BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MART AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

1- Encümen ve İhtisas Komisyonlarından  boşalan üyelik için seçim yapıldı.

2- Dünya Haller Birliğine üye olunmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- Terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile terminal alanı içerisinde bulunan otoparkları kullanan taşıtlardan alınacak ücretlerin yeniden belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Kaşınhanı Dolmuş Minibüslerinin Karatay Terminalimize giriş-çıkış ücretinin yeniden belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5-  9  ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi)  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6-  9  ncu  5 yıllık  imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Belediyemizin hissedarı olduğu gayrimenkulün (Dini tesis alanı) Meram Müftülüğüne tahsis edilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- 5393 sayılı kanun kapsamında Mengüç ve Topraklık caddesi çevre düzenlemesi kapsamında gayrimenkul alımı hususuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 2337 nolu parsele isabet eden alanda Mahkeme kararı doğrultusunda imar planının uygulamasının durdurulmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 M III ve 21 N IV paftalar, 30777 ada, 1 noluparsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesi, 20 M II imar paftasındaki, 20 metre genişliğindekiKarakayış Caddesi’nin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2D pafta, 21294 ada,  1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 18 M II pafta, 30695 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 18 M II pafta, 30695 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 18 M II pafta, 5068 ada, 61, 62 ve 63 nolu parseller ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A11B1B ve M29A11B2A imar paftalarında (kad.408),  2736 ada, 8 nolu parsel, ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Meram İlçesi, Güney Meram Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahalle, M29 pafta, 447 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 17H-II pafta, 2595 ada 12 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, LalebahçeGülbahçe, Osmangazi, Toprak Sarnıç, Büyük Kovanağzı ve Hacı İsa Efendi Mahallelerini kapsayan alanda Nazım İmar Planı’na göre Uygulama İmar Planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 18İ-IV pafta, 18727 ada, 85 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi 17J-I pafta, 20230 ada, 80 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesinde yapılan Nazım İmar Planı’na uygun olarak uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 27327 ada, 1, 2 nolu parseller ile 27358 ve 27359 adaları kapsayan alanda nazım imar planı ve uygulama imar planı tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 8 N II, 7 N I-II paftalara isabet eden alanda nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi, 15 K IV,14 K I pafta, 26201 ada, 1  nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 16 H III (kad. 264) pafta, 634 ada, 11 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 14 G IV, 13G I, 14 F III, 13 F II paftalar, ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 22 L I pafta, 18169 adanın güneyindeki imar planında park olarak ayrılmış alanın bir kısmına, Gaznet Bölge Regülatör İstasyonu alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 25 N I pafta, 15747 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, 19 pafta, 710 nolu parsel ile ilgili plan tadilatınadair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 21 K-III pafta, 2704 ada, 288 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Selçuklu İlçesi, Yukarı Pınarbaşı, Aşağı Pınarbaşı, Ardıçlı, Tatköy, Dokuz, Sarayköy, SulutasMahalleleri ve Sarıcalar Köyünde yerleşim planlarında bulunan parsellerin ifraz edilip edilemeyeceği hususu ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 J IV pafta, 28706 ada, 13 nolu parsel ile ilgili plantadilatına  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Selçuklu İlçesi, 8 Mahalle olarak adlandırılan bölgede plan notunun değiştirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 J I/26 İ II/27 J IV/27 İ III paftalara isabet eden bölgede, Nazım İmar Planına uygun olarak Uygulama İmar Planının yapılmasına tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 K III pafta, 18644 ada, 2-3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 18-19 L-M pafta, 5068 ada, 61, 62 ve 63 nolu parseller ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 420, 429 pafta, 20336 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17 J II pafta, 18037 ada ile ilgili plan tadilatına  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çayırbağı Orman Köyü Yerleşim alanlarında plan notunun değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 203 pafta, 1368 ada, 51 noluparsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Mülkiyeti Hazineye ait Çayırbağı Mahallesi, 358 ada, 18 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yenibahçe (Resil) Mahallesi, köy yerleşim alanı ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Küçük Aymanas Mahallesi, 15 L II,    15 M I, 16 LIII, 16 M IV paftalara isabet bölge ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17 K IV,16 KI pafta, 27252 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Selver Mahallesi, 26703 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 9, 10 pafta, 1220 parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tarla Mahallesi, 465 ada, 30 parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Beyazıt Mahallesi, 18 L I paftaya isabet eden, İlköğretim alanında bulunan trafo yerinin kaydırılmasın dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D23B pafta, 29864 ada, 86 parsel ve Tömek Mahallesi, L29D24 A pafta, 29776 ada, 17 parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1B pafta, 2492 ada, 21 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            53- Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17K-I pafta, 745 ada, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 21113 adalar, 3, 4, 5, 6 ve 7 No.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            54- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük ve Harmancık Mahalle sınırları içerisinde yer alan Antakya çevre yolunun güneyinde Toprak Koruma Kurulunun tarım dışına çıkardığı alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            55- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi mülkiyeti hazine adına kayıtlıMSB’lığına tahsisli Konya Hava okulu eğitim merkezi komutanlığınca kullanılan araziler ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            56- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gazi lisesi yanı, Hoca Hasan Camii arkasına yeraltı katlı otopark yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            57- Litvanya’da düzenlenecek “Baltık Türk Günleri” proğramı ile Londra’da yapılacak “Kültürler Festivaline” katılacak hey’etlerin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            58- Estetik Kurulu’na 3 Meclis üyesi seçilmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            59- Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliğinin değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- Şehir Estetiği, Reklam, Tanıtım ve Tabela Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16.50’de son verilmiştir.

 

Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.