BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 17.06.2011 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.06.2011

     Sayı  :   2011/24

Meram İlçesi, Melihşah Mh. 180 pafta, 3183 ada, 2 parselde kayıtlı 17742,46 m2. yüzölçümlü taşınmazın On (10) yıla kadar kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  15.06.2011

  Sayı   :   2011/25

Söz konusu Büyükşehir Belediyesi Hanımlar Lokali Yönetmeliğinin 14. madde g fıkrasının (Cumhuriyet Baş Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi) kaldırılması ile mevcut yönetmeliğin yerel gazetede yayınlanması uygun görüşmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:   15.06.2011

   Sayı  :    2011/26

Terör Şehidi Süleyman BALLAN’ın annesi Ünzile BALLAN Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmekte olup, Şehidin kendisi ve 1. derece yakınlarına ait üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkuluolmadığı ve ailesinin ekli tahkikat raporunda muhtaç olduğu tespit edilmiştir.

Buna göre; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.üncü maddesi uyarınca mülkiyeti Belediyemize ait bir dairenin yardım olarak verilmesi uygun görülmüştür.

4- Ulaşım Komisyonu Raporu

  Tarih:   15.06.2011

  Sayı     :   2011/1

UKOME’ nin 16/03/2011 tarih ve 2011/1-02 sayılı kararı ile ilave edilen;

- Sürücü hariç 14 ile 18 istiap haddi arası (18 dahil) araçlara takılmak üzere 42 C 0741’ den 42 C 0840’ a kadar 100 adet küçük otobüs plakası,

- Sürücü hariç 19 ile 28 istiap haddi arası (28 dahil) araçlara takılmak üzere 42 C 0841’ den 42 C 0940’ a kadar 100 adet küçük otobüs plakası,

- Sürücü hariç 29 istiap haddi ve üzeri araçlara takılmak üzere 42 C 0941’ den 42 C 1040’ a kadar 100 adet otobüs plakası ile,

Mevcut umum servis araçlarından zayi olan;

- Sürücü hariç 14 ile 18 istiap haddi arası (18 dahil) araçlara takılmak üzere 42 C 0125, 42 C 0126, 42 C0278, 42 C 0387, 42 C 0483, 42 C 0252 ve 42 C 0402 küçük otobüs plakaları, olmak üzere toplam 307 adet umum servis aracı plakasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilebilmesi hususunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci madde 1/f ve 2 nci fıkrası ile 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince Meclis yetkisini haiz olmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.

5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   16.06.2011

  Sayı     :   2011/273

Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde ve İmar  yolu, park ve Belediye Hizmet Alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

6-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:   16.06.2011

    Sayı   :   2011/274

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde ( imar planında Park Alanının uygun olduğu, kamulaştırması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğramolarak alınması uygun görülmüştür.

          7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.06.2011

     Sayı  :   2011/275

Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, 17 M II pafta, 3279 ada, 23 nolu parsele isabet eden imar adasına 4 Kat Ayrık, konut alanının 14.50 metrelik yola cephe olan yapılaşma hakkının 10 metrelik imar yoluna da verilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.   

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.06.2011

     Sayı  :   2011/276

Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, 17 M IV pafta, 5198 ada, 107, 150, 151 ve 163 nolu parsellere isabet eden Rehabilitasyon Merkezi alanının yeniden düzenlenerek, Park ve Spor Tesisleri Alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.06.2011

     Sayı  :   2011/277

Karatay İlçesi, 14 Mahalle, 18 L II ve 18 L III imar paftalarında, 30 pafta, 5045 adaya isabet eden imar adasında konut ve ticaret alanlarının birbirinden ayrılmasını sağlayan ifraz hatlarının düzenlenmesi, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05.11.2010 tarih, 4134 sayılı kararı ile uygun görülen imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/278

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 18 L III pafta 17659 adanın Serbest 3 Kat Ticaret Sahası olan imarınaHmax: 12.00 metre yapı yüksekliği getirilmesi ile ilgili imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/279

Karatay İlçesi, Hacısadık Mahallesi, 19 N I pafta, 22568 ve 22569 adaların imarı Mesken Sahası, Taks: 0.27, Kaks: 2.40, H: 24.00 metredir. İki yapı adasının teke düşürülmesi, yol ve yeşil alanın  yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih         :  16.06.2011

         Sayı          :   2011/280

          Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 M III ve 21 N IV paftalar, 30777 ada, 1 nolu parselin imarındaki “20 metrelik yola cephe iki bloğun zemin katları ticari olarak kullanılabilir. Bu bloklar için inşaat yüksekliği Hmax: 19.50 olacaktır. Sadece bu iki blok arasında tek katlı ticari yapılar yapılabilir. Diğer blokların zemin katları ticari olarak kullanılamaz.” plan notunun “20 metrelik yola cephe B, C, D, E, F blokların zemin katları ticari olarak kullanılabilir. Bu bloklardan B ve C blok arasına tek katlı ticari yapılar yapılabilir. Bu bloklar için inşaat yüksekliği Hmax: 19.50 olacaktır. Diğer blokların zemin katları ticari olarak kullanılamaz.” olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı  uygun görülmüştür.

          13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/281

          Karatay İlçesi, Elmacı, Selim Sultan, Karakulak, Saraçoğlu, İstiklal, Karaaslan Mahalleleri, M29A11C, M29A12D, M29A16A ,M29A16B, M29A16C, M29A16D, M29A17A, M29A17B, M29A17C,M29A17D paftalara isabet eden alanda; Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.04.2011 tarih, 221 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan mevcut konut alanı, az yoğun konut gelişim alanı ve tarımsal alan kararlarının getirildiği 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.    

          14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/282

          Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan, Büyüksinan ve Keykubat Mahalleleri, 20 M I, 20 M II, 20 M III, 21 M III ve 21 M IV imar paftalarına isabet eden alanda; Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.04.2011 tarih, 218 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan yenileme konut alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/284

          Karatay İlçesi, 38, 40, Küçüksinan, Keçeciler, Sarnıç, Hacıcemil, Şeyh Ulema Recepağa, Şeyh Ulema Cemre Mahalleleri, 18 M II, 18 M III, 19 L II, 19 M I, 19M III,  19 M IV, imar paftalarına isabet eden alanda; Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.04.2011 tarih, 220 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan yenileme konut alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/285

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A12C pafta, 244, 246, 578, 608, 651, 652, 885, 982, 983, 1063nolu parsellere isabet eden alanda yol düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/286

Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12D1B imar paftasında, 393 pafta, 3159 ada, 1 nolu parselin imarı Et Ürünleri ve Akaryakıt İstasyonu olup; Sağlık Koruma Bandının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

         18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/287

          Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17İ-III ve 17İ-IV (Kad.238) pafta, 1598 ada, 78 No.lu parsel III. derece doğal sit alanı içinde konut alanında kalmakta olup, Konut Alanının Ticaret Alanı olarak değiştirilmesi, parselin etrafının konut alanı olması ve ana ulaşım arterlerinden uzak olduğundan reddi uygun görülmüştür.

          19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/288

Meram İlçesi, Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait, Melikşah Mahallesi, 18-J-III pafta, 26372 ada, 1 No.lu parsel imar planında 3 kat konut alanında kalmakta olup, söz konusu parselin yurt alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ile uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/289

Meram İlçesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Dedekorkut Mahallesi, 18-K-IV pafta, 1345 ada, 141 No.lu parsel imar planında resmi kurum alanında kalmakta olup, resmi kurum alanında Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası yapılabilmesi için emsalin 1.00 dan 1.50 ye çıkarılması ve H=7 kat olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/290

Meram İlçesi, Osman Gazi Mahallesi, 16 J III pafta, Büyük Kovanağzı Mahallesi, 16 J III pafta, Arif Bilge Mahallesi, 15 K II paftalarda yer alan 4 adet trafo tadilatı yapılması ile ilgili plan tadilatı incelendi, Osman Gazi Mahallesi ile Kovanağzı mahallesindeki 2 adet trafo tadilatı, Belediye Meclisimizin 13.05.2011 tarih ve 294 sayılı kararı ile onaylandığından ilgili Belediyesine iadesi,  diğer 2 adet trafo tadilatı da uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/291

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi 26899 ada, 2, 3 ve 4 nolu parseller ile 26900 ada, 1 ve 2 noluparsellerle ilgili  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/02/2011 tarih ve 76 sayılı imar plan tadilatı kararına askı süresi içerisinde itirazlar olmuştur. Yapılan itirazlar sonucu söz konusu  parsellerin imarı Meram Belediyesince  daha önce yapılan  imar uygulamasına  göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/292

Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesinde Bölge  Kurulunun 24.02.2006 tarih ve 767 sayılı kararı ile III. Derece Doğal Sit Alanında onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarında “1600 m² ye 1 ev” koşulunun, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.04.2011 tarih ve 4476 sayılı kararı ile uygun görülen “parsel büyüklüğü 10.000 m² nin üzerinde olan parsellerde toplu uygulamaya gidilmesi halinde E: 0.15, 1300 m² 1 ev” şeklinde  maddesinin eklenmesi ve bu maddenin eklenmesine sebep  özel mülkiyete ait 269 pafta, 688 ada, 128nolu parsele ilişkin aynı talebin Belediyesince değerlendirilmesi ile ilgili plan notu değişikliğinin, yoğunluk artışına ve plan bütünlüğüne aykırı olacağından reddi uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/293

Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 242 pafta, 627 ada, 30 nolu parsel III. Derece Doğal Sit Alanında kalmaktadır. Söz konusu alan ile ilgili III. Derece Doğal Sit Alanında onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarında çatı maddesinin; “Konya Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin  çatı ile ilgili hükümleri geçerlidir. Ancak en yüksek mahya kotu %33 eğime göre hesaplanacaktır”. Şeklinde Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.04.2011 tarih ve 4476 sayılı kararlı ile uygun görülen plan notunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/294

Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17 J I pafta, 20230 ada, 80 nolu parsel de bulunan “Otopark ihtiyacı yeraltında çözülecektir.” plan notunun  “Yönetmeliğe göre gerekli otopark ihtiyacı parsel içinde karşılanacaktır.” Şeklinde yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/295

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.06.2011 gün ve 2011/295 sayılı raporunda Selçuklu  İlçesinde, Mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Dikilitaş Mahallesi, 24 N IV pafta, 28502 ada, 2 nolu parselin 6 kat, 22x22 m ebatlı blok ve 2 kat 17x22 m ebatlı blok Ticaret Alanı olan imarının, 22x53 metre ebatlı blok,Hmax:8.50 metre yükseklikli Ticaret-Sanayi Alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/296

          Selçuklu  İlçesi, 2 Mahalle, 18 K II pafta, 13908 ada, 2 nolu parseldeki trafo yerinin 3 nolu parsele kaydırılması ile ilgili plan tadilatı, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/297

Selçuklu  İlçesinde, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Sille Mahallesi 25 J II pafta, 20162 ada, 2nolu parselin doğu cephesindeki 3 m olan yapı yaklaşma mesafesinin 2 m olması ve Taks oranının 0.70 olarak imar planına işlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/298

Selçuklu  İlçesinde, Buhara Mahallesi 23 K II, 23 L I paftalarına isabet eden Rüzgar Sokak ve Hısım Sokağı birbirine bağlayan Güray Sokağın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında park alanı olarak görünen kısımlarının yol olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ve Hısım Sokağın da trafik yolu olarak çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/299

Selçuklu  İlçesinde, Sille Mahallesi 23 K III pafta, 18148 ada, 1 nolu parselin Resmi Kurum Alanı olan imarının, alan büyüklüğü korunarak ulaşım ve park alanıyla birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/300

Selçuklu  İlçesinde, Mülkiyetleri Tarım Kredi Kooperatifine ait, A.Pınarbaşı Mahallesi 20 Pafta, 29809 ada, 1-2 nolu parseller arasındaki imar yolunun kaldırılması ile ilgili plan tadilatı talebi ve  söz konusu parsellerin Kamu Alanı olan imarlarının, Resmi Kurum Alanı olarak düzeltilmesi uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/301

Selçuklu  İlçesinde, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Hocacihan Mahallesi 22 L I pafta, 19532 ada, 3 nolu parselin Spor Amaçlı Belediye Hizmet Alanı olan imarında, İmar Yönetmeliği gereği 0.30 olan Taks oranının, 0.50 olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

         33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/302

Selçuklu  İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi 30 N I pafta, 15885 ada, 3 nolu parselin doğusundaki imar planında otopark alanı olarak ayrılmış alanın yeniden düzenlenerek otopark alanının genişletilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/303

Selçuklu  İlçesi, 4 Mahalle 16(18 L IV) pafta, 440 ada, 15 nolu parselin 4 kat mesken alanı olan imarının; “Bodrum katta parselin tamamı kullanılabilir ve Zemin kat yüksekliği 4.50 m yapılabilir.” Plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.    

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/304

Selçuklu  İlçesi, Işık Mahallesi 21 L IV (kad.133) pafta, 2792 ada, 297 nolu parsele yan bahçe yapı yaklaşma mesafelerinden dolayı bina yapılamaması sebebiyle, parselin yan cephelerindeki yapı yaklaşma mesafelerinin bina sığacak biçimde, parselin kuzeydoğu cephesinden 1.5 m, güneybatı cephesinden 2.5 m olarak yeniden düzenlenmesi ve “Konsol yapılamaz.” Plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/305

Selçuklu  İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 30 N IV pafta, 18000 ada, 1 nolu parselin Taks:0.15, h:7.50m.yapılaşma şartlı Akaryakıt ve LPG İstasyonu olan imarı, parsele Ticaret İbaresi eklenmesi, kanopi’nin iptal edilmesi ve idari binanın ebatlı blok şeklinde imar planına eklenmesi ile ilgili plan tadilatı talebi üzerine, Selçuklu Belediye Meclisinin 07/05/2010 tarih ve 127 sayılı kararı ile uygun görülüp, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/06/2010 tarih ve 386 sayılı kararı ile plan değişikliği onaylanmıştır. Onaylanan plan değişikliğinde, “İdari bina inşaat yoğunluğu E:0.15’e dahildir.” İbaresi bulunmaktadır. Bu ibareyle daha önce E:0.30’a tekabül eden inşaat yoğunluğu sehven 0.15’e düşürülmüştür. Yapılan bu yanlışlığın düzeltilerek “İdari bina inşaat yoğunluğu E:0.15’edahildir.” İbaresinin kaldırılarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16062011

       Sayı            :   2011/306

Selçuklu  İlçesi, Sille Mahallesi 27 K III pafta, 16418 ada, 5 nolu parselin doğu cephesindeki 25 m olan yapı yaklaşma mesafesinin 10 m olarak yeniden düzenlenerek parselin Ortaöğretim ve Yurt Alanı olan imarının, Eğitim Tesisleri ve Yurt alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16062011

       Sayı            :   2011/307

Selçuklu  İlçesi, Sille Mahallesi 26 L IV pafta, 29400 ada, 7 nolu parselin 7 kat mesken alanı olan imarının, 9 kat olarak yeniden düzenlenmesi ve parsele; 1) Konsol yapılamaz. 2) Açık çıkmalar emsale dahildir. Plan notları eklenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/308

Selçuklu  İlçesi, Işık Mahallesi 20 K II pafta, 20267 ada, 1,2,8,9,10,11ve12 nolu parseller Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2011 gün ve 232 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında  Otel Alanına dönüştürülmüştür. Söz konusu parsellerin Uygulama İmar planının, Otel Alanı, Hmax:Serbest, E:2.65,Max.Taks:0.50 olarak yapılması ve yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı uygun görülmüştür.

         40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/309

Selçuklu  İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 29 N IV pafta, 17600 ada, 1-2 nolu parsellerin 2 adet, 3 kat 22x22 m ebatlı blok Ticaret alanı olan imarlarının, E:0.74, Max.Taks:0.25, Hmax:3 kat olması ve parsele; 1) açık çıkmalar emsale dahildir. 2) Otopark ihtiyacı parsel içerisinde karşılanacaktır. Plan notları eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

         41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/310

Selçuklu  İlçesi, Sille Mahallesinde Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan, 23 H II pafta, 29510 ada, 6 parsel(eski 2871 nolu parsel) ve çevresinde plan revizyonu yapılması ve çalışma sonuçlandırılıncaya kadar Büyükşehir Belediyesine ait parseller hariç yapılaşmanın durdurulması uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  16.06.2011

       Sayı            :   2011/311

Selçuklu  İlçesi, Mülkiyeti Konya Veremle Savaş Derneğine ait olan, 9 Mahalle 36(18 L I) pafta, 466 ada, 209 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2010 tarih ve 708 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 4 kat,Taks:0.25 Ticaret Alanı olarak yapılması, a) Parselin ihtiyacı olan otopark, bodrumda ve parsel içerisinde karşılanacaktır. b) Zemin kat Ticaret olarak kullanılacaktır. c) Üst katlar Sağlık Tesisi (Poliklinik, Sağlık Ocağı, Dispanser vs.) olarak kullanılacak olup, Ticari amaçla kullanılamaz. Plan notları eklenerek yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/312

Karatay İlçesi, 37 Mahalle, 19 M IV pafta 19828 ada, 20 parsel imar planında Konut Alanına isabet etmekte olup imarının Resmi Kurum Alanına (BHA) dönüştürülmesi ile ilgili Nazım imar plan tadilatı ile uygulama imar planı uygun görülmüştür.

44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/313

Karatay İlçesi Aslım Caddesi ile KOSGEB Caddelerinin kesiştiği kavşağın yeniden düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının 12.05.2011 tarih ve 388/1996 sayılı yazıları ile teklif edilen imar plan tadilatıuygun görülmüştür.

          45-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/314

Meram İlçesi, Kaşınhanı  Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti Meram Belediyesine ait alan mevcut imar planında konut alanına isabet eden bölgenin; Sanayi Alanı (Süt ve Süt Ürünleri Entegre Tesis Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediyesinin 31.05.2011 tarih ve 689/2922 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar plan tadilatları ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          46-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/315

Meram İlçesi, Pamukçu Mahallesi, yerleşim alanı kuzeyinde köy yerleşim alanı olarak parselasyonu yapılan 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,ve 109 nolu adalar ve çevresinde hazırlanan  Meram Belediyesinin 02.06.2011 tarih ve 699/2999 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar planları uygun görülmüştür. 

47-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/316

Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, yerleşim alanı ve çevresinde yapılan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları uygun görülmüştür.

48-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/317

          Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, M 28 B 1 paftasına isabet eden İR: 200702818 numaralı 99.18 ha’ lık II. Grup İşletme ruhsatlı saha içerisinde 1 hektarlık alanda Kalker Maden Ocağı ve Kırma Eleme Tesis İşletmesi ile ilgili Belenbaşı Madencilik Ltd.ti.’nin 30.05.2011 tarihli dilekçe ile teklif edilen  nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  16.06.2011

Sayı           :   2011/318

Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 20 L III pafta, 15116 ada, 8 parsel ile ilgili Özel Konya Sağlık Hizmetleri Ltd. Ştinin 06.06.2011 tarihli dilekçe ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

50-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/319

Selçuklu İlçe sınırları içerisinde yer alan; İstanbul Yolu-Şehitler Camii tramvay durağı önü yaya üst geçidi, İstanbul yolu- Elmalı Hamdi Yazır kavşağı tramvay durağı önü yaya üst geçidi ve  Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi-Toptancılar Çarşısı yaya üst geçitleri ile ilgili plan tadilatları uygun görülmüştür.

51-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/320

          Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 K III pafta, 2400 ada, 158 parsel imar planında konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Sosyal Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Türk İlleri Eğitim ve Kültür Vakfı’nın 07.06.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          52-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/321

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Sille Mahallesi, 24 25 LM pafta, 18669 ada, 1 parsel imar planında Ticaret Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          53-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/27

Anayasamızın 53. maddesine 5982 sayılı Kanunun 6. maddesiyle “Memurlar ve diğer Kamu görevlileri toplu sözleşme yapma hakkına sahipler” hükmüne göre Memurlarla Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yetki verilmesi ve yapılan sözleşmenin Meclis onayına sunulması ile ilgili teklif için tekrar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          54-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  11.05.2011

Sayı           :   2011/322

Halen Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyeleri bünyesinde bulunan bazı caddelerin devri 11.04.2011 tarihli Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında görüşülerek teklif ilgili komisyona havale edilmiştir. Ancak caddelerin devri ile ilgili konunun incelemesi devam ettiğinden bir sonraki Meclis Oturumunda görüşülmek üzere süre verilmesi uygun görülmüştür.

55-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/323

Meram İlçesi, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Akören–Hatunsaray yolunun istimlak sınırlarına göre yeniden düzenlemesiyle ilgili 18/02/2011 gün ve 103 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

56-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/324

Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 16 H III (kad. 264) pafta, 634 ada, 11 nolu parsel ile ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.12.2010 tarih ve 4214 sayılı kararı ile uygun görülen, nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı incelendi. “Sosyal Kültürel Tesis Alanı” olarak teklif edilen plan tadilatının “Yeraltı Otopark” şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.   

57-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/325

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26 M II/III paftalar, 20724 ada, 3-4 nolu parseller, 20725 ada, 1 noluparsel, 20728 ada, 1 nolu parsel, 20729 ada, 1 nolu parsel, 20730 ada, 1 nolu parsel, 20731 ada, 1 nolu parsel, 20732 ada, 1 nolu parsel, 20733 ada, 1-2-3 nolu parseller, 20734 ada, 1-2 nolu parseller, 20735 ada, 1 noluparsel, 20736 ada, 1 nolu parsel, 20737 ada, 1 nolu parsel, 20861 ada, 1 nolu parsel ve çevresinin 4 ve 5 kat mesken alanı, park-otopark, İmam Hatip Lisesi ve P.T.T olan imarlarının, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/02/2011 gün ve 113  sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı’nın P.T.T alanının  korunarak İmam-Hatip  Lisesi  ve Dini Tesis alanlarının yerlerinin kaydırılarak diğer alanların Konut, Ticaret, Otel+Ticaret,Park ve Otopark alanları olarak çevresiyle birlikte düzenlenerek yapılaşma şartları ile ilgili plan notları eklenmesine ait uygulama imar planı uygun görülmüştür.

58-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/326

Meram İlçesi, Mülkiyeti hazineye  ait olan, Boyalı Mahallesi, 5 pafta, 893, 894 parseller nazım imar planında Ağaçlandırılacak Alana isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin  Hayvancılık  Tesisleri Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Balcılar Yem Sanayi ve Tic AŞ’nin 08.04.2011 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar plan tadilatının mülkiyetle ilgili kurumun görüşü alındıktan sonra değerlendirileceğinden tadilatın iadesi uygun görülmüştür.

59-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/327

Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle, 18 L I pafta, 13911 ada, 10 parsel imar planında konut alanına isabet etmektedir,. Sözkonusu pareselin ticaret olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili TUR-FA Gıda San. Tic. Şti ’nin20.04.2011 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar plan tadilatının iadesi uygun görülmüştür.

60-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/328

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 2792 ada, 433 parsel imar planında konut alanına isabet etmektedir,. Söz konusu pareselin ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Zirve İnş. Ltd. Şti ’nin 21.04.2011 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

61-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/329

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Şeyh Şamil Mahallesi, 25 L III , 25 M IV paftalar 29075 ada, 6 parselde bulunan Resmi Kurum ve Park alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

62-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/330

Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, 302 pafta,  763 ada, 5, 9, 31 ve 33 nolu parseller sanayi sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselin ticaret ve konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Hüsnü ÖzbeyMad. ve san’ in 28.03.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı; Özelleştirme İdaresinden veMedaştan görüş alındıktan sonra yeniden değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

63-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/331

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 K II pafta, 15833 ada, 1 parsel mevcut imar planında dispanser sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Özel Sağlık Tesisi alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Bota Sağlık Medikal San.’nin 21.03.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar plan tadilatının iadesi uygun görülmüştür.

64-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/332

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 M III pafta, 16342 ada, 4 ve 5 parsel mevcut imar planında konut sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselin yurt alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Batubay Eğitim Turizm Şirketi’nin 25.03.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar plan tadilatının  iadesi uygun görülmüştür.

65-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2011

Sayı           :   2011/333

Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D23B pafta, 29864 ada, 86 parsel ve Tömek Mahallesi, L29D24 A pafta, 29776 ada, 17 parsel Nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına isabet etmektedir. Söz konusu alanın Sanayi, Fuar, Teşhir alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Mustafa ÇİFÇİ ve hissedarlarının 11.02.2011 tarihli dilekçeleri ile talep edilen nazım imar planı tadilatı incelendi. Söz konusu nazım imar plan tadilatı, İleride yapılacak olan nazım imar planı çerçevesinde değerlendirilmesi kaydıyla  dilekçe sahibine iadesi uygun görülmüştür.