BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

1- Hollanda’ya yurtdışı görevlendirilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

 

2- Konya Büyükşehir Belediyesi Sicil Amirleri Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair teklifin aynen kabulüne,

3- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında imzalanan protokolün kabulüne dair teklifin aynen kabulüne,

4- 2010 Mali yılına ait Kesin Hesab Cetvellerinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Meram İlçe Belediyesinin 2011 Mali yılı ek ödenek kaydına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- 9  ncu  5 yıllık  imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7-  9  ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi)  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Mengüç ve Topraklık caddesi ile Sokullu Mehmet Paşa sokakta Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenlemesi için Genel Sekreter Haşmet Okur’a yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Toplu Konut İdaresi tarafından Karatay Bölgesinde yapılacak konutların Belediyemiz tarafından satın  alınması için Encümenimize yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Karatay İlçesi, 36 Mahalle, 18 M I pafta, 20359 ada, 25, 26, 31, 32, 33  nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, 19 M II pafta, 5008 ada, 3 ve 4  nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D3D ve M29A13D4D paftaları, 23074 ada, 1nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Hacıibali Mahallesi, 15 M I pafta, 5230 ada, 17-18-23-24 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 18 L III pafta 17659 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Meram İlçesi, Yenibahçe Mahallesinde Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14-K-II pafta, 27089 No.lu adada mevcut yola göre yaya yolu ve konut alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Meram İlçesi, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Akören–Hatunsaray yolunun istimlaksınırlarına göre yeniden düzenlemesiyle ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Meram İlçesi, Telafer Mahallesi, 8-M-I pafta, 23373 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 13-J-II pafta, 23825 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 15-J-I pafta, 26703 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Meram İlçesi, MEDAŞ tarafından hazırlanan muhtelif yerlerde yapılacak 6 adet trafo tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Meram İlçesi, Doğu Hadimi Mahallesi, 14-L-IV pafta, 17286 No.lu ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 İ II/20 J I paftalara isabet eden alanda Resmi Kurum alanın, Belediye Hizmet Alanı (Sosyal-Kültürel ve Spor Amaçlı) olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L IV paftaya isabet eden alanda Çocuk Bahçesi ve Park Alanının bir kısmının Sosyal Kültürel Amaçlı Belediye Hizmet Alanı olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 27 L III pafta, 18039 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 31 N I - 31 N IV paftalar, 15871 ada, 1 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Selçuklu İlçesi, Kaşgarlı Mahmut Mahallesi, 24 L III pafta, 14362 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 23 M II pafta, 13744 nolu adanın güneyinde kalan alana trafo yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 20 L II-III paftalara isabet eden alanda Eski Buğday Pazarı ve çevresiyle ilgili Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 30 R II/III-30 S IV-29 R II/III paftalara isabet eden alanda Uygulama İmar Planının (Lojistik Merkez Alanı) görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, L-29 pafta, 29771 ada, 14 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 32 N IV pafta, 20852 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 21 M IV pafta, 2772 ada, 26 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 27 N I/27 N IV paftalar, 21191 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 18 K II-III pafta, 13914 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 27 J II paftada yer alan Park ve Çocuk Bahçesinin bir kısmının çevre yolu içerisinde kalmasından dolayı söz konusu alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 K III pafta, 19426 ada, 1-2-3-18-19-22 noluparseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 23 L III ve 23 M IV pafta, 13559 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesinde revizyonu yapılması ve çalışma sonuçlanıncaya kadar bu bölgede yapılaşmanın durdurulması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 M IV pafta, 18978 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26 M II/III paftalar, 20724, 20725, 20728, 20729, 20730, 20731, 20732, 20733, 20734, 20735, 20736, 20737, 20861 adalara isabet alan ve çevresinde yapılan nazım imar planına göre uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 31 N III pafta, 17925 ada, 3 ve 4 nolu parseller ve 15997 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 29 pafta, 1081 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Boyalı Mahallesi, 5 pafta, 893, 894 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Bedesten Çarşısı Sağlıklaştırma projesi kapsamında kapı Camii civarını bulunan trafo ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Azerbaycan ve  Hatıp cad. genişletilmesi kapsamında;Hatıp Caddesi ile Arıoğlu Sokak. devamı Suruç Sokağın kesiştiği alanda kavşak düzenlemesi yapılması ve trafo yeri ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesiHarmancık Mahallesi  14 J I pafta, 26800 ada, 4 parsel ve 15 J IV pafta, 27863 ada, 1, 2 ve 4 (eski:3 pafta, 86, 88, 89)   parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yunus Emre ve Dere Aşıklar Mahalle sınırları içerisinde yer alan  mevcut Beyşehir caddesinin çevre yoluna bağlantısının plana işlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 29 L I, II, IV paftalar, 1143 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle, 18 L I pafta, 13911 ada, 10 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 2792 ada, 433 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şeyh Şamil Mahallesi, 25 L III , 25 M IV paftalar 29075 ada, 6 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı için cenaze aracı alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            54- Memurlarla Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- Bazı  cadde  ve  sokakların  isimlerinin değiştirilmesi ve isim verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- Karatay  Meram  ve  Selçuklu  Belediyelerinin cadde devir taleplerinin görüşülmesine dairİmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- Meram İlçesi, Dere Cami Kebir Mahallesi, 16 G I, II paftalara isabet eden alanda hazırlanan nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 18İ-IV pafta, 18727 ada, 85 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 16 H III (kad. 264) pafta, 634 ada, 11 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M II pafta, 13812 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, 302 pafta,  763 ada, 5, 9, 31 ve 33 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 K II pafta, 15833 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

63- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 M III pafta, 16342 ada, 4 ve 5 parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D23B pafta, 29864 ada, 86 parsel ve Tömek Mahallesi, L29D24 A pafta, 29776 ada, 17 parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 19.15’de son verilmiştir.

Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.