BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

1- Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü kurulmasına dair teklifin aynen kabulüne,

2- Belediyemize ait binanın yanında bulunan elektrik trafosunun kaldırılması ile ilgili MEDAŞ ile yapılacak protokol için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

3-  Gayrimenkul alımı için encümene yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            4- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına 1 adet küçük otobüs satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5-  9  ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi)  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- 9  ncu  5 yıllık  imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4A pafta, 21361 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, 19 M III pafta, 30694 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, 19 N IV pafta, 5032 ada,  26, 27, 28, 29, 30, 31 noluparseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Karatay İlçesi, Hacıveyiszade Mahallesi, 18 N I ve 19 N IV paftalar, 23786, 23787 ve 23788 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Karatay İlçesi, Eröldüren Mahallesi, M29A18D2C ve M29A18D3B imar paftalarında, M29A18D2C ve M29A18D3B paftalar, 30779 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine,dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, 16 Mahalle, 18 M I pafta, 17980 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4A ve M29A13D3B paftalar, 1081 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 20 N II ve 20 N III paftalar, 21495 ada, 4 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1A, M29A06C1D, M29A06D2B ve M29A06D2C paftalar, 18607 ada,  1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29D07C pafta, 37297 ada, 1 ve 2 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Meram İlçesi, Öğretmen evleri Mahallesi, 17-K-III (Kad.153) pafta, 1101 ada, 8 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Meram İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 17-K-III ve 16-K-II pafta, 4106 ada, 1, 2 ve 4 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 15-İ-II pafta, 27010 ada, 1 No.lu parselin kuzeydoğusunda trafo yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 13-I-II, 13-I-III, 13-G-I, 13-G-IV No.lu imar paftalarında KOSKİ Tesisi ile Dutlukırı Kültür Parkı ifraz hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 25 J I/25 K I pafta 22175 ada 2 nolu parsel, 17399 ada 20nolu parsel, 22174 ada 13 nolu parsel, 25 J II/III pafta, 22176 nolu ada ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 27 N I/IV paftada, Taçmahal Sokak ile Tatlınar Sokağın çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20426 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Selçuklu İlçesi,  Tömek Mahallesi 29695 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 21 J I paftadaki Alemdar Caddesinin, Sille Caddesine bağlantısının yapılması ve çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesinedair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Selçuklu İlçesi, Kaşgarlı Mahmut Mahallesi 24 L III/24 M IV paftada, Bedrettin ve Ardıçlı Sokaklar da yeşil kuşak olarak ayrılan alanların ve çevresinin birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Selçuklu İlçesi,  Sille Mahallesi 24 L IV pafta, 16146 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 26 L II/27 L III/26 M I/27 M IV paftalar, 20872 ada, 1 noluparsel, 20874 ada, 1,2,3,4 nolu parsel, ve 21067 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesinedair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- (Büyükşehir Belediyesi) 1/25000 ölçekli nazım imar planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” ile ilgili  lejant ile plan notlarının yeniden düzenlenmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ilçesi sınırları içerisinde Mengüç Caddesi Sokak sağlıklaştırması projesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ilçesi sınırları içerisinde kadastro 367 pafta 2494 ada 6 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Meram ilçe Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Karaman yolu ile Kanal Caddesinin kesiştiği alanda ve karaman yolu  Sarı Hoca Caddesinin kesiştiği alanda düzenleme yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesinde Şemsi Tebrizi (kad.14) Mahallesi, 18 L III (kad.30) pafta, 225 ada, 20 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Konsan Sanayi Sitesi girişindeki kavşağın yeniden düzenlenmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18 J I (kad.203) pafta, 1368 ada, 51 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 22 pafta, 27621 ada, 2 nolu(eski 1665) parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 3183 ada, 2 parselde yer alan Park Alanı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 18 J IV (kad.238) pafta, 2856 ada,4-10-11-12-13-39-40-143 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28 B 14 D paftasında bulunan Üniversite Alanı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene mahallesinde yerleşik alan ve çevresinde yapılan nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şems Mahallesi 105 pafta, 2653 ada, 21 parselde bulunan trafonun Gazi Mustafa Kemal İlkokulu bahçesine taşınması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesinedair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, TömekAşağıpınarbaşı ve YukarıpınarbaşıMahallelerine isabet eden Ankara yolu güzergahında nazım imar plan düzenlemesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- Aslım  mevkii hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının depolanması ve değerlendirilmesi işinin işlettirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            44- Selçuklu Belediyesinin 2011 yılı bütçesine ek ödenek kaydına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            45- Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, 18 L III pafta, 183 adada 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            46- Selçuklu  İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 20 LII-II paftalara isabet eden alan ve çevresinde yapılan “TCDD Hızlı Tren Gar Sahası ve Özel Proje Alanına” yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            47- Bazı vatandaşların yaya alt ve üst geçitlerde el kartlarının asansör kullanımına açılmasına Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            48- Memurlarla Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yetki verilmesine Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            49- Karatay  Meram  ve  Selçuklu  Belediyelerinin cadde devir taleplerinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            50- Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 18 L III pafta 17659 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            51-Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 242 pafta, 627 ada, 30 nolu parselde III. Derece Doğal Sit Alanında onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarında çatı maddesinin yeniden düzenlenmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            52- Selçuklu İlçesi,  4 Mahalle 16(18 L IV) pafta, 440 ada, 15 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            53- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 133(21 L IV) pafta, 2792 ada, 297 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            54- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 L IV pafta, 29400 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            55- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, M 28 B 1 paftasına isabet eden alanda Kalker Maden Ocağı ve Kırma Eleme Tesis İşletmesi ile ilgili ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesidair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            56- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şeyh Şamil Mahallesi, 25 L III , 25 M IV paftalar 29075 ada, 6 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            57- Büyükşehir Belediye Encümenince satışı yapılacak toplam 307 adet umum servis aracı (C) plakasının 30 yıllığına satılmasına dair teklifin aynen kabulüne,

            58- Mülkiyeti Belediyemize ait Zindankale Katlı Otoparkın, otopark bölümünün işletme hakkınınKonbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Danış.Park İşletm.ve Elek.Üretim A.Ş.ne tahsis edilmesine  dair teklifin aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 18.05’de son verilmiştir.

 

Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.