GÜNDEM  (11 Temmuz 2011)   

1- Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü kurulmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- Gayrimenkul alımı için encümene yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

3- Belediyemize ait binanın yanında bulunan elektrik trafosunun kaldırılması ile ilgili MEDAŞ ile yapılacak protokol için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

4- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına 1 adet küçük otobüs satın alınmasına dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

6- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4A pafta, 21361 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, 19 M III pafta, 30694 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, 19 N IV pafta, 5032 ada, 26, 27, 28, 29, 30, 31 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Hacıveyiszade Mahallesi, 18 N I ve 19 N IV paftalar, 23786, 23787 ve 23788 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Eröldüren Mahallesi, M29A18D2C ve M29A18D3B imar paftalarında, M29A18D2C ve M29A18D3B paftalar, 30779 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine, dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, 16 Mahalle, 18 M I pafta, 17980 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4A ve M29A13D3B paftalar, 1081 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 20 N II ve 20 N III paftalar, 21495 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesine

15- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1A, M29A06C1D, M29A06D2B ve M29A06D2C paftalar, 18607 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29D07C pafta, 37297 ada, 1 ve 2 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Meram İlçesi, Öğretmen evleri Mahallesi, 17-K-III (Kad.153) pafta, 1101 ada, 8 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 17-K-III ve 16-K-II pafta, 4106 ada, 1, 2 ve 4 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19 Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 15-İ-II pafta, 27010 ada, 1 No.lu parselin kuzeydoğusunda trafo yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20 Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 13-I-II, 13-I-III, 13-G-I, 13-G-IV No.lu imar paftalarında KOSKİ Tesisi ile Dutlukırı Kültür Parkı ifraz hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21 Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 25 J I/25 K I pafta 22175 ada 2 nolu parsel, 17399 ada 20 nolu parsel, 22174 ada 13 nolu parsel, 25 J II/III pafta, 22176 nolu ada ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22 Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 27 N I/IV paftada, Taçmahal Sokak ile Tatlınar Sokağın çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23 Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M III pafta, 20426 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24 Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi 29695 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25 Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 21 J I paftadaki Alemdar Caddesinin, Sille Caddesine bağlantısının yapılması ve çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26 Selçuklu İlçesi, Kaşgarlı Mahmut Mahallesi 24 L III/24 M IV paftada, Bedrettin ve Ardıçlı Sokaklar da yeşil kuşak olarak ayrılan alanların ve çevresinin birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesine

27 Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 L IV pafta, 16146 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28 Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 26 L II/27 L III/26 M I/27 M IV paftalar, 20872 ada, 1 nolu parsel, 20874 ada, 1,2,3,4 nolu parsel, ve 21067 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesine

29 (Büyükşehir Belediyesi) 1/25000 ölçekli nazım imar planında "Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar" ile ilgili lejant ile plan notlarının yeniden düzenlenmesinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30 (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ilçesi sınırları içerisinde Mengüç Caddesi Sokak sağlıklaştırması projesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31 (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ilçesi sınırları içerisinde kadastro 367 pafta 2494 ada 6 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32 (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Meram ilçe Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Karaman yolu ile Kanal Caddesinin kesiştiği alanda ve karaman yolu Sarı Hoca Caddesinin kesiştiği alanda düzenleme yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33 (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesinde Şemsi Tebrizi (kad.14) Mahallesi, 18 L III (kad.30) pafta, 225 ada, 20 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34 (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Konsan Sanayi Sitesi girişindeki kavşağın yeniden düzenlenmesinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35 (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18 J I (kad.203) pafta, 1368 ada, 51 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36 (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 22 pafta, 27621 ada, 2 nolu (eski 1665) parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37 (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 3183 ada, 2 parselde yer alan Park Alanı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38 (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 18 J IV (kad.238) pafta, 2856 ada, 4-10-11-12-13-39-40-143 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39 (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28 B 14 D paftasında bulunan Üniversite Alanı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene mahallesinde yerleşik alan ve çevresinde yapılan nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41 (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şems Mahallesi 105 pafta, 2653 ada, 21 parselde bulunan trafonun Gazi Mustafa Kemal İlkokulu bahçesine taşınması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

42 (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek, Aşağıpınarbaşı ve Yukarıpınarbaşı Mahallelerine isabet eden Ankara yolu güzergahında nazım imar plan düzenlemesinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,