GÜNDEM  (09 Mayıs 2011)

1- 2010 Mali yılına ait Kesin Hesab Cetvellerinin görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- Meram İlçe Belediyesinin 2011 Mali yılı ek ödenek kaydına dair teklifin görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Hollanda'ya yurtdışı görevlendirilmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

4- Konya Büyükşehir Belediyesi Sicil Amirleri Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

7- Mengüç ve Topraklık caddesi ile Sokullu Mehmet Paşa sokakta Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenlemesi için İmar ve Şehircilik D.Bşk. Hasan Gümüş ve Emlak Kamulaştırma Şb.Md.Mehmet Fatih Sert'e yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- Toplu Konut İdaresi tarafından Karatay Bölgesinde yapılacak konutların Belediyemiz tarafından satın alınması için Encümenimize yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, 36 Mahalle, 18 M I pafta, 20359 ada, 25, 26, 31, 32, 33 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10-Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, 19 M II pafta, 5008 ada, 3 ve 4 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11-Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D3D ve M29A13D4D paftaları, 23074 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12-Karatay İlçesi, Hacıibali Mahallesi, 15 M I pafta, 5230 ada, 17-18-23-24 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 18 L III pafta 17659 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14-Meram İlçesi, Yenibahçe Mahallesinde Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15-Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14-K-II pafta, 27089 No.lu adada mevcut yola göre yaya yolu ve konut alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Meram İlçesi, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Akören-Hatunsaray yolunun istimlak sınırlarına göre yeniden düzenlemesiyle ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Meram İlçesi, Telafer Mahallesi, 8-M-I pafta, 23373 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 13-J-II pafta, 23825 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 15-J-I pafta, 26703 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, MEDAŞ tarafından hazırlanan muhtelif yerlerde yapılacak 6 adet trafo tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Doğu Hadimi Mahallesi, 14-L-IV pafta, 17286 No.lu ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 İ II/20 J I paftalara isabet eden alanda Resmi Kurum alanın, Belediye Hizmet Alanı (Sosyal-Kültürel ve Spor Amaçlı) olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Selçuklu İçesi, Işık Mahallesi, 20 L IV paftaya isabet eden alanda Çocuk Bahçesi ve Park Alanının bir kısmının Sosyal Kültürel Amaçlı Belediye Hizmet Alanı olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 27 L III pafta, 18039 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 31 N I - 31 N IV paftalar, 15871 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Kaşgarlı Mahmut Mahallesi, 24 L III pafta, 14362 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 23 M II pafta, 13744 nolu adanın güneyinde kalan alana trafo yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 20 L II-III paftalara isabet eden alanda Eski Buğday Pazarı ve çevresiyle ilgili Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 30 R II/III-30 S IV-29 R II/III paftalara isabet eden alanda Uygulama İmar Planının (Lojistik Merkez Alanı) görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, L-29 pafta, 29771 ada, 14 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 32 N IV pafta, 20852 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 21 M IV pafta, 2772 ada, 26 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 27 N I/27 N IV paftalar, 21191 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 18 K II-III pafta, 13914 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 27 J II paftada yer alan Park ve Çocuk Bahçesinin bir kısmının çevre yolu içerisinde kalmasından dolayı söz konusu alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 K III pafta, 19426 ada, 1-2-3-18-19-22 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 23 L III ve 23 M IV pafta, 13559 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesinde revizyonu yapılması ve çalışma sonuçlanıncaya kadar bu bölgede yapılaşmanın durdurulması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 M IV pafta, 18978 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26 M II/III paftalar, 20724, 20725, 20728, 20729, 20730, 20731, 20732, 20733, 20734, 20735, 20736, 20737, 20861 adalara isabet alan ve çevresinde yapılan nazım imar planına göre uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 31 N III pafta, 17925 ada, 3 ve 4 nolu parseller ve 15997 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 29 pafta, 1081 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Boyalı Mahallesi, 5 pafta, 893, 894 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Bedesten Çarşısı Sağlıklaştırma projesi kapsamında kapı Camii civarını bulunan trafo ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Azerbaycan ve Hatıp cad. genişletilmesi kapsamında; Hatıp Caddesi ile Arıoğlu Sokak. devamı Suruç Sokağın kesiştiği alanda kavşak düzenlemesi yapılması ve trafo yeri ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi 14 J I pafta, 26800 ada, 4 parsel ve 15 J IV pafta, 27863 ada, 1, 2 ve 4 (eski:3 pafta, 86, 88, 89) parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yunus Emre ve Dere Aşıklar Mahalle sınırları içerisinde yer alan mevcut Beyşehir caddesinin çevre yoluna bağlantısının plana işlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 29 L I, II, IV paftalar, 1143 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle, 18 L I pafta, 13911 ada, 10 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 2792 ada, 433 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şeyh Şamil Mahallesi, 25 L III , 25 M IV paftalar 29075 ada, 6 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

52- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı için cenaze aracı alınmasına dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,