GÜNDEM  (11 Nisan 2011)

1- Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2010 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- 2010 yılı Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi,

3- Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonları seçimine dair (Yazı İşl.ve Kar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

4- Büyükşehir Belediye Encümenine 5 Meclis üyesi seçilmesine dair (Yazı İşl.ve Kar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

5- Bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve isim verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- Vietnam'ın Hue şehrinde yapılacak olan Dünya Tarihi Kentler Birliği Yönetim Kuruluna katılacak heyet'in belirlenmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- İngiltere'nin Londra şehrinde yapılacak "Anadolu Kültür Festivali"ne katılacak heyet'in belirlenmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyelerinin cadde devir taleplerinin görüşülmesine dair (Fen İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Hollanda'ya yurtdışı görevlendirilmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

10- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

11- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair(İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12D1A pafta, 2323 ada, 1 nolu parsel ve 20 M II pafta, 2536 ada, 36 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 M III pafta, 30777 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, 19 M III pafta, 5025 ada, 226 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesi, 20 M II pafta, 3763 ada, 17 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Karatay İlçesi, Mengene Mahallesi, 16 M II pafta, 25024 ada, 1 ve 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Karatay İlçesi, Küçük Kayacık Mahallesi, 19 M II pafta, 3788 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, M2904D1D pafta, 30952 ada, 1 nolu parsel ile 12 metre genişliğindeki yol ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A14D4B ve M29A14D4C imar paftalarında, (kad. 4), 1062 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1B pafta, 2492 ada, 21 nolu parsel ile ilgili uygulama imar planına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Karadiğin Toptaş Mahallesi, M28 paftada, onaylı Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, 18-L-III (Kad.60) pafta, 281 ada, 23, 25, 29, 37, 38, 43, 44, 56, 67 ve 68 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Meram İlçesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda, muhtelif mahallelerde bulunan su kuyularının plana işlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Meram İlçesi, Turgut Reis Mahallesi, 15-M-I ve 15-M-IV pafta, 3830 ada, 19 ve 20 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 27327 ada, 3 parsel, 27360 ada, 3 ve 2 parseller, 27358 ve 27359 adaları kapsayan, uygulama görmüş parsellerden doğan sıkıntıları gidermek amacıyla hazırlanan nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Meram İlçesi, Dere Cami Kebir Mahallesi, 16 G I, II paftalara isabet eden alanda hazırlanan nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 J III/26 K IV pafta, 15489 ada, 2 ve 4 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçukl İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 M II pafta, 16212 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 L I pafta, 18614 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 27 N IV pafta, 16565 ada, 15 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 22 L II pafta, 8480 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Yeni Selçuk Mahallesi, 19 J III pafta, 28937 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 N IV pafta, 16641 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 O IV pafta, 23521 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 M II pafta, 21801 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L IV pafta, 1921 ada, 85 nolu parsel ve Dumlupınar Mahallesi 24 M IV pafta, 13398 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 K IV pafta, 18544 ada, 1-2 nolu parseller ve 18545 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, L-29 pafta, 893 ve 987 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M II pafta, 13812 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A14D paftaya isabet eden alan ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, 20M-N paftalara isabet eden alan ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fetih Mahallesi, 18M-N paftalara isabet eden alan ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaciğan, Kayacık, Araplar, Keçeciler ve Hacı Hasan Mahallelerine isabet eden alan ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İstiklal, Saraçoğlu, Karaaslan Üzümcü, Elmacı, Selim Sultan, Karaaslan Dede, Çatalhüyük ve Çataktömek Mahallerini kapsayan alan ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi 17 O I, II paftalara isabet eden Alaaddin Kap Caddesi, Saman pazarı minibüs hareket merkezi ve trafo alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fakıdede Mahallesi, 49, 59 pafta, 4, 8, 10, 13, 14, parsellere isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

48- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, 345 ada, 13 nolu parselin (eski fuar polis karakolu) park ve yeşil alan olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, 302 pafta, 763 ada, 5, 9, 31 ve 33 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2011 tarih 102 sayılı kararı ile onaylanan plana itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 18 K I, II paftalara isabet eden alanda, Şeker ilköğretim okulu karşısında yol düzenlemesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, L29D23D imar paftası, 1127 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille parsana Mahallesi, 24-25 JK, 26-27 JK paftalarında, dere yatağına isabet eden alanda revizyon imar planı yapılmasının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 K II pafta, 15833 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 M III pafta, 16342 ada, 4 ve 5 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 K II pafta, 20267 ada, 1, 2, 8, 9, 10, 11 ve12 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,