GÜNDEM  (13 Haziran 2011)   

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, gayrimenkulün kiraya verilmesi için encümene yetki verilmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- Büyükşehir Belediyesi Hanımlar Lokali Yönetmeliğinin 14. madde g fıkrasının kaldırılmasına dair (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Mülkiyeti Belediyemize ait daireyi yardım olarak Ünzile Ballan'a verilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Şehir içinde çalışan C plakalı araçlarda düzenleme yapılması için encümene yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

5- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

6- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, 17 M II pafta, 3279 ada, 23 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, 17 M IV pafta, 5198 ada, 107, 150, 151 ve 163 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, 14 Mahalle, 18 L II ve 18 L III imar paftalarında, 30 pafta, 5045 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 18 L III pafta 17659 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Hacısadık Mahallesi, 19 N I pafta, 22568 ve 22569 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 M III ve 21 N IV paftalar, 30777 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Elmacı, Selim Sultan, Karakulak, Saraçoğlu, İstiklal, Karaaslan Mahalleleri, M29A11C, M29A12D, M29A16A, M29A16B, M29A16C, M29A16D, M29A17A, M29A17B, M29A17C, M29A17D paftalara isabet eden alanda yapılan uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan, Büyüksinan ve Keykubat Mahalleleri, 20 M I, 20 M II, 20 M III, 21 M III ve 21 M IV imar paftalarına isabet eden alanda yapılan uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Yeni Mahalle ve Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 18 N II, 18 N III, 18 O I ve 18 O IV imar paftalara isabet eden alanda yapılan uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Karatay İlçesi, 38, 40, Küçüksinan, Keçeciler, Sarnıç, Hacıcemil, Şeyh Ulema Recepağa, Şeyh Ulema Cemre Mahalleleri, 18 M II, 18 M III, 19 L II, 19 M I, 19M III, 19 M IV, imar paftalarına isabet eden alanda yapılan uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A12C pafta, 244, 246, 578, 608, 651, 652, 885, 982, 983, 1063 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12D1B imar paftasında, 393 pafta, 3159 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17İ-III ve 17İ-IV (Kad.238) pafta, 1598 ada, 78 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 18-J-III pafta, 26372 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, 18-K-IV pafta, 1345 ada, 141 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Osman Gazi Mahallesi, 16 J III pafta, Büyük Kovanağzı Mahallesi, 16 J III pafta, Arif Bilge Mahallesi, 15 K II paftalarda yer alan 4 adet trafo tadilatı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 26899 ada, 2, 3 ve 4 parseller, 26900 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesinde III. Derece Doğal Sit Alanında onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı, plan notlarında yapılan düzenlemenin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 242 pafta, 627 ada, 30 nolu parselde III. Derece Doğal Sit Alanında onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarında çatı maddesinin yeniden düzenlenmesinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17 J I pafta, 20230 ada, 80 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 N IV pafta, 28502 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle, 18 K II pafta, 13908 ada, 2 nolu parseldeki trafo yerinin 3 nolu parsele kaydırılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 25 J II pafta, 20162 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Buhara Mahallesi 23 K II paftaya isabet eden Rüzgar Sokak ve Hısım Sokağı birbirine bağlayan Güray Sokağın çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 K III pafta, 18148 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Mülkiyetleri Tarım Kredi Kooperatifine ait, A.Pınarbaşı Mahallesi 20 Pafta, 29809 ada, 1-2 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 L I pafta, 19532 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi 30 N I pafta, 15885 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, 4 Mahalle 16(18 L IV) pafta, 440 ada, 15 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 133(21 L IV) pafta, 2792 ada, 297 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 30 N IV pafta, 18000 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 27 K III pafta, 16418 ada, 5 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 L IV pafta, 29400 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 20 K II pafta, 20267 ada, 1,2,8,9,10,11ve12 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 29 N IV pafta, 17600 ada, 1-2 nolu parsellerin ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

42- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesinde Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan, 23 H II pafta, 29510 ada, 6 parsel(eski 2871 nolu parsel) ve çevresinde plan revizyonu yapılması ve çalışma sonuçlandırılıncaya kadar yapılaşmanın durdurulmasının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

43- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Konya Veremle Savaş Derneğine ait olan, 9 Mahalle 36(18 L I) pafta, 466 ada, 209 nolu parsel ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, 37 Mahalle, 19828 ada, 20 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aslım Caddesi ile Hüdai Caddelerinin kesiştiği kavşağın yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti Meram Belediyesine ait alan Sanayi Alanı (Süt ve Süt Ürünleri entegre tesis alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Pamukçu Mahallesi, yerleşim alanı kuzeyinde köy yerleşim alanı olarak parselasyonu yapılan 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ve 109 nolu adalar ve çevresinde hazırlanan nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, yerleşim alanı ve çevresinde yapılan nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, M 28 B 1 paftasına isabet eden alanda Kalker Maden Ocağı ve Kırma Eleme Tesis İşletmesi ile ilgili ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 20 L III pafta, 15116 ada, 8 parsel ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçe sınırları içerisinde yer alan 3 adet yaya üst geçidi ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 K III pafta, 2400 ada, 158 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 25 LM pafta, 18669 ada, 1 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,