarak değiştirilmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/349

Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 15-İ-II pafta, 27010 ada, 1 No.lu parselin kuzeydoğusunda trafo yapılması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

         18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/350

          Meram İlçesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün Karahüyük Mahallesi, 13-I-II, 13-I-III, 13-G-I, 13-G-IV No.lu imar paftalarında KOSKİ Tesisi (Su parkı) ile Dutlukırı Kültür Parkı arasıdaki  ifraz hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/351

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 J I/25 K I pafta, 22175 ada, 2 nolu parsel, 17399 ada, 20 noluparsel, 22174 ada, 13 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2011 gün ve 229 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E:1.25, Hmax. 5 kat, MaxTaks:0.25 yoğunluklu Mesken Alanı olarak yapılması ile ilgili plan ile Sille Mahallesi 25 J II/III pafta, 22176 nolu ada, ve çevresi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2011 gün ve 229 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E:1.25, Hmax. 5 kat, MaxTaks:0.25 yoğunluklu Mesken Alanı olarak yapılması ile ilgili plan uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/352

          Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 27 N I/IV paftada, Taçmahal Sokak ile Tatlınar Sokağın çevresiyle birlikte yeniden düzenlenerek Tatlıpınar Sokağın İmar yolu olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/353

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20426 ada, 9 (eski 6) nolu parselin, E:1.00,Max.Taks:0.40 Hmax:Serbest yapılaşma şartlı Park ve Kültür Merkezi (B.H.A.) olan imarının, E:1.50,Max.Taks:0.70 olarak yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/354

Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi 29695 ada, 1 nolu parseldeki mevcut Camii Alanının çevresiyle birlikte yeniden düzenlenerek imar planının Dini Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/355

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 21 J I paftadaki Alemdar Caddesinin, Sille Caddesine bağlantısının yapılması ve çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar plan tadilatı ve Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/356

Selçuklu İlçesi, Kaşgarlı Mahmut Mahallesi 24 L III/24 M IV paftada, Bedrettin ve Ardıçlı Sokaklar ile çevresi, imar planında yeşil bant olarak ayrılmış olup alanların bir kısmının otopark olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/357

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 L IV pafta, 16146 ada, 7 nolu parselin 2 adet 6 kat 19x26.95 m ebatlı blok mesken alanı olan imarının, yapı yoğunluğu ve yapı yaklaşma mesafeleri değiştirilmeden blok ebatlarının, 18x28.45 m ebatlı blok olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/358

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 26 L II/27 L III/26 M I/27 M IV paftalar, 20872 ada, 1 noluparsel ve 20874 ada, 1,2,3,4 nolu parsellerin 4 kat mesken alanı olan imarlarının, Emsal ve Taks’açevrilerek E:1.56, Max.Taks:0.20, Hmax:8 kat yapılaşma şartlı mesken alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ve yine, 20419 ada, 1,2 nolu parsellerin 4 kat 18x55m. ebatlı blok mesken alanı olan imarlarının Emsal ve Taks çevrilerek E:1.56, Max.Taks:0.20, Hmax:8 kat yapılaşma şartlı mesken alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ve çevreleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile 20877 ada, 1,2 nolu parsellerin 3 ve 4 kat mesken alanı olan imarlarının, Dini Tesis, Sağlık Tesisi, Belediye Hizmet Alanı(Sosyal-Kültürel Amaçlı) ve Park alanı olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin, 21067 ada, 1 nolu parselin Sağlık Merkezi olan imarı ile, 20881 ada, 1 nolu parselin Kültür Merkezi olan imarının, parsellerin çevresindeki Ağaçlandırılacak Alanla birlikte yeniden düzenlenerek Kent Parkı olarak yeniden düzenlemesi ve plan notları eklenmesiyle ilgili Nazım İmar Plan tadilatı ve Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/359

Büyükşehir Belediye Mücavir alan sınırları içerisinde yer alan 1/25000 ölçekli nazım imar planında “Tarım Alanları” ile ilgili  lejant ve plan notlarının lejant kısmına “Sulanabilir A Sınıfı Tarım Toprakları” na5000 m² ye 1 konut şartının ilave edilmesi, Plan Notlarına da her bir parsele birden fazla Konut yapılamaz şartının ilave edilmesi ve “A Sınıfı Tarım Toprakları” ibaresinin “Sulanabilir A Sınıfı Tarım Toprakları Olarak” ifadelendirilmesi uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/360

Karatay ilçesi sınırları içerisinde “Mengüç Caddesi Sokak sağlıklaştırması projesi kapsamındaMengüç caddesine cephe alıp cephe sağlıklaştırması yapılan binaların zemin ve 1. katları ticari amaçlı kullanılabilir.” plan notu ilave edilmesi uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/361

Karatay ilçesi sınırları içerisinde kadastro 367 pafta 2494 ada 6 parselde  yer alan Çöp depolama ve Rehabilitasyon Merkezi, Ağaçlandırılacak Alanının Aslım Caddesine bağlantı yolunun yapılması ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının 01.07.2011 tarih ve 557/2757 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/362

Karatay ve Meram ilçe Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Karaman yolu ile Kanal Caddesinin kesiştiği alanda ve Karaman yolu  Sarı Hoca Caddesinin kesiştiği alanda düzenleme yapılması ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının 10.06.2011 tarih ve 248/2442 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/363

Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma  Amaçlı imar plan sınırı içerisinde yer alan Karatay İlçesiŞemsi Tebrizi (kad.14) Mahallesi, 18 L III (kad.30) pafta, 225 ada, 20 nolu parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı, Koruma Bölge Kurulunun da uygun görüş vermesi halinde uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/364

Karatay İlçesi, Ankara yolu üzerinde bulunan Konsan Sanayi Sitesi girişindeki kavşağın yeniden düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının 15.03.2011 tarih ve 197/969 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

         33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/365

Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18 J I (kad.203) pafta, 1368 ada, 51 nolu parsel imar planında konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin Fırın olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili AbdullahBAKIR’ın 09.06.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı imar kanunu ve ilgili mevzuatlara aykırı olduğundan reddi uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/366

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 22 pafta, 27621 ada, 2 nolu (eski 1665) parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında A sınıfı tarım alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin bir kısmının Dini Tesis Alanı ve Lojman Yeri olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Elife Kamber’in 06.06.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar plan tadilatının incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.       

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/367

          Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 3183 ada, 2 parselin Park Alanı (Evliya Çelebi Parkı) olan imarının Park ve Rekreasyon Alanı (Büyükşehir Belediyesince  Özel olarak Projelendirilecektir.) olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının 10.06.2011 tarih ve 442/2450 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/368

Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 18 J IV (kad.238) pafta, 2856 ada, 4-10-11-12-13-39-40-143 parsellere isabet eden Konut alanları ve park alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Aşkan Mahalle muhtarının 29.06.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/369

Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28 B 14 D paftasında bulunan Üniversite Alanı ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının 30.06.2011 tarih ve 756/3678 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/370

Meram İlçesi, Gödene Mahallesinde yerleşik alan ve çevresinde yapılan nazım imar planları uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/371

Selçuklu İlçesi, Alaaddin Tepesi Mevkiinde bulunan trafonun Karatay İlçesi, Şems Mahallesi 105 pafta, 2653 ada, 21 parselde bulunan tescilli Gazi Mustafa Kemal İlkokulu bahçesine taşınması ile ilgili Koruma Bölge Kurulunun 27.04.2001 tarih ve 4092 sayılı kararı ile 09.06.2011 tarih ve 985/1363 sayılı yazıları ile teklif edilen plan tadilatı uygun görülmüştür.

         40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/372

Selçuklu İlçesi, TömekAşağıpınarbaşı ve  Yukarıpınarbaşı Mahallelerine isabet eden Ankara yolu güzergahında nazım imar plan düzenlemesi yapılmasının, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          41- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/29

“Büyükşehir Belediyesi Meclisimizin 11.07.2011 tarihli toplantısında, görüşülmek üzere komisyonumuza havale olunan, Aslım Mevkiinde bulunan Hafriyat Ve İnşaat Yıkıntı Atıkları depolama sahasını işletmeyi talep eden Konya Ağaç Park Bahçe ve Peyzaj Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’ne 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesine istinaden “Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin  belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir” hükmü gereğince işletmeyi devretme konusunu görüşmek üzere Komisyonumuz 13.07.2011 tarihinde toplanarak gerekli incelemeyi yapmıştır.

Komisyonumuzca; Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, 396-397 pafta, 2494 ada, 6 parsel nolu arazinin 415.712 m²’lik kısmında bulunan  Hafriyat Ve İnşaat Yıkıntı Atıkları depolama sahasının Konya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Konya Ağaç Park Bahçe ve Peyzaj Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’ne 1 (bir) yıllığına 5.000.- TL. bedel ile devredilmesi uygun görülmüştür.

          42- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih           :  13.07.2011

       Sayı            :   2011/30

Selçuklu Belediyesinin 2011 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi ile ilgili teklifi uygungörülmüştür.Meclisin onayına arz ederiz.” denilmiştir.

43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.07.2011

Sayı           :   2011/373

Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, 18 L III pafta, 183 adanın imarının Ticaret Alanından meydan sahasına dahil edilmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatı, Koruma Bölge Kurulunun da uygun görüş vermesi halinde uygun görülmüştür.

44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.07.2011

Sayı           :   2011/374

Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 20 LII-II paftalara isabet eden alan ve çevresinde yapılan “TCDD Hızlı Tiren Gar Sahası ve Özel Proje Alanı” olarak Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2011 tarih ve 277 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planına Mustafa SabriKüçükaşçı’nın 27.06.2011 tarihli itiraz talebinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          45-  Ulaşım Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.07.2011

Sayı           :   2011/2

“Asansör kullanım hakkı verilmesi şartları ve kullanım detayları hususu uygun bulunmuştur.

          46-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.07.2011

Sayı           :   2011/31

“Anayasamızın 53. maddesine 5982 sayılı Kanunun 6. maddesiyle “Memurlar ve diğer Kamu görevlileri toplu sözleşme yapma hakkına sahipler” hükmüne göre Memurlarla Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yetki verilmesi ve yapılan sözleşmenin Meclis onayına sunulması ile ilgili teklif uygun görülmüştür.

47-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.07.2011

Sayı           :   2011/375

“Halen Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyeleri bünyesinde bulunan bazı caddelerin devri 11.04.2011 tarihli Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında görüşülerek teklif ilgili komisyona havale edilmiştir. Ancak İlçe Belediyelerce teklif edilen cadde ve sokakların Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna alınabilme vasıflarına haiz olup olmadığı konularının çok daha detaylı bir çalışma gerektirmektedir. Teklif edilen cadde ve sokak sayısının çok fazla olması sebebiyle her bir sokak ve caddenin yerinde incelenmesi çok uzun süre aldığı göz önüne alınarak caddelerin devri ile ilgili konunun incelemesi devam ettiğinden Aralık 2011 deki Meclis Oturumunda görüşülmek üzere süre verilmesi uygun görülmüştür.

48-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.07.2011

Sayı           :   2011/376

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 18 L III pafta 17659 adanın Serbest 3 Kat Ticaret Sahası olan imarınaHmax: 12.00 metre yapı yüksekliği getirilmesi ile ilgili imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  13.07.2011

Sayı           :   2011/377

Meram İlçesi, III. Derece Doğal Sit Alanına yapılan onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı, plan notlarında çatı maddesinin; “Konya Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin  çatı ile ilgili hükümleri geçerlidir. Ancak en yüksek mahya kotu %33 eğime göre hesaplanacaktır”. Şeklinde Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.04.2011 tarih ve 4477 sayılı kararlı ile uygun görülen plan notunun ve Konya Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinin sonuna “Ancak bu hüküm Doğal Sit alanlarında uygulanmaz” paragrafının eklenmesi uygun görülmüştür.

50-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.07.2011

Sayı           :   2011/379

Selçuklu  İlçesi, Işık Mahallesi 21 L IV (kad.133) pafta, 2792 ada, 297 nolu parsele yan bahçe yapı yaklaşma mesafelerinden dolayı bina yapılamaması sebebiyle, parselin yan cephelerindeki yapı yaklaşma mesafelerinin bina sığacak biçimde, parselin kuzeydoğu cephesinden 1.5 m, güneybatı cephesinden 2.5 m olarak yeniden düzenlenmesi ve “Konsol yapılamaz.” Plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

51-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/320

          Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 K III pafta, 2400 ada, 158 parsel imar planında konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Sosyal Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Türk İlleri Eğitim ve Kültür Vakfı’nın 07.06.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          52-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.07.2011

Sayı           :   2011/380

Selçuklu  İlçesi, Sille Mahallesi 26 L IV pafta, 29400 ada, 7 nolu parselin 7 kat mesken alanı olan imarının, 9 kat olarak yeniden düzenlenmesi ve parsele; 1) Konsol yapılamaz. 2) Açık çıkmalar emsaledahildir. Plan notları eklenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          53-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.07.2011

Sayı           :   2011/381

Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, M 28 B 1 paftasına isabet eden İR: 200702818 numaralı 99.18 ha’lık II. Grup İşletme ruhsatlı saha içerisinde 1 hektarlık alanda Kalker Maden Ocağı ve Kırma Eleme Tesis İşletmesi ile ilgili Belenbaşı Madencilik Ltd.ti.’nin 30.05.2011 tarihli dilekçe ile teklif edilen  nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          54-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.07.2011

Sayı           :   2011/382

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Şeyh Şamil Mahallesi, 25 L III , 25 M IV paftalar 29075 ada, 6 parselde bulunan Resmi Kurum ve Park alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.