BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.04.2011 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

          1- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.04.2011

     Sayı  :   2011/155

Karatay Belediye Başkanlığının 25.03.2011 tarihli yazısında Şehit Muzaffer KOÇOĞLU isminin verilmesi talepleri, Ulvi BEZİRCİ’nin 20.12.2010 tarihli dilekçesinde 03.01.2008 tarihinde vefat eden Konya eski Milletvekili Haydar KOYUNCU’nun isminin Yazır Mahallesinde imar uygulamasına göre yeni açılacak olan bir Caddeye verilmesi talepleri, İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün 30.03.2011 tarihli yazısında 08.01.2011 Konya’yı ziyaret eden Birol GÖRGÜLÜ’nün dilekçesi nedeniyle Cemalettin AKSARAY isminin verilmesi talepleri, Halil İbrahim KAYHAN’ın 10.01.2011 tarihli dilekçesinde 1906 yılında Konya Belediyesinin merkez aşı memuru olarak görev yapmış olan Saim KAYHAN’ın isminin yeni açılacak bir sokağa verilmesi talepleri uygun görülmüştür.

Ayrıca,27.02.2011 tarihinde vefat eden Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN isminin bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  13.04.2011

  Sayı   :   2011/15

09–10 Haziran 2011 tarihlerinde Vietnam’ın Hue şehrinde yapılacak olan 2011 yılı Dünya Tarihi Kentler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısına Ekli listede isimleri belirtilen kişilerin 08–11 Haziran 2011 tarihleri arasında harcırahlı olarak görevlendirilmeleri uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:   13.04.2011

   Sayı  :    2011/16

İngiltere’nin Londra şehrinde 11–19 Haziran 2011 tarihleri arasında düzenlenecek “Anadolu Kültür Festivali” programına Semazen ve Mutrip heyeti olarak CelaleddinBERBEROĞLU, Süleyman TELLİLER, Kamil ÜNAL, Mete HORZUM, Ahmet Muharrem KÜÇÜKİPLİKÇİ, Mahmut İNCE, Ali EROL, Ahmet YÜCENURŞEN, Mehmet Emin KARATAŞ, Metin DURSUN, Ender DOĞAN, Doğan ZADE, tespih ustası Feyzullah KALAYCI VE Kültür ve Sosyal İşler Daire başkanlığı personeli Ali Güner’in ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı M.Atilla Şirin ve 13–20 Haziran 2011 tarihleri arasında harcırahlı olarak görevlendirilmeleri uygun görülmüştür.

  4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:   14.04.2011

    Sayı   :   2011/156

Halen Karatay Meram ve Selçuklu Belediyeleri bünyesinde bulunan bazı caddelerin devri 11.04.2011 tarihli Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında görüşülerek teklif ilgili komisyona havale edilmiştir. Ancak caddelerin durumu İmar ve Bayındırlık Komisyonu toplantısında değerlendirilememiştir. Konunun karara bağlanması için ek süre verilmesi uygun görülmüştür.

  5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:   13.04.2011

    Sayı   :   2011/157

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde ve İmar imar yoluna, park alanı çocuk bahçesi alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

 6-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:   13.04.2011

    Sayı   :   2011/1158

Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde imar yolu, park alanına, Ağaçlandırılacak Korulu Mesire yeri Alanına ihtiyaç olduğu ve Mevlana Kentsel Dönüşüm Alanına Alanının uygun olduğu, kamulaştırması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

          7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.04.2011

     Sayı  :   2011/159

Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12D1A pafta, 2323 ada, 1 nolu parsele ve Fevzi Çakmak Mahallesi, 20 M II imar paftasında, 20 M II pafta, 2536 ada, 36 nolu parsel ile 15 metrelik imar yolu arasında kalan otopark alanına, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 16.02.2011 tarih ve 88-623 sayılı yazısı ile imar planına konulmasını talep ettiği Koski Tesisi (Su Kuyusu) ile ilgili imar plan tadilatları uygun görülmüştür. 

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.04.2011

     Sayı  :   2011/160

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 M III pafta, 30777 ada, 2 nolu parselin İlköğretim Tesisleri Alanının inşaat yoğunluğunun E: 0.90, Hmax Serbest, kuzeydoğu cephesinin yapı yaklaşma mesafesinin de 5 metreden 8 metreye çıkarılması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  15.04.2011

     Sayı  :   2011/161

Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, 19 M III pafta, 5025 ada, 226 nolu parselin imarı Eğitim Tesisi Alanı olup, yapılaşma şartlarının E: 0.82, Taks: 0.30, Hmax: Serbest olarak belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/162

Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesi, 20 M II pafta, 3763 ada, 17 nolu parselin 4 Kat Mesken Sahası olan imarının yeniden düzenlenmesi, kat yüksekliğinin 5 Kata çıkarılması ve yol düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/163

Karatay İlçesi, Mengene Mahallesi, 16 M II pafta, 25024 ada, 1 nolu parselin       E: 1.80, Hmax: Serbest olan imarı ile 25024 ada, 5 nolu parselin E: 1.20, Hmax: Serbest olan imarının birleştirilerek yeni oluşan alana E: 1.50, Taks: 0.30, Hmax: Serbest, güneydoğu kısmındaki yapı yaklaşma mesafesinin de 30 metreye çıkarılması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih         :  15.04.2011

         Sayı          :   2011/164

Karatay İlçesi, Küçük Kayacık Mahallesi, 19 M II imar paftasında, 19 M II pafta, 3788 ada, 4 nolu parsele isabet eden Alana Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 02.02.2011 tarih ve 1350 sayılı yazısı ile talep ettiği Trafo Yeri (RMU) ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/165

Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, M2904D1D pafta, 30952 ada, 1 nolu parsel ile Konya - Aksaray Yolu arasındaki 12 metre genişliğindeki imar yolu ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2011 tarih ve 96 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/166

          Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A14D4B ve M29A14D4C imar paftalarında, 4 pafta, 1062 nolu parselin Sanayi Sahası olan imarının 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve E: 0.20, Hmax: 7.00 metre olan imarının, E: 0.30, Hmax: 10.00 metre olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/167

          Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1B pafta, 2492 ada, 21 nolu parselde belediye meclisimizin 18.03.2011 tarih ve 168 sayılı kararı ile uygun görülen nazım imar planına göre uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/168

         Meram İlçesi, Karadiğin Toptaş Mahallesi, M28 paftada, onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/169

Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, 18-L-III (Kad.60) pafta, 281 ada, 23, 25, 29, 37, 38, 43, 44, 56, 67 ve 68 No.lu parseller imar planında yurt ve konut alanında kalmakta olup, yurt alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/170

Meram İlçesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, muhtelif mahallelerde bulunan su kuyularının plana işlenmesi ile ilgili plan tadilatları uygun görülmüştür.

          19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/171

Meram İlçesi, Turgut Reis Mahallesi, 15-M-I ve 15-M-IV pafta, 3830 ada, 19 ve 20 No.lu parseller imar planında 2 kat konut alanında kalmakta olup, 19 ve 20 No.lu parseller arasından imar yolu açılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/172

Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 27327 ada, 3 parsel, 27360 ada, 3 ve 2 parseller, 27358 ve 27359 adaları kapsayan, uygulama görmüş parsellerden doğan problemleri gidermek amacıyla hazırlanan nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/173

Meram İlçesi, Dere Cami Kebir Mahallesi, 16 G I, II paftalara isabet eden alanda hazırlanan nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı, sit alanında yer alması nedeniyle incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/174

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 J III/26 K IV pafta, 15489 ada, 2 ve 4 nolu parsellerin 3 kat 17x42 m. ve 17x21 m. ebatlı blok mesken alanı olan imarlarının Taks oranı azaltılarak E:1.20, MaxTaks:0.30, Hmax:4 kat olması ve parsele; -Konsol yapılamaz, - Zemin kat hariç açık  çıkmalar emsale dahildir. Plan notlarının eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/175

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 25 M II pafta, 16212 ada, 5 nolu parselin kuzey ve güney cephesindeki mevcut imar planında öngörülen yapı yaklaşma mesafelerinin korunarak sadece doğu cephesindeki 10 m. olan yapı yaklaşma mesafesinin 5 m. olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/176

          Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 L I pafta, 18614 ada, 6 nolu parselin doğu cephesindeki 10 m. olan yapı yaklaşma mesafesinin 5 metreye, kuzey cephesindeki 5 m. olan yapı yaklaşma mesafesinin de 10 m. Olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/123

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 27 N IV pafta, 16565 ada, 15 nolu parselin yollardan 10 m. olan yapı yaklaşma mesafelerinin Veysel Karani Caddesine cephe olan kısmı 10 metre olarak korunup diğer cephelerin 5 metre olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/178

          Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 22 L II pafta, 8480 nolu parseldeki mevcut Camii’nin doğusundaki aynı parsel içerisinde yer alan 3 katlı ebatlı blok mesken alanının, parselin bitişiğindeki 8370 nolu parselden yapı yaklaşma mesafesi verilerek ayrılması ve 3 katlı bloğun bulunduğu alanın ifraz edilerek oluşacak alana; -Kuran Kursu yapılabilir. -Zemin kat ticaret olarak kullanılacaktır. Plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/179

          Selçuklu İlçesi, Yeni Selçuk Mahallesi 19 J III pafta, 28937 ada, 6 nolu parselin 2 kat mesken alanı olan imarının, 8 Mahalle olarak adlandırılan Revizyon İmar Bölgesinin içerisinde olmasından dolayı, 8 Mahalle imar şartlarının bu parsele de uygulanması, 8 Mahalle plan notlarında; “ Yapılaşma düzeni korunacak alanlarda Mer’i imar yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. Ancak bu alanlar için ada bütünlüğü teşkil edilerek müracaat halinde D.O.P ve K.O.P karşılanmak şartı ile yapılaşma düzeni yenilenecek alanlar için uygulanacak yoğunluk ve yapılanma şartları geçerli olacaktır.” Hükmü gereğince söz konusu parselden de daha önce D.O.P ve K.O.P kesildiğinden parselin imarının 8 Mahalle imar yapılaşma şartlarına göre çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/180

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 N IV pafta, 16641 ada, 1 nolu parsel ve çevresine ilişkin, Selçuklu Belediye Meclisinin 05.11.2010 tarih ve 258 sayılı kararı ile uygun görülüp, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.12.2010 gün ve 741 sayılı kararı ile onaylanan plan tadilatına yapılan itiraz kısmen uygun görülmüş olup, planın bir kısmının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/181

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 25 O IV pafta, 23521 ada, 3 nolu parselin Sanayi Alanı olan imarında, Sanayi Alanları için geçerli olan plan notlarından: “ Parsel büyüklüğü min.5000 m² olacaktır.” Plan notunun, parselin yola terkinin olması sebebiyle parsel alanının 5000 m²’nin altına düşmesinden dolayı, söz konusu plan notunun bu parsele özgü “ Parsel büyüklüğü min. 4500 m² olacaktır.” şeklinde yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/182

          Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Yazır Mahallesi 28 M II pafta, 21801 ada, 5 nolu parselin Lise Alanı olan imarının, İlköğretim ve Yurt Alanı olarak yeniden düzenlenmesi, Yurt Alanına “İlköğretim Öğrenci yurdu yapılacaktır.” ibaresenin eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/183

Selçuklu İlçesi, 1)Mülkiyeti Konya İl Özel İdaresine ait olan, Işık Mahallesi 20 L IV pafta, 1921 ada, 85 nolu parselin İlkokul olan imarındaki blokların iptal edilerek emsale çevrilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerin yeniden düzenlenerek İlkokul ibaresinin İlköğretim olarak değiştirilmesi ile ilgili, 2) Mülkiyeti İl Tüzel kişiliğine ait olan, Dumlupınar Mahallesi 24 MIV pafta, 13398 ada, 1 nolu parselin İlkokul olan imarına emsal verilmesi, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenerek İlkokul ibaresinin İlköğretim olarak değiştirilmesi ile ilgili plan tadilatları uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/184

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 K IV pafta, 18544 ada, 1-2 nolu parseller ile 18545 ada, 1 nolu parselin 2 kat 0.25/0.50 yoğunluklu mesken alanı olan imarlarının, toplam yoğunluk artışı yapılmadan parselin çevresiyle birlikte yeniden düzenlenerek, parsellerin ortasından geçen imar yolunun güneydoğuya kaydırılarak 3 kat olarak yeniden düzenlemesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

         33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/185

Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, L-29 pafta, 893 ve 987 nolu parsellerle ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2010 gün ve 624 sayılı kararı ile Belediye Hizmet Alanı olarak onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yapılması uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/186

            Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M II pafta, 13812 ada, 3 nolu parselin 3 kat E:0.60, Taks:0.20 Sosyal Tesis ve Ticaret Alanı olan imarının, Ticaret Alanı, 2 katMax.Taks:0.30, E:0.60 olarak yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.    

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/187

          Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A14D paftaya isabet eden alanda Karatay Belediyesinin 21.03.2011 tarih ve 777 sayılı yazısı ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/188

Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, 20M-N paftalara isabet eden alanda Karatay Belediyesinin 25.03.2011 tarih ve 839 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/189

Karatay İlçesi, Fetih Mahallesi, 18M-N paftalara isabet eden alanda Karatay Belediyesinin 25.03.2011 tarih ve 839 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/190

          Karatay İlçesi, Karaciğan, Kayacık Araplar, Keçeciler, ve Hacı Hasan Mahallelerine isabet eden alanda Karatay Belediyesinin 25.03.2011 tarih ve 839 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/191

Karatay İlçesi, İstiklal, Saraçoğlu, Karaaslan Üzümcü, Elmacı, Selim Sultan, Karaaslan Dede, Çatalhüyük ve Çataktömek Mahallerini kapsayan alanda Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının 30/03/2011 tarih ve 6944 sayılı yazıları ile 2160 ha’lık alanda tarım dışı amaçla kullanılması uygundur görüşü dahilinde söz konusu alanda Karatay Belediyesinin 31.03.2011 tarih ve 885 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

         40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/192

Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi 17 O I, II paftalara isabet eden Alaaddin Kap Caddesi, Saman pazarı minibüs hareket merkezi ve trafo alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

         41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/193

Karatay İlçesi, Fakıdede Mahallesi, 49, 59 pafta, 4,8,10,13,14,19,22,23,24,25,26,27,28, 30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,55,56,57,58,129,130,144,148,149,150,151,152,156,157,162,176,181,182,183,184,201,204,205,206,207,209,232,233,240,247,257,258 parsellere isabet eden alanda, K.K.ve T.V.K. Bölge kurulunun 26.10.2009 tarih ve 3374 sayılı kararı ile uygun görülen Belediye Hizmet Alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  15.04.2011

       Sayı            :   2011/194

Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, 345 ada, 13 nolu parselin (eski fuar polis karakolu) park ve yeşil alan olarak düzenlenmesi ile ilgili Konya İl Özel İdaresinin 28.03.2011 tarih ve 5589 sayılı yazıları ile teklif edilen plan tadilatı uygun görülmüştür.

43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2011

Sayı           :   2011/195

Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, 302 pafta,  763 ada, 5, 9, 31 ve 33 nolu parsel sanayi sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselin ticaret ve konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Hüsnü Özbey Mad. ve san’ in 28.03.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar plan tadilatın incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2011

Sayı           :   2011/196

Meram İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2011 tarih 102 sayılı kararı ile onaylanan DDY tesisleri ile ilgili plan tadilatına, Mevlüt ÖZFİLİZ ve arkadaşlarının 01.04.2011 tarihli dilekçeleri ile yapılan itirazların reddi uygun görülmüştür.

          45-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2011

Sayı           :   2011/197

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 18 K I, II paftalara isabet eden alanda bulunan Beyşehir caddesi üzeri, Şeker ilköğretim okulu karşısında yol düzenlemesi ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          46-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2011

Sayı           :   2011/198

  Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, L29D23D imar paftası, 1127 parselde bulunan spor tesisi alanında yol düzenlemesi yapılması ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.  

47-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2011

Sayı           :   2011/199

Selçuklu İlçesi, Sille parsana Mahallesi, 24-25 JK, ile 26-27 JK paftalarında dere yatağına isabet eden alanda revizyon planlarının yapılması ile ilgili Selçuklu Belediyesinin 01.04.2011 tarih ve 573 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar plan revizyonu ve uygulama imar planı uygun görülmüştür.

48-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2011

Sayı           :   2011/200

             Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 K II pafta, 15833 ada, 1 parsel mevcut imar planında dispanser sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Özel Sağlık Tesisi alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Bota Sağlık Medikal San.’nin 21.03.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar plan tadilatını incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  15.04.2011

Sayı           :   2011/201

             Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 M III pafta, 16342 ada, 4 ve 5 parsel mevcut imar planında konut sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parselin yurt alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Batubay Eğitim Turizm Şirketi’nin 25.03.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

50-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2011

Sayı           :   2011/202

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 K II pafta, 20267 ada, 1, 2, 8, 9, 10, 11 ve12 parsel mevcut imar planında konut ve ticaret sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin Ticaret ve Otel alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Dağ Mühendislik Ltd. Şti.’nin 15.03.2011 tarihli dilekçesi incelendi. Sonuç olarak parsellerin imarının Otel Alanı olması ve Plan notu ilavesi uygun görülmüştür.

51-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile

       Eğitim,Kürtür,Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2011

Sayı           :   2011/203-4

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Karatay ilçesi, 19 mahalle, 42 ada, 65 parsel ve üzerinde bulunan binanın "Gençlik Merkezi" olarak kullanılmak üzere İlim Yayma Cemiyetine 5393 sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) bendine göre 10 yıl süreli, bedelsiz olarak tahsis edilmesi için encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          52-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2011

Sayı           :   2011/204

Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 10 pafta, 521 nolu parselin Resmi Kurum Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Nazım İmar plan tadilatı ve uygulama imar planının yapılması uygun görülmüştür.

          53-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2011

Sayı           :   2011/205

Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 17 O I (kad.376) pafta, 2311 ada, 11 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanının (Adliye Binası) çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          54-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.04.2011

Sayı           :   2011/17

2014 yılı Avrupa Gençlik Başkenti proje başvurusu 01 Mayıs 2011 tarihinde sona ereceğinden, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 Avrupa Gençlik Başkenti projesine başvuru yapılması ve proje başvurusu bedeli olan 800 Euro’nun ödenmesi uygun görülmüştür.

55-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.04.2011

Sayı           :   2011/18

Selçuk Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi(SUYAM) tarafından AB hibe çağrıları kapsamında Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Civil Society Dialogue II:Fisheries and Agriculture Grant Scheme (CSD-II/FA) under the TR0703.01-01Reference: CFCU/TR0703.01-02/FA. The Application No. CSD-II-FA/133 programına sunulan “Implementation of Farming System for Establishing Milk Standards”  (“Konya’da Süt Kalite Standartlarının Oluşturulmasında Çiftlik Sistemleri Araştırma ve Yayım Modeli”) adlı projede, ortak olarak yer alınmasına, projenin Konya’da uygulanmasına, kurumumuz adına ortak kurum olarak, kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini (Ortaklık Beyannamesini) imzalamaya yetkili kişi olarak Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı S.Şenol AYDIN’ın görevlendirilmesine, hibenin çıkması halinde eş finansman katkısı bulunmamak kaydı ile ilgili teklif uygun görülmüştür.

56-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2011

Sayı           :   2011/206

Meram İlçesinde, Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2010/1125 sayılı kararı ile imar planları iptal edilen; LalebahçeGülbahçe, Osmangazi, Toprak Sarnıç, Büyük Kovanağzı ve Hacı İsa Efendi Mahallelerini kapsayan alanda Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2011 tarih ve 50 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

57-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2011

Sayı           :   2011/207

Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 18İ-IV pafta, 18727 ada, 85 nolu parsel imar planında 3. Derece Doğal Sit Alanında kalmaktadır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.06.2010 tarih ve 3862 sayılı kararı ile uygun görülen Eczacılar Odası yerleşim alanı ile ilgili nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

58-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2011

Sayı           :   2011/208

Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 16 H III (kad. 264) pafta, 634 ada, 11 nolu parsel ile ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.12.2010 tarih ve 4214 sayılı kararı ile uygun görülen, nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

59-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2011

Sayı           :   2011/209

Konya İli, Meram İlçesi,Toprak Sarnıç Mahallesi, 17 K IV, 16 K I pafta, 27252 ada, 1 nolu parselle ilgili Fevzi Kayaca’nın dilekçesi ile nazım imar Plan değişikliği teklifi Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2010 gün ve 347 sayılı kararıyla İlköğretim Tesisinden ticaret alanına dönüştürülmüştür. 05 Temmuz 2010 tarihli Meram Belediyesine hitaben yazılan dilekçede sözkonusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar Planına göre 1/1000 Uygulama İmar Planının kabulü arz olunmuştur. Meram Belediyesinin 06.12.2010 tarih ve 204 sayılı kararı, Büyükşehir Belediyesinin 14.01.2011 tarih ve.23 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı kabul edilmiştir. Meram Belediyesinin 21 OCAK 2011 tarihli askı tutanağı ile 1’er ay süreyle askıda kalmıştır.Ali KARAÇOBANOĞLU’nun 16.02.2011 tarihli dilekçesinde söz konusu planın İlköğretim Tesisinden Ticaret Alanına dönüşmesine itirazda bulunulmuştur. Konu üzerinde yapılan incelemede; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesi ve bu maddenin 1.bendinde yer alan “İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır” hükmüne uyulmaması ve 2. bendinde yer alan “ İmar Planındaki bir sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eş değer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.” hükmü doğrultusunda eş değer bir yer ayrılmadığından, Ali KARAÇOBANOĞLU’nun askı süresi içinde kanuni zamanda yaptığı itirazdan ötürü konu tekrar değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucu: Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2010 gün ve 347 sayı ile onanan 1/5000 ölçekli ve yine 14.01.2011 tarih ve 23 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli imar planının iptali, söz konusu alanın “İlköğretim Alanı” olarak imar durumunun devam etmesi ve yapılan itiraz uygun görülmüştür.

60-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2011

Sayı           :   2011/210

Selçuklu İlçesi, Tarla Mahallesi, 465 ada, 30 parsel imar planında konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili Selçuk Yemeniciler AŞ’nin 01.03.2011 tarihli dilekçeleri ile talep edilen nazım imar planı tadilatı plan bütünlüğünü bozucu olduğundan reddi uygun görülmüştür.

61-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2011

Sayı           :   2011/211

Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D23B pafta, 29864 ada, 86 parsel ve Tömek Mahallesi, L29D24 A pafta, 29776 ada, 17 parsel Nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına isabet etmektedir. Söz konusu alanın Sanayi, Fuar, Teşhir alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Mustafa ÇİFÇİ ve hissedarlarının 11.02.2011 tarihli dilekçeleri ile talep edilen nazım imar planı tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

62-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2011

Sayı           :   2011/212

Meram İlçesi, Karahüyük ve Harmancık Mahalle sınırları içerisinde yer alan Antalya çevre yolunun güneyinde Toprak Koruma Kurulunun tarım dışına çıkardığı alanda imar planı yapılması ile ilgili Meram Belediyesinin 05.01.2011 tarih ve 07-41 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar plan teklifinin reddi uygun görülmüştür.

63-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2011

Sayı           :   2011/213

Meram İlçesiGazi lisesi yanı, Hoca Hasan Camii arkasına yeraltı katlı otopark yapılması ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı, “yer altı otopark, üstü kafeterya, lokanta yapılması” plan notu ilavesiyle uygun görülmüştür.

64-  Plan ve Bütçe Komisyonu İle Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2011

Sayı           :   2011/19-5

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi yönetmeliğinin, yönetmeliği çalışması devam ettiğinden, gerekli çalışmaların tamamlanması için ilgili birime iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

65-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2011

Sayı           :   2011/214

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 22 N I, 22 N II paftalar, 22746, 22747, 22749, 22750 adalara isabet eden alanda, plan notunun; “Asmakat Bulunduğu Katın 0,50’Sini Geçemez” şeklinde yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

66-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2011

Sayı           :   2011/215

Konya Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin “Zemin Temel Etüdü Raporları” başlıklı “Geçici Madde 2” nin “Konya Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisine sonradan dahil edilen yerleşim bölgelerinde yapılacak jeolejik ve jeoteknik çalışmalar için çalışması bitmiş önlemli alanlardaki mevcut jeolejik ve jeoteknik rapor yazımı kuralları doğrultusunda rapor hazırlanacaktır.” şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür.